RAI Vereniging ontvangt predicaat Koninklijk

RAI Vereniging is onderscheiden met het predicaat ‘Koninklijk’. De brancheorganisatie bestaat 125 jaar en heeft een lange staat van dienst als belangenorganisatie voor de mobiliteitsindustrie. Tevens is de organisatie oprichter van de RAI Amsterdam.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck ontving de speciale oorkonde uit handen van de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord Holland, Arthur van Dijk. RAI Vereniging sloot die dag het 125-jarig jubileum af.

Van Eijck is ‘bijzonder trots’ op het predicaat, zegt hij in een verklaring. “Deze onderscheiding is letterlijk de kroon op het werk van onze leden, mijn voorgangers en alle medewerkers. Het is een voorrecht om het predicaat ‘Koninklijk’ te mogen dragen. RAI Vereniging is inmiddels een begrip in de Nederlandse mobiliteitswereld. Niet alleen als oprichter van het grootste beursgebouw van Nederland. RAI Vereniging is bovenal een gevestigde belangenbehartiger die al 125 jaar meedenkt en bouwt aan de bereikbaarheid in Nederland en Europa.”

Van Dijk voegt toe: “De toekenning van het predicaat Koninklijk is een prestigieuze bekroning van het werk van RAI Vereniging door de jaren heen.”

Uitgegroeid

RAI Vereniging is opgericht op 17 december 1893. Vanaf haar start tot nu heeft de organisatie vanuit Amsterdam een stempel op de mobiliteitswereld gedrukt. Onder meer met nationale tentoonstellingen zoals de auto- en tweewielerbeurzen, en de bouw van een eigen tentoonstellingsgebouw.

Ook staat RAI Vereniging aan de basis van de introductie van diverse nieuwe vervoersmiddelen op de weg, zoals de speed pedelec en is het mede-oprichter van de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Afgelopen jaren is RAI Vereniging verder gegroeid dankzij de fusies met collega-organisaties als CarrosserieNL en recent AutomotiveNL. RAI Vereniging is daardoor uitgegroeid tot een organisatie met ruim 700 leden. Ook op het gebied van kwetsbare groepen zet RAI Vereniging zich actief in. Zo is in 2017 de New Mobility Foundation opgericht om mensen die minder mobiel zijn, mobiliteit aan te bieden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 30 Jan 2019 10:42:59 +0000

Peter van Neck neemt voorzittershamer VRB tijdelijk over

Peter van Neck vervult komende tijd de rol van voorzitter van branchevereniging VRB, Jacques Schelle zal tijdelijk de taak van penningmeester op zich nemen. Dat heeft de VRB tijdens de algemene ledenvergadering in Huis het Bosch in Lexmond bekendgemaakt. Eerder lieten Eric Bakker en Henry Schouten weten terug te treden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Volgens Van Neck is 2018 een zeer bewogen jaar geweest, onder meer door de invoering van de privacywetgeving. De VRB heeft samen met de FAM daarvoor formulieren laten ontwikkelen en deze ter beschikking gesteld aan hun leden. De kosten die hiermee gemoeid waren, zijn door FAM en VRB samen gedragen. Mede hierdoor is het ledenaantal van de VRB opnieuw gegroeid, laat de vereniging weten.

Ook werd stilgestaan bij de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De VRB laat weten veel vertrouwen in haar te hebben, mede omdat zij de verkeersveiligheid hoog op haar prioriteitenlijstje heeft staan. Volgens Van Neck zijn er inzake de wijzigingen van de WRM allerlei meningen en helaas ook minder leuke reacties zijn kant op gekomen. Secretaris Irma Brauers maakt duidelijk dat gezien de onverwachte ontwikkelingen nu alles opnieuw afgestemd moet worden en dat is iets wat veel tijd vergt.

1-op-1-traject

Verder laat de VRB weten dat het educatieve traject dat een voor de praktijkbegeleiding gezakte instructeur moet gaan volgen, in de toekomst een 1-op-1 traject gaat worden bij een gecertificeerde opleider. Het probleem is dat deze opleiders er nog niet zijn. De opleidingsinstituten hebben inmiddels gedacht aan een traject van drie hele dagen, wat plaats kan vinden bij de instructeur in de eigen omgeving. Er dient gewerkt te worden met echte leerlingen. Didactische vaardigheden zullen de meeste aandacht krijgen.

