Lobbykracht en keurmerk zijn overgebleven troeven na stop garantiefonds Bovag

De lobbykracht en het keurmerk zijn de grootste troeven van Bovag Rijscholen. Tot die conclusie komt de branchevereniging zelf na een brainstorm met aangesloten leden. De aanleiding voor de brainstorm was het stopzetten van de faillissementsgarantie.

Bovag stopt eind dit jaar met de faillissementgarantie voor rijscholen. De inleg van 0,75 euro per leerling bleek onvoldoende om de regeling in de lucht te houden. Het voorstel om dat bedrag te verhogen naar 7,50 euro kreeg te weinig steun van de aangesloten Bovag-rijscholen.

Het garantiefonds was altijd een onderscheidend aspect voor de branchevereniging. Het stopzetten was voor een aantal leden aanleiding de koppen bij elkaar te steken en samen met Hans Bresser, Bovag-directeur Strategie en Innovatie, de vraag te beantwoorden wat de toegevoegde waarde lidmaatschap is, en ook wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor rijschoolondernemers.

‘Er moet wat gebeuren’

Het onderscheidende vermogen van de Bovag voor rijscholen ligt nu in de lobbykracht en het keurmerk, daar waren de aanwezige ondernemers het snel over eens. Ze waren het er ook over eens dat er ‘wel wat moet gebeuren’. De lobbykracht wordt gewaardeerd en is nodig, vinden de leden, maar heeft ook ingeboet aan effectiviteit door de versnippering van de branche.

Als vervolg op de brainstormsessie wordt nu gekeken hoe de twee ‘kroonjuwelen’ beter en slimmer kunnen worden ingezet ten behoeve van aangesloten rijscholen. “De sleutel daarbij is de focus op een grote bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dat wordt nu verder uitgewerkt. Daarbij sluit Bovag geen enkel scenario op voorhand uit en zullen diverse vormen van samenwerken en verenigen de revue passeren”, schrijft de vereniging op de eigen website.

Intussen gaat Bovag door met marketinginvesteringen voor Bovag Rijscholen. Momenteel lopen twee campagnes: de zoektocht naar de beste automobilist van Nederland in samenwerking met Autoweek en een serie YouTube videos voor beginnende leerlingen, waarvan de eerste twee inmiddels zijn gepubliceerd.

Lees ook: Faillissementsgarantie Bovag-rijscholen stopt eind 2019

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 05 Dec 2019 11:01:51 +0000

Man rijdt 50 jaar zonder rijbewijs

De Oostenrijkse politie heeft een 70-jarige automobilist van de weg gehaald die al 50 jaar zonder rijbewijs achter het stuur zat. Hij werd aangehouden bij de plaats Zirl en kon geen rijbewijs overhandigen.

De politie kon vervolgens nergens aanwijzingen vinden dat de man ooit over een rijbewijs had beschikt, hoewel hij wel verklaarde lang geleden een papiertje te hebben gehad. Hij was kennelijk nooit aangehouden en was ook nooit bij een ongeval betrokken geweest. De man moest zijn auto laten staan en zal zich waarschijnlijk later voor de rechter moeten verantwoorden.

(ANP)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 05 Dec 2019 08:22:44 +0000

‘Rijtest bij autisme is onnodig’

Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat mensen met autisme een verhoogd risico in het verkeer vormen. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio. En dat terwijl deze groep nu in het rijbewijstraject een medische keuring doet en een rijtest aflegt. Naar verwachting doen dit jaar 7.000 mensen met de diagnose autisme een rijtest bij het CBR.

Het beleid wat nu aangehouden wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en wat het CBR uitvoerd, is gebaseerd op een advies uit 2013 van de Gezondheidsraad. De raad wees bij het advies onder andere naar een onderzoek uit 2005 van de Europese onderzoeksgroep Immortal. Dat onderzoek concludeerde dat mensen met een psychische stoornis een verhoogd risico van zo’n 70 procent hebben om bij een verkeersongeval betrokken te zijn. Nu zegt de betrokken onderzoeker echter dat het niet mogelijk is ‘om op basis van dit onderzoek iets te zeggen over autisme en verkeersveiligheid’. De Gezondheidsraad baseert zich ook op andere onderzoeken, maar zegt zelf dat daar weinig relevante conclusies uit te trekken zijn, bleek in de uitzending.

