Green Dino lanceert online rijlessen

In deze coronatijd groeit de vraag naar online rijlessen zodat leerlingen kunnen blijven werken aan hun rijvaardigheid. Green Dino, onder meer leverancier van rijsimulatoren, lanceert daarom www.rijlessen-online.nl. Leerlingen vinden er vijftig unieke rijlessen en kunnen de oefeningen onbeperkt herhalen. De online lessen zijn ook interessant voor de rijschool: wanneer leerlingen de naam de rijschool waar zij lessen doorgeven, ontvangt deze 10 procent van het aankoopbedrag.

Nu fysiek lessen niet meer kan, vormt online rijles een alternatief om toch te blijven werken aan het niveau van de leerling. Green Dino is gespecialiseerd in rijsimulatoren voor verschillende typen voertuigen zoals scooter, auto, truck, bus en alarmvoertuigen. Alle simulatoren maken gebruik van simulatiesoftware die door Green Dino zelf is ontwikkeld. Vanuit die expertise wordt nu rijlessen-online.nl neergezet.

Rijvaardigheid

Directeur Andrea Poelstra van Green Dino vertelt: “Dit is rijsimulatie die thuis vanachter de computer kan worden gedaan. Het is weliswaar net even anders dan in een simulator, maar je leert hier wel welke handelingen er bij situaties horen. Dit is geen game of vermaak, het is echt bedoeld om aan je rijvaardigheid te werken.”

Deze online lessen worden als een set aangeboden voor een prijs die lager ligt dan één praktijkles. Rijbewijsleerlingen die gebruik maken van lessen, kunnen de naam van hun rijschool doorgeven. Green Dino zorgt er dan voor dat de rijschool 10 procent van het aankoopbedrag ontvangt; let op, Green Dino neemt zelf contact op met de rijschool om dit te verrekenen.

Wil jij deze online rijlessen aanbieden aan jouw leerlingen? Dat kan.

Vraag je leerlingen om bij aankoop de code RIJSCHOOLPRO te gebruiken en de naam van jouw rijschool in te voeren.

De leerling krijgt 20 euro korting en de rijschool krijgt 10  procent van het aankoopbedrag.

Bekijk hier een demonstratie van het programma. De instructiesoftware moet worden gedownload. Het maken van kilometers gebeurt in de browser. Het artikel gaat hieronder verder. 

Verkeersveiligheid

De online rijlessen zijn er voor rijbewijsleerlingen om te oefenen, maar worden tegelijkertijd ook ingezet om de algehele verkeersveiligheid te verbeteren. Green Dino werkt daarom ook samen met Veilig Verkeer Nederland. VVN is net van start gegaan met een wedstrijd: wie online de meeste kilometers rijdt, maakt kans op de ‘Virtuele kilometers Award 2020’.

Poelstra legt uit dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die deze training hebben gevolgd raken later minder vaak betrokken bij een ongeval. Als vuistregel geldt dat per elke gereden 1.000 kilometer de ongevalskans met 10 procent daalt. Het maakt daarbij niet uit of er in een simulator of in een echte auto wordt gereden. “Je brein maakt geen onderscheid tussen fysieke kilometers of kilometers in een simulator. En tijdens reguliere rijlessen maak niet zoveel kilometers. Wie veel oefent met de online lessen, legt zogezegd grotere afstanden af en daarmee verlaagt het ongevalsrisico.”

Hogere slaagkans

Bovendien draagt de training bij aan een vermindering van het aantal te volgen rijlessen. Ook dat blijkt uit onderzoek. Sinds 2005 hebben promovendi van verschillende universiteiten experimenten gedaan. Zij stelden vast dat rijsimulatorleerlingen na het volgen van online rijlessen minder lesuren nodig hebben om te slagen en een hogere slaagkans hebben op het eerste rijexamen dan leerlingen die uitsluitend in een lesauto hebben gereden. Ook toonden die studies aan dat de prestaties in de rijsimulator goede voorspellers zijn voor de latere prestaties op de weg.

Professor Willem Verwey van de Universiteit Twente verwacht dat online rijlessen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het leren toepassen van verkeersregels en de herkenning van gevaar kan verbeteren. Dit zal de komende tijd nader onderzocht worden door leerlingen die de online rijlessen hebben uitgevoerd voor langere tijd te volgen.