Leden zijn benieuwd of de brancheverenigingen invloed kunnen uitoefenen om het geheel te versnellen. Het antwoord is nee. Het wijzigingsvoorstel dat al klaar lag, heeft immers ook al vijf jaar gekost. Door de wettelijke procedures kan dit niet versneld worden. “Maar de VRB wil vooral meepraten en meedenken om tot een goed en werkbaar eindproduct te komen, waar iedereen tevreden over kan zijn. Advies is om in ieder geval 1 PB te doen, tenzij de bevoegdheid binnenkort al verloopt, dan moet men de tweede ook gaan doen.” Op 6 februari en 7 maart vinden er nieuwe gesprekken plaats waar de VRB bij aanwezig is. Verder werd gemeld dat de Top Tips en de enquête van het CBR goed zijn ontvangen. “Over het algemeen was men erg tevreden over de examinatoren.” Petra Delsing (Directeur CBR), die bij de vergadering was aangesloten, was zichtbaar tevreden met de resultaten.

Convenant

Door het Ondernemersklankbord (OKB) werd bij monde van Frank van Santen en Peter Weber een presentatie gegeven inzake hun adviserende rol bij dreigende faillissementen, bedrijfsuitbreiding of juist -beëindiging of -overdracht. Maar ook starters zijn bij deze stichting aan het juiste adres. De VRB en het OKB tekenen een convenant.

Aspirant-bestuurslid Rob Steuten wordt voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid, met als taak de ledenadministratie en – contacten. Aspirant bestuurslid Jos van Zuylen wordt eveneens voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid met als taak de CCV-contacten te onderhouden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 29 Jan 2019 11:04:14 +0000

Extra subsidie beschikbaar voor opleiden van vrachtwagenchauffeurs

De 47-jarige Sonja van Dijk is de 3000ste zij-instromer die kiest voor een toekomst als vrachtwagenchauffeur via de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Werkgevers en vakbonden in transport en logistiek subsidiëren de opleiding van nieuwe chauffeurs. Zij hebben besloten de regeling ook in 2019 door te zetten. Het gaat hierbij om kandidaten die al in de sector werken en doorstromen, maar ook om kandidaten uit andere sectoren die kiezen voor een toekomst in transport en logistiek.

Het doel van het project voor 2018 was het werven van 1.500 chauffeurs. Dat aantal is ondertussen flink overtroffen. De vraag naar goed opgeleide chauffeurs blijft onveranderd groot. Daarom heeft de sector besloten om ook voor 2019 subsidie beschikbaar te stellen voor het opleiden van 2.000 extra chauffeurs. De opleiding wordt gesubsidieerd door TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen. Dit gebeurt via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB).

Volop interesse

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, kijkt tevreden terug op 2018. “Het doel was om in 2018 1.500 mensen extra te laten instromen. Dat we een verdubbeling hebben kunnen realiseren laat zien dat het beroep van vrachtwagenchauffeur veel mensen aanspreekt en dat onze aanpak om goed opgeleide chauffeurs te laten instromen werkt.”

Ook Willem Dijkhuizen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek, is trots op de campagne. “Er werken nu al bijna 150.000 mensen in de sector. Daarvan is ongeveer één op de tien vrouw. Voor het beroep vrachtwagenchauffeur is dat nog een stuk minder. Daarom doet het mij deugd dat de 3.000ste zij-instromer een vrouw is. Het is onze focus om in 2019 nog veel meer vrouwen als chauffeur aan het werk helpen.“

Personeelstekort

Volgens waarnemend voorzitter Wim Pot van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is het goed te zien dat veel chauffeurs instromen in de sector. “Want het personeelstekort is een grote zorg voor ondernemers. In een cirkel van 250 kilometer rond Utrecht zoeken we de komende jaren, in het kader van dit project, 2.000 vrachtwagenchauffeurs per jaar. Daarnaast zijn er ook veel vacatures in andere logistieke beroepen.”

De economie blijft sterk en de vraag naar goed opgeleide chauffeurs blijft onveranderd groot. De sector stelt daarom voor 2019 subsidie beschikbaar om 2.000 zij-instromers en doorstromers te enthousiasmeren en op te leiden voor het vak van vrachtwagenchauffeur.

Lees ook: Extra subsidie voor opleiden 1.250 vrachtwagenchauffeurs

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 28 Jan 2019 12:44:11 +0000