Meer zzp’ers positief over financiële positie bedrijf

In 2019 zijn meer zelfstandig ondernemers zonder personeel positief over de financiële situatie van hun bedrijf dan vier jaar geleden (53 tegen 43 procent). Ook zijn zij vaker tevreden met hun inkomen en over het behoud van opdrachten. Een gunstige beoordeling van de financiën gaat samen met meer animo om te sparen voor het pensioen. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO.

Nederland telt 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hun aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. De meeste zzp’ers zijn zelfstandig ondernemers: zij werken voor eigen risico of rekening in een eigen praktijk of bedrijf. Via de ZEA is bekend hoe zij de financiële positie van hun bedrijf beoordelen, of zij tevreden zijn met hun inkomen en het behoud van opdrachten, en welke pensioenvoorzieningen zij hebben getroffen.

Ruim de helft positief over financiële situatie bedrijf

Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht in de afgelopen paar jaar is de stemming onder zelfstandig ondernemers zonder personeel verbeterd. In 2019 is 53 procent positief over de financiële situatie van het bedrijf. Vier jaar eerder was dat nog 43 procent. De ondernemers zijn ook iets vaker tevreden over de hoogte van hun inkomen en hebben meer vertrouwen in het behoud van opdrachten. Bovendien maakt een groter deel van de ondernemers zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die voornamelijk eigen arbeid aanbieden zijn positiever over de financiële situatie van hun bedrijf dan degenen die voornamelijk producten verkopen. Bij beide groepen is de afgelopen vier jaar het aandeel toegenomen dat de financiële situatie van het bedrijf positief beoordeelt.
Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

Pensioenvoorziening

De meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82 procent). Ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als slecht beoordelen, treffen minder vaak voorzieningen (68 procent) dan degenen die hun situatie als goed (87 procent) of zeer goed (94 procent) beoordelen.

De grootste groep zelfstandig ondernemers bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst (45 procent). Zij hebben eerder in loondienst gewerkt of hebben naast hun werk als zelfstandig ondernemer tevens een baan als werknemer.

Vanaf 2017 vraagt het CBS naar de pensioenvoorzieningen van zelfstandig ondernemers. Vergeleken met 2017 bouwen zelfstandig ondernemers in 2019 vaker pensioen op door te sparen of te beleggen. In 2017 was dat 37 procent, in 2019 43 procent. Vooral de ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordelen, sparen of beleggen, respectievelijk 51 procent en 72 procent.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 30 Dec 2019 06:31:10 +0000

Ervaren bestuurder vaker afgeleid door rijhulpsystemen

Bestuurders die ervaring hebben met het gebruik van rijhulpsystemen (ofwel ADAS) zoals adaptive cruise control en lane-keeping assist, zijn met ingeschakelde systemen bijna twee keer zo vaak afgeleid als wanneer de systemen zijn uitgeschakeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Amerikaanse AAA Foundation for Traffic Safety.

Tegelijkertijd zijn bestuurders die minder ervaring hebben met ADAS ook minder afgeleid wanneer de systemen zijn geactiveerd, vergeleken met wanneer ze niet zijn ingeschakeld.

Gemakzuchtig

Alhoewel nieuwe technologie zeker belangrijke voordelen biedt blijft het belangrijk dat bestuurders ten allen tijde hun aandacht erbij hebben, benadrukt de AAA in een verklaring. De uitkomsten van het nieuwe onderzoek suggereren namelijk dat naarmate bestuurders meer ervaring hebben met ADAS ze ook gemakzuchtiger worden achter het stuur zegt Dr. David Yang, executive director van de AAA. “Wanneer we te veel op deze systemen gaan vertrouwen kan dat in kritieke situaties gevaar opleveren voor bestuurders en andere verkeersdeelnemers.”

Afgeleid

De onderzoekers analyseerden videomateriaal van twee groepen bestuurders. De ene groep bestond uit auto-eigenaren met veel ADAS-ervaring, de andere uit minder ervaren gebruikers. Deze laatste groep kreeg voor een testperiode van vier weken een auto ter beschikking uitgerust met verschillende rij-assistentiesystemen. Uit de analyse bleek dat de auto-eigenaren – en daarmee degenen met meer ADAS-ervaring – meer geneigd waren om afgeleid te zijn tijdens het rijden met ingeschakelde systemen dan wanneer de systemen waren uitgeschakeld. Zo werd bijvoorbeeld de smartphone veel vaker ter hand genomen of werd de autoradio vaker bediend. Bestuurders die minder bekend waren met ADAS waren minder afgeleid, ook met ingeschakelde systemen.

