Medisch datalek CBR is gedicht 

Het CBR toont met ingang van 17 september 2019 alle medische informatie die klanten en artsen op papier indienen niet meer online op de dossierpagina MijnCBR. Dat doen ze om de privacy van de klantgegevens te waarborgen. 

Bij 76 ingescande papieren documenten werden dit en vorig jaar medische dossiers van klanten zichtbaar voor andere klanten. Dat de gegevens van iemand zichtbaar zijn bij in het dossier van iemand anders is een datalek. Het CBR heeft begin juli technische maatregelen doorgevoerd om deze fouten te voorkomen. Het instituut laat nu weten: “omdat wij menselijke fouten bij het scannen niet uit kunnen sluiten, zijn op papier aangeleverde documenten vanaf vandaag niet meer online in te zien.” De minister kondigde het dichten van het lek al aan in de brief aan de Tweede Kamer van 10 september.

Scanfouten

Klanten kunnen nog wel zien of een document is ontvangen. Ook alle digitaal aangeleverde informatie blijft toegankelijk. Het CBR adviseert klanten om formulieren en andere informatie zo veel mogelijk digitaal aan te leveren. Bij digitale aanlevering kunnen scanfouten niet optreden en is er geen sprake van een lek. Het CBR onderzoekt nog of met intelligente software alle dossiers op mogelijke menselijke fouten te controleren zijn.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 18 Sep 2019 08:43:22 +0000

Minister onderzoekt versoepeling rijbewijskeuring voor autisten

De rijbewijskeuring voor mensen met autisme gaat wellicht veranderen. Halverwege 2020 moet duidelijk zijn of het mogelijk is om over te gaan op een meer ‘risicogeörienteerde aanpak’, in plaats van een standaardkeuring voor iedereen die ‘ja’ aanvinkt bij autisme op de Gezondheidsverklaring. 

Tot nu toe hebben dit jaar 4.661 mensen ‘ja’ aangestreept op de Gezondheidsverklaring, daarop volgt een keuring bij een arts en een rijtest. De verwachting is dat over het hele jaar 7.000 mensen vanwege autisme worden gekeurd. Minister Van Nieuwenhuizen geeft nu aan te onderzoeken of de rijtest en keuring voor autisten niet anders kan. Dat schrijft ze in een antwoord op Kamervragen van Rutger Schonis (D66). 

Onderzoek 

Medio 2020 moet duidelijk zijn of de regelgeving wordt aangepast.  “Onderzocht wordt of het mogelijk is over te gaan op een meer risicogeoriënteerde aanpak. Bekeken zal worden hoe de rijgeschiktheid zowel bij eerste aanvraag, als bij herkeuring het beste kan worden beoordeeld. In dit proces zal de huidige lijst van aandoeningen tegen het licht gehouden worden. Dit alles uiteraard binnen de kaders van de Europese regelgeving en op basis van advies van de Gezondheidsraad. Daarnaast zal een internationale vergelijking gedaan worden. Op basis van dit onderzoek zal er medio 2020 bekend zijn of er een aanpassing van de regelgeving nodig is en mogelijk is.” 

Signalen 

Er komen steeds meer signalen vanuit bedrijven, patiëntenorganisaties en burgers dat er onnodige eisen gesteld worden aan bestuurders met een aandoening in de Regeling eisen geschiktheid 2000, zoals recent nog op het terrein van autisme. Daarom heeft de minister de Gezondheidsraad gevraagd mee te denken en te adviseren over recente wetenschappelijke inzichten, eventuele onnodige eisen in de regeling met het oog op de verkeersveiligheid te signaleren en suggesties te geven voor versoepelingen in de uitvoering.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 20 Sep 2019 06:15:26 +0000

Faillissementsgarantie Bovag-rijscholen stopt eind 2019

Bovag stopt eind 2019 met de faillissementgarantie  voor rijscholen. De inleg van 0,75 euro per leerling is volgens de brancheorganisatie niet afdoende om de faillissementgarantie in de lucht te houden. Het voorstel om dat bedrag te verhogen naar 7,50 euro kreeg onvoldoende steun van de aangesloten Bovag-rijscholen.

