RAI Vereniging ontvangt predicaat Koninklijk

RAI Vereniging is onderscheiden met het predicaat ‘Koninklijk’. De brancheorganisatie bestaat 125 jaar en heeft een lange staat van dienst als belangenorganisatie voor de mobiliteitsindustrie. Tevens is de organisatie oprichter van de RAI Amsterdam.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck ontving de speciale oorkonde uit handen van de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord Holland, Arthur van Dijk. RAI Vereniging sloot die dag het 125-jarig jubileum af.

Van Eijck is ‘bijzonder trots’ op het predicaat, zegt hij in een verklaring. “Deze onderscheiding is letterlijk de kroon op het werk van onze leden, mijn voorgangers en alle medewerkers. Het is een voorrecht om het predicaat ‘Koninklijk’ te mogen dragen. RAI Vereniging is inmiddels een begrip in de Nederlandse mobiliteitswereld. Niet alleen als oprichter van het grootste beursgebouw van Nederland. RAI Vereniging is bovenal een gevestigde belangenbehartiger die al 125 jaar meedenkt en bouwt aan de bereikbaarheid in Nederland en Europa.”

Van Dijk voegt toe: “De toekenning van het predicaat Koninklijk is een prestigieuze bekroning van het werk van RAI Vereniging door de jaren heen.”

Uitgegroeid

RAI Vereniging is opgericht op 17 december 1893. Vanaf haar start tot nu heeft de organisatie vanuit Amsterdam een stempel op de mobiliteitswereld gedrukt. Onder meer met nationale tentoonstellingen zoals de auto- en tweewielerbeurzen, en de bouw van een eigen tentoonstellingsgebouw.

Ook staat RAI Vereniging aan de basis van de introductie van diverse nieuwe vervoersmiddelen op de weg, zoals de speed pedelec en is het mede-oprichter van de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Afgelopen jaren is RAI Vereniging verder gegroeid dankzij de fusies met collega-organisaties als CarrosserieNL en recent AutomotiveNL. RAI Vereniging is daardoor uitgegroeid tot een organisatie met ruim 700 leden. Ook op het gebied van kwetsbare groepen zet RAI Vereniging zich actief in. Zo is in 2017 de New Mobility Foundation opgericht om mensen die minder mobiel zijn, mobiliteit aan te bieden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 30 Jan 2019 10:42:59 +0000

Peter van Neck neemt voorzittershamer VRB tijdelijk over

Peter van Neck vervult komende tijd de rol van voorzitter van branchevereniging VRB, Jacques Schelle zal tijdelijk de taak van penningmeester op zich nemen. Dat heeft de VRB tijdens de algemene ledenvergadering in Huis het Bosch in Lexmond bekendgemaakt. Eerder lieten Eric Bakker en Henry Schouten weten terug te treden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Volgens Van Neck is 2018 een zeer bewogen jaar geweest, onder meer door de invoering van de privacywetgeving. De VRB heeft samen met de FAM daarvoor formulieren laten ontwikkelen en deze ter beschikking gesteld aan hun leden. De kosten die hiermee gemoeid waren, zijn door FAM en VRB samen gedragen. Mede hierdoor is het ledenaantal van de VRB opnieuw gegroeid, laat de vereniging weten.

Ook werd stilgestaan bij de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De VRB laat weten veel vertrouwen in haar te hebben, mede omdat zij de verkeersveiligheid hoog op haar prioriteitenlijstje heeft staan. Volgens Van Neck zijn er inzake de wijzigingen van de WRM allerlei meningen en helaas ook minder leuke reacties zijn kant op gekomen. Secretaris Irma Brauers maakt duidelijk dat gezien de onverwachte ontwikkelingen nu alles opnieuw afgestemd moet worden en dat is iets wat veel tijd vergt.

1-op-1-traject

Verder laat de VRB weten dat het educatieve traject dat een voor de praktijkbegeleiding gezakte instructeur moet gaan volgen, in de toekomst een 1-op-1 traject gaat worden bij een gecertificeerde opleider. Het probleem is dat deze opleiders er nog niet zijn. De opleidingsinstituten hebben inmiddels gedacht aan een traject van drie hele dagen, wat plaats kan vinden bij de instructeur in de eigen omgeving. Er dient gewerkt te worden met echte leerlingen. Didactische vaardigheden zullen de meeste aandacht krijgen.