Piloten

De onderzoekers verklaren dit gedrag door verschillende fases te beschrijven waarin nieuwe technologie wordt opgenomen door bestuurders. Nieuwe gebruikers leren de technologie eerst kennen en proberen deze uit. Deze bestuurders zijn minder geneigd de systemen klakkeloos te vertrouwen en houden hun hoofd bij het autorijden. Uiteindelijk bereikt men de fase waarin bestuurders juist te veel vertrouwen op de technologie en veel vaker zijn afgeleid in het verkeer. Ook piloten en bijvoorbeeld technici in kerncentrales laten dit patroon zien van overschatting van geautomatiseerde systemen. “ADAS heeft veel te bieden qua comfort en veiligheid maar ze kunnen nooit een alerte en betrokken bestuurder vervangen,” aldus Dr. William Van Tassel van de AAA. “Denk eraan, elke dag faalt onze technologie wel een keer op het werk of thuis. Laat je dus niet afleiden in het verkeer, dat kan levens redden.”

Onderzoeksraad voor Veiligheid

In november kwam ook in Nederland de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ tot de conclusie dat door het gebruik van ADAS de verkeersveiligheid onder druk komt te staan. “ADAS vormen vooral voor de gebruikers en de overheid op allerlei niveaus een ‘black box’. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Er is gebrek aan inzicht in de werking van ADAS en het is niet duidelijk in welke auto’s ADAS aanwezig zijn,” luidt een van de conclusies in het rapport.

Lees ook: Veiligheidswinst rijhulpsystemen onvoldoende benut

Bron: Verkeerspro
Auteur: Michael Van Wijngaarden
Publicatie datum: Fri, 03 Jan 2020 06:06:31 +0000

Tien vragen aan E&R Opleidingen: ‘Automaatcode en digitalisering zorgen voor een kaalslag’

E&R Opleidingen is met 115 medewerkers en 100 voertuigen een van de grootste opleiders van Nederland. Eigenaren Imre ten Pas en Mario Renirie van E&R Opleidingen geven hun kijk op ontwikkelingen in de branche. RijschoolPro vraagt de twee naar het gebruik van een simulator in de rijopleiding, het wel of niet wegvallen van de automaatcode en de roep van de transportsector om vrouwen tot chauffeur op te leiden.

Heeft E&R een specialisatie? Imre: E&R is een van de grootste rijscholen van Nederland. Onze specialisatie ligt dus juist in de breedte. Je kunt bij ons terecht voor de personenauto, motor, bus, vrachtwagen, brommer en meer. Eigenlijk alles behalve het T-rijbewijs. We geven theorielessen en verzorgen nascholing voor beroepschauffeurs. Jaarlijks halen meer dan 1.000 beroepschauffeurs hier hun papieren. Met het B-rijbewijs weten we ieder jaar zo’n 1.800 mensen blij te maken. We hebben locaties in Nieuwegein, Amersfoort, Aalsmeer, Utrecht en Oss. Er werken bij E&R zo’n 115 mensen, het grootste deel daarvan is in vaste dienst.”

Hoe ziet jullie wagenpark eruit? Imre: Omdat we lesgeven in zoveel onderdelen hebben we ook overal voertuigen voor. 52 personenauto’s, 2 BE combinaties, 1 C1 voertuig, 1 DE voertuig, 13 lesbussen en 14 vrachtwagens.

Verzorgen jullie veel theorielessen? Mario: “We hebben onlangs in Nieuwegein het pand aan de overkant van de rijschool erbij getrokken. Daar hebben we leslokalen voor theorieles en nascholing. De klassen zitten elke dag helemaal vol. Dat komt vooral door de nascholing rondom Code 95. Om de code te behouden is nascholing verplicht en momenteel zitten we aan het einde van de eerste cyclus waarin die verplichting geldt. Dat zie je ook aan de CBR-cijfers, er worden nu overal véél meer uren scholing gevolgd.”

