‘Een op vijf jongeren heeft klacht over rijschool’

Een op de vijf jongeren heeft een negatieve ervaring met een rijschool of instructeur. Dat blijkt uit een enquête van het jongerenkanaal NOS Stories. De vaakst genoemde klachten zijn rij-instructeurs die geen les kunnen geven, lespakketten die de indruk geven dat je ‘snel’ je rijbewijs kunt halen en instructeurs die je bewust te vroeg laten afrijden.

NOS Stories hield een enquete op Instagram onder vijfduizend jongeren. Hoewel de verslaggevers melden dat het niet om een ‘echte’ enquete gaat, konden ze er wel belangrijke conclusies aan verbinden. Duizend jongeren hadden een klacht, die voornamelijk over de instructeur ging.

Klacht indienen

Ook merken de verslaggevers op dat lang niet alle kandidaten met klachten terecht kunnen bij een officiële instantie. “Alleen als je rijschool is aangesloten bij een brancheorganisatie, kun je met je klacht hogerop. Als je lest bij een school die niet is aangesloten en je hebt een klacht, word je van het kastje naar de muur gestuurd.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur verwijst jongeren met klachten naar het CBR. Maar het CBR zelf spreekt dat tegen: “Wij gaan daar absoluut niet over. Wij gaan alleen over examens en examinatoren, niet over rijscholen en hun instructeurs.” Wel verwijst het CBR naar de Rijbewijstips en de Rijschoolzoeker.

Bekijk het item van NOS Stories:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 03 Oct 2018 07:58:59 +0000

Nieuwe wending WRM-debat: wat betekent dit voor de sanctie?

De uitkomst van het debat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer levert gemengde gevoelens op binnen de rijschoolbranche. Eind deze maand willen de Kamerleden samen met de branche een ‘tegenvoorstel’ presenteren om het bijscholingstraject aan te pakken, daarna gaat het debat verder. Volgens de LBKR is dit een uitgelezen kans om de sanctie onder handen te nemen; FAM en VRB beginnen liever eerst bij de basis. RijschoolPro peilt de stemming onder de brancheorganisaties.

Donderdag sprak de Tweede Kamer over wijziging van de WRM met maatregelen voor de korte termijn, zoals het invoeren van de VOG voor de rijschoolbranche. Hoewel de sanctie niet op de agenda stond, werd deze uitvoerig besproken. De VVD wilde de sanctie behouden; SP, CDA, D66 en PVV zagen deze liever verdwijnen.

De minister gaf aan graag te willen praten over alternatieven, maar benadrukte wel dat er een vorm van sanctie moet blijven. Het is nu aan de Kamerleden om met een tegenvoorstel te komen voor het bijscholingstraject. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor het vervolg van het debat.

‘Eerst plannen uitwerken’

“Ons plan, geschreven door de branche, is misschien niet goed overgekomen bij de Kamerleden”, zegt FAM-voorzitter Ruud Rutten. Hij doelt op het aanbevelingsdocument dat samen met brancheverenigingen VRB en Bovag ter advies aan de Tweede Kamer is verstuurd. Daarin staan maatregelen die moeten leiden tot een professionelere branche. “In ons document staat dat ook wij vinden dat het niet goed gaat met de bijscholing en dat het anders moet. We hebben daarin exact beschreven hoe het beter kan. Dit moeten we ze nog maar een keer duidelijk maken.”

De brancheorganisaties hadden een plan voor de korte en lange termijn gemaakt. “Die plannen moeten we eerst goed uitwerken samen met het ministerie; dan pas kunnen we onze ‘oude schoenen weggooien’. Ja, dat gaat nog even duren, maar zo voorkomen we dat er een WRM doorheen wordt geduwd zonder sanctie en dat er vervolgens helemaal niks meer gaat gebeuren.”

Sanctioneren

Rutten is ervan overtuigd dat hij samen met VRB en Bovag de Kamerleden duidelijk kan maken dat de sanctie momenteel niet de juiste invulling heeft, maar dat die er ook niet helemaal vanaf moet. “Stel dat straks niemand gesanctioneerd kan worden. Wat gebeurt er dan als bijvoorbeeld als het kabinet valt? Dan wordt de rijschoolbranche weer op de achtergrond geplaatst. Dan hebben we helemaal niks meer. Dat moet men zich goed realiseren.”