Leden zijn benieuwd of de brancheverenigingen invloed kunnen uitoefenen om het geheel te versnellen. Het antwoord is nee. Het wijzigingsvoorstel dat al klaar lag, heeft immers ook al vijf jaar gekost. Door de wettelijke procedures kan dit niet versneld worden. “Maar de VRB wil vooral meepraten en meedenken om tot een goed en werkbaar eindproduct te komen, waar iedereen tevreden over kan zijn. Advies is om in ieder geval 1 PB te doen, tenzij de bevoegdheid binnenkort al verloopt, dan moet men de tweede ook gaan doen.” Op 6 februari en 7 maart vinden er nieuwe gesprekken plaats waar de VRB bij aanwezig is. Verder werd gemeld dat de Top Tips en de enquête van het CBR goed zijn ontvangen. “Over het algemeen was men erg tevreden over de examinatoren.” Petra Delsing (Directeur CBR), die bij de vergadering was aangesloten, was zichtbaar tevreden met de resultaten.

Convenant

Door het Ondernemersklankbord (OKB) werd bij monde van Frank van Santen en Peter Weber een presentatie gegeven inzake hun adviserende rol bij dreigende faillissementen, bedrijfsuitbreiding of juist -beëindiging of -overdracht. Maar ook starters zijn bij deze stichting aan het juiste adres. De VRB en het OKB tekenen een convenant.

Aspirant-bestuurslid Rob Steuten wordt voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid, met als taak de ledenadministratie en – contacten. Aspirant bestuurslid Jos van Zuylen wordt eveneens voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid met als taak de CCV-contacten te onderhouden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 29 Jan 2019 11:04:14 +0000

Extra subsidie beschikbaar voor opleiden van vrachtwagenchauffeurs

De 47-jarige Sonja van Dijk is de 3000ste zij-instromer die kiest voor een toekomst als vrachtwagenchauffeur via de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Werkgevers en vakbonden in transport en logistiek subsidiëren de opleiding van nieuwe chauffeurs. Zij hebben besloten de regeling ook in 2019 door te zetten. Het gaat hierbij om kandidaten die al in de sector werken en doorstromen, maar ook om kandidaten uit andere sectoren die kiezen voor een toekomst in transport en logistiek.

Het doel van het project voor 2018 was het werven van 1.500 chauffeurs. Dat aantal is ondertussen flink overtroffen. De vraag naar goed opgeleide chauffeurs blijft onveranderd groot. Daarom heeft de sector besloten om ook voor 2019 subsidie beschikbaar te stellen voor het opleiden van 2.000 extra chauffeurs. De opleiding wordt gesubsidieerd door TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen. Dit gebeurt via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB).

Volop interesse

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, kijkt tevreden terug op 2018. “Het doel was om in 2018 1.500 mensen extra te laten instromen. Dat we een verdubbeling hebben kunnen realiseren laat zien dat het beroep van vrachtwagenchauffeur veel mensen aanspreekt en dat onze aanpak om goed opgeleide chauffeurs te laten instromen werkt.”

Ook Willem Dijkhuizen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek, is trots op de campagne. “Er werken nu al bijna 150.000 mensen in de sector. Daarvan is ongeveer één op de tien vrouw. Voor het beroep vrachtwagenchauffeur is dat nog een stuk minder. Daarom doet het mij deugd dat de 3.000ste zij-instromer een vrouw is. Het is onze focus om in 2019 nog veel meer vrouwen als chauffeur aan het werk helpen.“

Personeelstekort

Volgens waarnemend voorzitter Wim Pot van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is het goed te zien dat veel chauffeurs instromen in de sector. “Want het personeelstekort is een grote zorg voor ondernemers. In een cirkel van 250 kilometer rond Utrecht zoeken we de komende jaren, in het kader van dit project, 2.000 vrachtwagenchauffeurs per jaar. Daarnaast zijn er ook veel vacatures in andere logistieke beroepen.”

De economie blijft sterk en de vraag naar goed opgeleide chauffeurs blijft onveranderd groot. De sector stelt daarom voor 2019 subsidie beschikbaar om 2.000 zij-instromers en doorstromers te enthousiasmeren en op te leiden voor het vak van vrachtwagenchauffeur.

Lees ook: Extra subsidie voor opleiden 1.250 vrachtwagenchauffeurs

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 28 Jan 2019 12:44:11 +0000

Wereldwijd 2,1 miljoen elektrische voertuigen verkocht in 2018

De vraag naar elektrische auto’s en plug-in hybrides is vorig jaar wereldwijd flink toegenomen. In totaal werden er 2,1 miljoen elektrische voertuigen verkocht in 2018, 2,4 procent van het totaal aantal. Dat blijkt uit cijfers van het Center of Automotive Management (CAM). Koploper in Europa is Noorwegen met 73.000 elektrische voertuigen. Bijna de helft van de geregistreerde auto’s was daar vorig jaar uitgerust met elektrische aandrijving.

