Minder snelheidsovertredingen door plaatsen ‘snelheidsmeterspaarpot’

Automobilisten belonen voor goed gedrag scoort beter dan ze bestraffen. Dat is de uitkomst van een proef met een zogenoemde snelheidsmeterspaarpot in Noord-Brabant. Inmiddels is de ‘flitspaal’ in elf gemeenten ingezet en is het aantal overtredingen voor te hard rijden met 25 procent afgenomen.

Dat stelt gedeputeerde Renze Bergsma (Verkeersveiligheid) van de provincie Noord-Brabant in De Telegraaf. “Gemiddeld zijn er een kwart minder snelheidsovertredingen aan een weg waar de snelheidsmeterspaarpot geplaatst wordt.” In Zeeland en Zuid-Holland willen ze iets dergelijks en in Den Haag wordt ook een proef gehouden.

Samen sparen

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de ‘spaarpaal’ passeert, zorgt ervoor dat er een bedrag (bijvoorbeeld 8 cent per passage) gespaard wordt. Dit is direct zichtbaar op het bord. “Het leuke is dat het altijd gekoppeld is aan een project in de buurt, wat bewoners nog eens extra motiveert”, stelt de gedeputeerde. “Samen sparen voor een doel in de buurt als men zich netjes aan de snelheid houdt. Dat lukt dus prima.”

In mei 2018 is de snelheidsmeterspaarpot als eerste ingezet in Helmond. Hierna volgden al een groot aantal andere gemeenten. De snelheidsmeter wordt in overleg voor een periode van drie weken beschikbaar gesteld. De provincie zorgt voor plaatsen, inregelen en ophalen van de snelheidsmeterspaarpot. De opbrengst gaat naar een goed doel, het budget wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.

De spaarpot houdt geen rekening met mensen die meerdere keren langsrijden en op die manier de spaarpot snel weten te vullen. Per inzet wordt er wel een maximaal bedrag aan de snelheidsmeterspaarpot meegegeven.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 18 Nov 2019 06:21:46 +0000

Tweede Kamer wil nader onderzoek naar effecten WLTP-emissietest

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Menno Snel het effect van de nieuwe WLTP-emissietest op de aanschafbelasting voor personenauto’s (BPM) onafhankelijk laat toetsen. Hiervoor is op initiatief van de VVD en het CDA een motie aangenomen. RAI Vereniging en BOVAG laten in een eerste reactie weten blij te zijn met deze stap van de Kamer. Volgens beide brancheorganisaties toont onderzoek van KPMG aan dat er wel degelijk sprake is van een BPM-stijging.

Uit het onderzoek van KPMG, dat in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG werd uitgevoerd, blijkt dat de autokoper vanaf volgend jaar structureel 200 miljoen euro te veel aan BPM betaalt, omdat de nieuwe CO2-test niet budgetneutraal wordt ingevoerd. Daarbij worden kleinere auto’s relatief het hardst geraakt. Bovendien vloeit er in de huidige overgangsperiode tot medio 2020 ruim 600 miljoen euro aan BPM te veel naar de schatkist.

De staatssecretaris beweert echter dat de overgang naar de nieuwe test niet tot een hogere BPM heeft geleid en wijt de toegenomen inkomsten aan de gestegen verkoop van grotere en zwaardere auto’s, zoals SUV’s. Hij baseert zich op een eerder onderzoek van TNO.

Tijdens het debat bleek dat diverse fracties mede door de uitkomsten van het KPMG-rapport de uitleg en conclusies van de staatssecretaris in twijfel trekken. Om meer duidelijkheid te verschaffen over de uiteenlopende conclusies van TNO en KPMG, eist de Kamer nu dat Snel onafhankelijk laat toetsen of er sprake is van een BPM-stijging.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 15 Nov 2019 13:52:51 +0000