De VRB noemt het positief dat de Tweede Kamer het unaniem eens is dat er echt iets moet gebeuren in de rijschoolbranche. Secretaris Irma Brauers: “Jammer is dat hetgeen wél positief is in het wijzigingsvoorstel ook weer vertraging oploopt. Voortuitlopen op zaken die nog afgestemd moeten worden, gaan we niet doen. We blijven constructief werken aan de professionalisering. En linksom of rechtsom: de minister wil ondanks alles een stok achter de deur hebben om instructeurs die niet willen of kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen te weren uit de branche.”

Wandelgangen

Brauers merkt dat er een groot verschil is in het debat voor en achter de schermen. “De dynamiek van een plenair debat kun je alleen maar voelen wanneer je lijfelijk aanwezig bent. Wat je ziet op een scherm is bij lange na niet hetgeen er zich daadwerkelijk afspeelt. Het debat wordt eigenlijk niet gevoerd in de Tweede Kamer zelf, maar in de ‘wandelgangen’ als de Kamerleden bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen.”

Ook ziet Brauers hoe Kamerleden zaken met elkaar verwarren: “Het CBR dichten ze taken toe die niet bij het CBR liggen, zoals het controleren van onbevoegde instructeurs of het bijhouden van slagingspercentages per instructeur. Men vergeet dat gemakshalve even dat we in Nederland een examen gestuurd model hebben voor zowel de rijbewijsleerling als ook de rijinstructeur. En dat het bijhouden van slagingspercentages alleen maar mogelijk zou zijn wanneer een instructeur verplicht zou zijn om mee te rijden en hij of zij dan ook zelf voordelen zou generen.”

‘Gouden mogelijkheid’

“Het was een interessante dag met voor ons gevoel een goed debat”, vertelt Post, die als voorzitter van LBKR aanwezig was bij het debat. “De Kamerleden hadden zich over het algemeen goed voorbereid. De wending aangaande de praktijkbegeleiding versus sanctie en de schorsing daarop hadden we niet verwacht. Het is een gouden mogelijkheid om nu de juiste stappen te zetten.”

Jos Post is het naar eigen zeggen met Rutten eens dat ‘we geen oude schoenen moeten wegdoen voor we nieuwe hebben’. “Maar deze schoenen knellen en zijn oud en versleten. We moeten nu goede wandelschoenen aanschaffen die lang meekunnen.” Wat Post betreft gaat de sanctie van de praktijkbegeleding af, maar verdwijnt deze niet helemaal. “De sanctie moet worden doorgeschoven naar een ander onderdeel in het traject. Maar wat dat onderdeel precies is, moet nog blijken.”

Bovag komt op een later moment met een reactie op de recente ontwikkelingen.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 02 Oct 2018 14:38:02 +0000

Eerste onderzoek: Stint kan plotseling versnellen

Bij de Stint kan de bekabeling verstoord raken en kan de gashendel afbreken. Hierdoor kan het voertuig plotseling versnellen tot de maximumsnelheid. De handrem is niet krachtig genoeg hem op volle snelheid te laten stoppen. En de contactsleutel zit op een onlogische plek, waardoor die in een panieksituatie niet om te draaien is.

Politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn kritisch op de Stint in hun eerste bevindingen van het verkennend technisch onderzoek naar het dodelijke ongeval op het spoor in Oss vorige week.

Testen

Door nog onbekende oorzaak reed een elektrische bakfiets door een gesloten spoorboom en kwam het in botsing met een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond. De twee zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Om verder onderzoek niet dwars te zitten, hebben de partijen besloten om het wrak van de Stint zo lang mogelijk ongemoeid te laten. Daarom hebben ze testen gedaan met enkele andere Stints. De eerste bevindingen van het onderzoek zijn bekend gemaakt en zijn voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) reden om de voertuigen per direct te verbieden op de openbare weg.

