‘130 op snelweg in strijd met de wet’

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur moet op tal van snelwegen worden teruggedraaid, omdat die in strijd met natuurwetgeving. Die conclusie trekt Milieudefensie op basis van de ontwikkelingen rond het stikstofbeleid van de overheid, dat eind mei door de Raad van State van tafel werd geveegd.

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen meldde maandag dat de voorgenomen snelheidsverhoging op de A2 voorlopig niet kan doorgaan vanwege de eerdere uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Milieudefensie gaat een stap verder en stelt dat ook eerdere snelheidsverhogingen illegaal zijn.

Principiële afspraak

De organisatie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarom verzocht om actie te ondernemen tegen de verhoging naar 130 op de A15 bij Tiel, de A2 in Oost-Brabant en de A7 in Friesland. Milieudefensie stelt dat het ophogen van de snelheidslimiet getoetst had moeten worden aan natuurwetgeving. Met het verzoek aan het ministerie wil de organisatie “een principiële uitspraak uitlokken”.

Door de eerdere uitspraak van de Raad van State zijn tal van plannen in de buurt van natuurgebieden onmogelijk geworden, van nieuwbouw tot uitbreiding van veehouderijen en verbreding van wegen. 

(ANP)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 06 Sep 2019 05:16:11 +0000

Brancheverenigingen rijschoolsector willen kaf van koren scheiden 

Onenigheid over betaling, beschuldiging van misleiding en leerlingen te snel op laten gaan voor examen. Het zijn klachten over rijscholen die steeds vaker worden neergelegd bij de brancheverenigingen in de rijschoolsector. De roep om professionalisering wordt luider, ook richting de politiek. Vakblad RijschoolPro vroeg de verenigingen of die roep terecht is en wat momenteel vanuit de verenigingen al wordt ondernomen om de sector te verbeteren. 

De laatste weken zijn opvallende zaken uit de rijschoolwereld in de media voorbijgekomen. Denk aan het faillissement van Verkeersschool Aalbregt en de commotie rondom Ben F. Het zijn uitwassen, maar ze vormen wel aanleiding tot een roep om een kwaliteitsslag.

Zowel Frank Hoornenborg van Bovag Rijscholen als Ruud Rutten van FAM deden via RijschoolPro een oproep aan politiek Den Haag om in te grijpen. Ook brancheverenigingen LBKR en VRB hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Alle partijen hopen een positieve draai geven aan de verhalen en willen zich gezamenlijk hardmaken voor de branche. 

Klachten 

De uitwassen worden breed uitgemeten, maar het is de vraag of het nu werkelijk zo slecht gesteld is met de rijschoolbranche. Zowel FAM als VRB spreken van een duidelijk merkbare toename in het aantal klachten van consumenten over rijscholen. De inhoud van de lessen is meestal geen onderwerp, blijkt uit navraag. De klachten liggen vooral in de financiële sfeer en hebben regelmatig betrekking op de kosten van een pakket. Ook leerlingen die herhaaldelijk examen doen en niet slagen melden zich. Late betaling of terugbetaling zijn eveneens redenen om aan de bel te trekken, voor zowel rijschool als leerlingen. De klachten gaan lang niet altijd over leden van de verenigingen, maar ‘mensen willen ergens hun verhaal kwijt’, zegt secretaris Irma Brauers van VRB. 

Een kanttekening van Brauers: dat er meer klachten binnenkomen, betekent niet direct dat er meer misstanden zijn. De consument wordt mondiger en media-aandacht voor de uitwassen kan een rol spelen in het vaker aankaarten van onenigheden. 

Keurmerk 

RijschoolPro vroeg de verenigingen wat zij momenteel doen om de kwaliteit van de branche te bevorderen of te benadrukken. Zoals iedereen zegt: er zijn heel veel goede ondernemers, dat mag ook wel eens onder de aandacht worden gebracht. 

FAM moedigt certificering met het begin dit jaar ingestelde Rijleskeurmerk aan. Dat doen Bovag en de VRB niet. “Uiteraard niet”, zegt woordvoerder Tom Huyskens van Bovag. “Bovag is al bijna 90 jaar lang een keurmerk met alle garanties en zekerheden voor de consument, dus met een soortgelijk initiatief van een andere club hebben wij niets van doen.” 