Jullie gebruiken een simulator. Vertel daar eens wat meer over? Imre: “De simulator is voor de bus en vrachtwagen. Je kunt zelfs nabootsen dat er een aanhanger achter zit. Het is heel geschikt voor de eerste lessen en voor het oefenen van specifieke verkeerssituaties. Op de weg is het soms zoeken naar die situaties, met een simulator boots je het zo na. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om onze simulator goed te laten keuren door het CBR om nascholing praktijk op te geven. Onbegrijpelijk vinden wij, de toegevoegde waarde is overduidelijk.”

Is het klimaat een thema in je onderneming? Mario: “Absoluut. We zouden graag volledig overstappen op elektrische auto’s. Als alle rijscholen dat doen, heeft dat een enorme impact. We hebben al een aantal elektrische wagens besteld voor rijbewijs B. Laat die automaatcode 78 maar snel vervallen in Nederland. Als die code vervalt, ontstaat er meer vraag naar rijden in een automaat. Wij zijn er klaar voor. Het is wachten op de wetgevers.”

De situatie nu, met zoveel zelfstandigen in de markt… dat is onhoudbaar.

Verwacht je grote effecten van het vervallen van de automaatcode voor de rijschoolbranche? Mario: “Zeker, ik verwacht een kaalslag. En die omschakeling naar de automaat gaat er komen. Net als de toename van digitalisering in ons vak. Je moet blijven investeren in technieken zoals simulatoren, nieuwe auto’s en werving van klanten. Zelfstandigen zullen daarom in de toekomst steeds meer aansluiten bij grotere rijscholen, of op een andere manier collectieven vormen. De situatie nu, met zoveel zelfstandigen in de markt… dat is onhoudbaar.”

Welke positie heeft E&R in de markt qua lesprijs? Imre: “Onze prijzen zijn marktconform. Voor rijbewijs B zijn we een ANWB rijschool, met de bijbehorende ANWB-tarieven. Wij vinden het normale tarieven.”

Hoe werft E&R klanten? Imre: “Op allerlei manieren. We houden heel veel open dagen, dat werkt goed. Soms wel twee in de week. We werken ook veel samen met transportbedrijven en vervoerders. Onlangs waren we ook aanwezig op een ladies night van de transportsector om meer vrouwen te interesseren voor het vak van beroepschauffeur.”

Ongeveer een kwart van onze instructeurs is vrouw.

Zien jullie een toename in het aantal vrouwen wat komt lessen voor de bus of vrachtwagen? Imre: “Ja, maar nog altijd zijn er veel meer mannen. Ik hoop dat die campagne vruchten afwerpt. Het beroep van chauffeur is heel geschikt voor vrouwen en de sector is gebaat bij meer diversiteit. Met name op de bus is er een toename. We vinden het positief dat er zo’n campagne wordt gevoerd.”

Hoe is de verhouding man/vrouw onder de instructeurs bij E&R? Mario: “Ongeveer een kwart van onze instructeurs is vrouw. Behalve de diversiteit op de werkvloer zijn het ook gewoon goede docenten. Ze hebben misschien wel meer oog voor de kandidaat en wat er in hun koppie afspeelt.”

Vrouw op de vrachtwagen

Ik krijg krijg aansluitend aan het gesprek met Imre en Mario van E&R Opleidingen een rijles van instructeur Inge om in de praktijk te ervaren hoe het is om als vrouw vrachtwagen te rijden. Ik had zelfs nog nooit in de cabine van een vrachtwagen gezeten.
De les begint met het instellen van de stoel en uitleg over het schakelen en kijktechniek. En dan gaan we. De eerste drempel op het industrieterrein waar we starten neem ik veel te hard en we bonken op onze stoelen, maar hoe leuk is het om zo’n machine te kunnen besturen?
Insturen werkt heel anders dan in de personenauto en het nemen van een rotonde is echt andere koek. Het doorschakelen van drie (of vier) naar vijf is ingewikkeld en de snelheid waarmee ik gewend ben een kruising te naderen moet er echt uit. We rijden door Nieuwegein, pakken nog een stukje snelweg mee, schakelen door naar de achtenhalfste versnelling, en oefenen zelfs met achteruitrijden en inparkeren. Aan het einde van de les noemt Inge me een natuurtalent. Top.
Ik vind het prettig om als vrouw les te krijgen van een andere vrouw. Ik zou me bij een man sneller op de vingers gekeken voelen als ik dat stoeprandje meepak of wéér verkeerd doorschakel. Om het maar eens typisch als vrouw uit te drukken: ik voel me er prettiger bij.