Het garantiefonds is in het leven geroepen om leerlingen die aangesloten zijn bij een Bovag-rijschool te beschermen. Wanneer een Bovag-rijschool failliet gaat kan de leerling een vergelijkbaar pakket bij een ander Bovag-lid vervolgen. De regeling heeft zich in de afgelopen jaren bewezen, maar is ook ten onder gegaan aan het eigen succes. In de afgelopen jaren is substantieel meer uitgekeerd dan aan inkomsten is ontvangen. Bovag en Bovemij hebben de kosten van deze extra uitkeringen voor hun rekening genomen.

Bovemij en Bovag hebben sinds de eerste meldingen over onvoldoende dekking meerdere toekomstbestendige alternatieven uitgebreid onderzocht en getoetst, maar een forse verhoging van de inleg bleek linksom of rechtsom noodzakelijk. De aangesloten rijscholen zagen de verhoging niet zitten. Tot en met eind 2019 kunnen leerlingen aangemeld worden voor de faillissement regeling. Daarna stopt de inning. Claims kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2020.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 27 Sep 2019 06:17:36 +0000

Gevolgen opkomst ADAS: ‘méér rijlessen en hogere lesprijs’ 

Leerlingen hebben vijf tot tien rijlessen méér nodig, de automaatcode op het rijbewijs ligt onder vuur en de lesprijs moet omhoog. Dat zijn volgens Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie op termijn drie gevolgen van de opkomst van rijhulpsystemen (ADAS) in de auto. Volgens de opleider van rijinstructeurs doet de branche er goed aan om zich te laten bijscholen op het gebied van ADAS. 

Steeds meer auto’s zijn uitgerust met allerlei rijhulpsystemen, ofwel ADAS, advanced driver assistance systems. Je kunt als rijinstructeur er maar beter voor zorgen dat je er nu al mee overweg kunt. “Leerlingen moeten in een Datsun uit ’78 kunnen rijden, maar ook in de auto die morgen in de showroom staat”, betoogt Gijs Kantelberg. 

Dat Kantelberg met dit pleidooi komt, heeft alles met zijn eigen bedrijf te maken. De VerkeersAcademie is een opleider van rijinstructeurs. Het bedrijf begon in ’54 als rijschool, later in 1971 is de focus op het opleiden van de opleiders komen te liggen. Kantelberg bezocht half juli het Automated Vehicles Symposium in het Amerikaanse Orlando, een congres over de ontwikkeling en beschikbaarheid van zelfrijdende auto’s. Daar werd hem duidelijk dat ADAS een belangrijk onderdeel in de rijles moet worden, ook in Nederland. 

Van bestuurder naar operator 

“De gedeelde opinie van alle professoren en experts is dat de zelfrijdende auto er nooit komt. En als dat wel zo is, dan pas op z’n vroegst over vijftig jaar. Nu al is de rol van de automobilist aan het veranderen. Vroeger was je bestuurder, nu ben je ook nog eens operator van de systemen.” 

Er komen steeds meer auto’s met rijhulpsystemen zoals lane keeping of adaptive cruise control; vrijwel alle nieuwe voertuigen hebben wel iets aan hulp ingebouwd en veel van deze nieuwe auto’s zijn elektrisch. De systemen moeten de verkeersveiligheid ten goede komen en zitten vaak in nieuwe, milieuvriendelijkere auto’s. Voor de overheid zijn de veiligheid en het milieu redenen om de aankoop van deze voertuigen te stimuleren. Voor autoleveranciers zijn ADAS een verkoopargument tegenover de concurrentie, reden voor hen om steeds geavanceerdere systemen te ontwikkelen. 

Vijf tot tien rijlessen meer 

Dat nieuwe auto’s steeds vaker ADAS hebben en elektrisch zijn, heeft voor de rijschoolsector een aantal gevolgen, meent Kantelberg. “Gevolg één is dat je voor een leerling vijf tot tien méér rijlessen moet uittrekken om met de systemen te werken.” 

