NVA doet melding van zorgfraude bij het CBR

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft melding gedaan van zorgfraude bij het CBR. De afgelopen maanden ontving de NVA tientallen meldingen van haar leden over ernstige misstanden bij de medische test die mensen met autisme verplicht moeten ondergaan.

Wie op de gezondheidsverklaring bij het CBR aangeeft autisme te hebben, moet een keuring en een rijtest doen om de rijgeschiktheid te bepalen. De afgelopen maanden heeft de NVA van tientallen leden vernomen dat er niet alleen lange wachttijden zijn, maar dat er sprake is van frauduleuze praktijken bij de keuringsartsen. Zo zijn er meldingen binnengekomen over keuringsartsen die enkel contante betalingen accepteren, keuringsartsen die weigeren een factuur te overleggen, keuringsartsen die ter plekke de kosten verhogen (bij niet betaling slaagt men niet), keuringsartsen die facturen sturen met niet-uitgevoerde werkzaamheden, keuringsartsen die onduidelijke testen uitvoeren die niet relevant zijn (ogentest bij autisme).

Zorgfraude

De keuringsartsen werken voor het CBR, stelt de NVA, en daarom zijn zowel het CBR als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al eerder door de vereniging geïnformeerd over bovenstaande meldingen. Er wordt echter niet opgetreden. Hierdoor blijft dit systeem in stand en faciliteert het CBR deze vorm van zorgfraude, redeneert de NVA.

Het CBR schrijft in een reactie: “in tegenstelling tot wat de NVA schrijft, is er geen sprake van een werknemers-werkgeversrelatie tussen het CBR en de medisch specialisten die de keuringen doen. Het gaat om onafhankelijke artsen die specifiek voor het CBR keuringen verrichten. Cliënten zijn niet verplicht naar deze arts te gaan en kunnen kiezen uit een andere arts die bevoegd is om de keuringen te verrichten.”

Een woordvoerster van het CBR laat weten dat de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de aangewezen plek zijn om melding te maken van zorgfraude. “Ze zijn er om toe te zien op mogelijke misstanden. Het is belangrijk dat mensen die klachten hebben over artsen, dit melden bij deze organisaties. Naar aanleiding van een gesprek met de directeur van de NVA heeft het ministerie van IenW het punt van kwaliteit en kosten van keuringsartsen bij deze twee toezichthouders onder de aandacht gebracht.”

Roep om onafhankelijk onderzoek

“Extra schrijnend is het feit dat juist de groep mensen die al een extra uitdaging zoals autisme heeft, slachtoffer is van de wantoestanden bij het CBR.” Karol Henke, directeur NVA, zegt: “Dat het een puinhoop is bij het CBR was wel duidelijk, maar dat er zelfs strafbare feiten worden gepleegd en dat men weigert dit aan te pakken, verbaast ons evengoed. De integriteit van de Rijksoverheid is hier echt te grabbel gegooid. Hoog tijd dat deze ernstige misstanden worden aangepakt.”

De NVA roept Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dan ook op om op de kortst mogelijke termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de handelswijze van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het CBR.

Waarschuwing

De Nederlandse Zorgautoriteit liet een paar maanden terug ook weten dat er sprake is van misstanden bij rijbewijskeuringen. Op basis van meldingen startten zij een onderzoek naar te hoge rekeningen. Dat onderzoek leidde onder meer tot waarschuwingen van drie organisaties die rijbewijskeuringen uitvoeren. Consumenten moeten een rijbewijskeuring zelf betalen, maar er zijn vaak geen klachtenprocedures en ze zijn sterk afhankelijk van de keuringsorganisatie. De NZa heeft aangekondigd overtreders aan te spreken en in te grijpen bij misstanden.