Geen toegevoegde waarde

Wouter Staal, Hoogleraar autisme van de Universiteit Leiden, zette voor Reporter Radio alle onderzoeken op het gebied van autisme en verkeersveiligheid op een rijtje. Zijn conclusie: een keuring voor mensen met autisme is niet van toegevoegde waarde. Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs dat mensen met autisme daadwerkelijk een gevaar op de weg vormen.

In september liet minister Van Nieuwenhuizen weten te laten onderzoeken of de rijtest en keuring voor mensen met autisme niet anders kan. Medio 2020 moet duidelijk zijn of de regelgeving wordt aangepast. Onderzocht wordt of het mogelijk is over te gaan op een meer risicogeoriënteerde aanpak. In dit proces wordt de huidige lijst van aandoeningen, waaronder autisme, tegen het licht gehouden.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 05 Dec 2019 06:50:50 +0000

Poll: rijhulpsystemen moeten onderdeel worden van de rijopleiding

Deze week is in het nieuws dat rijhulpsystemen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, maar dat automobilisten te weinig weten over het gebruik ervan om van de voordelen te profiteren. ADAS moeten daarom onderdeel worden van de rijopleiding en het praktijkexamen. Zinvol of onzin? 

Om ervoor te zorgen dat rijhulpsystemen (ADAS) daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, zijn maatregelen nodig. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een van aanbevelingen van de raad is om automobilisten beter te informeren over de mogelijkheden en beperkingen van ADAS. De aanbeveling is onder meer aan het adres van rijscholen en het CBR.

Branchevereniging Bovag reageerde direct op het rapport met de aankondiging zich in te willen zetten om ADAS onderdeel van de rijopleiding en het praktijkexamen te laten worden.

RijschoolPro legt daarom deze stelling voor: rijhulpsystemen moeten onderdeel worden van de rijopleiding. Uitgebreid reageren? Dat kan via [email protected]

Rijhulpsystemen moeten onderdeel worden van de rijopleiding

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 04 Dec 2019 09:43:28 +0000

Campagne gestart om gordelgebruik op de trekker te promoten

Het dragen van een gordel is niet verplicht op de trekker, wel is het verplicht om ‘voldoende maatregelen’ te nemen om letsel bij een ongeluk te voorkomen. Een gordel is de makkelijkste oplossing. Reden voor Stigas om een campagne te starten om het dragen van de gordel op de trekker te promoten. 

Kennisinstituut Stigas helpt ondernemers en werknemers gezond, veilig en duurzaam te werken in de landbouwsector. Het instituut start  samen met ondernemers- en werknemersorganisaties een campagne om het dragen van de gordel op de trekker te promoten. In 2018 waren er vier dodelijke ongelukken, die door een gordel waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden.

Onderdeel van de campagne zijn een flyer, een mediacampagne en een informatie pagina op de eigen website. Ondernemers wordt geadviseerd bij een lokale dealer een gordel aan te schaffen. Daarnaast worden ze erop gewezen dat de Inspectie SZW een boete kan opleggen als blijkt dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om letsel bij een ongeluk te voorkomen. Een gordel op de trekker is weliswaar niet wettelijk verplicht, wel moet er voor worden gezorgd dat letsel bij een ongeluk wordt voorkomen.

Veilig in de cabine

De cabine van een trekker is zo gebouwd, dat hij niet indeukt als de trekker kantelt of op zijn kop rolt. De gordel zorgt ervoor dat je binnen de veilige cabine blijft. Als de trekker kantelt, kun je er niet onder komen.

Wim van den Boomen, LTO bestuurder en werkgeversvoorzitter Stigas, zegt: “Met deze campagne willen we benadrukken dat het dragen van de gordel echt belangrijk is en levensreddend kan zijn. Trekkers worden steeds groter en kunnen steeds harder rijden. Het moet een gewoonte worden om ook op de trekker en andere landbouwvoertuigen de gordel om te doen. Een kleine moeite, die veel leed kan besparen.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 04 Dec 2019 08:55:43 +0000

Provincie Noord-Holland investeert 39 miljoen in verkeersveiligheid

Negenendertig miljoen euro is de komende vier jaar gereserveerd door de Provincie Noord-Holland voor verkeersveiligheid. Het geld wordt gebruikt voor het opknappen van wegen en om gedragsverandering van automobilisten en fietsers te stimuleren. De investering is volgens de Provincie noodzakelijk om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. 