De opleider beargumenteert dat leerlingen op de realiteit moeten worden voorbereid en niet alleen op waar het CBR op toetst. (Tussen haakjes: Kantelberg vindt het hoog tijd dat het CBR de manier van toetsen herziet en ADAS meeneemt in het examen.) 

“Maar zelfs als het CBR de hulpsystemen niet meeneemt in het examen, dan is het voor de rijinstructeur de moeite om zich bij te laten scholen. Voor een rijschool is het lesgeven in ADAS weer een argument om nieuwe leerlingen te werven. Als je bij de kopgroep wilt horen, dan moet je nu schakelen. Het peloton volgt later.” 

Automaatcode onder vuur

Een tweede gevolg van het toenemende aantal auto’s met ADAS en de overheidsstimulans voor milieuvriendelijkere elektrische voertuigen met de systemen is dat de automaatcode ter discussie staat. Mensen die nu code 78 op het rijbewijs hebben, zouden met bijscholing van enkele uren ook in een handgeschakelde auto mogen rijden. In Duitsland wordt is de discussie al in volle gang. Verkeersminister Andreas Scheuer wil de code afschaffen en het TÜV (de Duitse tegenhanger van het CBR) is daar op tegen. “Ik vind het schrappen geen goed idee gelet op de verkeersveiligheid. Als de code verdwijnt, dan is het voor leerlingen aantrekkelijker om in een automaat te gaan lessen. Ze gaan daarna als beginnende bestuurder in een schakelauto rijden. Dat is vragen om problemen”, zegt Kantelberg. 

Lesprijs omhoog 

Een derde gevolg is dat de lesprijzen omhoog moeten, omdat de voertuigen waarin lesgegeven wordt kostbaarder zijn. Kantelberg denkt zelfs aan een tussenperiode waarin een rijschool lesgeeft in twee auto’s: een handgeschakelde, ouderwetse auto en een moderne elektrische met ADAS aan boord. “Instructeurs moeten hier nu al over nadenken. Het is de toekomst”, herhaalt hij nog maar eens. 

Nog een laatste argument van Kantelberg om voor bijscholing in ADAS te kiezen: je kunt die papieren op meerdere manieren inzetten. “Neem bijvoorbeeld eens contact op met de lokale autodealer en biedt lessen aan voor nieuwe autobezitters die een model met ADAS hebben gekozen, en maak ze er wegwijs in.” 

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 19 Sep 2019 06:00:25 +0000

Auto te water: ‘ramen open, gordel los en zo snel mogelijk de auto uit’ 

In zes uur tijd leer je als rijinstructeur hoe te handelen als een (les)auto te water raakt. Stichting Auto te Water biedt sinds september de cursus ‘auto te water’ aan, die voor rijinstructeurs meetelt voor de verplichte WRM-bijscholing. ‘Een meerwaarde voor de rijschool’, zegt trainer Joost van Huijkelom. 

In de cursus ‘auto te water’ van Stichting Auto te Water wordt zowel praktijk als de theorie doorgenomen. Je oefent in het zwembad en in buitenwater uit een zinkende auto te klimmen, je leert hoe je een andere persoon het snelst uit die auto te water haalt en ook reddend zwemmen wordt behandeld.
Auto te Water geeft al jaren training in hoe te handelen in een noodsituatie. Sinds deze zomer is hun cursus gecertificeerd door het IBKI en telt het voor rijinstructeurs mee als onderdeel van verplichte theoretische bijscholing. Het debuut was in juni. “Dat was een cursus van vier uur”, vertelt trainer Joost van Huijkelom van de stichting. “We kregen daarna vanuit de branche de vraag om de training uit te breiden naar zes uur. Je volgt op één dag dus zes uur les en het telt mee als twee dagdelen bijscholing.” Om het WRM-certificaat te behouden is iedere rijinstructeur verplicht in vijf jaar tijd zes dagdelen bijscholing te volgen. Drie uur bijscholing telt als één dagdeel. 

