CBR wordt strenger: examens vaker afgebroken bij gevaar

Het CBR wil slecht voorbereide kandidaten weren van de praktijkexamens. Examinatoren zullen vaker examens afbreken wanneer de kandidaten zo slecht zijn opgeleid dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Vervolgens moeten deze kandidaten langer wachten tot hun herexamen. Ook doet het CBR onderzoek naar het ‘ongewenst beïnvloeden’ van het slagingspercentage door rijscholen en naar omstreden verdienmodellen.

Dat meldt CBR-directeur Petra Delsing in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin ze de maatregelen omschrijft om de lange wachttijden voor de examens tegen te gaan. Een ervan is het strenger optreden bij de slecht opgeleide kandidaten. “Deze kandidaten (en rijscholen) maken onnodig gebruik van onze schaarse examencapaciteit.”

130 examens per jaar

Momenteel worden elke maand zo’n 130 examens afgebroken vanwege ‘gevaarzetting’. “Een groter aantal examens komt daarvoor in aanmerking, gelet op de slechte voorbereiding van de kandidaat.”  Delsing kondigt aan dat de examinatoren deze bevoegdheid vanaf dit najaar strikter gaan toepassen.

Om herhaling te voorkomen, moeten de kandidaten bij wie het examen is afgebroken bovendien langer wachten: zes weken in plaats van de gebruikelijke twee weken. “Dit heeft naar verwachting vooral een preventieve werking.” In mei liet minister Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer weten dat deze maatregel op de planning stond.

Meerdere inschrijvingen

Ook noemt Delsing het ongewenst dat rijscholen hun slagingspercentage beïnvloeden door met meerdere inschrijvingen bij het CBR te werken. “Alleen kansrijke kandidaten doen examen onder naam van een van de
(handelsnamen van de) rijschool, waardoor de rijschool een hoog percentage kan laten zien.” Het CBR onderzoekt momenteel de aard en omvang van deze praktijk.

“Bovendien speelt het probleem van een onwenselijk verdienmodel van een rijschool door kandidaten veel te vroeg en dus kansloos op examen te laten komen bij het CBR, waaraan de betreffende rijschool verdient door een eigen opslag op het tarief van het CBR, dat de kandidaat niet beseft.” Het CBR stelt samen met de brancheorganisaties maatregelen op om om dit gedrag tegen te gaan.

Lees ook: Tot zeker eind 2019 lange wachttijden bij CBR

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 03 Jul 2018 16:23:29 +0000

Tot zeker eind 2019 lange wachttijden bij CBR

De lange wachttijden voor de praktijkexamens van het CBR zullen in ieder geval tot het najaar van 2019 niet zijn opgelost. Dat schrijft Petra Delsing, algemeen directeur van het CBR in een brief naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dat de wachttijden voorlopig niet verbeteren, heeft mede te maken met de drukte bij de beroepsexamens, maar ook het hoge aantal geworven examinatoren dat tijdens de opleiding afhaakt.

Om de KPI’s voor 2018 te halen, komt het CBR naar verwachting capaciteit voor 22.500 praktijkexamens tekort. Met name de vraag naar beroepsexamens (CCV) is veel groter dan verwacht, schrijft Delsing. “Prognoses zijn minder goed te maken door een aantal factoren zoals de hoogconjunctuur, arbeidsmarktontwikkelingen en subsidieregelingen. De benodigde uitbreiding van de examencapaciteit voor deze beroepsexamens blijkt sinds 2017 erg moeilijk te realiseren vanwege krapte op de arbeidsmarkt en de lange opleidingstijd van examinatoren.”

Capaciteit naar CCV

Het opleiden van een examinator voor beroepsexamens duurt minstens negen maanden. De examinator in spé volgt in eerste instantie de opleiding tot B examinator gedurende drie maanden. Daarna neemt deze examinator voor een bepaalde periode B examens af om ervaring op te doen. Vervolgens begint hij aan de opleiding tot CCV examinator gestart die eveneens drie maanden duurt. Daarna kan hij aan de slag bij CCV.

De grote vraag bij de beroepsexamens wordt momenteel zoveel mogelijk opgevangen met vrijwillig overwerk en examinatoren die anders ingezet worden bij personenauto en motor, wat weer ten koste gaat van de capaciteit voor B(E) en A(M).