Hitte

De bekabeling van de Stint is dik en er komt 16 ampère – wat veel blijkt – door de behuizing waar de kabels inzitten, ondervonden de onderzoekers. Dit veroorzaakt volgens hen hitte die niet goed weg kan. Dat kan mogelijk tot problemen leiden, onder meer het losraken van 0-stroomkabel.

Het rapport: “Die is vast gesoldeerd, maar het smeltpunt van normale soldeer is 72 graden terwijl de elektromotor van de Stint is beveiligd op 82 graden. De fabrikant van de Stint gaf aan dat hij ervan uit gaat dat er soldeer is gebruikt die een hoger smeltpunt heeft. Dat wordt nu uitgezocht en met documenten onderbouwd.”

Raakt die 0-stroomkabel los, breekt ‘ie, of verliest ‘ie anderszins contact, dan kan het volgens de onderzoekers gebeuren dat de Stint plotseling versnelt tot de hoogst ingestelde snelheid: 17,2 kilometer per uur. Tempo minderen met de gashendel kan dan niet meer. Bovendien kan de gasveer afbreken. Of dat als gevolg hiervan of los hiervan is, is overigens niet duidelijk. De bestuurder kan nog ingrijpen met de handrem, maar gebleken is dat die niet krachtig genoeg om de Stint dan te laten stoppen.

Panieksituatie

Ook draaien aan de contactsleutel is geen optie, blijkt uit de bevindingen. Het rapport: “Dit is in een panieksituatie geen natuurlijke handeling. De contactsleutel zit aan de linkerkant van de Stint, waar ook de handrem zit. In een panieksituatie is het onnatuurlijk om de rem los te laten om het contact te verbreken; terwijl het contact (links) verbreken met de rechterhand niet gemakkelijk lijkt.”

De onderzoekers hebben hun bevindingen gedeeld met de fabrikant van de Stint. Die gaf aan nog geen aanleiding te zien voor een terugroepactie. De fabrikant heeft tot uiterlijk 2 oktober om een nadere onderbouwing te leveren. De onderzoekers zetten hun onderzoek voort.

Lees ook: Stint mag voorlopig de weg niet meer op

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Tue, 02 Oct 2018 11:22:00 +0000

Nieuwe koers FAM: ‘We worden de belangrijkste organisatie voor grote opleiders’

Om FAM toekomstbestendig te houden, gaat de branchevereniging voor grote opleiders voortaan soepeler om met het toelaten van nieuwe leden. Zo gaat de organisatie zich – naast de beroepsopleidingen – meer focussen op consumentenrijbewijzen. Volgens voorzitter Ruud Rutten is dit nodig om een belangrijke gesprekspartner te zijn en te blijven binnen de branche en het ministerie.

Het bestuur van FAM had de opdracht een nieuw beleidsplan te schrijven voor 2019 tot en met 2024. Tijdens de ledenvergadering vorige week is een grote meerderheid – op één lid na – akkoord gegaan met de nieuwe koers van de branchevereniging.

Potentiële leden

Hoewel leden geen veto-recht hebben, kwam het volgens Rutten in het verleden voor dat enkele FAM’ers een potentieel lid tegenhielden, terwijl een meerderheid van de FAM’ers dit niet gegrond vond. Dat moet anders, vindt Rutten.

“FAM wordt de komende paar jaar de belangrijkste organisatie voor grote opleiders. We hebben veel kennis in huis. Onze specialisten zitten in allerlei gespreksgroepen, zoals op het gebied van professionalisering, het tegengaan van fraude en de werkgroep ‘eerlijke verdeling’. Als wij door willen groeien, moeten we wél meer potentiële leden kunnen toelaten. Alleen dan kunnen we nog sterker worden.”

Categorie A en B

Dit nieuwe beleid betekent dat vanaf nu ook een ‘goede, grote B-opleider’ straks welkom is bij FAM, vertelt Rutten. Of dat ook franchiseorganisaties kunnen zijn, noemt hij onwaarschijnlijk. “Uiteindelijk gaat het bij franchiseorganisaties om ZZP’ers, en die hebben nu eenmaal weinig raakvlaken met de leden FAM.”

Naast het nieuwe beleid gaat FAM ook het bestuur uitbreiden van drie naar vijf leden. Vanuit het bestuur ontfermt één bestuurslid zich over de beroepsopleidingen en één over de particuliere opleidingen.

