Oponthoud door files en langzaam rijden neemt met kwart toe in 2024

Het totale reistijdverlies op het hoofdwegennet zal in 2024 naar verwachting zijn toegenomen met 23 procent in vergelijking met 2018. Het gebruik van de trein groeit tussen 2018 en 2024 naar verwachting met 16 procent. Dit zijn een aantal bevindingen uit het Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

De onderzoekers ramen de totale toename van het wegverkeer op het hoofdwegennet in 2019 op 1,4 procent en die van de voertuigverliesuren op 3,2 procent. Het relatieve reistijdverlies – in uur/km – zal in 2019 naar verwachting toenemen met 1,8 procent ten opzichte van 2018.

Voertuigverliesuren of het reistijdverlies van voertuigen wordt berekend door het rijden in files (snelheden tot 50 km/uur) en langzaam rijden (tussen 50 en 100 km/uur) af te zetten tegen een referentiesnelheid van 100 km/uur. Deze snelheid is een benadering van de gemiddelde snelheid bij de vrije afwikkeling van het verkeer.

Extra asfalt

Voor de totale periode 2019-2024 verwacht het KiM een groei van 8 procent van het wegverkeersvolume op het
hoofdwegennet en van 5 procent voor het totale wegverkeer in Nederland. “Deze groei wordt veroorzaakt
door, in volgorde van belangrijkheid: de economische groei, het groeiende aantal inwoners en de wegcapaciteit”, schrijven de onderzoekers. De stijgende reële brandstofprijzen drukken volgens hen de groei van het verkeersvolume.

Een uitbreiding van de wegcapaciteit zal de verwachte groei ‘slechts gedeeltelijk’ opvangen. Het totale reistijdverlies op het hoofdwegennet zal hierdoor in 2024 zijn toegenomen met 23 procent in vergelijking met 2018, verwacht het KiM. Het reistijdverlies per afgelegde kilometer op het hoofdwegennet zal in 2024 zijn toegenomen met 14 procent ten opzichte van 2018.

Spoor

Het KiM raamt de groei van de afgelegde afstand per spoor bij NS voor het gehele jaar 2019 op 3,6 procent. De afgelegde afstand met bus, tram en metro zal dit jaar waarschijnlijk toenemen met 0,7 procent. In 2020 groeit de afstand die reizigers afleggen met de trein en met bus, tram en metro naar verwachting met respectievelijk 2,6 procent en 2,0 procent.

Het gebruik van de trein groeit tussen 2018 en 2024 naar verwachting met 16 procent. “Deze groei wordt vooral veroorzaakt door, in volgorde van belangrijkheid: een stijging van het reële inkomen, de bevolkingsgroei en een betere kwaliteit van het treinproduct”, schrijven de onderzoekers. Het gebruik van bus, tram en metro groeit tussen 2018 en 2024 vanwege dezelfde redenen naar verwachting met 10 procent.

Afgelopen jaren

Hoe ontwikkelden deze cijfers zich afgelopen jaren? Het totale reistijdverlies op het hoofdwegennet nam in de periode 2010-2018 toe met 1 procent. Na een daling in de periode 2010-2013 is de congestie sinds 2013 weer gestegen. De tijdelijke daling heeft volgens de onderzoekers deels te maken met de economische crisis, waardoor er met name minder vrachtverkeer op de weg was. Een andere oorzaak van de daling is volgens hen dat het wegennet in deze periode fors is uitgebreid met extra rijstroken. De verkeersomvang nam tussen 2010 en 2018 toe met zo’n 15 procent.

Gemiddeld leggen Nederlanders binnen de eigen landsgrenzen jaarlijks grofweg 11.000 kilometer per persoon af. Dit komt neer op een totale jaarkilometrage van ruim 187 miljard kilometer.

Autogebruik in de stad

De verdeling over de vervoerwijzen is tussen 2010 en 2017 nauwelijks gewijzigd, blijkt uit het onderzoek. De auto is goed voor bijna 75 procent van de in totaal door autobestuurders en autopassagiers afgelegde afstand. Dit aandeel is tussen 2010 en 2017 gelijk gebleven. Het treingebruik is goed voor 10 procent van de afgelegde afstand, bus, tram en metro samen voor 3 procent en de fiets voor ongeveer 8 procent.