De provincie richt zich met haar verkeersveiligheidsaanpak op diverse maatregelen. Er is aandacht voor de infrastructuur door het aanpassen van wegen. Zo worden de N243 en de N241 heringericht, dit zijn smalle wegen met een aantal drukke kruisingen. Deze worden aangepakt zodat ze veiliger worden. Ook gaat de provincie maatregelen treffen om verkeerssituaties overzichtelijker te maken.

Veiliger gedrag

Daarnaast wordt er ingezet op gedragsbeïnvloeding. Dit richt zich op kwetsbare verkeersdeelnemers en op verkeersdeelnemers die een groot risico vormen, vanwege hun snelheid of doordat ze zijn afgeleid. Ook is er aandacht voor educatie door middel van campagnes. Een voorbeeld hiervan is het programma ‘Doortrappen’. Hierbij richt de provincie zich op de oudere fietser. Tijdens bijeenkomsten voor ouderen gericht op veilig fietsen, is extra aandacht voor verkeersveiligheid en tegelijkertijd het blijven gebruiken van de fiets. Ook wordt de komende periode geïnvesteerd in maatregelen om afleiding in het verkeer tegen te gaan.

Risico’s aanpakken

Essentieel aan de nieuwe verkeersveiligheidsaanpak is de risicogestuurde benadering. Dit houdt in dat er ingezet wordt op het voorkómen van ongevallen, door de belangrijkste risico’s aan te pakken. Op deze manier worden de verkeersongevallen niet achteraf aangepakt, nadat het ongeluk al gebeurd is, maar vooraf. Per regio spelen er verschillende risico’s. Door deze benadering kunnen de risico’s per regio op de juiste manier worden aangepakt.

De provincie streeft, net als het Rijk, naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Mensen zijn kwetsbaar en zullen in het verkeer altijd fouten blijven maken. Niet elk ongeval kan worden voorkomen, maar elk slachtoffer is er een teveel. De Noord-Hollandse aanpak is afgeleid van het landelijke beleid, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, waarin de nieuwe visie op verkeersveiligheid is vastgelegd. De provincie heeft deze aanpak nu vertaald naar de provinciale context.

Foto: Kruispunt in Hoofddorp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 04 Dec 2019 08:20:03 +0000

Elf vragen aan Rijles Zonder Stress: ‘Prestatiebonus voor rijinstructeurs’ 

Rijles Zonder Stress is een landelijke rijschoolformule voor mensen die voor hun rijbewijs gaan, rijangst willen overwinnen of een opfriscursus willen doen. De instructeurs zijn gespecialiseerd in rijbewijs B, de Rijopleiding in Stappen (RIS) en omgaan met rijangst en faalangst. Marloes van Deventer en Ismaël van Reede uit Zeist runnen de formule en een eigen rijschool. Ze vertellen over het ontstaan, hun ambities en de formule. 

Hoe is Rijles Zonder Stress ontstaan? Marloes: “Het idee voor Rijles Zonder Stress ontstond in 2016. De aanleiding was eigenlijk een heel verdrietig. Begin 2016 kreeg mijn vader te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en niet lang meer te leven had. Mijn moeder had weliswaar een rijbewijs en liet deze ook steeds weer verlengen, maar door rijangst had zij al ruim dertig jaar geen auto meer gereden. Dat was ook niet nodig: mijn vader reed tenslotte altijd. Door de ziekte en het overlijden van mijn vader, uiteindelijk vier maanden na de diagnose, ontstond die noodzaak om weer zelf te moeten autorijden ineens wel.

Ismaël is in die periode gestart om mijn moeder van haar rijangst af te helpen. Hij ontdekte dat hij hier goed in was en is zich hierin verder gaan specialiseren.

Intussen hoorden we om ons heen steeds meer verhalen van andere mensen die ook rijangst hadden (of die mensen met rijangst kenden). We zijn toen gaan onderzoeken hoe groot dit probleem in Nederland eigenlijk is.”  