Rutten heeft niet het streven om naar honderden leden te groeien. “Zoveel grote opleiders zijn er ook niet. Wij zijn en blijven een organisatie voor de grote rijscholen, de specialisten in de beroepsopleidingen.” Het kleinschalige karakter wil de FAM-voorzitter niet verliezen. “Ik wil nog altijd met elkaar in één zaal kunnen vergaderen, gezamenlijk lunchen en jaarlijks een symposium kunnen houden. En we blijven elkaar bezoeken voor een kijkje in de keuken.”

Lees ook: Wat moet de rijschoolsector met vier brancheorganisaties?

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 02 Oct 2018 10:21:00 +0000

Minister: Stint mag voorlopig de weg niet meer op

De Stint is voorlopig niet meer toegestaan op de openbare weg. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten op advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De eerste onderzoeksresultaten wijzen namelijk op ‘potentiële veiligheidsrisico’s’.

De ILT heeft de minister maandag geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. Deze wijzen volgens het ministerie op potentiële veiligheidsrisico’s. De minister heeft besloten uit voorzorg de Stint te schorsen. Dit houdt in dat de voertuigen per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg.

Niet meer remmen

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss op 20 september hebben politie, Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en ILT de afgelopen dagen als eerste stap een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele Stints. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven evenwel aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stil valt of juist niet meer remt. Daarnaast zijn er op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder deze opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te leggen. De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers, aldus het ministerie.

Praktische gevolgen

Het ministerie noemt het een ingrijpend besluit met veel praktische gevolgen voor de kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven en andere gebruikers van de Stint worden maandag geïnformeerd over het besluit.

Lees ook: Fabrikant Stint gaat extra rijtrainingen geven

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 01 Oct 2018 15:25:33 +0000

Arnhem eerste van 15 gemeenten met online verlengen van rijbewijs

Maandag is een proef van start gegaan in Arnhem waarbij inwoners online hun rijbewijs kunnen verlengen of uitbreiden met meer rijbewijscategorieën. Dat kan via de website van de RDW. De aanvrager kan dit rijbewijs vervolgens al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. In de komende maanden sluiten nog 14 andere gemeenten aan bij het experiment.

Het online verlengen van het rijbewijs is in eerste instantie mogelijk voor inwoners van een van de deelnemende gemeenten, die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Online aanvragen kan alleen in geval van verlenging van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor dus nog wel naar de gemeente. Als uit de evaluatie blijkt dat alles goed werkt, wordt het digitaal aanvragen mogelijk in heel Nederland.

Minder fraudegevoelig

Bij de digitale verlenging moet de aanvrager eerst een pasfoto laten maken bij een erkende fotograaf. Een overzicht van erkende fotografen is te vinden op de website van de RDW. De fotograaf verstuurt de foto digitaal naar de RDW. Zodra de foto door de RDW is goedgekeurd, kan de aanvrager met zijn DigiD online de verlenging van het rijbewijs regelen. Doordat de fotograaf de foto digitaal aanlevert, is de kwaliteit van de foto’s op de rijbewijzen goed en zijn deze minder fraudegevoelig.

Arnhem is de eerste gemeente waar het online verlengen van het rijbewijs mogelijk wordt. In de komende maanden sluiten nog 14 andere gemeenten aan: Albasserdam, Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hendrik Ido Ambacht, ’s-Hertogenbosch, Hollands Kroon, Molenwaard, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Utrecht en Zwijndrecht. Het experiment met het online aanvragen van rijbewijzen duurt minimaal een jaar.

Lees ook: Start experiment met online aanvragen van rijbewijs

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 01 Oct 2018 14:25:09 +0000

CBR test nieuwe vragen in theorie-examen

Het CBR begint maandag 1 oktober met het testen van nieuwe vragen tijdens het theorie-examen. Kandidaten krijgen twee extra vragen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. Deze tellen niet mee voor het eindresultaat.

De kandidaten zien zelf geen verschil tussen de echte vragen en de testvragen. Hierdoor kan het CBR beter onderzoeken of examenvragen geschikt zijn om in het theorie-examen op te nemen. Ook meet het CBR of de vragen goed onderscheid maken tussen kandidaten die de examenstof wel of niet beheersen. De proef duurt drie maanden.