Grote aanjager op het gebied van elektrische voertuigen is China. In totaal werden hier vorig jaar 1,05 miljoen elektrische personenauto’s geregistreerd. Daar kwamen nog eens 202.000 andere elektrische voertuigen bij. Dat is zo’n 60 procent van het totaal aantal EV’s dat wereldwijd werd verkocht. De verwachting is dat dit aantal in 2019 in China stijgt naar 1,6 miljoen.

In Europa blijft Noorwegen de onbetwiste leider op het gebied van elektrische auto’s. Het aandeel verkochte elektrische automodellen kwam uit op 73.000, 49,1 procent van het totaal aantal. Ook Nederland is in Europa een van de voorlopers op het gebied van elektrisch rijden, al blijven wij behoorlijk achter bij Noorwegen. Uit de cijfers van het CAM blijkt dat er in Nederland ongeveer 27.000 elektrische voertuigen werden verkocht, een marktaandeel van 6 procent. In Groot-Brittannië kwam het aantal in 2018 uit op 60.000 (+24%) en in Frankrijk op 46.000 (+23%).

Beschikbaarheid nieuwe modellen

Naast China blijkt ook de Verenigde Staten een belangrijke markt voor elektrische auto’s, 17 procent van de geregistreerde elektrische voertuigen kwam voor rekening van de VS. CAM verwacht in 2019 een verdere groei van het aantal EV’s. De schatting komt uit op 2,7 miljoen wereldwijd. In Duitsland, dat op dit moment nog achterblijft ten opzichte van veel Europese landen, wordt een toename van 33 procent verwacht. Onder meer door de komst van nieuwe modellen van Tesla, Audi en Daimler. Een aantal autofabrikanten, waaronder Volkswagen, zal in 2020 met nieuwe elektrische automodellen op de markt komen.

Eerder deze maand presenteerden ook de RAI Vereniging, BOVAG en RDC al cijfers over de verkoop van elektrische personenauto’s in Nederland. 5,4 procent van alle nieuwe personenauto’s in 2018 was volledig elektrisch. In totaal werden er 24.024 nieuwe elektrische automodellen geregistreerd. Het gaat daarbij zowel om auto’s met een stekker als om modellen met een brandstofcel die rijden op waterstof. Van die laatste categorie werden er slechts een handjevol (13) verkocht.

In de laatste maand van vorig jaar was maar liefst 30 procent van alle verkochte auto’s volledig elektrisch. In december werden er 6.081 elektrische auto’s geregistreerd. Dit waren vooral modellen uit het hogere segment, zoals de Jaguar I-Pace, Tesla’s Model S en X. De geplande verandering van de fiscale bijtellingsregels voor duurdere elektrische auto’s per 1 januari 2019 in Nederland speelde daarbij volgens de branchepartijen een belangrijke rol.

1,8 miljoen laadpunten

Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt naar verwachting fors toe komende jaren. In het nieuwe Klimaatakkoord wordt flink ingezet op het verminderen van de uitstoot en op elektrische mobiliteit. Doel is dat er in ons land in 2030 zo’n 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Daarvoor zijn minimaal 1,8 miljoen laadpunten nodig.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 28 Jan 2019 07:47:36 +0000

Transport Academy gaat trainingen DAF Trucks België verzorgen

DAF Trucks België heeft een overeenkomst getekend met de Transport Academy voor het verzorgen van chauffeurstrainingen. De tien professionele rijscholen die vallen onder de Academy, zijn afgelopen halfjaar geselecteerd en voorbereid op de trainingen. Beroepschauffeurs zijn in het kader van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid (Code 95) verplicht om nascholing te volgen.

De aangesloten rijscholen die deel uitmaken van het landelijke netwerk van DAF Certified Driver Training Partners, beschikken over ten minste één door DAF opgeleide chauffeurstrainer. Een aantal heeft een DAF Euro 6 voertuig in huis. DAF Trucks België kiest voor een samenwerking met Transport Academy omdat daarmee een landelijk netwerk van opleidingsinstituten ontstaat, laat het bedrijf weten. Het gaat in totaal om achttien trainingslocaties.