De bureaus die op de vingers zijn getikt, maakten gebruik van standaardtijden die bij iedere keuring in rekening werden gebracht, ongeacht de daadwerkelijke duur van de keuring. Dat is niet toegestaan. Een keurend medisch specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk aan de keuring heeft besteed. Ook werden extra kosten in rekening gebracht die niet zijn toegestaan. Zo moesten mensen 105 euro extra betalen als de keuringsarts informatie opvroeg bij een andere specialist.

Lees ook: Drie rijbewijskeurders gewaarschuwd door de NZa

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 23 Oct 2019 07:55:41 +0000

Recordaantal mensen op de motor 

Door de toenemende verkeersdrukte stappen steeds meer mensen op de motor. In de laatste vijf jaar nam het aantal mensen dat motorexamen doet met zo’n vijftig procent toe. Van september tot en met januari dit jaar slaagden alvast 22.373 mensen voor het rijbewijs A. Ook is dit jaar een recordaantal nieuwe motoren verkocht. 

Er rijden meer nieuwe motoren op de weg en steeds meer mensen halen hun motorrijbewijs. Het blijkt uit cijfers van de Bovag, RAI Vereniging en RDC en van het CBR. De cijferaars verklaren de toename aan de hand van de toenemende verkeersdrukte. ‘Steeds meer forenzen zijn op zoek naar oplossingen in de strijd tegen files en parkeerproblemen. Een motorfiets is dan vaak een ideaal alternatief en dat blijkt ook uit de populariteit van veel modellen die uitermate geschikt zijn voor dagelijks gebruik. BMW, Yamaha en Kawasaki zijn in 2019 de meest verkochte merken’, schrijft Bovag in een toelichting. 

Anderhalf miljoen motorrijders

Van januari tot en met september werden er 12.559 nieuwe motorfietsen gekocht. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Tot en met september lag het verkooptotaal 9 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 11.523 nieuwe motoren werden geregistreerd. RAI Vereniging voert momenteel een campagne om meer mensen op de motor te krijgen. ‘Het potentieel is nog enorm, aangezien van de circa 1,5 miljoen bezitters van een motorrijbewijs minder dan de helft ook daadwerkelijk een motorfiets bezit.’  

10.000 meer examens 

Ook in het aantal mensen dat ieder jaar examen doet voor de motor is groei te zien. Uit cijfers van het CBR blijkt dat in 2014 nog 19.380 mensen slaagden voor hun examen AVD deden, in 2018 waren dit er 28.815 – bijna 10.000 meer. En de groei blijft erin zitten: dit jaar legden tot en met september al 22.373 mensen succesvol het examen af. 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 22 Oct 2019 10:22:58 +0000

Reserveren en binnen 24 uur annuleren van theorie-examen kan niet meer 

Vanaf vandaag is het voor opleiders niet meer mogelijk om theorie-examens A, B en AM te reserveren en binnen 24 uur weer te annuleren. Wel is het nog mogelijk om een examen één keer te verplaatsen. 

Het CBR constateert dat er opleiders zijn die ‘regelmatig oneigenlijk gebruikmaken van de regeling waarbij het mogelijk is om binnen 24 uur na het reserveren van een theorie-examen het examen te annuleren’. De plekken worden herhaaldelijk gereserveerd en geannuleerd, waardoor de examenplekken ‘onrechtmatig’ bezet zijn. 

“Dit gedrag draagt niet bij aan de door ons gewenste eerlijke verdeling van examenplekken. Ook heeft dit een negatief effect op de reserveringstermijnen”, schrijft het rijvaardigheidsbureau in een toelichting. 

Afspraken met de kandidaat

In overleg met de brancheorganisaties is besloten de mogelijkheid af te schaffen. “De opleider moet duidelijke afspraken maken met de kandidaat voordat een reservering wordt gemaakt.”