VRB noemt het keurmerk een farce. “Als je een gedegen opleiding tot rijinstructeur hebt gevolgd en openstaat voor adequate bijscholingen is er geen apart keurmerk nodig. Je hebt bij het behalen van het WRM-certificaat eventueel aangevuld met RIS-aantekening en andere gecertificeerde bijscholingsitems al een keurmerk in handen. Op de eerste pagina van het  Startdocument van augustus 2016 hebben Bovag, FAM en VRB precies aangegeven waar winst te behalen is op kwaliteit: begin bij de instroom.” 

Jos Post van LBKR wijst ook naar de aankomende wijzigingen in de WRM. “De instroom van nieuwe instructeurs is belangrijk. De basis moet goed zijn, daar zijn we nu keihard mee bezig.” 

Verscherping toelatingseisen 

Om lid te worden van een branchevereniging moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een lidmaatschap kan daarom in zekere mate worden gezien als een bewijs van kwaliteit. Bij de LBKR is een WRM-nummer en CBR-registratie voldoende. Bovag is het strengst, hier is ook een VOG verplicht en er wordt een kredietwaardigheidscheck gedaan. 

Ruud Rutten van de FAM noemt aanscherping van de regels rondom het lidmaatschap ‘absoluut noodzakelijk’ en laat weten dat FAM dit momenteel bekijkt. “We rijden tegenwoordig rond met kinderen vanaf 16 jaar. Dit moet zowel voor de kandidaat als opvoeder veilig zijn, maar ook de opleider moet zodanig kunnen werken dat hij de tijd en ruimte heeft om een veilig weggebruiker af te leveren.” 

De VRB stipt bijscholing nog aan als verbeterpunt, deze vereniging zet in op certificering van de bijscholingsonderwerpen en de aanbieders ervan. 

Campagne richting consument 

Bovag richt zich in de communicatie niet alleen op de rijschoolhouder, maar ook op de consument. “We wijzen de consument via allerhande campagnes voortdurend op de voordelen van lessen bij een Bovag-lid.” De FAM doet dat niet. Rutten: “Er wordt al enorm veel gecommuniceerd door het CBR, overheid en brancheorganisaties. Dit laat onverlet dat onze branche nog steeds last heeft van een deel ondernemers die opereren om geld te verdienen en niet om echt op te leiden.” 

De VRB hangt de mening aan dat de kwaliteitseisen eerst moeten worden bijgesteld, voordat er campagne vanuit de vereniging naar de consument wordt gevoerd. “Je kunt zolang het vrijheid blijheid is in deze branche geen garantie geven dat alleen de rijscholen die bij een branchevereniging zijn aangesloten geen scheve schaats rijden.” 

Gezamenlijk optrekken 

De partijen geven aan elkaar regelmatig op te zoeken voor overleg. Brauers van VRB: “Negen van de tien overleggen stemmen we met elkaar af, in wisselende samenstellingen en met gebruikmaking van elkaars specialisme, kennis en ervaring. (…) We zoeken zelfs contact met vakbroeders in België, Noorwegen, Zweden en Duitsland.” 

De mate waarin professionalisering mogelijk is, hangt volgens alle partijen hoofdzakelijk af van wat er in Den Haag wordt besloten. Om daar een vuist te maken is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken en een duidelijk signaal af te geven. Een vervolg op het Startdocument is daarom onderwerp van gesprek tussen de verenigingen.

Rutten van FAM: “ De brancheorganisaties trekken beter en meer met elkaar op dan ooit te voor. (…) We zijn nog te verdeeld. In Den Haag krijgen ze nu nog brieven van teveel verschillende partijen. Dat is niet goed dat lijkt op verdeeldheid terwijl we allemaal hetzelfde nastreven. Dus laat dit een oproep zijn voor iedereen binnen de branche. Samen staan we sterker.” 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 05 Sep 2019 07:14:53 +0000

IBKI scherpt regeling aan rondom meerijden met WRM-examen 

Het meerijden van een opleider tijdens een WRM-praktijkrit is sinds 1 september vanwege de praktische uitvoerbaarheid alleen nog toegestaan bij het examen Fase 1b voor de categorie B en op verzoek van de kandidaat. Voorheen was meerijden voor de categorieën A, B, C, D, of E toegestaan. Dat meldt het IBKI op de eigen website. 