Hoewel de vraag naar beroepsexamens lastig is te voorspellen, is een goede prognose wel hard nodig. In overleg met een externe partij wordt daarom een prognosemodel ontwikkeld voor een betere voorspelling van de vraag naar beroepsexamens. “Hierdoor kan tijdiger dan nu het geval is geanticipeerd worden op de benodigde capaciteit aan CCV-examinatoren.”

Uitval van examinatoren

Minder verrast is het CBR over de groei bij praktijkexamens B, B(E) en A(M). “Deze marktvraag is goed te voorspellen (…). Voor 2018 is slechts 0,9 procent hoger dan verwacht.” Toch is het ook bij deze categorieën moeilijk om voor voldoende examencapaciteit te zorgen, laat Delsing weten.

Dat heeft onder meer te maken met de uitval van examinatoren tijdens hun opleiding. In 2017 zijn 60 nieuwe examinatoren geworven, maar hiervan is 30 procent afgehaakt, terwijl het CBR rekening had gehouden met 20 procent. Aanscherping van de selectieprocedure moet dit probleem verhelpen. Dit zorgt in 2018 al voor een lagere uitval.

Ook het ziekteverzuim onder examinatoren stijgt sinds medio 2017. “Het gaat hier om langdurig verzuim, door een diversiteit aan oorzaken.” Volgens het CBR gaat het met name om psychische klachten en het ‘bewegingsapparaat’, waar bijvoorbeeld rug- en nekklachten onder vallen. Sinds het tweede kwartaal van 2018 daalt het percentage verzuim weer. “We doen er alles aan om dit nog verder om te buigen en de dalende trend vast te houden. Daarbij houden we in de gaten of het vrijwillige overwerk nog steeds niet leidt tot ziekteverzuim.”

Opleidingsniveau

Verder is het, zoals bekend, moeilijk om de opleidingsklassen voor examinatoren vol te krijgen. “Daarom is zorgvuldig gekeken naar aanpassing van de criteria, waardoor het potentieel aan gekwalificeerde kandidaten recent is vergroot.” Zo zijn sinds kort ook parttimers welkom.

Daarnaast is de opleiding van het CBR gecertificeerd tot MBO4/havo-niveau. De entree-eis van MBO 4-diploma is verlaagd naar MBO 3-diploma met MBO 4 werk- en denkniveau. Hierdoor wordt de doelgroep voor werving verbreed. Dat maakt de doelstelling om in 2018 112 examinatoren te werven, realistisch, schrijft Delsing. Maar, door de lange opleidingstijd, zal het effect pas vanaf 2019 te merken zijn.

Bovendien vermindert het aantal verlofdagen van medewerkers boven de 58 jaar. Dat was een van de uitkomsten uit de cao-onderhandelingen tussen het CBR en de vakbonden. “Dit zal een extra capaciteit opleveren vanaf 2019, in de vorm van circa drieduizend extra examens per jaar.”

Tussentijdse toets

Ook noemt het CBR een aantal ‘niet wenselijke’ maatregelen, die wel veel effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld een maximum stellen aan het aantal tussentijdse toetsen. Hiervan worden er jaarlijks zo’n 80.000 afgenomen. Als het CBR dit aantal zou verminderen met bijvoorbeeld de 22.500 examens die het tekort komt, is het mogelijk de reserveringstermijnen voor de examens weer op normaal niveau te brengen.

“Een tussentijdse toets verhoogt echter de kwaliteit van de rijopleiding (…). Rijscholen die dit instrument inzetten hebben doorgaans een hoger slagingspercentage. Aan quotering zitten dus onoverkomelijke bezwaren. Het risico bestaat dat het slagingspercentage daalt en dat leidt weer tot meer herexamens.” Ook zou zo’n maatregel een verkeerd signaal afgeven, stelt het CBR: “We willen juist de kwaliteit van de opleiding verhogen. Juist serieuze rijscholen en hun kandidaten maken nu al vaak gebruik van dit instrument en zullen dus last hebben van een quotering.”

Lees ook: CBR wordt strenger: examens vaker afgebroken bij gevaar

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 03 Jul 2018 08:16:27 +0000