Volg WRM-bijscholing ‘Rijprocedure CDE’ tijdens de Nationale Rijschooldag

Wat zijn de essentiële onderdelen van de Rijprocedure C? Hoe kun je het uitslagformulier vertalen naar de rijprocedure? Enkele vragen die Hein Schenkelaars van Jongepier Verkeersopleidingen zal behandelen in de WRM-bijscholing ‘Rijprocedure in de Praktijk CDE’, die plaatsvindt tijdens de Nationale Rijschooldag op dinsdag 18 juni.

“Het is een unieke kans om een combinatie van beursbezoek, bijscholing, kennis- en ervaringsuitwisseling met mede-vakmensen te hebben”, zegt Schekelaars. De bijscholing is volgens hem speciaal ontwikkeld voor het ‘grote materiaal’. “Maar ongetwijfeld zullen er ook zijsprongetjes gemaakt worden naar de Rijprocedures B, D en E.”

Voor het eerst vinden er tijdens de Nationale Rijschooldag officiële WRM-bijscholingen plaats. Het gaat om vijf verschillende cursussen van twee dagdelen. Elke bijscholing begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur. In de lunchpauze is er voldoende tijd voor een rondje over de beurs.

Inhoud bijscholing

Een van de aanwezige opleiders is dus Jongepier Verkeersopleidingen, die instructeurs bijpraat over de bijscholing ‘Rijprocedure in de praktijk’, die is toegespitst op CDE. Tijdens de bijscholing wordt in een open gesprek en door middel van opdrachten diverse facetten besproken.

Aan bod komt onder meer de opbouw van de rijprocedure, de invloed van de toepassing van de Rijprocedure C en de essentiële onderwerpen van de diverse examenonderdelen. Ook worden diverse vragen behandeld, zoals: hoe komt afwijkend rijgedrag terug op het uitslagformulier en hoe is het uitslagformulier weer terug te vertalen naar de rijprocedure? En hoe kun je met doel/middel- en toetsoefeningen de zelfstandigheid, besluitvaardigheid van een leerling bevorderen?

Aanmelden

Meer informatie over de bijscholing en aanmelden via de website van Jongepier. Aanmelden voor de Nationale Rijschooldag kan via de website van het evenement.

Lees ook: Nieuw: volg een WMR-bijscholing op de Nationale Rijschooldag

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 24 May 2019 06:27:50 +0000

ACM: machtsmisbruik door SOOB en STL onwaarschijnlijk

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijst het verzoek van 24 rijopleiders af om in te grijpen bij de werkwijze van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) en het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Volgens de opleiders maken deze organisaties misbruik van hun machtspositie. ACM noemt deze machtspositie ‘onwaarschijnlijk’.

Volgens de 25 verkeersscholen, die zich hebben verenigd in Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen, is er ‘ernstige verstoring van de markt’. De stichting verzocht ACM in oktober 2018 om in te grijpen.

STL biedt BBL-opleidingen aan die door SOOB worden gesubsidieerd. Hiermee stromen jaarlijks ruim duizend leerlingen in op de arbeidsmarkt als chauffeur beroepsgoederenvervoer. Verkeersscholen die de BBL’ers willen opleiden, kunnen zich hiervoor aanmelden. Uiteindelijk mogen 19 verkeersscholen zich BBL-opleider noemen. “Deze aanbestedingen hebben geenszins geleid tot een level playing field“, is de conclusie van de protesterende opleiders. “Zij moeten zich bovendien committeren aan extreem lage prijzen die STL voorschrijft.”

Verplichte testdag

Een van de bezwaren van de opleiders is de procedure bij de SOOB-subsidieregeling voor de zogeheten zij-instromers en doorstromers. Deze twee doelgroepen zijn verplicht mee te doen aan een intake bij STL en een testdag die alleen mag worden afgenomen bij een van de 19 verkeersscholen die STL heeft uitgekozen voor het opleiden van BBL-leerlingen. Volgens de stichting is dit ten nadele van de 81 andere gekwalificeerde rijscholen met een SOOB-certificaat.