Nieuwigheden

Het theorie-examen is continu in ontwikkeling. Op 1 januari werden de hotspotvraag en de single-sleepvraag geïntroduceerd in het theorie-examen van auto, motor en bromfiets. In juli 2017 werden ook al twee nieuwigheden ingevoerd: het bladeren door de vragen in het examen en het markeren van vragen, om er later nog eens op terug te komen.

Lees ook: Twee nieuwe vraagvormen in theorie-examen vanaf 1 januari 2018

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 01 Oct 2018 07:30:44 +0000

ProMedia verstevigt positie in de mobiliteitsmarkt met overname

Uitgeverij ProMedia Group, bekend van onder meer RijschoolPro, versterkt haar positie in de mobiliteitsmarkt met een nieuwe overname. Per 1 oktober 2018 is de onderneming de nieuwe uitgever van de marktleidende maritieme en automotive merken Schuttevaer, SWZ Maritime, Vaart.nl, Automobiel Management, Driving Business Vraagbaken en het Autotechnisch Handboek.

ProMedia breidt hiermee haar portfolio uit tot de complete mobiliteitssector met vervoer van mensen en goederen over de weg, water en rails. ProMedia richt zich met deze overname nu op de brede mobiliteitssector van vervoer van personen en goederen over de weg, tot water, lucht en spoor. MYbusinessmedia verkoopt de uitgaven om beter te kunnen focussen op het uitgeven van vakmedia op het gebied van techniek.

ProMedia Group

ProMedia Group, opgericht in 2010, heeft met de overname nu 55 medewerkers. De organisatie groeit snel als uitgever van business-to-business vakbladen in de sectoren verkeer, mobiliteit, transport en logistiek. Met marktleidende titels zoals Nieuwsblad Transport, RijschoolPro, TankPro, TaxiPro en Verkeersnet informeert zij dagelijks duizenden directeuren, managers, ondernemers en andere professionals over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Tevens organiseert ze hoogwaardige (inter)nationale congressen en vakbeurzen in de sectoren waarin ze opereert.

Joan Blaas, directeur en oprichter van ProMedia Group over de overname: “Deze titels passen perfect in de portfolio en strategie van ProMedia. De uitbreiding versterkt onze positie in cruciale delen van de sector mobiliteit.”

MYbusinessmedia

MYbusinessmedia was ruim tien jaar eigenaar van de automotive en maritieme vakbladen. MYbusinessmedia heeft de keuze gemaakt de titels te verkopen om beter te kunnen focussen op producten en diensten van haar meer technische clusters voor onder andere de maakindustrie en food. MYbusinessmedia blijft de komende jaren betrokken bij ProMedia onder andere door diverse vormen van samenwerking.

Alle elf personeelsleden van MYbusinessmedia Maritiem en Automotive gaan over naar ProMedia. Zij blijven actief in hun huidige kantoor in Deventer.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 28 Sep 2018 11:45:27 +0000

Minister: slagingspercentage per rijinstructeur niet haalbaar

Een slagingspercentage per rijinstructeur gaat er voorlopig niet van komen. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is dit praktisch gezien niet haalbaar. Ook noemt ze deze maatregel ‘niet proportioneel’.

Dat liet ze donderdag weten aan de Tweede Kamer na een vraag van SP-Kamerlid Cem Laçin. Hij ziet het publiceren van het slagingspercentage per instructeur als een goed middel om de kwaliteit van rijlessen te verhogen. “De instructeur wil een hoog slagingspercentage, dus zal hij extra zijn best doen voor zijn leerling en hem meer lessen aanbieden om te laten slagen.” De SP’er kreeg hierbij steun van Matthijs Sienot van D66.

Niet te controleren

Minister Van Nieuwenhuizen noemt het slagingspercentage per instructeur ‘een begrijpelijke gedachte’. Toch is dit niet haalbaar volgens de bewindsvrouw. “Het CBR kan niet controleren wie de leerling les heeft gegeven. Die instructeur die de leerling heeft opgeleid hoeft niet per se de instructeur te zijn die bij het examen aanwezig is. Praktisch gezien is dit dus niet uit te voeren.” Bovendien noemt ze de maatregel disproportioneel.  Laçin vindt dat de minister desondanks moet kijken naar de mogelijkheden.