Kostenbesparing

Een optimaal presterende nieuw geleverde truck vraagt om een chauffeur die ook optimaal presteert, zo is de overtuiging van DAF. Een DAF Driver Training door een DAF Driver Training Partner kan leiden tot een meervoudige kostenbesparing: de kans op schades vermindert, de veiligheid op de weg neemt toe en het brandstofverbruik en de operationele kosten nemen af.

De prestaties van de DAF Driver Training Partners worden elk jaar geëvalueerd door de DAF Driver Academy, die onderdeel is van DAF Trucks België. Via jaarlijkse bijscholingen blijven ze op de hoogte van alle nieuwe voertuigtechnologieën van de truckfabrikant.

Transportondernemers ontvangen vanaf 1 februari bij de aanschaf van een nieuwe DAF Euro 6 (CF, XF of LF) een voucher voor een kosteloze DAF EcoDrive opleiding (geldig voor Code 95). De opleiding bestaat uit 4 uur klassikale theorie en 3 uur individuele praktijk, met de nieuw geleverde DAF truck.

Lees ook: ‘Kwaliteit cursus Code 95 vaak onder de maat’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 25 Jan 2019 11:16:50 +0000

Opleiding tot brandwacht kan bijstandsgerechtigden gratis rijbewijs opleveren

In Rotterdam-Zuid wordt een proef uitgevoerd waarin tien bijstandsgerechtigden in aanmerking komen voor een gratis rijbewijs als ze een opleiding tot brandwacht volgen. Deze test is bedoeld om zoveel mogelijk werkloze mensen aan een baan te helpen.

De gemeente werkt voor deze test samen met uitzendbureau QPS. De proef maakt deel uit van het Nationaal Plan Rotterdam-Zuid, dat onlangs een kapitaalinjectie van 260 miljoen euro kreeg. Brandwachten worden regelmatig ver buiten de stad ingezet nabij petrochemische fabrieken bijvoorbeeld.

”Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt, dan moet je gaan kijken waar je nog mensen vandaan kunt halen. We zien dat bij bijstandsgerechtigden vervoer soms het probleem is”, vertelt consultant Johnny van der Hoes van QPS aan het Algemeen Dagblad. De nieuwe brandwachten krijgen maximaal drie maanden de tijd om hun rijbewijs te behalen. Daarna kunnen ze goedkoop een auto huren van QPS. In de tussentijd zorgt het uitzendbureau voor het vervoer.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 25 Jan 2019 09:04:04 +0000

1 op 20 verkochte auto’s in 2018 was elektrisch

Het aantal elektrische auto’s is vorig jaar flink toegenomen. 5,4 procent van alle nieuwe personenauto’s in 2018 was volledig elektrisch. In totaal werden er 24.024 nieuwe elektrische automodellen geregistreerd. Het gaat daarbij zowel om auto’s met een stekker als om modellen met een brandstofcel die rijden op waterstof. Van die laatste categorie werden er slechts een handjevol (13) verkocht, blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

Ten opzichte van 2017 werden ruim driemaal zoveel nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. In totaal rijden er nu 48.767 volledig elektrische auto’s in Nederland. Dat waren er in 2017 nog 23.613. Volgens RAI Vereniging en BOVAG zijn vooral de vernieuwde e-Golf, de BMW i3, de Nissan Leaf en de Hyundai Ioniq populair.

In de laatste maand van vorig jaar was maar liefst 30 procent van alle verkochte auto’s volledig elektrisch. In december werden er 6.081 elektrische auto’s geregistreerd. Dit waren vooral modellen uit het hogere segment, zoals de Jaguar I-Pace, Tesla’s Model S en X. De geplande verandering van de fiscale bijtellingsregels voor duurdere elektrische auto’s per 1 januari 2019 speelde daarbij volgens de branchepartijen een belangrijke rol.

Rol van waterstof

Het aantal waterstofauto’s in Nederland blijft nog bescheiden. In 2018 werden er slechts dertien nieuwe auto’s met een brandstofcel geregistreerd. Het ging daarbij om twaalf Hyundai’s Nexo en een Toyota Mirai. Naast de hoge prijs van deze modellen is ook het geringe aantal tankstations voor waterstof een minpunt. In 2020 moeten er minimaal twintig locaties in Nederland zijn waar waterstof getankt kan worden. Doel voor 2025 is minstens vijftig waterstoftankstations, 15.000 personenauto’s op waterstof en 3000 zware voertuigen met een brandstofcel, zo blijkt uit het Klimaatakkoord dat eind december gepresenteerd werd.

