Rijinstructeur krijgt onterecht boete voor telefoongebruik

Een rijinstructeur is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het gelijk gesteld, nadat hij in Amsterdam onterecht een boete had gekregen voor het vasthouden van een telefoon. De instructeur was namelijk niet de feitelijke bestuurder tijdens de rijles. Na het ontvangen van de bekeuring van 230 euro spande hij daarom een rechtszaak aan, die hij verloor. Hierop ging hij in hoger beroep, met succes.

Het is inmiddels al vier jaar geleden dat de instructeur de boete kreeg opgelegd. De lesauto draaide14 augustus 2014 het Haarlemmermeercircuit op, een grote rotonde in Amsterdam, maar gaf geen voorrang aan twee voetgangers die aanstalten maakten om over te steken. In het proces-verbaal meldt de agent: “Ik zag dat de bestuurder tijdens het rijden een op een telefoon gelijkend voorwerp met zijn rechterhand vasthield.”

RVV 1990

De instructeur ontkent dat hij de feitelijke bestuurder van het voertuig was, aangezien hij als rijinstructeur op de passagiersstoel zat. Ook ontkent hij een mobiele telefoon te hebben vastgehouden. De agent zou zijn navigatiesysteem ten onrechte hebben aangezien voor mobiele telefoon. Ter onderbouwing heeft hij verklaringen van twee leerlingen overhandigd aan de rechtbank.

Het Gerechtshof is het met hem eens en wijst op de Nota van toelichting bij het Besluit van 4 februari 2002 tot wijziging van het RVV 1990: “Artikel 61a richt zich tot degene die een motorvoertuig, invalidenvoertuig of bromfiets bestuurt. Bestuurders die vallen onder het begrip degene die een motorvoertuig bestuurt, zijn bijvoorbeeld automobilisten, vrachtwagen- en buschauffeurs en motorrijders. (…) Het gaat daarbij bovendien om degene die daadwerkelijk achter het stuur zit, de feitelijke bestuurder. Het verbod strekt zich dus niet uit tot de rij-instructeur die wordt geacht onder zijn onmiddellijk toezicht een motorvoertuig te besturen.”

Uitspraak vernietigd

Het hof stelt vast dat de rijinstructeur niet de feitelijke bestuurder van het voertuig was, maar de instructeur onder wiens toezicht de auto werd bestuurd. De beslissing van de kantonrechter wordt daarom vernietigd en het beroep van de instructeur is gegrond verklaard. Of het om een navigatiesysteem of een telefoon ging, doet er verder niet meer toe.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 01 May 2018 10:08:14 +0000

CBR geeft preview van nieuwe website met rijschoolkiezer

De nieuwe website van het CBR wordt dit voorjaar gelanceerd. Het CBR geeft alvast een beeld van de vormgeving en de inhoud van de website. Met een rijschoolkiezer moeten de rijschoolgegevens voor leerlingen toegankelijker worden. Hiermee moet het voor consumenten makkelijker worden gemaakt om voor een goede rijschool te kiezen.

De nieuwe site gaat binnenkort live. Daar vinden jongeren makkelijker informatie over rijscholen. Het betreft dezelfde informatie die nu op rijschoolgegevens staat, maar dan met filters en in een volgorde die ze zelf kiezen. “Het grote verschil is dat kandidaten daar straks gemakkelijker in kunnen zoeken. Zo kunnen ze de data sorteren op onder andere een rijschool in de buurt, het aantal examens en ook het slagingspercentage”, liet woordvoerster Irene Heldens eerder weten.

Slagingspercentage

Het CBR heeft al meerdere keren benadrukt dat het voor consumenten belangrijk is voor een goede rijschool te kiezen. “Natuurlijk weten we dat het slagingspercentage niet zaligmakend is. Het is echter wel iets om goed op te letten”, aldus het CBR. “1.500 rijscholen hebben een slagingspercentage van nog geen 30 procent: zeven op de tien van hun leerlingen zakt. Dat vinden we veel.”

Naast de aanpassing van de look-and-feel van de website, krijgt deze ook een frisse en moderne uitstraling. Ook moet de website makkelijker leesbaar worden via mobiel. Verder belooft het CBR dat consumenten via de nieuwe site sneller een antwoord krijgen op hun vraag.