Het CBR houdt het effect van de maatregel in de gaten, net als de mogelijkheid om een examen eenmalig te verplaatsen. Daarnaast wordt naar de mogelijkheid gekeken een sanctie op te leggen bij sprake van ‘ongewenst gedrag’ van opleiders. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 28 Oct 2019 08:05:56 +0000

Run op nascholing voor behoud Code 95 houdt aan

In het derde kwartaal van 2019 zijn er in totaal 27.462 dagen nascholing gevolgd door chauffeurs die Code 95 willen behouden op hun rijbewijs. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het derde kwartaal van 2018, waarin er 19.413 dagen nascholing zijn gevolgd. Dat komt onder meer omdat de richtlijn Vakbekwaamheid nu vijf jaar geleden is ingevoerd en chauffeurs iedere vijf jaar een minimum aantal uren les moet hebben gevolgd.

Van de 27.462 dagen die in totaal zijn gevolgd, werden er 5.935 met praktijkbijscholing gevuld en 21.527 met theorie. Vorig jaar werden in het derde kwartaal bijna 8.000 dagen minder aan nascholing gevolgd. Dat blijkt uit cijfers van het CBR. De meest gevolgde theoriecursus tussen 1 juli en 30 september is Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur; het vorige kwartaal stond EHBO bovenaan, dat staat nu op de tweede plek. Rijoptimalisatie staat nog steeds bovenaan de ranglijst van praktijktrainingen.

Beroepschauffeurs

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs voor het beroepsmatig besturen van een voertuig. De richtlijn Vakbekwaamheid waar de code bijhoort is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van minimaal 35 uur nascholing in vijf jaar tijd. De richtlijn is vijf jaar geleden ingevoerd, wat betekent dat de chauffeurs die toen als eerste bekwaam werden bevonden nu aan het einde van een vijfjarige cyclus komen. Volgens het CBR zijn er ook meer nascholingen gevolgd door een toename aan nieuwe chauffeurs die de code willen behalen.

Hieronder de top 5 van meest gevolgde theoriecursussen en praktijkdagen in het tweede kwartaal van 2019.

Theorie
1. Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur
2. EHBO
3. Chauffeursdag
4. Heftruck
5. VCA

Praktijk
1. Rijoptimalisatie
2. Het Nieuwe Rijden (HNR)
3. Chauffeur LZV
4. Manoeuvreren
5. Veilig werken met de vrachtauto

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 25 Oct 2019 06:06:08 +0000

Rapportage aan de Kamer: CBR lijkt medio 2020 de boel weer op orde te hebben

Het CBR moet maandelijks rapporteren aan de Kamer omdat de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de Klantenservice niet op orde zijn. De eerste rapportage verscheen vorige  week en daarin valt te lezen dat het rijvaardigheidsbureau naar verwachting halverwege 2020 weer naar0 behoren functioneert. 

De rapportage laat zien hoe het CBR afgelopen maand heeft gepresteerd vergeleken met het base case scenario van de prognose die u op begin september is afgegeven voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer. 

Sinds eind 2018 is de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice van het CBR niet op orde. Begin september heeft het CBR een prognose gemaakt voor de divisie. Dat gebeurde voorafgaand aan het debat over de wantoestanden in de Tweede Kamer. In de prognose zijn drie scenario’s doorgerekend (worst case, base case en best case) ten aanzien van de ontwikkeling van de dienstverlening. Het base case scenario is het scenario dat door het CBR wordt gezien als het meest waarschijnlijke scenario. Vorige week verscheen het eerste voortgangsrapport van het CBR. Daarin valt te zien hoe het er nu op verschillende punten voorstaat. 

Duidelijk wordt dat het best case scenario langzaamaan uit beeld verschuift. Op zes van de negen verbeterpunten loopt het CBR nu achter op dit scenario. De base case is wel haalbaar. De verbeterpunten zijn nu nog de medische capaciteit en de bereikbaarheid van de klantenservice. 