Lees ook: Meer vrouwen volgen rijopleiding vrachtwagenchauffeur

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 02 Jan 2020 07:42:19 +0000

CBS onderzoekt: Wie doet de auto weg?

Het aantal personenauto’s in ons land groeit elk jaar. Toch zijn er elk jaar ook mensen die hun auto wegdoen. In 2017 waren dat 302 duizend personen. Opvallend: vooral veel jongeren doen de auto de deur uit. Verder wordt de auto vaak weggedaan bij een verhuizing of bij een verandering van de huishoudenssamenstelling. 

In het onderzoek van het CBS is geanalyseerd hoeveel personen begin 2017 autobezitter waren maar geen auto meer hadden op 1 januari 2018. Nagegaan is of dit gebeurde bij een verhuizing of bij een wijziging in de huishoudenssamenstelling, zoals (al dan niet gehuwd) gaan samenwonen, een echtscheiding of verweduwing. Andere motieven om de auto weg te doen zijn niet onderzocht. Voor dit onderzoek zijn voertuiggegevens van de RDW gekoppeld aan achtergrondkenmerken van personen uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder.

Weinig wijzigingen in autobezit

Van 757 duizend personen (5,5 procent van de volwassenen) wijzigde het autobezit in 2017. 302 duizend personen (2,2 procent) deden hun auto weg, 455 duizend personen (3,3 procent) schaften een auto aan. Voor het grootste deel van de volwassenen (94,5 procent) veranderde er niets in het autobezit gedurende 2017: 6,4 miljoen personen (46,6 procent) bleven autobezitter, 6,6 miljoen personen (47,9 procent) bleven autoloos. Van deze laatste groep had 41,0 procent geen autorijbewijs.

Vooral jongeren doen auto weg

Van de jongeren die begin 2017 een auto hadden, had 8,8 procent geen auto meer op 1 januari 2018. Van de ouderen (75 jaar of ouder) was dat 5,2 procent. Van 20,4 procent van deze ouderen verliep in 2017 ook het autorijbewijs.

Van de autobezitters die in 2017 verhuisden deed 8,1 procent de auto weg. Bij de autobezitters die niet verhuisden was dat 4,2 procent. Van de 75-plussers met een auto die verhuisden deed 18,6 procent de auto weg. Als deze ouderen verhuisden naar een verpleeg- of verzorgingshuis deed 49,5 procent hun auto weg. Ter vergelijking: van de 75-plussers met een auto die wel verhuisden maar niet naar een instelling deed 12,0 procent de auto de deur uit.

Auto weg na scheiding of overlijden

Ten slotte speelt ook de wijziging van de huishoudenssituatie een rol bij de beslissing om de auto wel of niet weg te doen. Van de autobezitters die gingen samenwonen deed 9 procent hun auto weg. In huishoudens waar iemand alleen kwam te staan, bijvoorbeeld na een echtscheiding of door verweduwing, deed 8 procent de auto weg. Ter vergelijking: van de alleenstaanden die alleen bleven deed 4 procent de auto weg, van de paren met kinderen van wie de huishoudenssamenstelling niet veranderde, deed 4 procent het voortaan zonder auto.

Bekijk hier het gehele onderzoek: Wie doet de auto weg?

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 02 Jan 2020 06:19:07 +0000

Dit waren de zeven grootste thema’s van 2019

Het afgelopen jaar gingen zowel het theorie- als het praktijkexamen op de schop en was er veel te doen rondom het verwerken van de Gezondheidsverklaring door het CBR. Ook de vernieuwde WRM was belangrijk nieuws in 2019. En niet te vergeten: de helmplicht voor snorfietsers, de vrijstelling van nascholing voor Code 95, de automaatcode en het faillissement van Verkeersschool Aalbregt. Dit waren de zeven grootste thema’s van 2019 volgens RijschoolPro.