Lees ook: Nieuwe maatregelen CBR tegen wachttijden: ‘Lage slagingspercentage zijn schrijnend’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 30 Apr 2018 07:32:17 +0000

Rijinstructeurs brengen eerbetoon tijdens afscheid Reinink

Bij de uitvaart van de dinsdag overleden rijschoolhouder Henk Reinink zullen veel rijinstructeurs  aanwezig zijn om een eerbetoon te brengen aan hun collega. Volgens rijschoolhouder Patricia Nijman, die de familie Reinink ondersteunt met organisatorische zaken, hebben al tientallen instructeurs zich aangemeld. Zij zullen bij het afscheid een erehaag vormen. 

Henk Reinink overleed dinsdag bij een tragisch ongeval in Bussum. Zijn lesauto kwam op een spoorwegovergang in het centrum stil te staan. De 18-jarige leerlinge wist de auto nog op tijd te verlaten. Reinink werd echter gegrepen door de intercity.

Eerbetoon

De afscheidsdienst vindt dinsdag 8 mei om 10.30 uur plaats bij crematorium Amersfoort in Leusden. Bij het crematorium zullen de instructeurs een erehaag vormen. Binnen zijn twee ruimtes gereserveerd: één voor de directe nabestaanden en één voor de instructeurs. Bij grote belangstelling zal het waarschijnlijk niet voor alle collega’s mogelijk zijn om in de zaal plaats te nemen.

Deelnemen

Rijinstructeurs die willen aansluiten bij het eerbetoon, worden verzocht zich te melden bij Patricia Nijman via een WhatsApp-groep. Ook is het mogelijk 5 euro te doneren voor een rouwstuk. Dit verloopt eveneens via de WhatsApp-groep.

Kaarten voor de familie van Henk Reinink kunnen worden gestuurd naar Laaxumstraat 46, 3626 AJ Amersfoort.

Bekijk hier de rouwkaart.

Lees ook: Rijscholen op de bres voor omgekomen collega

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 04 May 2018 13:51:43 +0000

‘De maand van de privacy’

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan. Rijschoolhouders moeten niet de fout maken door te denken dat zij hier niks mee te maken hebben, stelt Frank Hoornenborg als voorzitter van Bovag Rijscholen in zijn maandelijkse column op RijschoolPro.

“Bij BOVAG staat mei 2018 vrijwel geheel in het teken van privacy. 25 mei wordt namelijk de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming -oftewel AVG- van kracht en die gaat op elke ondernemer impact hebben. BOVAG licht zijn leden sinds eind vorig jaar voor over de gevolgen van de nieuwe wet voor uw onderneming, want die kunnen verstrekkend zijn.

Bedenkt u zich eens welke persoonsgegevens u allemaal te verwerken krijgt in uw dagelijkse bezigheden

Voor velen klinkt dit allemaal als een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar bedenkt u zich eens welke persoonsgegevens u allemaal te verwerken krijgt in uw dagelijkse bezigheden. Kort gezegd verwacht de AVG dat u zorgvuldig met deze data omgaat, ze niet langer bewaart dan nodig is, in kaart brengt hoe u ermee om gaat en wie ze mag gebruiken of inzien. En dat de betreffende personen in kwestie weten wat er met hun data gebeurt en daar toestemming voor hebben gegeven.

Dat klinkt vrij eenvoudig, maar blijkt voor een gemiddelde ondernemer toch een hele flinke klus. Onlangs konden we in het NOS Journaal al zien dat de sluizen bij enkele tandartsen wagenwijd open hebben gestaan en patiëntgegevens door iedereen waren in te zien. Onder de nieuwe AVG kan dat een boete opleveren (voor de betreffende ondernemer!) van tonnen, miljoenen of sowieso 4 procent van de jaaromzet.

Lapt u de AVG aan uw laars, dan bent u zonder meer het haasje

BOVAG nam zijn verantwoordelijkheid richting de aangesloten bedrijven door op een rij te zetten waar u allemaal aan moet denken. De BOVAG Privacytool -gratis voor leden- loodst u in 16 stappen door de AVG en aan het einde van de rit bent u klaar voor de nieuwe wet, waardoor er weinig of in elk geval een stuk minder te vrezen valt van eventuele boetes.