En hoe groot is het probleem? Marloes: “Nederland heeft zo’n 11 miljoen rijbewijsbezitters, waarvan 1 miljoen een vorm van rijangst heeft. Zo’n 500.000 mensen durven zelfs helemaal niet meer in de auto te stappen… Het is een enorm probleem dus. 

Met het steeds drukker wordende verkeer, ervaren ook leerlingen veel meer stress bij het leren autorijden dan vroeger. Zo kwamen we op het idee om ons met Rijles Zonder Stress niet alleen op mensen mét rijbewijs te richten, maar onze relaxte rijlessen ook voor mensen zónder rijbewijs aan te bieden. Een rijschool voor jong en oud, mét en zónder rijbewijs.” 

Dacht je meteen aan een franchiseformule? Marloes: “We zijn begonnen als eenmanszaak. En vanaf het begin had ik al het idee om van deze rijschool een franchiseformule te maken als ons concept zou aanslaan. Daarom wilde ik met Rijles Zonder Stress echt een merk in de markt zetten. Ismaël wilde heel graag onder zijn eigen naam rijden en die concessie zie je dus ook nog terug op Ismaëls auto en dakbord, waar – onder – Rijles Zonder Stress – in het klein nog Autorijschool Ismaël van Reede bijgeschreven staat. Op de auto van onze franchisenemers is dit uiteraard niet het geval.

Voordat dit een formule werd, was je al rijinstructeur. Vertel eens over je loopbaan, Ismaël? Ismaël: “Na jarenlang als vrachtwagenchauffeur te hebben gewerkt, vond ik het in 2009 tijd voor iets anders. Via een advertentie van een franchisegever kwam ik destijds in aanraking met het vak rijinstructeur. Via hen kon ik een opleiding volgen. Het leek me leuk om het vak waar ik zelf goed in was, over te kunnen brengen op iemand anders. 

Vol vertrouwen ging ik na mijn opleiding aan de slag bij die franchisegever, maar dit was helaas alles behalve een positieve ervaring, waardoor ik hier vrij snel ben weggegaan. Bij de tweede franchisegever waren een aantal dingen wel beter geregeld, maar was de samenwerking in andere opzichten helaas niet zo’n succes.

Daarna heb ik besloten in loondienst aan de slag te gaan als rijinstructeur. Hier kreeg ik goede begeleiding van een ervaren instructeur en hier leerde ik het vak eigenlijk pas echt. Mijn slagingspercentage schoot omhoog en mijn klanten, en werkgever, waren supertevreden. Dat wil ik ook overbrengen op onze rijinstructeurs. 

Hoe vullen jullie elkaar aan? Marloes: “Door jarenlange marketing ervaring bij diverse grote merken en de praktijkervaring van Ismaël in de rijschoolbranche vormen we een sterke combinatie. Als franchisegever kunnen we franchisenemers daarom extra goed begeleiden bij de opstart en het runnen van hun eigen rijschool. Zeker, omdat we zelf ook aan de andere kant van de tafel hebben gezeten vinden we het belangrijk dat zaken goed zijn geregeld. Onze franchiseovereenkomst voldoet als enige in rijschoolbranche aan de Erecode Franchise. We verzorgen de volledige marketing voor alle rijscholen, zodat zij zich kunnen concentreren op het geven van de rijlessen en het contact met klanten en potentiële klanten. Ook hebben we de administratie, waar toch veel ondernemers een hekel aan hebben, zo makkelijk mogelijk gemaakt. Je administratie is nagenoeg in één klik klaar, de accountant doet de rest.

Wie zijn de klanten van Rijles Zonder Stress? Ismaël: “Hoewel 95 procent van de mensen met rijangst in onze auto vrouw is, komt rijangst zeker ook bij mannen voor. Mannen schamen zich er alleen meer voor en willen dus vaak ook niet thuis opgehaald worden, want oh jee als iemand ze ziet. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zijn het vaak grote stoere kerels, die toch ineens heel klein worden als ze achter het stuur kruipen en de snelweg op moeten.”  