Stappenplan 

Tegelijkertijd met de rapportage verscheen ook het stappenplan, waarin nog eens stap voor stap wordt uitgelegd welke maatregelen worden genomen bij het CBR en wanneer deze effect moeten hebben. De maatregelen zijn  bekend: meer keuringsartsen, de administratieve verlenging, uitfaseren van het oude computersysteem en overstappen op het nieuwe en intensiveren van de voorlichting. Het stappenplan laat niet veel nieuws zien, behalve dan een visuele uitwerking van de stappen. Zie hieronder. In het diagram is te zien dat het CBR verwacht (naar het base case scenario) in het vierde kwartaal van 2020 alles weer op orde te hebben. 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 24 Oct 2019 12:04:10 +0000

WRM-bijscholing in Zweden: ‘Je wordt hier een betere rijinstructeur van’ 

Rob Steuten van de gelijknamige autorijschool uit Weert reisde de afgelopen twee jaar met Dutch Automotive Events mee naar Zweden om daar in een midweek WRM-bijscholing te volgen, over ijs te rijden en een sneeuwscootertocht te maken. 

Sneeuw, rendieren, temperaturen ver beneden nul en misschien ook wel rijden onder het Noorderlicht. Na twee succesvolle edities, organiseert Dutch Automotive Events (DAE) in januari en februari 2020 voor de derde keer WRM-bijscholingen in Zweeds Lapland. De bijscholingen die worden aangeboden zijn: Voertuigbeheersing in de rijopleiding, ADAS, De rijprocedure in de praktijk en Praktisch toepassen van risicoperceptie. 

Rob Steuten ging al twee keer mee naar het noorden en als hij zijn studiepunten voor het WRM-certificaat niet al binnen had, zou hij in 2020 zeker weer meegaan. “In 2021 ben ik er absoluut weer bij.” Ook Johan Schreuder van Autorijschool Schreuder uit Zuidwolde en Piet Anneveldt van Verkeersschool Anneveldt uit Doetinchem reisden een midweek naar Zweden voor de bijscholing. De rijinstructeurs zijn het met elkaar eens: ‘dit is in één woord super’. 

Lapland 

DAE is organisator van verschillende nationale en internationale gemotoriseerde evenementen. Een ervan is het WRM-bijscholingsprogramma in Zweeds Lapland, in de plaats Arvidsjaur om precies te zijn. Het stadje is de tweede thuisbasis van DAE en waar dit bedrijf, net als Audi en Porsche, een eigen rijvaardigheidscentrum heeft op een groot bevroren meer.

De WRM Ice Drive Experience duurt in totaal vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag. Met name de dinsdag en donderdag staan in het teken van de twee verschillende bijscholingen. De midweken vinden plaats tussen 27 januari en 21 februari. Onderaan dit artikel vind je een overzicht van welke bijscholing in welke midweek wordt gegeven.

Bevroren circuit

Tijdens de WRM Ice Drive Experience in Zweden wordt klassikaal theorieles gegeven, daarna volgt een praktijkgedeelte in een van de Volvo’s XC40, waar de instructeurs met twee personen tegelijk gebruik van maken. Ook is er een nieuwe Volvo V60 Cross Country en zelfs een XC60 met dubbele bediening beschikbaar. De ritten maak je op droog wegdek, op het ijsmeer en in de sneeuw. De organisatie heeft een eigen rijvaardigheidscentrum op een groot bevroren meer met daarop een circuit van twee kilometer met twintig verschillende soorten bochten. Daarnaast is er een ovaalbaan waarop onder meer getraind kan worden in situaties met onderstuur, overstuur en op basis van verschillende uitwijkmethodes. Komend jaar wordt er hopelijk nog een derde baan erbij aangelegd. Je volgt hier dus een volledige rijtraining in winterse omstandigheden.

Bucketlist  

Rob Steuten vindt dat je van deze bijscholing een betere verkeersdeelnemer wordt. “Het circuit waar je in Zweden op rijdt is fantastisch. Wanneer je in Nederland een slipcursus doet, dan leer je een trucje, op dezelfde baan, met dezelfde snelheid. In Zweden kan je urenlang rondrijden en steeds iets nieuws leren, zoals met sneeuwkettingen en spijkerbanden rijden. Je leert alles over de nieuwste technieken van de auto én de voordelen en nadelen daarvan, en dat in de meest optimale winterse omstandigheden.”  