De verkeersscholen noemen dit ‘ongewenste sturing’. “STL houdt op deze wijze zicht op elke instromende en doorstromende kandidaat en de geselecteerde 19 verkeersscholen krijgen dankzij deze procedure de kandidaten feitelijk in de schoot geworpen”, aldus de opleiders. “Deze groep leerlingen is evident veel omvangrijker dan alleen de BBL-leerlingen. De leerling wordt zonder zijn weten en zonder keuze vooraf ‘gestuurd’ naar een STL-opleider.”

Volgens de verkeersscholen is er ‘ernstige verstoring van de markt’. Ze verzochten ACM enkele maanden geleden om in te grijpen. “De transportsector is gebaat bij een maximale instroom van kandidaat-chauffeurs, zeker bij de huidige hoge tekorten. Een gezonde samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij nodig. De stichting wil als oplossing de aanbesteding van de BBL-opleidingen afschaffen. Ook wil de Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen van de verplichting af om alleen rijtesten af te laten nemen door STL-opleiders.

‘Onwaarschijnlijk’

De ACM heeft het handhavingsverzoek van de stichting afgewezen. “Het is onwaarschijnlijk dat SOOB/STL een economische activiteit verricht, een economische machtspositie heeft en daarvan misbruik maakt; het is bovendien twijfelachtig of er schade is, omdat het sturende effect beperkt lijkt en de verplichte testdag meerwaarde lijkt te hebben.” Uit eigen onderzoek van SOOB/STL zou blijken dat 87 procent van de kandidaten kiest voor een opleiding bij een andere rijschool dan waar de testdag is gedaan. “Als er al een sturend effect is, is dit effect beperkt.”

SOOB/STL heeft aan de ACM onder meer verklaard dat zij de BBL-opleiders hebben gekozen als verplichte testers omdat deze ‘voldoende kritische massa’ zouden hebben en ‘operationele slagkracht’ voor het testen. “De ACM ziet als meerwaarde van de testdag dat deze leerlingen en hun toekomstige werkgevers in staat stelt om goed geïnformeerd over hun slagingskans en daarmee het risico om tijd en geld te verliezen, te beslissen of ze aan de opleiding willen beginnen. De ACM kan niet beoordelen of de verplichting de testdag te doen bij BBL-opleiders gerechtvaardigd is, maar sluit de mogelijkheid niet uit.”

‘Zeer teleurgesteld’

Stichting Gelijk Speelveld Transportopleidingen beraadt zich nu op vervolgstappen. “We zijn zeer teleurgesteld”, zegt Hans Rutten, voorzitter van de stichting en directeur van Vervoerscollege Venlo. “ACM geeft geen prioriteit aan deze zaak, ze zien het maatschappelijk belang er niet van. Ze baseren zich op cijfers van een onderzoek van SOOB/STL, dat natuurlijk niet onafhankelijk is. Bovendien pakken ze er slechts één element uit, namelijk de testdag, terwijl onze klacht veel breder is. Dit is heel frustrerend.”

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 29 May 2019 15:23:10 +0000

‘Rijschoolbranche moet afspraken maken over milieuzones’

Is het voor een rijschoolhouder nog verstandig om voor een dieselauto te kiezen? De berichten rond dit onderwerp zijn tegenstrijdig. Amsterdam kondigt aan diesel en benzine over tien jaar te willen weren uit de binnenstad, terwijl sommige autofabrikanten tegelijkertijd flink in diesel investeren. Tijdens de Nationale Rijschooldag op dinsdag 18 juni vertelt Wout Benning van RAI Vereniging over de belangrijkste trends voor rijschoolhouders op het gebied van brandstof. 

‘Stop met het demoniseren van diesel’. Het was vorige week een felle oproep van Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt. Volgens Bovag hebben we de moderne, schone euro6-diesel de komende jaren ‘keihard’ nodig om de klimaatdoelen te halen: “Een diesel stoot immers per definitie minder CO2 uit vergeleken met een zelfde benzinemodel. En de modernste diesels zijn zeer schoon.”

Imagoprobleem

Wout Benning, beleidsadviseur van Rai Vereniging, herkent het hardnekkige imagoprobleem van diesel. “Door de komst van de nieuwe wetgeving WLTP met RDE, die sinds vorig jaar actief is, zijn alle diesels die nu op de markt komen heel schoon in de praktijk. Ze zijn zelfs vergelijkbaar met een schone benzinemotor. Maar in de publieke opinie is dat verschil er natuurlijk wel: diesel heeft de smet over zich, terwijl benzine dat niet heeft.”

