SWOV: appen met telefoon in houder ook gevaarlijk

Appen tijdens het autorijden is altijd gevaarlijk. Het maakt geen verschil of de telefoon in een houder of in de hand wordt bediend. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het appen op een telefoon die in een houder is geplaatst ongewenst, ook al is alleen het vasthouden van een telefoon verboden. 

Het blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar het effect van appen met de telefoon in een houder op het rij- en kijkgedrag van automobilisten versus het appen met de telefoon in de hand. Het vasthouden van een mobiel tijdens het rijden is verboden, maar het bedienen van een telefoon in een houder is wel toegestaan.

Uit het onderzoek blijkt dat voor de verkeersveiligheid appen op een telefoon die in een houder is geplaatst ook ongewenst is. Enkel een verbod op het vasthouden van een telefoon geeft een verkeerd signaal naar de weggebruikers; ten onrechte zou men hierbij kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wel veilig is. Alvorens de wetgeving te heroverwegen zal echter nader onderzoek naar ‘handheld versus handsfree’ de conclusies uit dit rapport verder moeten onderbouwen.

Appen versus niet appen

Het onderzoek laat zien dat automobilisten langzamer rijden tijdens ritten waarin ze appen achter het stuur dan tijdens ritten waarin ze niet appen. Desondanks variëren ze meer in gereden snelheid, slingeren ze meer en kijken ze minder in de spiegels tijdens ritten waarin ze appen. Ook blijkt dat de deelnemers de ritten waarin ze tijdens het autorijden moesten appen meer belastend vonden dan de ritten waarin ze niet hoefden te appen.

Hand versus houder

De mate van variatie in gereden snelheid, het slingeren, de gemiddelde duur van de blikken op de smartphone, het aantal lange blikken op de smartphone en het in de spiegels kijken verschilt niet tussen appen met de telefoon in de hand of in de houder. De totale duur dat tijdens het appen op de smartphone werd gekeken was bij appen met de telefoon in de houder zelfs langer dan bij appen met de telefoon in de hand. Ook werden er tijdens het appen met de telefoon in de houder meer blikken op de smartphone geworpen dan tijdens appen met de telefoon in de hand.

De bevindingen wijzen erop dat appen onafhankelijk van de positie van de telefoon invloed heeft op motorische, visuele en cognitieve aspecten van autorijden. Er is dus geen reden om aan te nemen dat het veiliger is om tijdens het autorijden de telefoon in de houder te bedienen dan in de hand. Deze problemen komen voor bij jong en oud, man en vrouw en zowel ervaren als onervaren appers.

Verbod

Tijdens het autorijden mag je geen mobieltje vasthouden. De boete als je dit toch doet is 240 euro. Sinds 1 juli 2019 geldt het verbod voor alle mobiele elektronische apparaten – dus ook voor navigatiesystemen, tablets en muziekspelers. Je mag een telefoon wél bedienen als deze in een houder zit, ook is het gebruik van spraakbediening toegestaan. Ook mag je de zogeheten elektronische apparatuur zoals de smartphone wel vasthouden als je stilstaat, zoals in de file of voor een verkeerslicht.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 13 Jan 2020 08:55:46 +0000

Oproep politiebaas: ‘gemeenten moeten lokaal verkeersveiligheidsplan hebben’

Alle gemeenten in ons land zouden een verkeersveiligheidsplan moeten hebben. Op die manier kan de politie beter handhaven en maatregelen eisen op plekken waar de meeste dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden vallen. Dat zegt politiebaas Egbert-Jan van Hasselt in gesprek met De Telegraaf.

“Verkeersveiligheid moet topprioriteit krijgen van lokale bestuurders, maar nog niet de helft van de gemeenten beschikt over een weldoordacht plan om het veiliger te maken voor alle weggebruikers”, aldus Van Hasselt.

De landelijk projectleider Infrastructuur van de Nationale Politie vindt dat onvoorstelbaar. “Het is klip en klaar dat de meeste doden in het verkeer niet op de snelwegen vallen: bijna 90 procent van de dodelijke slachtoffers valt op provinciale en lokale wegen. Bovendien is het merendeel van de slachtoffers (65 procent) een bewoner uit de betreffende gemeente, wat helemaal motiverend zou moeten zijn om serieus gemeentelijk beleid te maken op verkeersveiligheid.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft niet in beeld hoeveel gemeenten een verkeersveiligheidsplan hebben. “Maar het mag duidelijk zijn dat ook wij willen dat het veiliger wordt. Verkeersonveiligheid is een groot maatschappelijk probleem dat ons land jaarlijks 14 miljard euro kost. Dat is onacceptabel”, aldus een woordvoerder in de krant.