Op de kaart

Instructeurs die de cursus hebben gevolgd, kunnen de kennis in de praktijk goed toepassen. Van Huijkelom: “Je kunt je rijschool ermee op de kaart zetten en profileren. Dat leerlingen bij jou moeten zijn om te leren hoe ze moeten handelen in nood. Hopelijk hoeven ze het nooit letterlijk toe te passen, maar de kennis is belangrijk.” De trainer geeft een voorbeeld. “Een goede gelegenheid om het aan te snijden tijdens de rijles is als je langs water rijdt. Weet je leerling waar de noodhamer zit? Wat zouden ze doen als ze uit de bocht vliegen en in het water landen?”
De eerstvolgende cursussen voor rijinstructeurs zijn op 18 november in Gouda en 9 december in Tilburg. Auto te Water biedt naast de cursus voor rijinstructeurs ook open trainingen, die zijn voor iedereen te volgen. De eerstvolgende open cursus is op 6 oktober in Voorthuizen.
Rijinstructeurs die een stapje verder gaan kunnen leerlingen doorverwijzen naar de stichting. “We werken al samen met enkele rijscholen, met sommige doen we dat al jaren. Voorheen werkten we ook met Lens Verkeersmiddelen als theoriepartner, leerlingen kregen dan vouchers waarmee een leerling met korting kan deelnemen aan een training”, aldus Van Huijkelom.

Geen verplichting 

Twee jaar geleden was er commotie rondom het onderwerp; verenigingsvoorzitter Peter van Neck van de VRB pleitte er toen voor om een cursus verplicht te stellen binnen de rijopleiding. “Dat vond ik een goed idee, natuurlijk”, zegt trainer Van Huijkelom. “Alles wat je kunt meegeven aan een leerling is mooi, ook al is het alleen maar bewustwording van de gevaren en hoe je kunt handelen als je in zo’n situatie komt. Verplicht is het niet, maar met de bijscholing is er wel een manier om je te specialiseren als rijschool.”
En hoe moet je dan handelen? De korte samenvatting: ramen open, gordel los en zo snel mogelijk de auto uit. “Je verlichting aandoen is ook handig voor zowel je eigen oriëntatie en voor de hulpverlening.” 

750 auto’s per jaar 

Jaarlijks raken zo’n 750 auto’s te water, blijkt uit cijfers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Daarbij vallen zo’n zestig doden en raken honderden mensen gewond. Volgens Veilig Verkeer Nederland weten veel automobilisten niet wat ze in zo’n noodsituatie moeten doen. Ook ligt de noodhamer is vaak niet binnen handbereik.
De laatste cijfers van SWOV over auto’s die te water zijn geraakt, dateren uit 2012. In de periode 2004 tot 2011 vielen jaarlijks tussen de 35 en 58 doden nadat een bestuurder met zijn auto in het water terecht kwam. Hierbij hoeft het overigens niet altijd zo te zijn dat de bestuurder niet op tijd uit de auto kon klimmen. De automobilist kan op slag dood zijn na de klap op het water. Ook kan de bestuurder bewusteloos raken en door verdrinking uiteindelijk om het leven komen.
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een aantal kenmerken op een rij gezet rond deze ongevallen. Voordat de auto het water raakt, maakt de auto vaak een slipbeweging en slaat deze om, om daarna op zijn dak of zijkant terecht te komen. Verder vindt dit type ongeval met name plaats buiten de bebouwde kom en op 80 kilometer per uur-wegen. De meerderheid van deze ongevallen vindt plaats in bochten. Ook gebeuren ze vaker in de weekenden, in het donker, in de winter en bij sneeuw en mist.

Lees ook: Met een cursus ‘auto te water’ zet je je rijschool op de kaart 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 26 Sep 2019 06:15:02 +0000

Nieuwe locatie taxi-examens praktijk Alkmaar

De taxi-examens vakbekwaamheid praktijk bij het CBR in Alkmaar worden met ingang van 2020 op een andere plek binnen die stad afgenomen. Het gaat om zowel het volledige als het beperkte examen.