Het gebruik van de auto is dominant in Eindhoven en Rotterdam, met 52 procent respectievelijk 45 procent van alle gemaakte verplaatsingen. Het autogebruik in Amsterdam (31 procent) en Utrecht (27 procent) ligt aanzienlijk lager. In deze steden hebben de zogenoemde ‘active modes’ lopen en fiets juist een hoog aandeel in de gemaakte verplaatsingen: 46 procent voor Amsterdam en 44 procent voor Utrecht.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Mon, 25 Nov 2019 06:38:04 +0000

Dit zijn de drie beste Nederlandse steden voor autorijders

Drie Nederlandse steden hebben de wereldranglijst van fijnste steden om in te rijden gehaald: Utrecht (46), Rotterdam (61) en Amsterdam (70). Op de eerste plaats staat Calgary in Canada, onderaan bungelt het Indiase Mumbai.

Autorijders brengen gemiddeld twee jaar van hun leven achter het stuur door. Reden voor de auto-onderdelenspecialist Mister Auto om te kijken naar allerlei factoren die invloed hebben op de rijervaring. De uiteindelijke ranglijst is gemaakt op basis van infrastructuur, veiligheid en kosten.

Methode

Om de staat van de infrastructuur van een stad vast te stellen, is onder meer gekeken naar het aantal auto’s per aantal inwoners, het aantal verkeersopstoppingen, de kwaliteit van de wegen en het openbaar vervoer. De luchtkwaliteit is ook onder de loep genomen, zodat kon worden vastgesteld wat de steden doen om te zorgen voor frisse lucht en goed zicht, voor zowel autobezitters als inwoners in het algemeen.
De veiligheid van alle locaties is geanalyseerd aan de hand van het aantal dodelijke auto-ongelukken per 100.000 inwoners en een enquête over agressie in het verkeer. Op die manier wordt een beeld geschetst van de agressiviteit en het algemene verkeersgedrag van bestuurders in de steden.
Ten slotte is gekeken naar de kosten van het rijden in elke stad. Daarbij is niet alleen de brandstofprijs meegenomen in de berekening, maar ook de koopkracht en de wegenbelasting van elk land om vast te kunnen stellen hoe betaalbaar autorijden voor de inwoners is. De uiteindelijke index combineert een totaal van vijftien factoren, die aantonen wat de beste en de slechtste steden ter wereld zijn om auto in te rijden.

Veiligheid

Op het gebied van verkeersveiligheid scoren de drie Nederlandse steden in de ranglijst matig. Waar in het Japanse Osaka bijna geen agressie voorkomt in het verkeer, staan Utrecht (44), Amsterdam (56) en Rotterdam (65) een stuk lager op de lijst. In het Mongoolse Ulaanbaatar ben je trouwens het slechts af op het gebied van verkeersagressie – vrijwel in elke rit heb je daar met agressie te maken.
Wanneer gekeken wordt naar het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners, staan de drie Nederlandse steden wel aan de bovenkant van de lijst. Voor zowel Rotterdam (35), Amsterdam (39) als Utrecht (41) geldt dat er ongeveer drie slachtoffers per 100.000 inwoners zijn. Gekeken naar deze factor is Manchester in Engeland het veiligst en Lagos, Nigeria, met 26 op 100.000, het onveiligst.

Dure steden

Het is geen verrassing dat de brandstofprijzen per liter in Nederland zo ongeveer de hoogste van de wereld zijn. Alleen in Oslo ligt de gemiddelde literprijs hoger (1,70 euro). In Utrecht en Rotterdam is de gemiddelde prijs 1,63 euro, de laagste prijs per liter betaal je in Dubai (53 cent) en San Antonio, Amerika (57 cent).

De top 10 beste steden voor autobestuurders

Calgary, Canada
Dubai, VAE
Ottawa, Canada
Bern, Zwitserland
El Paso, Verenigde Staten
Vancouver, Canada
Gotenburg, Zweden
Düsseldorf, Duitsland
Bazel, Zwitserland
Dortmund, Duitsland

De 10 slechtste steden voor autobestuurders

Mumbai, India
Ulaanbaatar, Mongolië
Kolkata, India
Lagos, Nigeria
Karachi, Pakistan
Bogota, Colombia
São Paulo, Brazilië
Mexico Stad, Mexico
Rio de Janeiro, Brazilië
Moskou, Rusland

Foto: Knooppunt Oudenrijn bij Utrecht, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 22 Nov 2019 06:37:27 +0000

Automobilisten rijden jaarlijks 50 miljard kilometer meer dan in 1990

Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer kilometers gereden dan in 1990. Vorig jaar reden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen samen 150 miljard kilometer, in 1990 was dat nog 102 miljard kilometer. Vooral personenauto’s en bestelauto’s legden meer kilometers af.