Leren kijken

Beginnende bestuurders zijn statistisch gezien vaker betrokken bij ongevallen dan meer ervaren bestuurders. Dat komt onder meer omdat er geen instructeur meer naast de bestuurder zit die helpt met kijktechnieken en verkeersregels.

De kennis blijft beter hangen bij een beginnend bestuurder die heeft gelest in een online verkeersomgeving, constateert Poelstra. “De ongevalsbetrokkenheid van rijsimulatorleerlingen is tot 63 procent verlaagt in de eerste 12 maanden na het behalen van het rijbewijs. Dat principe vormt dan ook een belangrijk onderdeel van die online rijlessen.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 10 Apr 2020 05:53:53 +0000

STL zoekt twintig rijscholen voor opleiding chauffeurs wegvervoer

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) heeft de inschrijving geopend voor de uitvoering van de rijopleidingen voor BBL-leerlingen die zich kunnen kwalificeren als chauffeur wegvervoer. De overeenkomst tussen STL en de rijopleidingen is voor twee jaar en loopt vanaf januari 2021. 

Momenteel worden deze opleidingen door het Sectorinstituut verzorgd in samenwerking met twintig rijscholen verspreid over het land. Die overeenkomsten zijn in 2017 via een vergelijkbare procedure geselecteerd. De contracten lopen sinds 2018 en eindigen op 31 december van dit jaar.

Vanaf 1 januari 2021 gaat STL nieuwe overeenkomsten aan met opleiders. De selectie van deze rijscholen gebeurt via een offerteprocedure. Deze is inmiddels geopend en is te vinden op de website van STL of via de Aanbestedingskalender. De uiterste datum voor indiening van de offerte(s) is 8 juni 2020.

Gecertificeerde opleiders

Alleen opleiders die beschikken over het certificaat Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek komen in aanmerking om geselecteerd te worden als BBL-Rijopleider. Rijscholen hebben tot 8 mei 2020 de mogelijkheid om voorlopig gecertifieerd opleider te worden met de status Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek. De Inschrijvers kunnen dan per 8 juni 2020 definitief gecertificeerd worden.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 10 Apr 2020 04:14:32 +0000

Rijschoolsoftware Autofox kosteloos te proberen tijdens coronacrisis

Zolang het CBR gesloten is en er niet gelest wordt, is de rijschoolsoftware van Autofox kosteloos uit te proberen. Twee weken nadat het CBR weer opstart, worden de gratis account gesloten. Er is geen verplichting om een abonnement te nemen. 

“We zien dat rijscholen nu worstelen met de planning en met de communicatie naar leerlingen. Daar kan onze software bij helpen. Natuurlijk moeten wij ook geld verdienen, maar zoals de minister-president zegt: deze bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. We moeten elkaar helpen”, aldus eigenaar Marcel Brunen. De medewerkers van Autofox uit Enschede verzorgen de ondersteuning vanuit huis.

De software van Autofox geeft de rijschool onder meer de mogelijkheid om met één druk op de knop alle leerlingen te informeren, als ook om individueel met de leerlingen te communiceren over planning of andere zaken. Hiervoor is een leerling app beschikbaar.

Voor eenpitters én grote rijscholen

Autofox is een dienst van ISV software uit Enschede. ISV software bestaat al 20 jaar. Autofox is een relatief nieuw cloudplatform waarmee ISV zowel de grote rijscholen kan bedienen als ook de één- en tweepitters. Deze kleine rijscholen krijgen met Autofox dezelfde mogelijkheden die tot voor kort alleen voor de grote rijscholen beschikbaar waren.

Marcel Brunen is de jongste telg uit de rijschoolfamilie Brunen uit Enschede. Zijn wieg stond letterlijk in de rijschool. Toen vader en moeder Brunen uiteindelijk de rijschool aan hun kinderen wilden overdragen, is Marcel begonnen met het ontwikkelen van rijschoolsoftware. Eerst voor zijn eigen rijschool, naderhand voor andere rijscholen in Nederland.