De handhavers zullen er bergen werk aan krijgen en waarschijnlijk heus niet het vizier richten op de allerkleinste ondernemers, maar op basis van meldingen door consumenten of andere belanghebbenden kan elk bedrijf(je) op de korrel worden genomen. Maakt u het te bont en lapt u de AVG aan uw laars, dan bent u zonder meer het haasje. Voor zover u er dus nog niet mee aan de slag bent gegaan, zorg dat u uw zaakjes op orde heeft!”

Lees ook: Nieuwe privacywet: belangrijke tips voor rijschoolhouders

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank Hoornenborg
Publicatie datum: Fri, 04 May 2018 06:39:04 +0000

Europa beperkt e-learning voor Code 95 tot maximaal 12 uur

De Raad van de Europese Unie heeft onlangs nieuwe regels aangenomen voor de opleiding en nascholing van vrachtwagen- en buschauffeurs. Een belangrijke verandering ligt op het gebied van e-learning: van de 35 uur nascholing die chauffeurs elke vijf jaar moeten volgen, mag maximaal 12 uur via e-learning worden gevolgd. Ook moet het onderwerp van de nascholing aansluiten op de werkzaamheden van de chauffeur. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe regelgeving door te voeren.

De aanpassing van Richtlijn 2003/59/EG heeft verschillende redenen. De Europese Commissie heeft in 2010 als doel gesteld om het aantal verkeersdoden op de Europese wegen te halveren voor 2020. De opleiding van weggebruikers speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast moeten chauffeurs milieuvriendelijker rijden.

Binnen Europa zijn bovendien problemen met de erkenning van opleidingen tussen de lidstaten. De EU-richtlijn moet ervoor zorgen dat de gevolgde opleiding in de hele EU wordt erkend. Verder moeten de vereiste minimumleeftijden voor de opleiding en nascholing van bestuurders worden gelijkgetrokken.

E-learning

Om Code 95 aan het rijbewijs toe te voegen, moeten chauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen. De cursussen worden gegeven in modules van ten minste 7 uur die per module over maximaal twee opeenvolgende dagen mogen worden verspreid. In Nederland kunnen chauffeurs het grootste gedeelte van de verplichte uren via e-learning afleggen. Per module houden veel opleiders de verdeling aan van 2,5 uur klassikaal en 4,5 uur e-learning. Dat gaat veranderen met deze gewijzigde richtlijn. Van de 35 uur mag hooguit 12 uur via e-learning worden gevolgd.

De opleider moet zorgen dat bij e-learning ‘de goede kwaliteit van de opleiding gehandhaafd wordt’ en ‘selecteert vakken waarbij ICT-hulpmiddelen doeltreffend kunnen worden ingezet.’ Daarnaast worden er ‘betrouwbare gebruikersidentificatie en passende controlemiddelen’ vereist.

Toepasbaar

Bij de keuze van de opleidingsthema’s moeten chauffeurs zoveel mogelijk rekening houden met hun specifieke opleidingsbehoeften. De cursus moet dus aansluiten bij het beroep dat ze uitoefenen. Dat roept onder meer de vraag op of het voor alle chauffeurs mogelijk blijft om de populaire cursus VCA te volgen voor de Code 95.

Verder moet het minimum kennisniveau ten minste vergelijkbaar zijn met niveau 2 van het Europees kwalificatiekader, oftewel mbo 2. Herhaling van een onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan. Een herhalingsopleiding is wel toegestaan wanneer blijkt dat de chauffeur een ‘specifiek corrigerende opleiding’ nodig heeft. In Nederland is momenteel wél mogelijk dezelfde module twee of meerdere keren te herhalen.

Verkeersveiligheid

Ook moet er meer aandacht komen voor verkeersveiligheid. Minstens één van de opleidingsmodules moet daarom worden besteed aan dit thema, zoals gevarenperceptie, de bescherming van kwetsbare weggebruikers en rijden in extreme weersomstandigheden. Tijdens de cursussen moet ook continu worden ingespeeld op intelligente vervoerssystemen ‘om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen’, aldus de Raad.

Verder is het mogelijk om een deel van de nascholing te combineren met nascholing die door andere Europese regelgeving wordt voorgeschreven zoals cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen (ADR) en het vervoer van dieren. Nederland staat dit nu al toe. Wel moet het hierbij gaan om een ‘voltooide’ opleiding. De chauffeur moet dus in het bezit zijn van het betreffende certificaat, bijvoorbeeld het ADR-certificaat.