Daarbij komt dat Nederland een typisch benzineland is, vertelt Benning. “Slechts 17,5 procent (cijfers 2017, red.) van de nieuwe voertuigen in Nederland was een diesel, terwijl dat in Duitsland zo’n 39 procent was en in België zelfs 46,5 procent was. Onze overheid heeft benzine fiscaal gezien altijd begunstigd ten opzichte van diesel. Pas na zo’n 30 tot 40.000 kilometer is diesel voor de consument interessant. Ook stuurt de Nederlandse overheid op het gebied van bijtelling sterk op elektrisch vervoer.”

Strenge milieuzones

Dit alles vertaalt zich volgens Benning ook in toekomstplannen van lokale overheden, zoals dat van Amsterdam. Als het aan de beleidsmakers van Amsterdam ligt, mogen voertuigen op benzine of diesel vanaf 2030 niet meer de stad in. Benzine- en dieselmotoren moeten worden vervangen door uitstootvrije alternatieven zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof.

Volstrekt onrealistisch, was de stelling van Rai Vereniging: “Geen misverstand, ook wij denken dat uiteindelijk (bijna) al het vervoer batterij- en waterstof-elektrisch aangedreven zal zijn en daarmee emissieloos”, aldus de Rai Vereniging destijds in een verklaring. “Maar zeker niet per 2030, en niet voor de 200.000 die zich dagelijks binnen de ring van Amsterdam bewegen. In de overgangsperiode worden de komende jaren, naast elektrische auto’s, allerlei zeer schone en zuinige (plug-in) hybrides, diesel- en benzineauto’s geïntroduceerd, die uitstekend passen in een succesvol stedelijk luchtbeleid. En die auto’s rijden in 2030 zeker nog rond, óók in Amsterdam.”

Rijles in Amsterdam

Het Amsterdamse plan is afhankelijk van veel factoren, vertelt Benning. “Zijn de elektrische auto’s beschikbaar, zijn ze betaalbaar en kan de laadinfrastructuur dit aan? Met heel veel inspanning kunnen de doelstellingen misschien gehaald worden, maar er zitten heel wat uitdagingen aan. Er is bijvoorbeeld een compleet andere laadinfrastructuur nodig. Een rijschool uit Amsterdam moet wel op voldoende plekken kunnen snelladen. Twintig minuten stilstaan kan misschien worden gecombineerd met een lunch, maar twee of drie uur stilstaan is geen optie.”

Dan is er nog de vraag in hoeverre het mogelijk moet blijven voor jongeren in Amsterdam om in een schakelauto les te krijgen. “Ik denk dat de rijschoolbranche bij de gemeente Amsterdam zou moeten pleiten voor afspraken met rijscholen, zodat zij nog met benzine- of dieselauto’s de stad in kunnen om te leren schakelen”, zegt Benning.

De presentatie van Wout Benning is onderdeel van het Ondernemersontbijt. Tijdens dit ontbijt krijgen rijschoolhouders aan de hand van vier presentaties praktische tips mee. Naast de RAI Verenigingen zijn er ook presentaties van de Politie Oost-Brabant, het Ondernemersklankbord en Dation. Ook deelnemen aan het ontbijt? Schrijf je dan in voor de Nationale Rijschooldag of bekijk het programma.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 29 May 2019 08:20:54 +0000

Autofox nieuwe software voor kleine en middelgrote rijscholen

Na jarenlang de grote rijscholen te hebben bediend, heeft softwarebedrijf ISV nu ook een programma dat geschikt is voor de middelgrote en kleine rijscholen. De software heet Autofox en helpt instructeurs met hun planning, administratie en communicatie. Een mooie mijlpaal voor het bedrijf uit Enschede, dat al twintig jaar bestaat.

ISV Software heeft twee jaar lang aan de ontwikkeling van Autofox gewerkt. “Het gaat namelijk niet om een aanpassing van de huidige software, maar om een compleet nieuw programma”, vertelt Marcel Brunen, directeur van ISV Software.