Om een soepel verloop van het examen te realiseren heeft het IBKI de volgende spelregels opgesteld:

 1. Op de examendag dient de kandidaat die wenst dat de opleider/begeleider meerijdt tijdens de praktijkrit, dit tijdens het melden kenbaar te maken aan de examensecretaris.
 2. De opleider/begeleider meldt zich op de meldtijd van de kandidaat persoonlijk bij de secretaris in het commissielokaal. De opleider moet een geldige WRM-bevoegdheidspas kunnen overleggen van de betreffende categorie.
  De secretaris gaat op het examenrooster na of het meerijden mogelijk is. Hij informeert de opleider/begeleider hierover en laat ook weten of er eventuele wijzigingen zijn.
 3. Tijdens de examenrit neemt de opleider zodanig achter in het examenvoertuig plaats dat de kandidaat en de beoordelaar voldoende zicht hebben.
 4. De opleider spreekt tijdens de praktijkrit niet inhoudelijk over het examen en de beoordeling met kandidaat en/of beoordelaar en gaat ook niet in discussie met de beoordelaar.
 5. Om de kandidaat niet te storen zijn mobiele telefoons tijdens het praktijkexamen uitgeschakeld.
 6. In het geval dat een gecommitteerde, een kwaliteitsbegeleider, een nieuw in te werken beoordelaar of een medewerker van het IBKI de praktijkrit bijwoont, kan de opleider/begeleider niet meerijden.
 7. De opleider/begeleider die de praktijkrit heeft bijgewoond, kan op verzoek van de kandidaat ook aanwezig zijn bij het verstrekken van de uitslag aan de kandidaat. Het moment van uitslag geven kan niet worden beïnvloed door het eventueel niet tijdig aanwezig (kunnen) zijn van een opleider/begeleider.
 8. Er kan slechts één opleider/begeleider tegelijk in het commissielokaal aanwezig zijn bij het bekendmaken van het resultaat van de kandidaat.
 9. De opleider/begeleider hoort de uitslag en informatie aan en onthoudt zich van opmerkingen en/of discussie met de examensecretaris, de beoordelaar en/of kandidaat in het commissielokaal.
 10. Ten behoeve van een snelle en soepele evaluatie zal de opleider/begeleider die bij een praktijkrit meerijdt, een enquêteformulier ontvangen dat direct na het examen ingevuld weer wordt teruggegeven aan de secretaris.

Opleiders/begeleiders die zich niet aan deze spelregels houden zullen worden uitgesloten van de mogelijkheid om de rijproeven en de daaruit voortvloeiende uitslag bij te wonen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 05 Sep 2019 06:15:05 +0000

Hema biedt rijlessen aan in samenwerking met Wolf Rijbewijsshop

Haal je rijbewijs met Hema! Het is de slogan van een actie van het Hollandse warenhuis en rijschool Wolf Rijbewijsshop. Via Hema zijn vouchers aan te schaffen voor een theoriepakket en voor de eerste vijf praktijklessen. 

Sinds 2 september biedt Hema rijlessen aan in samenwerking met Wolf Rijbewijsshop. Voor 49 euro is een theoriepakket aan te schaffen, inclusief een theorieboek en toegang tot een online leer- en oefenomgeving. Het praktijkpakket van 149 euro bestaat uit vijf lessen. 

Fritjof Terlingen van Wolf zegt in een toelichting blij te zijn om met een partij als Hema deze actie op te kunnen zetten. “Het is een marketingactie, zoals we vaker acties houden om leerlingen te werven. We vinden het mooi om dat met een landelijke partij als Hema samen te doen.” 

Zeventig locaties

Wolf geeft rijlessen in meer dan zeventig plaatsen in Nederland. De rijschool heeft het hoofdkantoor in Breda en is een van de grotere rijscholen van het land. Wolf heeft meer dan honderd medewerkers in dienst en geeft les in nieuwe Mini’s, altijd met opvallende bestickering met het logo. Een tellertje op de site geeft op woensdag 4 september aan dat er 39.318 mensen hun rijbewijs dankzij Wolf hebben gehaald. 