Milieu

Verder moet de nieuwe richtlijn bijdragen aan het doel om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent te verminderen in 2030. Hierover schrijft de Raad: “De vervoerssector heeft een alomvattende benadering nodig voor de bevordering van emissiereducties en energie-efficiëntie. Er moet vooruitgang worden geboekt op weg naar mobiliteit met lage emissies, onder meer door middel van onderzoek en de invoering van geavanceerde technologie die al beschikbaar is. Bestuurders moeten op passende wijze worden opgeleid om zo efficiënt mogelijk te rijden.”

De opleiding moet zo milieuvriendelijk verlopen, ook in de nascholing. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij de praktijkuren in de nascholing het niet meer verplicht is om daadwerkelijk een voertuig te besturen. Deze uren mogen ook een andere praktische invulling krijgen.

Eerder werd al bekend dat het rijbewijs B is toegestaan bij bepaalde voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen en waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3.500 kilo bedraagt, met een maximum tot 4.250 kilo. Bestuurders die gebruikmaken van deze uitzondering, hebben wel een aanvullende rijopleiding nodig.

Informatie uitwisselen

Verder krijgen lidstaten de opdracht om informatie over de vakbekwaamheid van chauffeurs elektronisch uit te wisselen met elkaar. Daarvoor moeten zij een elektronisch platform ontwikkelen. Hiermee kunnen lidstaten gemakkelijk informatie over voltooide opleidingen van chauffeurs terugvinden, die niet staat vermeld op het rijbewijs van de bestuurder. Die informatie moet dan direct toegankelijk worden voor handhavers langs de kant van de weg.

Aanpak CBR

Een woordvoerster van het CBR laat weten dat het nog te vroeg is om aan te geven wat er vanuit het exameninstituut precies gaat veranderen. “Wij gaan eerst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RDW om de tafel om inzicht te krijgen in de gevolgen de nieuwe richtlijn.”

Lees hier de volledige tekst over de wijziging van de richtlijn.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 03 May 2018 08:15:53 +0000

Rinus Blom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Rinus Blom, oprichter van Blom Verkeersschool in Etten-Leur, is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De inmiddels 76-jarige ondernemer kreeg deze onderscheiding mede vanwege zijn bijdrage aan de werkgelegenheid en economie in de regio.

Rinus Blom werd vandaag verrast met een bezoek van Miranda de Vries, de burgemeester van Etten-Leur. “Geweldig”, reageert Blom donderdagmiddag. Verder blijft hij vooral bescheiden. Het is voor hem sowieso een een bijzonder jaar, vertelt hij. Dit jaar viert het bedrijf namelijk zijn 50-jarig jubileum.

Paardensport

Naast zijn bijdrage aan de werkgelegenheid heeft Blom zijn benoeming ook te danken aan zijn inzet op het gebied van paardensport. Zoals zijn verdiensten voor Vereniging Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) regio Noord-Brabant, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Stichting PPS (Paard, Prestatie en Sport). Ook droeg hij bij aan het welzijn van paarden door het verbeteren van het vervoer van deze dieren.

Lees ook: Topdrukte bij rijopleidingen: speeddates bij Blom Verkeersschool

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 26 Apr 2018 14:03:47 +0000

NXXT reageert op kritiek: ‘Rijscholen moeten bij zichzelf te rade gaan’

‘Het zoveelste negatieve stukje, wanneer komt er een eind aan?’ Het is een vraag die Jan Catsburg en Bert Tevel, de directie van NXXT rijscholen, zich de afgelopen maanden regelmatig hebben gesteld. Ze hebben zelden gereageerd op de kritische verhalen over de franchiseformule. Nu willen ze ingaan op enkele uitspraken. 

De negatieve berichtgeving over de franchiseconstructie kwam op gang nadat Catsburg in het tv-programma Business Class beweerde dat een rijinstructeur bij NXXT meer dan een ton omzet per jaar kan draaien. Catsburg stelt dat bij NXXT twintig ondernemers zijn aangesloten die dit inmiddels hebben bereikt. “Dat bestaat niet, zeggen mensen dan, want jullie hebben een lesprijs van 29 euro. Maar het kan wél.”

Meerdere verdienpunten

Catsburg en Tevel tonen de financiën van de instructeurs die een ton omzet per jaar draaien. Jan Catsburg: “Zo zie je ook dat die omzet niet voortkomt uit 3.000 uur werken per jaar, maar uit een normale werkweek van 36 uur.” Uit een voorbeeld van NXXT blijkt dat een rijschool met een omzet van 100.000 euro een netto besteedbaar inkomen heeft van tussen de 2.700 en 2.900 euro per maand.