Met de agendafunctie kunnen instructeurs makkelijk lessen inplannen en daarnaast eenvoudig met leerlingen communiceren. Rijschoolhouders kunnen daarnaast te allen tijde facturen en betalingen inzien. Ook is er een koppeling met het CBR, waardoor de status van de examenaanvraag en de resultaten eenvoudig te monitoren zijn.

Overtuigen

Voor grotere rijscholen is het gebruik van een softwarepakket inmiddels wel vanzelfsprekend. ISV wil nu ook de kleinere rijscholen ervan overtuigen om die automatisering op te pakken. “Met de middelen die nu beschikbaar zijn, kunnen ze veel tijd besparen. Ze krijgen bovendien veel minder vragen van leerlingen en ouders over gemaakte afspraken, facturen of kosten.”

De meeste kleinere rijscholen moeten nog die drempel over. “De rijschoolhouders zullen in de eerste instantie het gemak van een softwarepakket niet direct inzien. Zij zijn gewend aan hun eigen manier van werken, vaak nog met een papieren agenda. Als ze eenmaal met Autofox werken, zullen ze merken hoeveel rust en overzicht dat oplevert.”

Ontwikkeld met rijscholen

De mogelijkheden van het programma zijn grotendeels aangedragen door rijschoolhouders zelf, die ook feedback op het concept hebben gegeven. “We hebben samen met hen veel tijd gestoken in gebruiksgemak en hebben functionaliteiten opgenomen die bijna elke rijschoolhouder gebruikt.” Zo is de instap heel laagdrempelig gemaakt, vertelt Brunen. “Er is geen lang proces nodig om het programma te activeren. Rijschoolhouders kunnen de software op een zaterdagavond binnen een paar minuten activeren.”

De software werkt in de cloud en voldoet volgens ISV aan de strengste eisen qua beveiliging. Het pakket is beschikbaar vanaf 29,95 euro per maand en is zonder verplichting een maand gratis te testen. Een proefpakket is eenvoudig te activeren via de website van Autofox.

In de toekomst zal Autofox ook de nieuwe basis worden voor alle software van ISV, zodat ook de grotere opleiders hier gebruik van kunnen maken.

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door ISV Software.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 29 May 2019 08:07:23 +0000

Eigen auto minder populair in Utrecht

Steeds meer Utrechters kiezen voor de fiets in plaats van de auto. Het aantal fietsers steeg in 2018, net als het aantal deelauto’s. Het gebruik van de auto is relatief gezien afgenomen. Dat blijkt uit de Mobiliteitsmonitor 2019 die de gemeente deze week presenteerde. Met dit jaarlijkse onderzoek meet Utrecht de voortgang van het mobiliteitsbeleid.

Het aantal fietsers in Utrecht steeg in 2018 met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. 47 procent van de Utrechters pakt de fiets naar een bestemming binnen de stad. De tweewieler is daarmee de meest gebruikte vervoerwijze in Utrecht. Bewoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets.

Het autogebruik is gelijk gebleven terwijl het aantal inwoners flink is toegenomen. Het autobezit is vrijwel hetzelfde gebleven. 32 procent van de Utrechtse huishoudens heeft geen auto.

Stijging deelauto’s

Het aantal deelauto’s steeg met 31 procent naar ruim 3300, waarmee Utrecht naar eigen zeggen per inwoner de meeste deelauto’s van Nederland heeft. Verder steeg het aandeel elektrische auto’s en werd 8 procent meer gebruik gemaakt van de P+R’s.

Lees ook: Utrechtse wethouder reikt certificaat uit na elektrische rijopleiding

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Tue, 28 May 2019 13:48:22 +0000

Eis CE-rijbewijs vervalt voor transportbegeleider

De eisen voor transportbegeleiders worden versoepeld. Ze hoeven geen CE-rijbewijs met Code 95 meer te hebben om hun vak uit te oefenen. Een B-rijbewijs volstaat. Wel moeten deze kandidaten voortaan weer een theorie-examen afleggen bij het CBR. 

Vanuit de beroepsgroep was er behoefte aan een aanpassing van de Regeling verkeersregelaars 2009, waar de transportbegeleiders onder vallen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was het kennisniveau deze beroepsgroep ‘wisselend’ of zelfs ‘onvoldoende’. Een werkgroep bestaande uit onder andere de transportsector, politie, RDW en ministerie heeft meerdere verbeterpunten voorgesteld.