De cijfers komen van het CBS, het bureau bracht vorige week de Jaarmonitor Wegvoertuigen: kilometers 2018. De groei van het aantal voertuigkilometers is vooral te zien bij de bestelauto’s. Met bestelauto’s werd in 2018 iets meer dan 18 miljard kilometer afgelegd, ruim een verdubbeling vergeleken met 1990. Steeds meer kilometers worden afgelegd met bestelauto’s van negen jaar of ouder. Het aantal kilometers dat met deze oudere bestelauto’s werd gereden liet tussen 1990 en 2018 een groei met een factor 9 zien, van 0,7 miljard naar bijna 6 miljard kilometer.

Stijging personenautokilometers

Van de 150,6 miljard afgelegde kilometers door Nederlandse motorvoertuigen in 2018 werd het grootste deel door personenauto’s (81 procent) gereden. Dat zijn 43 procent meer autokilometers dan in 1990. Gedurende deze periode nam ook het aantal personenauto’s toe, van 7,5 miljoen in 2001 naar 9,6 miljoen in 2018. Per auto werd er gemiddeld juist minder gereden. Het gemiddelde jaarkilometrage in 2001 bedroeg 13,8 duizend, in 2018 was dat 13,0 duizend.

Ook bij de personenauto’s wordt steeds meer met oudere voertuigen gereden. Vorig jaar werden meer dan drie keer zoveel kilometers afgelegd met personenauto’s van negen jaar of ouder als in 1990. Toen werd er nog 11,7 miljard kilometer met deze auto’s gereden; in 2018 was dat opgelopen naar 51,5 miljard.

Meer kilometers op benzine

De meeste personenautokilometers werden in 2018 afgelegd door benzineauto’s: 85,0 miljard kilometer. Dit is 57 procent meer dan in 1990. De afgelopen vijf jaar is het aantal benzinekilometers sterker toegenomen dan de jaren ervoor.

Tussen 1990 en 2008 liet het aantal gereden dieselkilometers bij personenauto’s nog een ruime verdubbeling zien, daarna daalde het. Met 34,3 miljard kilometer lag het aantal dieselkilometers vorig jaar 5 procent onder het niveau van 2008. Toen werd er nog 36,1 miljard kilometer gereden met auto’s met een dieselmotor.

Verdubbeling elektrische kilometers

Vanaf 2015 wordt het aantal kilometers van plug-in hybrides en volledig elektrische personenauto’s door het CBS berekend. In 2015 legden deze personenauto’s samen bijna 1,6 miljard kilometer af. In 2018 is dit aantal meer dan verdubbeld tot 3,2 miljard kilometer. Bijna 650 miljoen kilometer hiervan werd afgelegd door volledig elektrische auto’s en 2,6 miljard door plug-in hybrides.

Van alle door personenauto’s afgelegde kilometers in 2018 werd 2,7 procent door een volledige elektrische personenauto of een plug-in hybride gereden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 21 Nov 2019 14:36:27 +0000

CBR-tarieven 2020 officieel bekend: gemiddelde stijging van 3,5 procent

Het praktijkexamen B bij het CBR kost in 2020 112,75 euro, dat is een stijging van 4,75 euro ten opzichte van dit jaar. Opvallend op de tarievenlijst is dat de Gezondheidsverklaring in 2020 net zo veel kost als nu. De tarieven gaan gemiddeld met 3,5 procent omhoog.

Donderdagochtend werden de tarieven voor 2020 officieel door het CBR bekendgemaakt. De gemiddelde prijsstijging is 3,5 procent. Vorig jaar gingen de prijzen met 5 procent omhoog, dat kwam toen onder andere door de nieuwe cao. Die nieuwe cao heeft ook dit jaar zijn weerslag. Vorig jaar werd een loonsverhoging van 7 procent verspreid over 3 jaar afgesproken.