Kwaliteit hoeft niet altijd te betekenen dat de lesprijs drie keer zo duur is.

Past een aanbieding van 29 euro per les bij kwaliteit? “Dat is een interessante opmerking”, zegt Bert Tevel. “We hebben altijd gestaan voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit hoeft echter niet altijd te betekenen dat de lesprijs drie keer zo duur is. Er zijn natuurlijk meerdere verdienpunten in een rijopleiding, bijvoorbeeld de theoriepakketten of een examen. Bovendien komt onze prijs voort uit volume. Juist een rijschool met een slechte bezettingsgraad moet wel een hogere prijs rekenen om ook de niet gereden uren te dekken. Zo betaalt een consument dan feitelijk voor de ondermaatse bezettingsgraad van de rijschool, die het gevolg is van een slechte marketing en juist daar zijn wij goed in. We hebben een flink aantal leerlingen, dus kunnen we ook naar een lager tarief toe.”

Proeflessen

Daarnaast komt vaak de grote hoeveelheid gratis proeflessen naar voren die de instructeurs bij NXXT moeten rijden. “Proeflessen zien wij niet als probleem, maar als kans. Bovendien is dat aantal al wat aan het dalen omdat we steeds meer leerlingen rechtstreeks aan de instructeurs verkopen.” Volgens Catsburg worden er gemiddeld 170 proeflessen per week gepland, over 95 auto’s. Dat zouden er per rijschool dus 1 à 2 per week zijn.

Catsburg: “De kwaliteit van zo’n proefles is heel bepalend. Bij elke proefles wordt de motivatie van de leerling doorgenomen, voordat ze worden doorgestuurd naar een van de rijscholen. Het moeten geen funlessen zijn. Als wij iedereen een gratis proefles zouden geven, dan hebben we er 400 in de week. Maar tien procent toneelspelers, houd je altijd.”

Kritiek op contract

Catsburg was ook niet bepaald te spreken over een actie van Tweede Kamerlid Cem Laçin van SP. Vorige maand kaartte hij tijdens een overleg in de Tweede Kamer schijnzelfstandigheid aan in de rijschoolbranche. Hierbij hield hij een contract van NXXT in de lucht. “Hierin staan allerlei bepalingen waaraan rijscholen moeten voldoen”, meldde Laçin. “Een van die bepalingen is dat ze meer dan 1.000 euro per maand moeten afdragen om met de naam van deze organisatie te mogen rondrijden. Ongeacht het aantal uren dat ze lesgeven.”

Mensen die op 50-jarige leeftijd zonder werk komen te zitten, weten bij ons hun eigen broek op te houden en hebben volop plezier in hun werk.

“Je moet inderdaad duizend euro per maand betalen”, verklaart Tevel. “Maar wat hij vergeet te zeggen, is dat het een fixed fee is. Dat betekent dat als jouw omzet stijgt, en dat gebeurt bij vrijwel iedere franchisenemer gedurende die vijf jaar, dan wordt het verschil tussen wat jij overhoudt en aan fee betaalt, alsmaar groter, ten gunste van de franchisenemer. Dat is heel anders bij een variabele fee, waarbij we bijvoorbeeld tien procent van de omzet zouden vragen. Als jouw omzet groeit, zouden wij ook meer krijgen. Dát noem ik juist een wurgcontract.”

Tevel voegt daaraan toe: “Diezelfde meneer die met dat contract zwaait, zou ook eens moeten zien dat mensen  die op 50-jarige leeftijd zonder werk komen te zitten nu bij ons hun eigen broek weten op te houden en volop plezier hebben in hun werk.”

‘Smaad’

Er verschenen afgelopen maanden nog meer verhalen waarin kritiek werd geuit op de overeenkomsten tussen NXXT en de franchisenemers. Er zouden door NXXT prijzen worden genoemd die soms inclusief, soms exclusief btw zijn. Ook zouden instructeurs vastzitten aan een duur leasecontract voor de lesauto.