Theorie-examen

De examinering van transportbegeleiders wordt nu nog aan de markt overgelaten. Daar komt een theorie-examen bij het CBR voor in de plaats, zoals ook in het verleden het geval was. “Een uniform theorie-examen resulteert in meer uniformiteit in de opleiding.” Het theorie-examen kan voor of na het praktijkexamen worden afgelegd.

Daarnaast wordt de verplichting voor een CE-rijbewijs met code 95 losgelaten. “Deze eis wordt als een onnodig zware aanstellingseis ervaren.” In de praktijk bestuurt de transportbegeleider geen voertuig van categorie C, het gaat altijd om de B-categorie.

Minimumleeftijd

Momenteel geldt voor de transportbegeleider nog een minimumleeftijd van 24 jaar. Deze eis wordt vervangen door een ervaringscriterium: een transportbegeleider mag geen beginnend bestuurder zijn. Dat betekent dat hij minimaal vijf jaar over een geldig B-rijbewijs dient te beschikken.

Gemiddeld doen jaarlijks vijftig personen examen. Het ministerie verwacht dat door de versoepeling van de eisen het aantal kandidaten zal verdubbelen.De Regeling verkeersregelaars 2009 gaat in per 1 januari 2020.

Lees ook: Nieuwe simulator Verjo goedgekeurd voor Code 95

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 28 May 2019 08:55:44 +0000

Nieuwe Opel Corsa ook te koop als elektrische auto

De keuze uit elektrische auto’s neemt komende tijd in rap tempo toe. Ook de zesde generatie van de Opel Corsa zal worden verkocht met volledig elektrische aandrijving. Met een volle batterij kan volgens de WLTP1-methode 330 kilometer gereden voor opladen noodzakelijk is. Het opladen kan via een regulier stopcontact, een wallbox of bij een snellader. In dat geval kost het 30 minuten om de batterij tot 80 procent op te laden.

De Corsa is al sinds de presentatie van de eerste generatie begin jaren tachtig een garantie voor succes. In totaal werden er meer dan 13,6 miljoen exemplaren van de compacte auto verkocht. Met de elektrische variant van dit populaire model haalt Opel elektrische mobiliteit uit zijn nichebestaan. De nieuwe Corsa-e kan over enkele weken besteld gaan worden. Er komen overigens ook benzine- en dieselversies op de markt.

De stroom van de elektrische Corsa wordt geleverd door een 50 kWh-batterij, klanten krijgen een fabrieksgarantie van acht jaar op dit accupakket. Gebruikers kunnen de laadstatus controleren via een app van het Duitse automerk, waarmee ze ook laadtijden en -kosten kunnen optimaliseren.

De actieradius van de Corsa-e is voor een deel afhankelijk van de gekozen rijmodus, er is keuze uit drie standen: normal, eco en sport. De elektromotor levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en beschikt over een koppel van 260 Nm. Daarmee duurt het slechts 8,1 tellen om vanaf stilstand de 100 km/u aan te tikken.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 24 May 2019 07:20:52 +0000

Opgevoerde e-bikes gevaarlijk, maar extra handhaving blijft uit

Hoewel het opvoeren van elektrische fietsen in Nederland een bekend fenomeen is, komen er geen extra maatregelen. Dat blijkt uit antwoorden van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen op vragen van Kamerlid Maurits von Martels (CDA). Wel noemt de minister het opvoeren ‘onverstandig en gevaarlijk’.

In België en Duitsland is veel commotie ontstaan rondom het ‘tunen’ van de elektrische fiets. In Duitsland zou dat gebeuren bij een derde van alle e-bikes, melden Duitse media. Op dit moment rijden in Nederland ongeveer 2,4 miljoen elektrische fietsen rond. Minister Van Nieuwenhuizen laat weten dat de politie ook in Nederland opgevoerde fietsen tegenkomt, maar cijfers van de omvang van dit probleem ontbreken.

