De lessen van het Vlaamse terugkom-moment

Jonge bestuurders maken de meeste brokken. Reden voor Vlaanderen om het zogeheten terugkom-moment in te stellen, een nascholing waarin wordt ingezoomd op situaties die het vaakst leiden tot (dodelijke) ongevallen. 

Het terugkom-moment in Vlaanderen is sinds januari 2019 ingesteld om het aantal ongevallen op de weg terug te dringen. Het terugkom-moment is een opleiding van vier uur en vindt plaats in een groep van zes tot achttien personen. Normaal gezien volg je dit zes tot negen maanden na het behalen van je rijbewijs, je wordt hiervoor opgeroepen en het volgen ervan is verplicht. De kosten zijn 102 euro. Na het terugkom-moment hoeft geen examen te worden afgelegd. Sinds februari dit jaar worden de terugkom-momenten aangeboden bij erkende verkeersscholen. Iedereen die na 1 oktober 2017 zijn of haar rijbewijs B heeft gehaald krijgt een oproep. 

Programma

Het programma van het terugkom-moment bestaat uit drie onderdelen: 

 • Een korte kennismaking; 
 • Een aantal praktische oefeningen waarbij de terugkomers zelf achter het stuur van de lesauto kruipen. Op een afgesloten terrein worden verschillende verkeersrisico’s behandeld, zoals appen achter het stuur, remafstand bij een noodstop, de invloed van alcohol en drugs op rijvaardigheid (onder andere met een alcoholbril) en uitwijkmanoeuvres op de slipbaan; 
 • Een afsluitend groepsgesprek over onder meer groepsdruk bij alcoholgebruik, sportief rijgedrag en te hard rijden. 

Bewustwording 

Er moet meer aandacht worden besteed aan de bewustwording van verkeersveiligheid onder bestuurders. En dan met name onder jonge, beginnende bestuurders. Deze groep is oververtegenwoordigd als het gaat om enkelvoudige ongelukken, dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Voor mannen tussen de 18 en 25 jaar is het risico zelfs tien keer zo hoog. Volgens het CBS steeg het aantal overleden inzittenden van een personenauto onder Nederlandse jongeren tussen de 15 tot 25 jaar van 34 doden in 2017 naar 52 in 2018. 

Het terugkom-moment

Het Vlaamse terugkom-moment is onder andere gebaseerd op vergelijkbare modellen uit Finland en Oostenrijk waar het ongevallencijfer tot 28 procent gedaald is. In Vlaanderen zijn de eerste reacties zeer positief, zowel onder beginnend bestuurders als onder de rijscholen. In Nederland zijn er initiatieven die inspelen op verkeersveiligheid onder beginnend bestuurders, maar een verplichte of landelijk geregelde oplossing is er niet.

In deze video wordt het terugkom-moment uitgelegd in één minuut:


Vlaanderen als voorbeeld 

Grote volumes maken wordt door regelgeving en verplichting natuurlijk een stuk eenvoudiger, maar het is natuurlijk een idee om nu al te denken over het maatschappelijke belang hiervan. Het aanbieden van een terugkom-moment voor geslaagde leerlingen kan een onderscheidende factor zijn. Dation heeft een online verwerkingsmethode voor Belgische rijscholen ontwikkeld om de volledige inschrijving van terugkom-momenten, van aanmelding tot online betaling, via de website te verwerken. De softwareontwikkelaar noemt het terugkommoment een onderscheidend argument voor ‘kwalitatieve rijscholen die zich hard maken voor de veiligheid in hun regio’. 

In Gent hebben vijf erkende rijscholen zich samengevoegd onder de naam My Generation Drive en bieden hierin de terugkom-momenten aan. In de eerste maand hebben zich ruim vijfhonderd leerlingen online aangemeld via de verwerkingsmethode en hebben het terugkom-moment gevolgd.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 24 Jul 2019 07:50:39 +0000

Persoonsgegevens uit kentekenregister op straat? RDW start onderzoek

De RDW, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de politie starten een onderzoek naar misbruik van het kentekenregister. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat RDW-gegevens, waaronder persoonsgegevens, online worden verkocht. Voor de RDW staat nog niet vast dat dit gebeurt door rechtstreekse raadpleging van het kentekenregister. Dat is nu onderwerp van onderzoek.