(ANP)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 13 Jan 2020 08:30:11 +0000

Poll: Alcohol in het verkeer moet verboden worden

Moet alcohol in het verkeer geheel verboden worden? Daarvoor pleit de European Transport Safety Council (ETSC). Binnen de EU zijn jaarlijks ongeveer 5.000 verkeersdoden te betreuren die gelinkt kunnen worden aan alcoholgebruik in het verkeer. RijschoolPro legt daarom de stelling voor: ‘Alcohol in het verkeer moet verboden worden’.

Bij een kwart van alle dodelijke verkeersongelukken in de EU is alcohol betrokken. Jaarlijks verongelukken daardoor vijfduizend mensen in de unie. Onderzoeksbureau ETSC houdt zich bezig met het terugdringen van het aantal doden en gewonden in het Europese verkeer. In een nieuw rapport pleit het bureau voor een ‘zero-tolerance drink-driving limit’.

Europese regels

Momenteel geldt er in zeven van de achtentwintig lidstaten van de EU een maximum van 0.2 promille alcohol in het bloed. Met dat percentage kan de European Transport Safety Council leven. In negentien landen geldt een maximum van 0.5 promille. In het VK (behalve in Schotland) is een limiet van 0.8 toegestaan. In Nederland mogen mensen die langer dan vijf jaar het rijbewijs hebben 0.5 promille in het bloed hebben. Voor beginnende bestuurders geldt een lagere limiet. Wie wordt aangehouden met meer dan 0.8 kan rekenen op een educatieve maatregel.

RijschoolPro legt de volgende stelling voor: ‘Alcohol in het verkeer moet worden verboden’. Eens of oneens? En nog wat andere vragen om over na te denken: moeten de regels in alle Europese landen gelijk worden getrokken? Is de Nederlandse toegestane limiet streng genoeg?

Moet alcohol in het verkeer geheel verboden worden?

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 10 Jan 2020 07:15:14 +0000

Eindscore 2019: 446.114 nieuwe personenauto’s

Uit de officiële cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er in 2019 in totaal 446.114 nieuwe personenauto’s zijn geregistreerd. Dat is 0,6 procent meer dan het jaar ervoor. In december werden grote aantallen, vooral elektrische, auto’s afgeleverd voor de zakelijke markt, om zodoende nog te kunnen profiteren van de lage bijtelling van 2019.

De bijtelling voor privégebruik van zakelijke elektrische auto’s is per 1 januari verhoogd van 4 procent naar 8 procent, voor zover het de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs betreft. Over het bedrag boven die grens is 22 procent bijtelling verschuldigd, zoals ook wordt berekend over de gehele waarde van zakelijke auto’s op fossiele brandstoffen. Voor de elektrische auto’s die vóór 1 januari werden geregistreerd geldt nog een bijtelling van 4 procent over de eerste 50.000 euro. De elektrische auto die veruit het meest geregistreerd werd in 2019 was dan ook de Tesla Model 3, met 29.922 stuks.

50.000 elektrische auto’s

De exacte cijfers per brandstofsoort zijn nog niet bekend, maar volgens Bovag en RAI Vereniging zijn er in 2019 ruim meer dan 50.000 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. Voor 2020 gaan de brancheorganisaties voor de gehele markt vooralsnog uit van een verkoopniveau van 425.000 personenauto’s, waarvan minimaal 10 procent elektrisch. Door de verhoging van de bijtelling per 1 januari zijn veel elektrische auto’s nog in 2019 op kenteken gezet. Het effect hiervan is dat de eerste maanden van 2020 lagere aantallen zullen laten zien. Komend jaar komen veel fabrikanten met een keur aan elektrische modellen op de markt. Aangezien per 1 januari 2021 het bijtellingstarief voor e-auto’s wederom wordt verhoogd (van 8 naar 12 procent), kan er tegen het einde van het jaar weer een run ontstaan, zoals afgelopen december.