Praktijk- en theorie-examen

Op 25 maart 2019 is het praktijkexamen auto aangepast worden. Onder andere het gebruik van een navigatiesysteem is nu standaard en de stopopdracht is vervallen. Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de bijzondere verrichtingen. Het CBR hield voorafgaand aan de wijziginsdatum een infoavonden door het hele land. Alles bij elkaar zijn op die avonden zo’n 5.000 instructeurs afgekomen.

Het theorie-examen was op 1 november aan de beurt. Sindsdien bestaat het examen niet langer uit twee, maar uit drie onderdelen. Deze zijn: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Kandidaten slagen alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen. De verandering in het examen is bedoeld om te toetsen of kandidaten de ‘cruciale’ onderdelen zoals voorrangsregels onder de knie hebben. Na afloop krijgt de kandidaat niet langer de fout beantwoorde vragen te zien. De toelichting hierop: “omdat we hebben gemerkt dat dit kandidaten onvoldoende helpt.” De inhoud van het examen blijft gelijk, net als het totale aantal examenvragen.

De Gezondheidsverklaring

Voordat je examen doet bij het CBR, vul je een Gezondheidsverklaring in. Daarin geef je aan of er medische iets aan de hand in. Het CBR bekijkt vervolgens of je gewoon examen kunt doen, of dat er eerst een ander traject wordt gestart. De verwerking van die dossiers kostte het exameninstituut dit jaar echter heel erg veel tijd. Zodanig veel dat het CBR nieuwe kandidaten opriep om zo snel mogelijk het formulier in te vullen, zodat tegen de tijd van het praktijkexamen alles was verwerkt. De vertragingen is voor sommige leerlingen reden om te liegen op de verklaring en overal aan te kruisen dat ze niets mankeren. De gevolgen daarvan, mocht het later tot ongevallen komen, zijn niet te overzien. Halverwege volgend jaar moeten de wachttijden weer zijn rechtgetrokken bij het CBR.

Verkeersschool Aalbregt

Deze zomer ging Verkeersschool Aalbregt failliet. Het rommelde al eventjes in Zoetermeer en op 2 juli was het faillissement definitief. Het faillissement volgde op geruchten rond financiële moeilijkheden, de verkeersschoolhouder was ondertussen ondergedoken nadat hij bedreigd was. Het faillissement was aanleiding voor leerlingen en instructeurs om naar het Malieveld in Den Haag te trekken en de overheid te vragen om in te grijpen. Leerlingen hadden de opleiding vooruit betaald en stonden nu met lege handen. Bij de rijschool, opgericht in 2014, waren zes mensen in dienst, de instructeurs waren hoofdzakelijk zzp’ers.

Helmplicht op de snorfiets

De helmplicht op de snorfiets komt eraan. In januari werd een motie in de Kamer aangenomen die dit mogelijk maakt. Wel wordt eerst onderzocht of het dragen van een helm een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Ondertussen is de helm in Amsterdam alvast verplicht. (Het onderzoek loopt trouwens nog steeds, dat valt te lezen in de verzamelbrief over verkeersveiligheid die Van Nieuwenhuizen in december naar de Kamer stuurde.)

Code 95

Beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 moeten verplicht nascholing volgen om de Code 95 op hun rijbewijs te behouden. Alle gevolgde nascholing vanaf 1 april 2015 telt mee. Eerder was deze groep uitgezonderd van de nascholingsplicht. Maar die uitzondering was in strijd met Europese richtlijnen en daarom komt er nu een wetswijziging aan. Wie niet voldoet aan de eisen raakt de Code 95 kwijt. In totaal hebben 24.000 mensen de Code 95 op het rijbewijs staan, daar zitten naar schatting 11.000 beroepschauffeurs tussen. Wie zich niet laat bijscholen verliest de bevoegdheid en is verplicht het rijbewijs om te ruilen voor een nieuw exemplaar zonder de code.