Nu worden deze examens nog afgenomen op CBR-locatie aan de Koraalweg 7 in Alkmaar. Vanaf 1 januari aanstaande worden deze examens afgenomen op de Olympiaweg 28 in Alkmaar, zo meldt het CBR op zijn site. De verhuizing heeft ook in beperkte zin gevolgen voor het examen zelf. Onderdeel daarvan is namelijk dat er van de CBR-locatie zonder gebruik te maken van navigatie naar een locatie ergens in de stad word gereden. Er is een lijst met een aantal van deze objecten, maar omdat de examens straks in een ander deel van Alkmaar beginnen, komen sommige van die objecten te vervallen.

Volledig en beperkt

Het examen Taxi Vakbekwaamheid Praktijk kent twee varianten: een volledige en een beperkte. Het met goed gevolg afleggen van eerste versie is nodig om een volledige chauffeurskaart te kunnen krijgen; de tweede variant is vereist om een chauffeurskaart met beperkingen te krijgen. Met zo’n kaart mag je als chauffeur alleen werken op vaste routes en tijden, met dezelfde klanten en zonder dat er handelingen met contact geld aan te pas komen. De volledige chauffeurskaart kent die beperkingen niet.

Drie rijopdrachten

De examens toetsen de kandidaten op onder meer een veilige en verantwoorde verkeersdeelname, professioneel rijgedrag, het herkennen en oplossingen van storingen en het afhandelen van ongevallen. Het praktijkexamen duurt 85 minuten (70 minuten voor de beperkte variant) en kent drie rijopdrachten. Na het al genoemde rijden naar een object zonder navigatie mag er vervolgens met de beschikbare hulpmiddelen naar een opgegeven locatie worden gereden. Tot slot mag het voertuig op aanwijzing van de examinator weer teruggereden worden naar het startpunt, wat voor Alkmaar vanaf 1 januari dus de Olympiaweg 20 zal zijn.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Vincent Krabbendam
Publicatie datum: Thu, 19 Sep 2019 05:24:18 +0000

Tankbewijs moet ervoor zorgen dat we nooit meer fout tanken

De verkeerde brandstof tanken, de tankklep open laten staan of wegrijden met slang en al. Een op de vijf bestuurders gaat wel eens de fout in bij het tanken. Om aandacht te vragen voor dit probleem en gevaarlijke situaties en verwarring te voorkomen, hebben Tango en WOLF rijbewijsshop het Tankbewijs ontwikkeld.

De invoering van E10 per 1 oktober is voor beide partijen aanleiding om problemen met tanken nog eens op de kaart te zetten. Michael Romijn, Fuel Performance Supervisor bij Tango: “Het is eigenlijk bizar dat je alles leert tijdens een rijles, maar iets veel voorkomends als tanken niet. Om Nederland helemaal tankproof te maken, zeker gezien de wijzigingen per 1 oktober, wordt er nu naar gestreefd tanken zoveel mogelijk onderdeel te laten zijn van de rijlessen.”

Omdat tanken niet alleen bij beginnende bestuurders, maar ook bij ervaren bestuurders nog wel eens fout gaat, is het sinds deze week mogelijk om je kennis te testen op Tankbewijs.nl. Personen die het tankexamen vervolgens foutloos afleggen maken kans op een gratis tankbeurt.

Wijzigingen per oktober

Naast het testen van tankkennis kan Nederland via Tankbewijs.nl ook alle informatie vinden over de tankwijzigingen per 1 oktober 2019. Zoals de invoering van E10 brandstof. Om CO2-uitstoot te verminderen, zijn tankstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine, vanaf die datum namelijk verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. Dit is een brandstof die maximaal 10 procent bio-ethanol bevat en daarmee minder fossiele brandstoffen verbruikt.

Bijna alle auto’s – maar enkele niet – zijn al geschikt voor E10. Om te zien of een auto geschikt is voor E10 is de website E10check.nl ontwikkeld waarop dit gemakkelijk na te zien is.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Wed, 25 Sep 2019 12:26:12 +0000