Bovag wil WRM-bevoegdheid rijinstructeur intrekken bij wangedrag 

Branchevereniging Bovag signaleert een ‘cruciale tekortkoming’ in de Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen, ofwel de nieuwe WRM. De mogelijkheid ontbreekt om na herhaaldelijk wangedrag of meerdere geconstateerde overtredingen de WRM-bevoegdheid van een individuele instructeur in te trekken. Die sanctie is volgens Bovag de benodigde stok achter de deur om een basiskwaliteit van rijscholen en -instructeurs te waarborgen.

Bovag stuurde maandag namens de leden een uitgebreide reactie in bij de internetconsultatie rondom de Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen, ofwel de nieuwe WRM. De nieuwe WRM staat op papier en moet op 1 januari 2020 van kracht worden. Iedereen die opmerkingen of aanvullingen heeft op deze wijziging kan dat tot en met 26 augustus doen via de internetconsultatie. De input wordt nog meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. RijschoolPro zette in een eerder artikel al de wijzigingen in de WRM op een rijtje

Opleidingsniveau 

Bovag juicht de plannen van de overheid toe om het opleidingsniveau van rijinstructeurs te verhogen naar vmbo-tl of vmbo-gl. De mogelijkheid om na herhaaldelijk wangedrag een rijinstructeur zijn bevoegdheid te kunnen ontnemen, ontbreekt echter en dat komt volgens Bovag de professionaliteit en kwaliteit in de branche niet ten goede. Bovag benadrukt bovendien dat fundamentelere maatregelen nodig zijn om de rijschoolbranche verder te professionaliseren.

Wangedrag 

De branchevereniging is positief over het aantal praktijkbegeleidingen dat wordt beperkt tot eenmaal in de vijf jaar, met voldoende herkansingsmogelijkheden. Dat daarbij tegelijkertijd het herintrederstraject als uitwijkmogelijkheid onaantrekkelijk wordt gemaakt, is ook een verstandige aanpassing, schrijft de club. 

Om de kwaliteit van de sector te vergroten, pleit de branchevereniging voor de mogelijkheid om de bevoegdheid van een individuele instructeur in te trekken bij herhaaldelijk wangedrag. “Het op basis van gegronde redenen kunnen intrekken van de bevoegdheid, zou een essentiële stok achter de deur zijn om een minimale basiskwaliteit van rijscholen en instructeurs te waarborgen.” 

Verbeteringen 

Volgens BOVAG zijn er nog meer fundamentele verbeteringen nodig om de rijscholensector en het rijonderwijs verder te professionaliseren, en daarmee ook de verkeersveiligheid te vergroten. Eerste punt: er is te weinig toezicht op het naleven van de WRM. Er is een solide systeem van integrale handhaving nodig, met een heldere taakverdeling tussen CBR, politie en ILT. Tweede punt: voertuigen worden steeds vaker uitgerust met rijtaakondersteunende systemen. Het is noodzakelijk dat opleidingen en examens hier regelmatig op aangepast worden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 27 Aug 2019 07:48:33 +0000

App- en belgedrag in werkverkeer aangepakt

De campagne Mono-zakelijk is maandag van start gegaan. Het bedrijfsleven moet vaker regels opstellen en naleven voor het appgedrag van werknemers die met de auto onderweg zijn. Ruim een derde van de werkgevers (35 procent) heeft geen afspraken gemaakt over het smartphonegedrag. 

Werkgevers verwachten van werknemers dat ze binnen dertig minuten reageren op een oproep of berichtje. Dat melden Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) vorig jaar december na onderzoek

Een nieuwe campagne moet daar een einde aan maken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geeft maandag het startsein voor een nieuwe campagne gericht op werkgevers, die aan het bel- en appgedrag onderweg een einde moet maken. Deze campagne met de naam Mono-zakelijk maakt deel uit van het streven om het smartphonegebruik omwille van de verkeersveiligheid te beperken.

Onverantwoord 

Het doel van de campagne is dat alle bedrijven afspraken met hun personeel maken over veilig smartphonegebruik. “Het is moeilijk voor te stellen, maar één op de tien werkgevers vindt het een normale zaak dat hun werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden”, zegt de minister. Ze noemt het “totaal onverantwoord om dit van je mensen te verwachten, want dat is gewoon levensgevaarlijk”.

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven uit het onderzoek van VVN en de VNA (52 procent) hanteert regels voor het telefoongebruik onderweg. In ruim driekwart van de ondernemingen is handsfree bellen algemeen geaccepteerd.

In de lesauto 

Rijinstructeurs mogen appen en bellen tijdens een rijles, ook al zijn zij juridisch de bestuurder van de lesauto. Het is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 om in overleg met de rijschoolbranche en het CBR te onderzoeken of deze uitzondering moet worden geschrapt, omdat het een verkeerd voorbeeld geeft aan de beginnende bestuurder. 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 02 Sep 2019 08:33:39 +0000