Automaatcode

De automaatcode 78 op het rijbewijs wordt in Duitsland halverwege volgend jaar geschrapt voor nieuwe rijbewijsbezitters. Kandidaten volstaan met een leermodule van tien lesuren binnen de totale rijopleiding om in een handgeschakelde auto te mogen rijden. Het examen kan dan worden afgelegd in een automaat. Dat bevestigde Dieter Quentin, voorzitter van de Duitse branchevereniging BVF, tegenover RijschoolPro. In Nederland blijft de code vooralsnog overeind, wel zegt een woordvoerder van de Europese Commissie dat er op Europees niveau gekeken wordt naar het schrappen van de code.

De nieuwe WRM

Tot slot misschien wel het belangrijkste thema van het jaar: de nieuwe WRM. Dit jaar kregen het Besluit en de Regeling rondom de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen vorm en uiteindelijk ging deze maand ook de kogel door de kerk: vanaf 1 april treedt de boel in werking. Vanaf dan moet de praktijkbegeleiding met een echte rijbewijsleerling worden gedaan. Ook hoeft er nog maar één praktijkbegeleiding worden afgelegd en bij onvoldoende resultaat is er een herkansingstraject in plaats van een sanctie. Waar het voor de één een opluchting is dat de WRM eindelijk ingaat, is het voor de ander het startpunt om nieuwe wijzigingen door te voeren en professionalisering van de rijschoolsector na te streven. Kortom: wordt vervolgd…

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 31 Dec 2019 06:41:12 +0000

Wegenbelasting levert volgend jaar 147 extra miljoen euro op

Autobezitters betalen volgend jaar samen 147 miljoen euro wegenbelasting meer. Dat komt doordat het aantal auto’s toeneemt, de tarieven omhooggaan en er een fijnstoftoeslag voor dieselauto’s komt. Eigenaren van een oudere dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een toeslag van 15 procent op de motorrijtuigenbelasting.

Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1.350 en 1.450 kilo weegt, kost de zogeheten roettaks jaarlijks 225 euro extra. De motorrijtuigenbelasting die autobezitters betalen, verschilt sterk tussen provincies. Iemand met een benzineauto van 1.200 kilogram betaalt in Noord-Holland 139 euro per kwartaal, terwijl die in Drenthe 156 euro kwijt zou zijn. De wegenbelasting gaat voor het grootste deel naar het Rijk. Die verwacht volgend jaar 131 miljoen euro meer te innen. Provincies ontvangen samen 16 miljoen euro meer dan in 2019.

Roettaks

Oudere dieselauto’s stoten vervuilende fijnstof uit. De overheid wil daarom het bezit en het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken. De toeslag, die ook wel bekend staat als de ‘roettaks’, geldt voor auto’s en bestelwagens die op diesel rijden. Het gaat om dieselauto’s die een fijnstof uitstoten van meer dan 5 milligram per kilometer of die geen gesloten fabrieksroetfilter hebben als de fijnstofuitstoot onbekend is. Ook als de dieselauto een retrofit roetfilter wordt de roettaks in rekening gebracht.

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) houdt in het kentekenregister gegevens bij over fijnstofuitstoot. De Belastingdienst gaat uit van deze gegevens. Op de website RDW is de fijnstofuitstoot van een voertuig na te kijken. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 31 Dec 2019 05:48:05 +0000

Vooruitblik: Wat staat er in 2020 te gebeuren in de rijschoolbranche?

De brancheverenigingen worden samengevoegd en de nieuwe WRM gaat 1 april echt in. Ook wordt de rijopleiding aangepast met verplichte lesonderdelen zoals rijden met rijhulpsystemen en rijden in het donker. Dat zijn de verwachtingen en voorspellingen van de brancheverenigingen in de rijschoolsector.

RijschoolPro vroeg de brancheverenigingen naar hun verwachtingen en voorspellingen voor het nieuwe jaar. Welke ontwikkelingen voorzien zij? En waar hopen ze op?

