Rijbewijs 75-plusser definitief administratief verlengd per 1 december

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat definitief per 1 december 2019 in. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De ministerraad stemde eerder al in met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog op advies van de Raad van State, die is positief over de verlenging zo meldt de minister in haar brief. Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

Gezondheidsverklaring

Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Deze automobilisten behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Deze bestuurders mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor de regeling.

Niet voor iedereen

In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf jaar geldig is vanwege een medische achtergrond. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst, vallen niet in de regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van examenkandidaten. Het CBR en de RDW hebben de afgelopen maanden hun systemen klaar gemaakt voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 13 Nov 2019 12:43:16 +0000

Branchepartijen gaan voor kwaliteitsslag, nieuw manifest in de maak

Verschillende partijen in de rijschoolsector hebben vorige week bij elkaar gezeten om gezamenlijk te zorgen voor een kwaliteitsimpuls in de rijschoolbranche. Over een half jaar moet een nieuw ‘startdocument’ klaarliggen, een manifest met daarin de verbeterpunten voor de sector op een rijtje. Wat er in het document moet komen te staan is bij het overleg niet aan bod gekomen, het uitgangspunt was om ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’.

Tweeëndertig mensen zaten er aan tafel bij het sectoroverleg wat in Den Haag plaatsvond. De brancheverenigingen FAM, VRB, LBKR en Bovag Rijscholen waren er, net als het CBR, het IBKI, opleiders, uitgevers en het Rijleskeurmerk. Een externe coach begeleidde het gesprek en de werkgroepen.

Fatsoenlijke boterham

Het initiatief om al deze verschillende partijen uit de sector bij elkaar aan tafel te krijgen komt vanuit Ruud Rutten, voorzitter van de branchevereniging FAM. Hij deed dit niet vanuit zijn rol als voorzitter, maar op persoonlijke titel. Rutten vertelt in een toelichting: “Uiteindelijk wil iedereen in de sector hetzelfde, namelijk een kwaliteitsslag maken. Dat we een goede en professionele branche worden, waarin geen plek is voor cowboys en waarin iedereen een fatsoenlijke boterham kan verdienen. De partijen verschillen in hoe we dat voor elkaar willen boksen, maar het doel is gelijk. Daarom is collectief optrekken zo belangrijk, los van bij welke vereniging je bent aangesloten.”

Rutten pakte de telefoon, belde iedereen op en vroeg om de onderlinge geschillen opzij te zetten. “En iedereen gaf daar gehoor aan. Toen ik bij de politiek aangaf dat ik bezig was met een gezamenlijke bijeenkomst, had ik de volgende dag al bericht terug dat ze in Den Haag een ruimte en lunch beschikbaar wilden stellen.” Ook Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW schoof voor een gedeelte van de bijeenkomst aan.

Nieuw startdocument

Rutten noemt de bijeenkomst ‘uniek in de verkeersveiligheidwereld’, want ondanks dat iedereen hetzelfde doel heeft, was het op voorhand onduidelijk wat de uitkomst van de meeting zou zijn.

Die uitkomst is nu helder: de partijen zijn opgedeeld in een vijftal werkgroepen. Deze werkgroepen bespreken wat er in het nieuwe Startdocument+ moet komen te staan. Het document is een manifest waarin uiteengezet wordt wat er nodig is voor een kwaliteitsslag in de rijschoolbranche. Als de werkgroepen klaar zijn, wordt er gekeken naar gezamenlijke actiepunten. Het document moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn, dan wordt het aangeboden aan de politiek.

Samen sterker

In 2016 werd een eerste versie van het Startdocument gemaakt. Reden daarvoor was dat de Tweede Kamer niet op ‘losse oplossingen’ zit te wachten. Daarom bundelden de brancheorganisaties hun plannen voor het verbeteren van de rijschoolwereld.

Rutten: “We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker een visie kunnen uitdragen, hetgeen een absolute doorbraak te noemen is. De sfeer was open, transparant maar zeer zeker constructief te noemen, want iedereen wilde in oorsprong allemaal hetzelfde, alleen de weg ernaar toe was vaak een brug te ver.”

Lees ook: 

Beeld: Freepik

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 13 Nov 2019 08:40:08 +0000

Minder snelheidsovertredingen door plaatsen ‘snelheidsmeterspaarpot’

Automobilisten belonen voor goed gedrag scoort beter dan ze bestraffen. Dat is de uitkomst van een proef met een zogenoemde snelheidsmeterspaarpot in Noord-Brabant. Inmiddels is de ‘flitspaal’ in elf gemeenten ingezet en is het aantal overtredingen voor te hard rijden met 25 procent afgenomen.

Dat stelt gedeputeerde Renze Bergsma (Verkeersveiligheid) van de provincie Noord-Brabant in De Telegraaf. “Gemiddeld zijn er een kwart minder snelheidsovertredingen aan een weg waar de snelheidsmeterspaarpot geplaatst wordt.” In Zeeland en Zuid-Holland willen ze iets dergelijks en in Den Haag wordt ook een proef gehouden.

Samen sparen

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de ‘spaarpaal’ passeert, zorgt ervoor dat er een bedrag (bijvoorbeeld 8 cent per passage) gespaard wordt. Dit is direct zichtbaar op het bord. “Het leuke is dat het altijd gekoppeld is aan een project in de buurt, wat bewoners nog eens extra motiveert”, stelt de gedeputeerde. “Samen sparen voor een doel in de buurt als men zich netjes aan de snelheid houdt. Dat lukt dus prima.”

In mei 2018 is de snelheidsmeterspaarpot als eerste ingezet in Helmond. Hierna volgden al een groot aantal andere gemeenten. De snelheidsmeter wordt in overleg voor een periode van drie weken beschikbaar gesteld. De provincie zorgt voor plaatsen, inregelen en ophalen van de snelheidsmeterspaarpot. De opbrengst gaat naar een goed doel, het budget wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.

De spaarpot houdt geen rekening met mensen die meerdere keren langsrijden en op die manier de spaarpot snel weten te vullen. Per inzet wordt er wel een maximaal bedrag aan de snelheidsmeterspaarpot meegegeven.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 18 Nov 2019 06:21:46 +0000