Wat maakt de lesmethode van Rijles Zonder Stress speciaal? Ismaël: “Onze lesmethode is gebaseerd op de bewezen effectieve RIS lesmethode, de Rijopleiding in Stappen. Tijdens de rijles wordt gebruik gemaakt van moderne middelen zoals mobiele apps, 3D instructievideo’s en een handig boek met alle denkbare verkeerssituaties in 3D. We geven rijlessen in blokken van 2 uur. Hierdoor heeft de leerling zo min mogelijk tijdverlies door het in- en uitstappen, stoel goed zetten, spiegels afstellen. Kortom: zo blijft er meer tijd over voor het echte autorijden. Klanten mét rijbewijs hoeven uiteraard geen examen meer te doen, maar de structuur en de stapsgewijze opbouw werkt ook goed voor mensen met rijangst.

Naar welk type rijinstructeur of ondernemer zoekt Rijles Zonder Stress? Marloes: “We zoeken mensen die al ondernemer zijn, óf dat graag willen worden. Mensen die net als wij gaan voor goede kwaliteit en een hoge klanttevredenheid en die het leuk vinden om niet alleen tieners, maar mensen van alle leeftijden rijles te geven. En die bereid zijn zich te specialiseren in RIS, rijangst en faalangst. Dit kunnen zowel bestaande rijinstructeurs zijn als mensen die de opleiding tot rijinstructeur nog moeten volgen.

Voor de opleidingen werken we samen met De VerkeersAcademie, die net als Rijles Zonder Stress vestigingen door heel Nederland heeft. Ook hebben zij al jaren op rij het hoogste slagingspercentage van alle opleiders voor rijinstructeurs.

Kandidaten die een contract hebben getekend bij Rijles Zonder Stress krijgen korting op hun opleiding en op alle toekomstige bijscholingen gedurende de contractperiode.

Al ruim voor de startdatum van een nieuwe vestiging starten we de marketing campagnes in die regio op, zodat de nieuwe instructeur gelijk vanaf de start aan de slag kan met het verzorgen van proeflessen en intakes en het verkopen van rijlespakketten. In de opstartfase worden instructeurs volop door ons én onze leveranciers begeleid om snel succesvol te worden, als rijinstructeur én als ondernemer. 

Rijles Zonder Stress werkt ook met een prestatiebonus voor rijinstructeurs, hoe zit dat? Marloes: “We willen dat onze rijinstructeurs binnen een normaal aantal uren een goed inkomen kunnen verdienen. En daarnaast kunnen ze een prestatiebonus krijgen, die afhankelijk van het gekozen contract, drie jaar of vijf jaar, kan oplopen tot wel vijfduizend euro per jaar. De ene helft van dat bedrag is gekoppeld aan klanttevredenheid, slagingspercentage en het percentage verkochte proeflessen en intakes. De andere helft is gekoppeld aan eenvoudiger te behalen punten. Zo krijgen instructeurs punten voor de mate waarin de formule wordt uitgedragen, voor representativiteit van de instructeur en de lesauto, maar bijvoorbeeld ook voor niet bellen tijdens de rijles. We zien het als een positieve prikkel. 

Ismaël: “Niet bellen tijdens de rijles lijkt vanzelfsprekend, maar kijk maar eens om je heen hoeveel instructeurs er naast een leerling zitten met een telefoon aan hun oor. Of dat ze privé zaken aan het regelen zijn in de tijd van de leerling. De focus moet liggen op de rijles en de voortgang van de leerling.” 

Welke ambities heeft Rijles Zonder Stress nog? Marloes: “Hoewel onze lesauto’s inmiddels al in zes provincies in Nederland rondrijden, hebben we niet per se de ambitie om ‘de grootste’ te worden. Maar hoe mooi zou het zijn als we over een aantal jaar bekend staan als één van de beste landelijke rijscholen van Nederland? Of misschien zelfs wel de beste? In onze eigen vestiging hadden we tot vorig kwartaal een slagingspercentage van 87 procent en op dit moment staan we zelfs op 90 procent met een klanttevredenheidscijfer 9,2. Zo hoog willen we de lat voor onze instructeurs uiteraard niet leggen, maar goede slagingspercentages die boven het landelijk gemiddelde van 50% uitkomen, zou ons in ieder geval heel blij maken.