Marcel en zijn zus Yvonne hebben de laatste jaren hun resterende aandelen in de rijschool overgedragen aan broer Rene Brunen die op zijn beurt zijn kinderen als opvolgers voor de rijschool op het oog heeft.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 09 Apr 2020 10:04:28 +0000

RijschoolPro biedt overzicht van online WRM-bijscholingen in coronatijd

Het volgen van een online bijscholing is een welkome tijdsbesteding voor instructeurs. Wie nu de verplichte bijscholing invult, kan op het moment dat lessen weer is toegestaan alle tijd steken in de leerlingen. Onder meer Roy Somer Opleidingen en Opweg Verkeersopleidingen verzorgen bijscholingen die vanuit huis zijn te volgen. RijschoolPro biedt op deze pagina een overzicht van de online WRM-bijscholingen.

Theoretische bijscholing via een webinar is sinds eind maart door het IBKI toegestaan. Om bevoegd rijinstructeur te blijven en de WRM-pas te verlengen, is het verplicht om iedere vijf jaar zes dagdelen bijscholing te volgen. Het IBKI houdt bij of aan die verplichting wordt voldaan en zal daarom tijdens de webinars regelmatig even inchecken om te kijken hoe de les verloopt.

Verdeeld over twee dagen

Bij Roy Somer Opleidingen is de bijscholing verdeeld over twee dagen. Je volgt daar een interactieve training en ontvangt de lesstof vooraf per mail zodat je je kunt voorbereiden. Somer geeft aan dat uit feedback van eerdere webinars bleek dat een hele dag bijscholing achter de computer niet effectief en efficiënt is, vandaar dat er één dagdeel per dag wordt gegeven.

Vanuit huis

Opweg Verkeersopleidingen biedt normaal gezien diverse theoretische bijscholingscursussen in en rondom Zeeland. Ook zij bieden nu verschillende bijscholingen aan per webinar, gewoon vanuit huis te volgen. Onder meer ADAS, het RVV en Leerlingvolgsysteem staan op de planning om via een webinar te volgen.

Lees ook: 

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 09 Apr 2020 04:48:33 +0000

Voorwaarden noodloket aangepast voor rijscholen

Rijscholen waarvan het woon- en werkadres gelijk zijn kunnen vanaf 15 april een eenmalige gift van 4.000 euro aanvragen als compensatie voor geleden schade tijdens de coronacrisis.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken schrijven met staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in een Kamerbrief over de uitbreiding van de verschillende steunmaatregelen voor ondernemers. Eén daarvan is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), ofwel het noodloket waar bedrijven eenmalig 4.000 euro steun kunnen krijgen. Daar is al veel gebruik van gemaakt, maar er was ook veel kritiek vanuit sectoren die zich overgeslagen voelden.

Petities en brandbrieven

Eén van die sectoren die kritiek uitte was de rijschoolsector. Vanuit de brancheverenigingen werd een brandbrief verstuurd met als strekking dat de rijschoolsector meer steun verdiende. Ook werd door Ellen Troost van Rijschool Amrit een petitie opgezet waarin gevraagd werd om soepele regels, de petitie kon rekenen op duizenden handtekeningen.

Een van de voorwaarden van de TOGS was dat de onderneming  geen fysieke vestiging mocht hebben op een woonadres, ofwel woon- en werkadres mochten niet gelijk zijn aan elkaar. Nederland telt 8.903 rijscholen, vier op de vijf heeft een eenmanszaak. Voor veel van hen geldt dat woon- en werkadres wel gelijk zijn en daarmee dreigden zij buiten de boot te vallen voor steunmaatregelen.

Dat is nu aangepast. Wel moet er nog even geduld worden opgebracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat de TOGS uitvoert, streeft ernaar dat rijscholen en ondernemingen uit andere toegevoegde sectoren vanaf 15 april een aanvraag kunnen doen.

Opengesteld

De regeling TOGS is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich in eerste instantie op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres.

Vanaf 15 april is aan de regeling toegevoegd dat er ook sectoren zijn waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning, zoals auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres staan geregistreerd, maar wel omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en). Daarom staat de regeling vanaf dan ook open voor rijscholen. Waar nodig moet de ondernemer met een extra verklaring aantonen dat hij of zij voor de 4.000 euro in aanmerking komt, waar ook andere voorwaarden aan verbonden zijn.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 08 Apr 2020 07:48:13 +0000