Donderdag werd in de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel voor de WRM besproken. Naast het slagingspercentage werd ook de sanctie op de praktijkbegeleiding ter discussie gesteld. Het debat werd halverwege afgebroken omdat de Kamerleden samen met de branchepartijen eerst willen werken aan een tegenvoorstel, als alternatief op het huidige bijscholingstraject.

Lees ook: Kamerleden en rijschoolbranche beraden zich op nieuw bijscholingstraject

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 28 Sep 2018 06:15:14 +0000

Grapperhaus: controle op rijden zonder rijbewijs wordt strenger

Rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt intensiever gehandhaafd en strenger bestraft. Dat schrijft minister Grapperhaus van Jusitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Digitale systemen worden verbeterd, de politie gaat beter controleren en het CBR gaat duidelijker communiceren dat iemand zijn of haar rijbewijs moet inleveren.

Agenten gaan de geldigheid van het rijbewijs intensiever bekijken bij een staandehouding. Ze kijken niet alleen meer naar het fysieke rijbewijs, maar raadplegen ook hun digitale systemen. Die systemen worden verbeterd.

App

Door aanpassingen in die systemen zien agenten nu in één oogopslag als een rijbewijs ten onrechte niet ingeleverd is. Hierdoor kunnen ze niet alleen een proces-verbaal opmaken voor het rijden zonder geldig rijbewijs, maar ook direct het rijbewijs innemen en die naar de juiste instantie sturen.

Op dit moment is er ook een speciale app in de maak die de politiemensen moet helpen bij het opmaken van een proces-verbaal voor het rijden onder invloed. Alle gegevens die nodig zijn, kunnen ze straks gelijk gemakkelijk invoeren. Tot nu toe moeten ze dat handmatig in andere systemen doen. Agenten elders zien nu gelijk of iemands rijbewijs is ingevorderd.

Controles

Ook het Rijbewijzenregister wordt verbeterd. In deze door de RDW beheerde databank kunnen politie, OM en CBR onder meer controleren of iemand beschikt over een rijbewijs, of sprake is van een geschorst of ongeldig rijbewijs, of het rijbewijs is ingeleverd en zo ja, waar het zich bevindt.

Politieagenten registreerden niet altijd alles goed, zo bleek en het OM kon dat achteraf niet meer herstellen. Onderzocht wordt of die gegevens toch aangepast kunnen gaan worden. Tegelijk krijgen agenten betere instructies voor registratie.

Om de pakkans te vergroten, gaat de politie ook meer regionaal en persoonsgericht handhaven. Personen van wie bekend is dat zij eerder met een ongeldig rijbewijs hebben gereden, zullen eerder gecontroleerd worden.

Communicatie CBR

Het CBR wil zorgen dat bestuurders vaker en sneller hun rijbewijs inleveren. Rijbewijshouders worden nu nadrukkelijker gewezen op hun plicht het rijbewijs in te leveren. Dat lijkt hard nodig. Ongeveer een derde van de geschorste en ongeldig verklaarde rijbewijzen wordt niet ingeleverd, stelt minister Grapperhaus op basis van cijfers over 2016 en 2017.

Het CBR verandert ook de manier waarmee bestuurders op de hoogte worden gebracht van het inleveren. Het is niet langer voldoende dat het CBR de aangetekende brief niet retour krijgt. De Hoge Raad is namelijk strengere eisen gaan stellen. Personen moeten straks gaan tekenen voor ontvangst van de brief. Het CBR is bezig met het doorvoeren van de benodigde aanpassingen hiervoor.

Daarnaast wordt het punt rijden zonder geldig rijbewijs expliciet opgenomen in het proces-verbaal. Zo kan de bestuurder bij een volgende staandehouding niet meer zeggen dat hij niet wist dat zijn rijbewijs ongeldig of geschorst is, is het idee.

Lees ook: Beginnersrijbewijs blijft, ondanks kritisch rapport

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 28 Sep 2018 06:07:34 +0000