Door een toename van het aanbod in het middensegment, verwachten BOVAG en RAI Vereniging dat in 2019 circa 28.000 nieuwe elektrische auto’s worden verkocht. De stijging is minder dan dit jaar doordat sinds 1 januari 2019 zakelijk alleen nog over de eerste 50.000 euro 4 procent bijtelling voor privégebruik wordt betaald. Over al het meerdere moet 22 procent bijtelling worden afgerekend. Duurdere elektrische auto’s worden daardoor minder aantrekkelijk.

Lange levertijden

Door de wereldwijd sterk toegenomen vraag naar elektrische auto’s, lopen de levertijden van bepaalde elektrische modellen nu al op tot meer dan een jaar. Vooral de beschikbaarheid van accu’s is een probleem. Deze leveringsonzekerheid is volgens BOVAG en RAI Vereniging een belangrijke en een onzekere factor bij de invulling van het Klimaatakkoord. In het akkoord spelen elektrische auto’s een prominente rol.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 18 Jan 2019 07:25:28 +0000

Minister Van Nieuwenhuizen ‘zware nalatigheid’ verweten in Stint-debat

Het rapport van TNO omtrent de veiligheid van de Stint liegt er niet om, want het verslag oordeelt dat het vervoersmiddel niet aan de veiligheidseisen voldeed. Het voertuig had in de huidige staat nooit de weg op gemogen. Het rapport werd aangehaald tijdens een debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag waar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het zwaar te verduren kreeg en zelfs ‘zware nalatigheid’ verweten werd.

Het TNO-rapport en het debat werden opgezet naar aanleiding van een dodelijk ongeluk in Oss op 20 september 2018 waarbij een defecte Stint betrokken was. Uit onderzoek bleek dat het voertuig niet aan de veiligheidseisen voldoet. De uitkomsten van het rapport laten aan duidelijkheid niets te wensen over, zegt Tweede Kamerlid Van Aalst (PVV). Hij stelt dat de Stint niet aan de veiligheidseisen voldeed en verwijt de minister grove nalatigheid. VVD-Kamerlid Dijkstra vindt dat de Tweede Kamer lering moet trekken uit de ‘vernietigende conclusies’ van het rapport.

De Stint werd op de weg toegelaten als een ‘bijzondere bromfiets’. Voor deze speciale voertuigcategorie gelden minder strenge eisen. Deze sectie is geïntroduceerd om innovaties in het verkeer te stimuleren. De minister geeft toe dat er sprake was van een licht regime bij zowel de toelating als het toezicht. Momenteel werkt ze aan de aanscherping van de regelgeving.

Uniforme regelgeving

Laçin (SP) hoopt dat een nieuw toelatingskader duidelijkheid schept bij de speciale voertuigcategorie. De eisen moeten helder en bekend zijn. Een ander punt is dat de voertuigen die in deze categorie vallen vooraf getoetst moeten worden en dat er handhaving moet plaatsvinden. Kamerlid Smeulders (Groenlinks) pleit voor een einde aan ‘dit ingewikkelde systeem met uitzonderingen en tijdelijke regelingen’ en hoopt op uniforme Europese regelgeving.

Stoffer (SGP) wil dat er geen overkill aan regels komt, want de situatie moet wel werkbaar blijven. Hij benadrukt echter wel de urgentie van een veilig vervoermiddel voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven. Von Martels (CDA) sluit zich daarbij aan, maar hij hamert tevens op het belang van veiligheidseisen. Schonis (D66) denkt dat de geconstateerde technische gebreken verholpen kunnen worden en verzoekt de minister om contact op te nemen met de fabrikant van de Stint. Minister Van Nieuwenhuizen heeft nog niets vernomen over aanpassingen. Met een tijdelijk toelatingskader hoopt ze fabrikanten van innovatieve motorvoertuigen meer duidelijkheid te geven. Op 29 januari stemt de Kamer over de ingediende moties.

Lees ook: Stint is onveilig volgens TNO, minister verbiedt voertuig op de weg

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Wed, 23 Jan 2019 08:04:35 +0000

CBR stelt honderden praktijkexamens uit vanwege sneeuwval

In verband met de weersomstandigheden is dinsdag zo’n 20 procent van de rijexamens geschrapt. Dat blijkt uit cijfers van het CBR. Van de 2958 examens die op het programma stonden, gingen er 597 niet door vanwege de sneeuw.