Wat staat er voor de komende tijd op stapel? Ismaël: “De komende tijd staat in het teken van investeren in de doorontwikkeling van Rijles Zonder Stress. Zo hebben we ontzettend veel marketingmaterialen laten ontwikkelen, die we de komende tijd in kunnen gaan zetten. En willen we op onze website per regio en per rijinstructeur persoonlijke pagina’s maken en een chatfunctie integreren. Ook zijn we bezig om dashboards te maken waarop rijinstructeurs ieder kwartaal hun eigen resultaten en die van hun vestiging kunnen vergelijken met andere franchisenemers. Verder willen we het aanwezige groepsgevoel verder versterken, door af en toe leuke dingen te ondernemen met zijn allen. En gaan we een franchiseraad oprichten waardoor franchisenemers mee kunnen denken over de toekomst van Rijles Zonder Stress. 

In de rubriek Tien Vragen Aan vragen we mensen uit de rijschoolsector naar zijn of haar dagelijkse werk. Hoe geef je invulling aan je vak? Wat zijn de mooie kanten van het werk? Welke thema’s houden je bezig? En waarom? Meedoen? Geef je op via [email protected]

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 03 Dec 2019 07:40:03 +0000

Nederland bungelt onderaan op EU-lijst over verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden in Nederland is tussen 2010 en 2018 met 11 procent gestegen en daarmee bungelt ons land onderaan een nieuwe lijst over verkeersveiligheid van de Europese Commissie. Alleen in Luxemburg, Zweden en Malta is het slechter gesteld.

In het rapport Road Safety 2018, met de definitieve verkeersveiligheidscijfers over 2018, maakt de afdeling van de Europese Commissie die verantwoordelijk voor het EU-beleid op het gebied van mobiliteit en vervoer, de balans op. Neemt het aantal verkeersdoden in Europa echt af? Wat zijn de verschillen op dit gebied in alle lidstaten? Welk type vervoer is het meest gevaarlijk? Voor Nederland waren deze gegevens al bekend, het nieuwe onderzoek maakt het mogelijk om EU-landen met elkaar te vergelijken. En dan wordt duidelijk dat Nederland het niet goed doet.

Het aantal verkeersdoden is in de periode 2010 en 2018 met 11 procent toegenomen. In Luxemburg gaat het om een toename van 13 procent. Zweden zit op 22 procent aan en in Malta staat de teller op 38 procent. Dit gezelschap sluit de lijst. Aanvoerder is Griekenland, waar sprake is van een afname van 45 procent. Goede tweede is Litouwen. In dat land nam het aantal verkeersdoden met 43 procent af. Gemiddeld is de afname 20 procent. Qua aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2018 doet Nederland het wel netjes, in hoeverre je van die term kunt spreken. Dat aantal staat op 35. Op kop staat het Verenigd Koninkrijk met 28.

Verschillende cijfers

Overigens houdt de SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de toename in Nederland op 5,9 procent. Dat komt door gebruik van verschillende bronnen, legt woordvoerder Patrick Rugebregt uit. “In de publicatie van de EC/EU staat een weergave op basis van de (door de politie) geregistreerde aantallen. Op onze website staan de werkelijke aantallen.” Op basis van die aantallen kom je voor 2010 op 640 en voor 2018 op 678. De cijfers die de EC gebruikt, tonen 537 doden in 2010 en 598 in 2018.

Het totaal aantal mensen dat in Europa bij een verkeersongeval omkwam, daalt, maar wel te weinig om de doelstelling te halen: halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2030. Het langetermijndoel luidt, zoals bekend, geen doden en zwaar gewonden in het verkeer meer in 2050. Vielen in 2010 31.500 doden, in 2018 waren dat er nog 25.150. Dat zouden er over twee jaar zo’n tienduizend minder moeten zijn en de vraag is of dat lukt. De EC deelde al eerder haar zorgen hierover.

Levens redden

EU-commissaris Violeta Bulc grijpt het nieuwe rapport aan om opnieuw aandacht te vragen. “Dit is een opnieuw een reminder dat we meer moeten doen om Vision Zero te halen. Er is meer politieke betrokkenheid nodig om levens te redden.”

Het merendeel van de verkeersongevallen vindt plaats in landelijke omgevingen (54 procent) gevolgd door de stad (38 procent). In die laatste omgeving vormen voetgangers met 39 procent de belangrijkste slachtoffers.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Tue, 03 Dec 2019 06:46:03 +0000