Kastjes niet illegaal

De trapondersteuning van een elektrische fiets moet volgens de regels stoppen bij 25 kilometer per uur. Met behulp van een kastje kan de fiets worden opgevoerd tot snelheden tot 40 kilometer per uur. De verkoop van deze setjes zijn niet illegaal. Het tunen van elektrische fietsen is in Nederland namelijk niet verboden, alleen mag de fietser dan niet meer de openbare weg op. Een andere optie is dat de eigenaar de e-bike als speed pedelec laat registreren, maar de fiets moet dan ook aan alle eisen van de speed-pedelec voldoen. Voor deze optie wordt zelden gekozen.

Een opgevoerde e-bike is volgens de minister ‘onverstandig en gevaarlijk’. “Omdat het voertuig dan zeer waarschijnlijk niet voldoet aan alle toelatingseisen waar een speed pedelec wel aan moet voldoen, zoals een stevig frame dat grotere krachten op kan vangen en bijvoorbeeld betere remmen om een groter remvermogen te leveren.”

Handhaving

Momenteel wordt er wel gehandhaafd op opgevoerde elektrische fietsen, maar extra controles ziet Van Nieuwenhuizen niet zitten. “De elektrische fiets biedt miljoenen mensen een milieuvriendelijke en actieve manier van vervoer. Ik wil voorkomen dat we nu direct met strengere regels deze hele groep op extra kosten of andere lasten jagen.”

Wel heeft ze de Fietsersbond, Bovag en RAI-vereniging gevraagd om ‘de vinger aan de pols te houden’. “Op die manier krijg ik in beeld of er aanleiding is voor het nemen van extra maatregelen. Zij zullen ook hun achterban actief informeren dat opvoeren van elektrische fietsen onverstandig en gevaarlijk is. Als je meer ondersteuning wilt en harder wilt rijden, is er een alternatief beschikbaar, namelijk de speed pedelec.”

Lees ook: Rijden op een speed pedelec: ‘gedraag je niet als fietser’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 27 May 2019 10:13:34 +0000

VVD vraagt opheldering over onverzekerde rijscholen

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra heeft vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen over onverzekerde rijscholen. Meerdere rijscholen zouden er eigen voorwaarden op nahouden, waarin is opgenomen dat de leerling verantwoordelijk is voor boetes en schade. Ook vraagt hij de minister wat de status is van de nieuwe WRM en de bijbehorende sanctie voor rijinstructeurs. 

Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio bleek dat rijscholen niet altijd hun algemene voorwaarden of verzekeringen op orde hebben. Dat kan ertoe leiden dat leerlingen eventueel moeten opdraaien voor verkeersovertredingen en schade die ze veroorzaken tijdens de rijles. De grote concurrentie in de branche en kostenoverwegingen zouden hierbij mogelijk een rol spelen.

Rol brancheorganisatie

Kamerlid Remco Dijkstra wil van de minister van Infrastructuur en Waterstaat weten hoe het mogelijk is dat rijscholen rondrijden met auto’s die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn, of niet verzekerd zijn voor inzittenden. De VVD’er vraagt de minister ook in hoeverre brancheorganisaties een rol kunnen spelen door te controleren op verzekeringen, algemene voorwaarden en integer en correct handelen.

Bovag heeft in een verklaring al laten weten dat niet of onderverzekerd rondrijden door rijscholen ‘onacceptabel’ is. “Onze lidmaatschapseisen schrijven dan ook al sinds jaar en dag voor dat de rijschool een Wettelijke Aansprakelijkheid met een minimale dekking van twee maal ruim 1,1 miljoen euro per jaar moet afsluiten, instructierisico meeverzekerd is, alle voertuigen conform de wet verzekerd moeten zijn inclusief de lesclausule en een inzittenden- of opzittendenverzekering moeten hebben. Concurrentie op basis van onderverzekering is simpelweg oneerlijke concurrentie, waar de consument uiteindelijk de dupe van wordt.”

Sanctie rijinstructeurs

Verder wil Dijkstra weten hoe het nu staat met de aanpassing van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM): “Nu de Tweede Kamer de WRM (gewijzigd) heeft aangenomen, wanneer vallen de eerste resultaten te zien waarbij ‘foute rijscholen’ hun bevoegdheid ontnomen kan worden?” Hij vaagt de minister wat de status is van de gesprekken met de branche en de voortgang om het ‘kaf van het koren te scheiden’ en de rijschoolbranche ‘op te schonen van lieden die er niet in horen’. “Welke sancties zijn er en welk toezicht is verder mogelijk om foute rijinstructeurs tijdelijk of definitief uit de branche te verwijderen?”