Catsburg en Tevel waren terughoudend met het reageren op deze verhalen. Ook op het verzoek van RijschoolPro, om de stelling van een ton omzet te onderbouwen met cijfers, hebben ze lange tijd niet gereageerd. “We waren al veroordeeld zonder proces door alle negatieve suggesties”, vertelt Catsburg. “Als je dan heel je formule moet gaan uitleggen en verdedigen, is de kans groot dat deze op een verkeerde manier geinterpreteerd zal worden. Ik wil open kaart spelen, maar niet als daar misbruik van gemaakt wordt.”

Dit heeft niks meer te maken met journalistiek. Dit is gewoon een partij belachelijk maken.

Tevel spreekt zelfs over smaad: “Dit heeft niks meer te maken met journalistiek. Dit is gewoon een partij belachelijk maken.” Een deel van de artikelen die in andere media gepubliceerd zijn, zijn overigens inmiddels verwijderd van internet. “De negativiteit vanuit de branche had denk ik ook te maken met nijd. Noem mij één andere partij die in deze branche op eigen kracht in minder dan negen jaar tijd bijna honderd aangesloten franchisenemers heeft opgebouwd met zevenduizend leerlingen per jaar. Andere rijscholen vragen zich af hoe wij dat doen. Zij moeten bij zichzelf te rade gaan, in plaats van roepen dat wij het verkeerd doen.”

Opstartfase NXXT

Negatieve berichten over de franchiseonderneming komen volgens Catsburg met name vanuit de opstartfase van NXXT. “Bij sommige bestaande instructeurs die zich in die tijd aansloten bij NXXT kwamen heel wat lijken uit de kast. Een slechte financiering van de auto, schulden, of een achterstand met de belastingaangifte. Zo zijn er zo’n 18 rijscholen bij wie we de overeenkomst hebben gestopt. Als iemand buiten zijn schuld om in de problemen komt, zij we er om te helpen. Maar als iemand er zelf een zooitje van maakt, en de leerling de dupe is,kunnen we dat niet tolereren.”

In plaats van de instructeurs van buitenaf aan te trekken, komen veel nieuwe franchisenemers vanuit de instructeursopleiding van NXXT, genaamd FIRSTT. Omdat er tegenwoordig steeds meer instructeurs uit eigen kweek komen, is er ook minder sprake van dergelijke negatieve verrassingen. “Ook zitten we goed met mensen om tafel en hebben we al heel snel een beeld of het wel of geen succes gaat worden met de betreffende instructeur. Hun motivatie is daarbij heel belangrijk.”

Niet focussen op aantallen

Tenslotte wordt ook de snelle groei van NXXT niet altijd positief ontvangen in de branche. Inmiddels is NXXT uitgegroeid tot een rijschool met 95 vestigingen. Catsburg geeft toe dat hij in de beginfase te veel de nadruk op groei heeft gelegd. “Ik heb ooit het aantal van tweehonderd rijscholen genoemd. Maar aantallen zijn ons doel niet meer. We willen dat de mensen die bij ons zitten, het ook ook goed hebben. We hadden al drie keer zo groot kunnen zijn, maar niet elke instructeur kan franchisenemer worden. Kwaliteit vinden we belangrijk, net als slagingspercentage, maar ook de eenheid binnen NXXT.”

Tevel benadrukt dat de band met de instructeurs de afgelopen jaren is verbeterd. “NXXT heeft ook een franchiseraad die een aantal keer per jaar samenkomt met de directie. Zo hebben we laatst een prijsverhoging gehad van 4 procent. Dit wordt eerst zorgvuldig besproken met de franchiseraad voordat dit wordt ingevoerd.”

Uiteindelijk hebben de publicaties over NXXT geen negatieve uitkomst gehad voor het bedrijf, verzekeren de heren. “Any PR is good PR”, lacht Tevel.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 26 Apr 2018 09:31:40 +0000

Inschrijving voor Nationale Rijschooldag 2018 geopend

Bezoekers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de Nationale Rijschooldag op 18 september 2018. Het jaarlijkse evenement voor de rijschoolbranche, voorheen genaamd Lesauto Testdag, wordt deze keer gehouden bij Autotron in Rosmalen. Bezoekers kunnen auto’s testen, de beurs bezoeken, workshops volgen en, voor het eerst, deelnemen aan het Nationale Rijschool Congres.