Eigen vermogen

De tarieven van 2020 stijgen opnieuw om zo de hogere kosten voor inflatie, cao en pensioenen op te vangen, evenals de aanvullende kosten die het examineringsbureau moet maken op het gebied van compliance-eisen, bijvoorbeeld voor noodzakelijke aanpassingen op privacygebied door de AVG en databeveiliging.

Het CBR meldt nadrukkelijk dat de extra kosten voor het rechttrekken van de wachttijden niet in de prijsstijging zijn verwerkt. “Deze komen ten laste van ons eigen vermogen.”

De volledige tarievenlijst is te vinden op de website van het CBR.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 21 Nov 2019 10:31:52 +0000

Meeste rijinstructeurs kiezen vierseizoensbanden onder de lesauto

Meer dan de helft van alle lesauto’s rijdt deze winter op vierseizoensbanden. Slechts 40 procent kiest voor winterbanden. Vorig jaar lag dat percentage nog boven de 60 procent. Het blijkt uit een poll van RijschoolPro.

Een enkele lesauto rijdt momenteel nog op zomerbanden. Van de 346 mensen die de poll op deze website invulden, gaven er 21 aan nog op zomerbanden rond te rijden. 141 auto’s hebben al wel de wissel naar winterbanden gemaakt. In procenten uitgedrukt rijdt 40 procent van de lesauto’s op winterbanden, terwijl 53 procent kiest voor vierseizoensbanden.

Winters weer

Sinds 1 november geldt bij het CBR weer de winterbandenregeling. Examenauto’s op zomerbanden worden dan ongeschikt verklaard bij winterse omstandigheden. Een afgelast examen kan dan niet gratis worden ingehaald vanwege het winterse weer. Ook het trekkende voertuig van de BE-categorie moet vanaf 1 november bij winterse omstandigheden beschikken over winterbanden. Vierseizoensbanden die voldoen aan de door het CBR gestelde eisen zijn ook geldig.
Nu blijkt dat steeds meer instructeurs kiezen voor de vierseizoensvariant. In 2018 vroeg RijschoolPro de lezers al eens of zij op winterbanden reden. Toen reden 278 van de 454 lesauto’s op winterbanden.

Discussie

Op de facebookpagina van RijschoolPro werd naar aanleiding van de poll flink gediscussieerd over de voor- en nadelen van verschillende soorten banden. Het brandstofverbruik wordt aangehaald als argument om te kiezen voor zomer- en winterbanden. Het gemak van het niet hoeven wisselen van banden is het meest genoemde argument voor vierseizoensbanden.

Sinds 1 november geldt bij het CBR weer de winterbandenregeling. Heb je al gewisseld, of gebruik je vierseizoensbanden?

  • Winterbanden (40.5%)
  • Vierseizoensbanden (53.4%)
  • Zomerbanden (6.0%)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 21 Nov 2019 06:49:55 +0000

Rapportage CBR aan de Kamer: ‘best case’ scenario niet meer haalbaar

Het CBR moet maandelijks rapporteren aan de Kamer omdat de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de Klantenservice niet op orde zijn. De tweede rapportage ligt er nu en daarin valt te zien dat het best case scenario niet meer haalbaar is. Wel lijkt het CBR af te stevenen op medio 2020 voor het op orde krijgen van de wachttijden. 

Sinds eind 2018 is de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice van het CBR niet op orde. Begin september heeft het CBR een prognose gemaakt voor de divisie. Dat gebeurde voorafgaand aan het debat over de wantoestanden in de Tweede Kamer. In de prognose zijn drie scenario’s doorgerekend (worst case, base case en best case) ten aanzien van de ontwikkeling van de dienstverlening. Het base case scenario is het scenario dat door het CBR wordt gezien als het meest waarschijnlijke scenario. Deze week verscheen het tweede voortgangsrapport van het CBR. Daarin valt te zien hoe het er nu op verschillende punten voorstaat.