In de provincie Zeeland werd besloten om maar liefst 60 van de 87 examens af te gelasten. Ook in Zuid-Holland ging een aanzienlijk deel van de rijexamens niet door: 224 van de 565. Ook in Utrecht (86 van 361), Noord-Brabant (109 van 445), Gelderland (60 van 319) en Noord-Holland (50 van 411) kon een deel van de kandidaten dinsdag geen examen doen. In de noordelijke provincies en in Limburg en Overijssel gingen vrijwel alle rijexamens door.

“Het CBR streeft er natuurlijk altijd naar om examens doorgang te laten vinden. Daarom bepalen we pas vlak voor het examen of het doorgaat of niet, waarbij de lokale omstandigheden leidend zijn. Het uitstel wordt vervolgens doorgegeven aan de rijopleider van de kandidaat. Kandidaten worden dus altijd gewoon op de examenlocatie verwacht”, aldus het CBR.

De kandidaten van wie het rijexamen is uitgesteld, krijgen de mogelijkheid om zo spoedig mogelijk opnieuw examen te doen. Het CBR streeft er in ieder geval naar dat herexamens voor de auto binnen vijf weken kunnen worden gereserveerd en de overige praktijkexamens binnen zeven weken. Theorie-examens gaan overigens wel altijd door, ongeacht de weersomstandigheden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 22 Jan 2019 16:26:36 +0000

Vrijstellingsregeling C-rijbewijs elektrische bestelauto’s in mei van start

De nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg gaat – als alles volgens plan verloopt – in mei van dit jaar van start. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bevestigd.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot een maximum gewicht van 4.250 kg te besturen. Normaal gesproken is daar een C-rijbewijs voor nodig. Er is wel een aantal voorwaarden van toepassing. Zo geldt de vrijstelling uitsluitend voor volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer, is het gebruik van een aanhangwagen niet toegestaan en mag er enkel in Nederland worden gereden.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling is de verplichte vijf uur durende rijopleiding. Over de invulling hiervan vindt inmiddels druk overleg plaats tussen het CBR/CCV en overige betrokken organisaties, waaronder TLN (Transport en Logistiek Nederland). De opleiding, die bij erkende rijopleiders gevolgd moet worden, zal bestaan uit een theorie- en een ​praktijkdeel. Het streven is om het hele lesplan voor de opleiding half maart gereed te hebben. Daarna kunnen de rijscholen hiermee aan de slag. Bestuurders die de opleiding hebben doorlopen ontvangen een certificaat. De registratie hiervan loopt via de Green Deal ZES. Bedrijven die straks van de regeling gebruik willen maken moeten hun voertuigen ook bij deze organisatie laten registreren om aan de regeling deel te kunnen nemen.

Komst EV’s versnellen

TLN is blij met de komst van de nieuwe vrijstellingsregeling. Volgens de ondernemersorganisatie is de regeling nodig om de invoering van volledig elektrische bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Elektrische bestelauto’s hebben door het zware accupakket een veel hoger gewicht dan vergelijkbare conventionele bestelauto’s. Om tot een gelijkwaardig laadvermogen te komen, is een verhoging van het maximum gewicht tot 4.250 kg nodig. Maar dat vergt de inzet van dure en schaarse chauffeurs met een C-rijbewijs.

Samen met de veel hogere aanschafprijs zorgt dit voor een concurrentienadeel ten opzichte van conventionele bestelauto’s. Om de business case voor elektrische bestelauto’s rond te krijgen, is een vrijstelling van het C-rijbewijs hard nodig. Het past ook in de afspraken die overheid en organisaties met elkaar gemaakt hebben in het kader van het Klimaatakkoord en het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal Zes).

Animo

Binnen de transportsector is er veel animo om van de nieuwe regeling gebruik te maken. Nadat Nederland in 2017 van de EU Commissie groen licht heeft gekregen, zou de regeling aanvankelijk in maart van dit jaar van start gaan. Deze datum bleek niet haalbaar. Inmiddels liggen de benodigde wijzigingsbesluiten voor het aanpassen van de rijbewijsregelgeving en het arbeidstijdenbesluit (NB: elektrische voertuigen zijn in het kader van de regeling vrijgesteld van de tachograafplicht) voor advies bij de Raad van State. Daarna moeten ze nog voor goedkeuring langs de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat de wijzigingsbesluiten eind april gepubliceerd worden en in de loop van mei in werking treden.

Lees ook: Vrijstelling C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s opgeschort

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 22 Jan 2019 07:42:05 +0000