Optioneel onderdeel van de reis is een huskytocht en/of een sneeuwscootertocht. De uitstapjes brengt deelnemers langs plaatsen waar ze met de auto beslist niet kunnen komen. Steuten is fervent motorrijder. “De sneeuwscooter was dus een gave ervaring. Deze reis en bijscholing moet bij iedere rijinstructeur op de bucketlist staan.” 

Snoepwinkel 

Piet Anneveldt uit Doetinchem volgde begin dit jaar de bijscholingen ADAS en Voertuigbeheersing in de rijopleiding. Een ‘avontuur’ noemt hij de reis. “Ik wil nog een paar jaar blijven lesgeven en ik wilde die laatste bijscholingen wel in stijl doen”, lacht hij. “Dit is echt een aanrader, de reis is perfect verzorgd en het is prettig om met een groep instructeurs over het vak te praten en elkaar te leren kennen.” 

Johan Schreuder van Autorijschool Schreuder uit Zuidwolde volgde eveneens de bijscholingen ADAS en Voertuigbeheersing. “Ik voelde me in Arvidsjaur als een kind in een snoepwinkel. De auto’s, de omstandigheden, het gezelschap. En alles was heel goed geregeld.” Ondanks dat de weersomstandigheden in Nederland heel anders zijn dan daar ter plaatse, vindt Schreuder de training in de praktijk heel goed toe te passen. Hij geeft onder meer de ROSO-training (rijden onder specifieke omstandigheden), “daar komt de ervaring op het ijsmeer heel erg goed bij van pas.”  

Fiscaal aftrekbaar

Het ‘all-inclusive basis WRM Ice Drive Experience bijscholingsprogramma’ kost 1.995 euro per persoon op basis van een luxe tweepersoonskamer. In dit basisprogramma zit de vlucht, accommodatie (vier nachten Skogen Hotel), ontbijt, broodjeslunch, in de avond een dinerbuffet, een bezoek aan een bijzondere locatie, bijscholing van vier dagdelen en gebruik van de instructieauto’s inclusief brandstof. Gezien rijinstructeurs bijscholing nodig hebben om het te kunnen uitoefenen, zijn de kosten grotendeels fiscaal aftrekbaar. De organisatie raadt deelnemers aan om hiervoor te informeren bij hun accountant.

Ook eventuele partners van geïnteresseerde rijinstructeurs zijn ‘meer dan van harte welkom’. Op de twee theoretische bijscholingsmomenten krijgen zij een alternatief programma aangeboden. Het praktijkgedeelte daarentegen wordt door beiden gelijktijdig gevolgd.

Meer informatie

Op donderdag 24 oktober is een informatieavond van DAE in Grevenbicht. Van 20:00 tot 22:00 wordt je bijgepraat over wat je kunt verwachten van de reis. Locatie: eetcafé Aurora aan de Raadhuisstraat 10. 

Midweek 1: 27 tot en met 31 januari
(32) voertuigbeheersing in de rijopleiding en (45) ADAS

Midweek 2: 3 tot en met 7 februari
(27) de rijprocedure in de praktijk en (39) praktisch toepassen risicoperceptie 

Midweek 3: 10 tot en met 14 februari
(27) de rijprocedure in de praktijk en (45) ADAS 

Midweek 4: 17 tot en met 21 februari
(32) voertuigbeheersing in de rijopleiding en (39) praktisch toepassen risicoperceptie

Aanmelden voor de WRM-Ice Drive Experience kan via de website van Dutch Automotive Events BV | www.daevents.nl/wrm

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Dutch Automotive Events BV | Doetinchem.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 24 Oct 2019 07:20:01 +0000