De Tweede Kamer heeft in december een amendement aangenomen waardoor rijinstructeurs in de toekomst hun bevoegdheid niet meer verliezen wanneer ze zakken voor de praktische bijscholing. In plaats daarvan moeten zij bijscholing volgen en gaan ze na zes maanden op voor een herkansing. Zakken ze opnieuw, dan gaan ze weer na zes maanden in de herkansing. Hun bevoegdheid blijft in de tussentijd geldig. De invoering van de nieuwe WRM staat gepland op 1 januari 2020.

Lees ook: Sanctie verandert: vreugde én kater in de rijschoolbranche

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 17 May 2019 07:11:24 +0000

Campagne #doeslief populair onder rijschoolhouders

Het lijkt een perfecte combinatie: de campagne #doeslief van SIRE en rijscholen. Steeds meer lesauto’s rijden rond met een sticker van deze hashtag op de lesauto vanwege het asociale rijgedrag van andere weggebruikers. ‘Ik heb het gevoel dat men meer afstand houdt’, reageert een rijschoolhouder. Wel een waarschuwing: de sticker mag niet op de ruit geplakt worden.

RijschoolPro deed een oproep onder rijscholen om foto’s te sturen van de sticker op hun lesauto. Dat bericht leverde opvallend veel reacties op. Meerdere instructeurs laten weten dat ze het het idee hebben dat er sindsdien meer afstand wordt gehouden.

De campagne van SIRE (voluit Stichting Ideële Reclame) is in maart van start gegaan. De term is bedoeld om mensen bewust te maken van asociaal gedrag. Op straat, op social media, in het verkeer, in het openbaar vervoer of op het sportveld. Sire heeft voorafgaand aan de campagne ook onderzoek gedaan. Bijna 70 procent van de Nederlanders vindt dat mensen steeds minder aardig voor elkaar zijn en ruim 60 procent durft niets van onaardig gedrag te zeggen uit angst voor agressie.

‘Mooi initiatief’

Lucy van der Helm, directeur van SIRE, laat weten dat ze de actie van rijschoolhouders een ‘heel mooi initiatief’ vindt. “We weten dat verkeer op nummer 1 staat van de top 5 van waar mensen onaardig gedrag ervaren. Zo’n sticker kan helpen. Zeker omdat je mensen aanspreekt op het moment dat (of zelfs voordat) ze ongeduldig worden.”

Er komen in de reacties ook enkele varianten op de #Doeslief-sticker langs, zoals ‘Hoe was uw eerste keer ook al weer?’ “De tekst achterop levert lachende bestuurders op bij de verkeerslichten”, vertelt de bedenker van deze actie. Uiteraard is niet iedereen even enthousiast over de nieuwe trend onder rijscholen. “Ik plak niks op m’n auto. Als die L op het dak niet helpt dan helpt zo’n sticker ook niet. Ik heb er al lang mee leren leven”, reageert een lezer.”

Niet op de ruit

Eén van de lezers laat weten dat ze de sticker heeft verwijderd van haar autoruit nadat ze een waarschuwing kreeg van het CBR. In het vademecum staat namelijk dat de lesauto niet van ‘uitzicht belemmerende voorwerpen, zoals stickers op de ruiten’ mag zijn voorzien. Dat leverde nog wel wat discussie op, want wanneer belemmert een sticker het uitzicht?

De tekst gaat verder onder de foto

Doeslief-sticker op de lesauto

Volgens CBR- woordvoerster Irene Heldens is het simpel: de sticker mag overal op de auto worden geplakt, maar niet op een van de ruiten. “Natuurlijk vinden we de campagne super sympathiek. We snappen heel goed dat rijscholen hieraan mee doen, zij hebben regelmatig last van ongeduldige medeweggebruikers. Wat ons betreft mag de sticker overal op de auto, maar niet op de ramen. Het gaat uiteindelijk om het zicht van de kandidaat en van de examinator.”

Lees ook: Veilige volgafstand? Zing last night a dj saved my life

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 23 May 2019 08:10:19 +0000