De Nationale Rijschooldag wordt georganiseerd door RijschoolPro en is de opvolger van de Lesauto Testdag. Er is dit jaar gekozen voor een nieuwe naam van het evenement, aangezien deze dag inmiddels veel meer te bieden heeft dan het testen van potentiële lesauto’s. Bovendien vindt het event dit jaar plaats op een nieuwe locatie: Autotron in Rosmalen.

Lesvoertuigen en workshops

Bezoekers kunnen nog steeds talloze automodellen uitgebreid uitproberen en beoordelen. Welke auto is het meest geschikt om rijles in te geven? Aan het eind van de dag wordt bekendgemaakt welk voertuig de Lesauto van het Jaar 2019 wordt. Ook zijn er motoren aanwezig om te testen.

Op de Rijschoolbeurs kunnen bezoekers wederom kennismaken met toeleveranciers en hun producten en diensten. Denk aan softwareleveranciers, uitgeverijen van lesmateriaal, brancheverenigingen en verzekeraars. Verder zijn er in de middag gratis workshops te volgen. Hier volgt later meer informatie over.

Nationaal Rijschool Congres

Nieuw dit jaar is het Nationaal Rijschool Congres. Dit congres vindt in de ochtend plaats. Hierbij gaan we in op de toekomst van rijscholen. De ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s gaan razendsnel. Steeds meer auto’s worden uitgerust met functies die de taak van de bestuurder overnemen. Zijn rijscholen in de toekomst nog wel nodig? En zo ja, hoe ziet een rijles er dan uit? Tijdens het Nationaal Rijschool Congres gaan we dieper in op dit thema. Meer informatie hierover volgt nog.

Inschrijven

Bij de inschrijving kunnen bezoekers uit verschillende opties kiezen. Het evenement is gratis voor rijschoolhouders, instructeurs en starters. Ook kunnen ze kiezen voor een premium ticket van 10 euro. Hierbij krijgen ze voorrang bij de entree en krijgen ze een lunchpakket en goodie bag.

Voor deelname aan het Nationaal Rijschool Congres vragen we een vergoeding van 39 euro (excl. BTW, early bird tarief tot 30 juni) voor rijscholen, starters, en instructeurs. Wie niet werkzaam is in de branche, betaalt 49 euro. Inschrijven voor het evenement kan via de registratiepagina van de Nationale Rijschooldag.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 26 Apr 2018 09:08:55 +0000

Fietsen voor het eerst dodelijker dan autorijden

Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer is iets afgenomen afgelopen jaar. In 2017 kwamen 613 mensen om. Dat zijn 16 dodelijke slachtoffers minder dan in 2016. Vorig jaar vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar. In hetzelfde jaar kwamen 201 inzittenden van een personenauto om het leven, 30 minder dan in 2016. Het is voor het eerst dat er meer dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets zijn dan in de auto. Verder overleden 58 voetgangers, 51 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 25 bestuurders van een scootmobiel als gevolg van een verkeersongeluk.

Infographic, Verkeersdoden 2017, CBS
Infographic, Verkeersdoden 2017, CBS

Meer jongvolwassenen

Het aantal verkeersdoden onder autobestuurders daalde van 186 in 2016 naar 163 in 2017. Het aantal verkeersdoden onder autopassagiers daalde van 45 in 2016 naar 38 in 2017. Het aantal jongeren (18 tot 25 jaar) en ouderen (65 jaar of ouder) onder de slachtoffers is in 2017 lager dan in 2016. Het aantal jongvolwassen slachtoffers (25 tot 35 jaar) is juist toegenomen.

CBS verkeersdoden 2017

E-bike

Twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. Ook afgezet tegen de bevolkingsomvang is dit een relatief groot aandeel. Bovendien maakt de groep de minste fietskilometers. 3 procent van de dodelijke fietsslachtoffers was jonger dan 18 jaar. Ruim een kwart van alle fietsdoden (57 mensen) verongelukte op een e-bike. Dit aantal is 17 hoger dan in 2016. Onder 65-plussers is het aantal e-bikedoden verdubbeld: van 15 in 2016 naar 31 in 2017. In alle leeftijdsgroepen overleden meer mannen dan vrouwen door een fietsongeval.

Fietslessen

De Fietsersbond betreurt de stijging van het aantal fietsdoden. De organisatie vraagt ook speciale aandacht voor voorlichting en verkeerseducatie aan oudere fietsers. Extra voorlichting kan juist deze kwetsbare groep goed helpen om steviger en met meer vertrouwen op de fiets te zitten, aldus de bond. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de campagne ‘Doortrappen’ ontwikkeld, waarin ouderen gestimuleerd worden om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. De Fietsersbond geeft in de zomerperiode wekelijks cursussen aan senioren met dat doel.