“Dit is een ernstige kwestie en de RDW neemt dit hoog op”, laat de dienst weten. “Vele partijen maken gebruik van de gegevens die bij de RDW zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie, het CJIB, en beroepsbeoefenaars als gerechtsdeurwaarders en verzekeraars. Betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens is uitermate belangrijk voor hun werk. Tegelijk moeten burgers ervan uit kunnen gaan dat privacygevoelige gegevens veilig zijn bij de RDW.”

Steekproeven

RDW wil weten wat precies aan de hand is. De dienst is samen met het het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de politie een onderzoek gestart.

De RDW benadrukt dat het zich ‘uitermate inspant’ om privacygevoelige data te beschermen tegen misbruik door onbevoegden. “Security-maatregelen maken onderdeel uit van alle processen die te maken hebben met bevraging van de registers. Zo laat de RDW de processen ieder jaar onafhankelijk toetsen, vinden steekproeven plaats en ook permanente monitoring. Ook zijn de eisen waaraan alle partijen die de registers moeten raadplegen voor hun werk, hoog.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 24 Jul 2019 07:03:17 +0000

Hittetips voor de zomerse dagen 

Het wordt heet vandaag. En dat blijft de komende dagen zo. Door de brandende zon kan het al snel te warm worden in de auto. Met deze hittetips hou je het koel. 

Het hitteprotocol is sinds dinsdag in werking gesteld. Dat houdt in dat als je met pech langs de weg komt te staan, je direct wordt geholpen door Rijkswaterstaat. RIjkswaterstaat schakelt voor iedereen die langs de snelweg strandt direct een berger in. Die zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats, wordt gebracht.

Behalve het hitteprotocol op de weg, geldt nu ook het Nationale Hitteplan. Dit hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. De tips in het Nationale Hitteplan liggen erg voor de hand: voldoende drinken, dunne kleding dragen, vooral ‘s middags niet te veel meer doen, hou je woning koel en let op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben. 

Hou het koel

De ANWB heeft speciaal voor in de auto een aantal tips op een rijtje gezet om goed voorbereid op weg te gaan. 

 • Check voor vertrek de verkeersinformatie. Niets vervelender dan in de brandende zon in de file staan; 
 • Zet voor vertrek de deuren of ramen van je auto open. Op deze manier kan de ergste warmte vast ontsnappen;
 • Schakel de eerste vijf minuten van de rit de recirculatiestand van jouw auto in: hierdoor koelt het interieur sneller af;
 • Neem voldoende drinkwater mee in de auto en drink daar ook van 
 • Zet de airconditioning niet kouder dan zes graden onder de buitentemperatuur. Daarmee voorkom je klachten als verkoudheid, hoofd- en keelpijn. Een te groot temperatuurverschil is ongezond; 
 • Veraangenaam de temperatuur aan boord door het zijraam van de auto af te dekken met zonwering of een handdoek; 
 • Leg een paraplu in je kofferbak. Wanneer je pech krijgt, moet je de auto uit en met een paraplu sta je niet onbeschermd in de brandende zon; 
 • Laat je passagiers (dus ook eventuele huisdieren) nooit achter in een afgesloten auto; 
 • Motorrijders: blijf beschermende kleding dragen, ook bij hoge temperaturen. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 23 Jul 2019 05:30:59 +0000

Meer tijdverlies door files in de eerste vier maanden van 2019

We staan steeds langer in de file en we rijden steeds meer kilometers. Dat blijkt uit de Rapportage Rijkswegennet. Het aantal uren vertraging veroorzaakt door files en oponthoud op de snelweg is in de eerste vier maanden van 2019 opnieuw gestegen. In deze periode reden we met z’n allen 73 miljard kilometer op het hoofdwegennet. De eerste plaats in de File Top 10 is voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Crooswijk en het Terbregseplein. 

Het zogenoemde reistijdverlies (wanneer weggebruikers langzamer rijden dan de referentiesnelheid van 100 km per uur) komt op jaarbasis uit op 67 miljoen uur. Het aantal afgelegde voertuigkilometers op het hoofdwegennet is met 0,7 procent toegenomen tot 73 miljard. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend. 