‘Best case’ niet haalbaar

Duidelijk wordt dat het best case scenario uit beeld schuift. Op zes van de negen verbeterpunten loopt het CBR achter op dit scenario (dat was vorige maand ook zo). Op de overige drie punten is het scenario ook steeds minder realistisch.
De base case lijkt nog wel haalbaar, dat houdt in dat medio 2020 de boel op de rit moet zijn. Op zeven van de negen verbeterpunten staan de lichten nog op groen. Op het gebied van verlopen rijbewijzen, instroom en verwerking van nieuwe dossiers wordt het al krapper om de base case te halen. In het slechtste geval is het CBR pas weer in de zomer van 2021 op orde.
De negen verbeterpunten zijn: verlopen rijbewijzen, doorlooptijden, bereikbaarheid en wachttijd klantenservice, instroom, eindbesluiten, werkvoorraad, medische capaciteit, productiviteit en het automatisch protocol.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 20 Nov 2019 13:52:33 +0000

Dation lanceert app voor rijinstructeurs onderweg

Wat is er onmisbaar voor een rijinstructeur onderweg? Volgens Dation kan je niet zonder je agenda, informatie over de leerling en je planning. De softwareleverancier ontwikkelde in samenspraak met ruim vijftig rijscholen de nieuwe app Dation Onderweg; de app moet via je telefoon toegang bieden tot informatie die onderweg relevant is.

Begin november werd Dation Onderweg, de nieuwe app voor instructeurs, gelanceerd. De app biedt allerlei functies die onderweg nodig zijn, zoals informatie over de leerling en de mogelijkheid om vanuit de app te bellen, mailen of appen naar de leerling. De app is beschikbaar in App Store en in de Google Play Store.

Gemak

“We hebben Dation Onderweg gebouwd met als doel om het leven van de instructeur leuker, gemakkelijker en plezieriger te maken”, zegt directeur Wouter Eijkelenkamp in een toelichting. “Instructeurs kunnen al werken in Dation Dashboard en via Dation Mobile, maar hierin zijn de mogelijkheden te uitgebreid of juist te beperkt, waardoor je als instructeur niet over de beste tools voor jouw lesdag beschikt.”
Samen met ruim vijftig rijscholen en hun instructeurs heeft de softwarespecialist de afgelopen weken nagedacht over de belangrijkste functies voor een app op de telefoon.

Eerste versie

Het resultaat van de brainstormsessies met alle rijscholen en instructeurs is een lijst van wenselijke functies in de instructeurs-app. Eijkelenkamp: “De eerste stap in Dation Onderweg is dat je overzichtelijk en vlot je agenda en de geplande leerlingen kunt raadplegen. Zo weet je direct wat er vandaag op je rooster staat en op welk moment je bijzonderheden hebt om op te letten. Vanaf deze eerste versie gaan we natuurlijk door met de volgende functies.”
De komende tijd bouwt Dation verder aan de app. Vanuit een ingebouwde feedback module kunnen gebruikers direct hun ervaringen en wensen voor een volgende versie doorgeven.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 20 Nov 2019 09:43:38 +0000

Protest boze automobilisten lijkt van de baan

De demonstratie op het Haagse Malieveld van automobilisten die het niet eens zijn met de snelheidsverlaging van 130 kilometer per uur naar 100 lijkt niet door te gaan. Volgens een woordvoerster van de gemeente Den Haag is de protestactie van de lijst gehaald.

“Ik heb de indruk dat het is afgelast omdat er niet genoeg deelnemers zijn”, aldus de zegsvrouw. De demonstratie zou zaterdag plaatsvinden. De Facebookpagina waar de actie vorige week werd aangekondigd, bestaat overigens nog steeds. Inmiddels zeggen meer dan 18.000 mensen ‘geïnteresseerd’ te zijn in protestactie en ruim 3000 zeggen te gaan.

De initiatiefnemer was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Hij noemde de snelheidsverlaging eerder een belachelijk voorstel en wilde dat het zo snel mogelijk van tafel ging.

Met lesauto’s naar het Malieveld

Het Malieveld is afgelopen tijd vaak het toneel geweest van demonstranten tegen het kabinetsbeleid, door boeren, leraren en bouwvakkers. In de rijschoolbranche is het RST (voorheen Rijschool Stakings Team) actief. Zij willen met een groep van minimaal 500 rijinstructeurs in allerlei lesvoertuigen naar het Malieveld. Het doel van de actie is om aan de overheid en het publiek te laten zien dat het anders moet in de rijschoolsector. De actie moet volgend jaar in maart plaatsvinden.

Overigens heeft het staakteam deze week de naam veranderd. De afkorting RST staat nu voor Rijschool Samenwerkings Team.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 20 Nov 2019 09:31:29 +0000