De Fietsersbond denkt dat een groot deel van deze ongevallen met eenvoudige maatregelen voorkomen had kunnen worden. Volgens directeur Saskia Kluit kan het verlagen van de normsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur de kans op een ongeval flink verkleinen. 30 kilometer per uur als norm zou jaarlijks meer dan 100 verkeersdoden kunnen schelen, stelt zij. De Fietsersbond voer momenteel de campagne ‘30 is het nieuwe 50’, waarmee honderden straten in actie kwamen voor een lagere snelheid in hun buurt.

Lees ook: Aantal geregistreerde verkeersongevallen hoger dan ooit

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 25 Apr 2018 11:08:59 +0000

Minder atv-dagen en meer loon voor medewerkers CBR

Na een reeks moeizame onderhandelingen hebben vakbonden FNV, De Unie en Het Gilde een akkoord bereikt met de directie van het CBR over een nieuwe cao. De vakorganisaties leggen dit akkoord dinsdagavond met met positief stemadvies voor aan de leden. Er is onder meer een structurele loonsverhoging van in totaal 7,05 procent afgesproken. Wel wordt het aantal atv-dagen afgebouwd. 

“Het was een hele zware klus, maar we zijn uiteindelijk tevreden met het bereikte akkoord”, meldt Gerard van der Lit van De Unie. “Het is niet alles wat we wilden, maar wij en onze kaderleden zijn tevreden met het akkoord. Meer zit er gewoon niet in.” Het nieuwe akkoord gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2019.

Atv-dagen

Het afbouwen van het aantal atv-dagen en de compensatie hiervan was een heikel punt tijdens de onderhandelingen. Het CBR kampt met de hoge leeftijd van de medewerkers. In 2013 was nog 17 procent van de medewerkers 58 jaar of ouder; inmiddels is dat zo’n 30 procent. Daarnaast is in het bestaande cao geen rekening gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Hierdoor hebben relatief meer medewerkers atv-dagen, waardoor de productiviteit van het bedrijf daalt.

Medewerkers vanaf 64 jaar hebben nu nog recht op 33 atv-dagen per jaar. Dit wordt in de nieuwe cao over een periode van tien jaar afgebouwd naar 12 atv-dagen. Iedere nieuwe medewerker, in dienst vanaf 1 januari 2019, heeft recht op 12 dagen per jaar vanaf 63 jaar.

Ter compensatie krijgen medewerkers een maandelijkse financiële compensatie in de vorm van een maandelijkse toelage. De medewerkers kunnen deze toelage op verschillende manieren inzetten. Zo kunnen ze het geld laten uitkeren bij het salaris, er dagen van kopen, het laten bijstorten bij het pensioen of het inzetten voor ontwikkeling en opleiding.

Loonsverhoging en overwerk

Daarnaast is er een loonsverhoging afgesproken van 7,05 procent. “Geen éénmalige, maar alles structureel omdat dit nu eenmaal op langere termijn meer voor de werknemers oplevert”, aldus Van der Lit. Het gaat om een verhoging van 3 procent per 1 februari 2018 (mede vanwege de gemiste loonstijging in 2017), 1,5 procent per 1 oktober 2018, 1,05 procent mer 1 februari 2019 en 1,5 procent per 1 oktober 2019.

Op het gebied van overwerk blijven de afspraken uit de huidige overeenkomst grotendeels van toepassing. De werknemer kan nu nog kiezen voor tijd voor tijd of het laten uitbetalen van de gewerkte overuren. Met de nieuwe cao moeten de medewerkers hierover overleggen met de manager. “Maar uiteindelijk blijft de beslissing bij de werknemer”, licht Van der Lit toe.

Stemmen

“Alles bij elkaar ligt er nu een akkoord waar we samen de toekomst mee in kunnen gaan”, aldus Van der Lit. De overeenkomst wordt schriftelijk voorgelegd aan de leden. De vakbonden houden dinsdagavond een bijeenkomst om het akkoord toe te lichten aan de leden, die vervolgens twee weken de tijd hebben om hierover te stemmen.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 24 Apr 2018 12:26:28 +0000