Voor Hema is het de eerste keer dat ze samenwerken met een rijschool, laat een woordvoerster weten. Het initiatief is vanuit het warenhuis gekomen en het is een exclusieve afspraak. De vouchers zijn te koop tot eind september en in te wisselen tot eind volgend jaar. Per klant kan maximaal één voucher voor de theorie en praktijk worden ingewisseld. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 04 Sep 2019 08:20:17 +0000

Examen vaarbewijs voortaan via CBR

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs. Het CBR neemt deze taak over van Vamex.

De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige examens qua inhoud en zwaarte. Ook de examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige tarieven. Inmiddels zijn alle examens voor 2019 bij Vamex gereserveerd. Dit betekent dat het voor nieuwe kandidaten niet meer mogelijk is om in 2019 examen te doen.

Run op examens

Vamex voegde dit jaar honderden extra examenmomenten toe, toch is de maximale capaciteit voor het vaarbewijs op de vijf locaties bereikt. Dit jaar worden nog 20.000 examens afgenomen. Vanwege de verhuizing naar het CBR is onzekerheid ontstaan over de inhoud en vorm van het examen bij toekomstige kapiteins, dat heeft geleid tot een run op de examenplekken. Zowel CBR als Vamex verzekeren kandidaten ervan dat er inhoudelijk niets wordt gewijzigd en dat er geen praktijkexamen wordt toegevoegd.

Reserveren

Toekomstige examenkandidaten kunnen per oktober bij het CBR terecht voor het reserveren van de recreatievaartexamens. Kandidaten kunnen dan vanaf januari 2020 op één van de twintig CBR-locaties theorie-examen doen. In de tweede helft van september volgt meer informatie over recreatievaartexamens op cbr.nl. Ook is dan de exacte datum bekend per wanneer kandidaten examens kunnen reserveren bij het CBR.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 04 Sep 2019 06:10:16 +0000

Nog geen oplossing voor datalek medische gegevens bij het CBR 

Er is nog geen oplossing voor het lekken van medische gegevens bij het CBR. Tot nu toe is het 76 keer voorgekomen dat medische gegevens van een klant zichtbaar waren in het dossier van een andere klant. Deze lekken zijn verholpen en de desbetreffende klanten zijn geïnformeerd, maar het kan zomaar opnieuw gebeuren. “De betreffende activiteiten zijn in uitvoering”, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een antwoord op Kamervragen over de kwestie. 

De eerste keer dat er medische gegevens zichtbaar waren in het verkeerde dossier was op 24 januari 2018. Daarna gebeurde dit nog 76 keer. In sommige gevallen werd de misser opgemerkt door de klant, andere keren ontdekte het CBR zelf de fout. Van deze datalekken is steeds melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

De AP hanteert de volgende definitie van een datalek: ‘als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.’ Als dat wel gebeurt, dan moet daarvan melding worden gedaan. Het niet melden van een datalek vormt een overtreding van de AVG. De toezichthouder, in Nederland de AP, kan in dat geval een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro of 2 procent van de jaarlijkse omzet. De melding bij de toezichthouder moet in principe binnen 72 uur na ontdekking plaatsvinden.

Niet uitgesloten 

De minister is op 8 augustus 2019 door het CBR over de datalekken op de hoogte gesteld,  nadat een journalist hier vragen over stelde. Het blunderen met medische gegevens was voor Kamerleden De Pater-Postma (CDA), Omtzigt (CDA), Van der Graaf (ChristenUnie), Schonis (D66) en Dijkstra (VVD) aanleiding om minister Cora van Nieuwenhoven aan de tand te voelen. Uit het antwoord van de minister van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat het lek nog niet gedicht is. De individuele gevallen zijn opgelost en de desbetreffende klanten zijn ingelicht. Het is echter niet uitgesloten dat het nogmaals gebeurt. 

“Het CBR heeft een plan van aanpak opgesteld om de risico’s aan te pakken die uit de uitgevoerde privacy impact assessment van de bedrijfskritische ICT-systemen zijn gekomen. De betreffende activiteiten zijn in uitvoering”, schrijft de bewindsvrouw. Ook geeft ze aan dat ze steeds over de voortgang hiervan geïnformeerd wordt door het CBR. 

Rapportage 

Het CBR rapporteert maandelijks een stand van zaken aan de minister vanwege verscherpt toezicht naar aanleiding van de lange wachttijden. Dat rapport wordt met de Kamer gedeeld. In het rapport worden vanaf nu ook datalekken meegenomen.  

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 03 Sep 2019 11:26:12 +0000