Sterk CBR-koppel

Ruud Rutten kijkt liever vooruit dan dat hij terugblikt. Van 2020 heeft hij veel positieve verwachtingen voor de rijschoolsector. De voorzitter van de FAM is er vrij zeker van dat de nieuwe WRM op 1 april daadwerkelijk ingaat. “Het heeft veel meer tijd gekost dan nodig was, maar ik ga er vanuit dat het nu lukt.” Ook denkt Rutten dat het CBR komend jaar de boel weer op orde krijgt. “Er zit met Pechtold en Huizinga een sterk koppel in het bestuur. Daadkrachtig. Zij krijgen het op de rit.”

Samenvoegen van brancheverenigingen

Op 1 mei verwacht de voorzitter het vernieuwde startdocument te kunnen aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is een verbeterde en verkorte versie van het vroegere startdocument. Hierin wordt samengevat hoe de wet en regelgeving voor de rijschoolbranche kan worden verbeterd om zo een kwaliteitsslag te slaan. “De diverse werkgroepen zijn enorm gemotiveerd aan de slag gegaan om alle mogelijke opties uit te werken zodat ons vak weer de waardering krijgt die het verdient”, aldus Rutten.

De meest opmerkelijke voorspelling voor 2020 van de FAM-voorzitter is dat hij een opening ziet voor het samenvoegen van de verschillende brancheverenigingen. “Met verschillende afdelingen voor de grote rijscholen en zelfstandigen bijvoorbeeld. Met een keurmerk én een garantiefonds. En als één grote vereniging vormen we een hele serieuze gesprekspartner waar politiek Den Haag absoluut niet omheen kan.”

Gereguleerde rijopleiding

Ook secretaris Irma Brauers van de VRB verwacht dat het er met de WRM toch echt van komt vanaf 1 april. Tevens hoopt ze op stappen richting een gereguleerde rijopleiding in 2020. “Met een vastgesteld lesplan, waarin sommige lesonderdelen moeten worden doorlopen. Denk aan rijden in het donker, ‘s avonds 130 rijden op de snelweg… Of opleiders en instructeurs daaraan voldoen, moet worden gecontroleerd en er moet worden gehandhaafd. Er móét iets gebeuren om zo de verkeersveiligheid te verhogen.” Ze hoopt tevens op veranderingen in het theoriegedeelte.

Dat de rijopleiding met verplichte onderdelen wellicht kostbaarder wordt voor de leerling, vindt Brauers geen argument om de veranderingen niet door te voeren. “Een deuk in je auto rijden is een stuk duurder dan de rijopleiding. En zolang leerlingen, gesteund door hun ouders, kiezen voor de weg van de minste weerstand en voor de ééndaagse theoriecursussen die een zak gebakken lucht zijn, hoeven wij er niet wakker van te liggen dat leerlingen soms een duurder rijbewijstraject moeten doorlopen.”

Rijhulpsystemen in de rijopleiding

“Onze speerpunten voor 2020 liggen voornamelijk op het vlak van bevordering van de verkeersveiligheid en de rol van de Bovag-rijscholen daarin”, antwoordt woordvoerder Tom Huyskens van Bovag gevraagd naar zijn verwachtingen van 2020. Deze branchevereniging ondertekende in 2019 het ADAS-convenant en liet onlangs weten te vinden dat de rijhulpsystemen onderdeel van de rijopleiding en het examen moeten worden. Bovag wil zich samen met partijen als het CBR en IBKI inzetten om de meest gebruikte ADAS-systemen gefaseerd en betaalbaar te integreren in het rijonderwijs en -examen.

Permanente verkeerseducatie

Interim-branchemanager Jurriën Kamst gaat in 2020 samen met de leden op zoek naar nieuwe invulling van de twee kroonjuwelen van Bovag, zijnde de lobby en het keurmerk. “Na het wegvallen van de garantieregeling hebben leden recent in een brainstormsessie bepaald dat deze twee factoren de belangrijkste aandachtspunten zijn, en dienen bij te dragen aan de activiteiten op het vlak van verkeersveiligheid.”
Zoals in de ontmoeting met Kamerlid De Pater (CDA) afgelopen november al werd benadrukt, blijft Bovag in politiek Den Haag ook inzetten op meer professionaliteit in de rijscholenbranche en blijft permanente verkeerseducatie een streven. “Het leertraject houdt niet op bij het behalen van het roze pasje.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 30 Dec 2019 09:54:45 +0000