De cijfers komen uit de Rapportage Rijkswegennet. Deze rapportage geeft elke vier maanden de ontwikkeling van de doorstroming op het rijkswegennet weer. De rapportage bevat jaarcijfers per eind april 2019 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de File Top 10 en het reistijdverlies. 

Jaarfilezwaarte

De jaarfilezwaarte is met 2,8 procent gestegen naar 11,9 miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten. Jaarfilezwaarte is de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file op jaarbasis. 

Het grootste deel van de files (71,6 procent) zijn reguliere spitsfiles. 17,8 procent wordt veroorzaakt door ongevallen en 6,9 procent door incidenten (zoals pechgevallen of lading op de rijbaan). Het aandeel ongevallen en incidenten is licht gedaald in vergelijking met de situatie per december 2018. 

File Top 10

Er is één nieuwe locatie in de filetop 10. Dit is de A4 bij Zoeterwoude in de richting van Den Haag. De A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein staat onveranderd op de eerste plaats. De meeste filetoplocaties bevinden zich in de Randstad (namelijk 8 van de 10).

 1. A20 Hoek van Holland – Gouda, tussen Crooswijk en het Terbregseplein 
 2. A20 Hoek van Holland – Gouda, tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht 
 3. A1 Amsterdam – Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 
 4. A16 Rotterdam – Breda, tussen Feijenoord en Ridderkerk-Noord 
 5. A27 Utrecht – Gorinchem, tussen Lexmond en Noordeloos 
 6. A4 Den Haag – Rotterdam, tussen de Kethelunnel en het Kethelplein 
 7. A20 Gouda – Hoek van Holland, tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel 
 8. A4 Den Haag – Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 
 9. A12 Arnhem – Den Haag, tussen Nieuwegein en Ouderijn 
 10. A4 Amsterdam – Den Haag, tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 22 Jul 2019 13:40:56 +0000

Theorie-examen in België wordt moeilijker door extra vragen 

De Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat extra vragen bedenken voor het theoretische rijexamen. In de afgelopen twee jaar is het aantal vragen waar het examen uit kan bestaan opgeschroefd van 400 naar ongeveer 1.240. Daar komen er de komende tijd nog eens 200 bij. 

Wie theorie-examen voor het autorijbewijs doet in België krijgt vijftig meerkeuzevragen voorgelegd. Om te slagen moet je minstens 41 van de 50 punten behalen. Het examen start je met vijftig punten, voor ieder fout antwoord of onbeantwoorde vraag verlies je één punt. Je kunt vijf punten verliezen bij vragen over zware overtredingen of over de toegestane maximumsnelheid. De vijftig vragen komen uit een vragenbank die nu uit 1.240 vragen bestaat. De komende tijd komen daar op initiatief van de Vlaamse minister Weyts nog eens tweehonderd extra vragen bij. 

De lat moet hoger 

De uitbreiding van de vragenbank is gedaan om het aantal dodelijke ongevallen op de weg omlaag te krijgen. Het is een ‘bewuste strategie om de kwaliteit van het examen te verhogen’, zegt een woordvoerder van Weyts desgevraagd. “De lat voor het examen moet hoger.”  

In de Vlaamse kranten valt te lezen dat het examen moeilijker wordt om het de aanbieders van snelcursussen moeilijker te maken. Leerlingen zouden de stof na zo’n cursus te snel kwijt zijn. De woordvoerder laat weten dat het examen niet specifiek vanwege deze praktijk is aangepakt. “Het verkeer wordt steeds moeilijker, dan hoort het examen ook zwaarder te worden.” 

Verplichte theorieles 

Het afleggen van een theorie-examen voor het autorijbewijs kost in België 15 euro. Het examen kan je via een rijschool of op eigen gelegenheid doen. Wie twee keer zakt voor het examen moet verplicht twaalf uur theorielessen bij een rijschool volgen. Eerder gevolgde lesuren tellen in zo’n geval niet mee. Wie na de verplichte lessen weer zakt, moet opnieuw de twaalf uur theorieles volgen. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 22 Jul 2019 10:00:48 +0000