De meest geregistreerde merken in 2019 waren:
Volkswagen met 47.452 stuks en 10,6 % marktaandeel
Opel (3324, 7,3 %)
Tesla (30.911, 6,9 %)
Peugeot (29.318, 6,6 %)
Toyota (27.128, 6,1 %)

De meest geregistreerde modellen in 2019 waren:
Tesla Model 3 met 29.922 stuks en 6,7 % marktaandeel
VW Polo (12.920, 2,9%)
Ford Focus (10.478, 2,4%)
VW Golf (9.263, 2,1%)
Kia Niro (9.235, 2,1%)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 10 Jan 2020 06:31:56 +0000

Branche verdeeld over rijhulpsystemen als onderdeel van de rijopleiding

Een nipte meerderheid van de lezers van RijschoolPro vindt het zinvol dat rijhulpsystemen onderdeel van de rijopleiding worden. De eindstand: 52 procent is voor, 48 procent is tegen. 

Advanced Drivers Assistance Systems (ADAS) worden steeds meer gemeengoed. Veel auto’s hebben zijn al uitgerust met systemen zoals cruise control en lane-keeping assistance. Vanaf 2022 zijn autofabrikanten zelfs verplicht auto’s met verschillende systemen uit te rusten. Het grootste argument voor het inzetten van ADAS is het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid

In december verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over ADAS. De conclusie in dat rapport is dat rijhulpsystemen de verkeersveiligheid aanzienlijk kunnen verbeteren, maar dat automobilisten te weinig weten over het gebruik ervan om van de voordelen te profiteren. Een van de aanbevelingen waarmee het rapport afsluit is dat ADAS onderdeel moet worden van de rijopleiding en het rijexamen. 

Branchevereniging Bovag reageerde direct op het rapport met de aankondiging zich in te willen zetten om ADAS onderdeel van de rijopleiding en het praktijkexamen te laten worden.

Stelling

RijschoolPro legde naar aanleiding van deze berichten aan de lezers de volgende stelling voor: rijhulpsystemen moeten onderdeel worden van de rijopleiding. Een nipte meerderheid van de reacties is het eens. 52 procent van de lezers van het vakblad kan zich hierin vinden, 48 procent is het oneens. 

Reacties

Rijinstructeurs geven in reacties op de stelling aan dat ze op termijn niet meer om de systemen heen kunnen, zeker als vanaf 2022 alle nieuwe auto’s zijn uitgerust met ADAS. In de praktijk zullen leerlingen in auto’s met én zonder de systemen gaan rijden. Dan is het belangrijk dat ze al bij ons in de auto ermee kennis hebben gemaakt. “Je ontkomt er dan zeker niet meer aan. Ook de inhoud van het examen zal na verloop van tijd gaan veranderen”, is een van de reacties.

Tegenstanders benadrukken dat vertrouwen in ADAS zorgt voor minder vaardigheid in het autorijden, wat problematisch is in noodgevallen. De bestuurder blijft verantwoordelijk, daarom is het belangrijker om in de rijopleiding te focussen op autorijden zonder hulpsystemen.

Rijhulpsystemen moeten onderdeel worden van de rijopleiding

  • Eens (51.9%)
  • Oneens (48.1%)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 09 Jan 2020 13:44:20 +0000

Extra spiegels vanaf juli niet meer verplicht op lesvoertuig

Een lesvoertuig hoeft vanaf 1 juli 2020 geen extra binnen- of buitenspiegels meer te hebben voor de rijinstructeur, mits het voertuig een ‘goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem’ heeft. Het is een van de wijzigingen in het Reglement Rijbewijzen.

In het Reglement Rijbewijzen zijn de eisen voor opleidings- en examenvoertuigen vastgelegd. Een van de wijzigingen die binnenkort doorgevoerd moet worden heeft betrekking op het gebruik van extra binnen- en buitenspiegels. Die spiegels zijn niet langer verplicht, voorwaarde is wel dat er een goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem aanwezig is in het voertuig en dat de rijinstructeur in de gelegenheid is het achter hem gelegen weggedeelte te overzien. De wijziging geldt voor lesvoertuigen en examenvoertuigen in de categorieën B, C1, C, D1, D en E.

Camera’s

In een toelichting op de wijziging valt te lezen: “Op niet al te lange termijn zijn er, in elk geval voor vrachtwagens en bussen, motorrijtuigen beschikbaar waarbij het zicht van de bestuurder niet meer geregeld is via spiegels, maar via bijvoorbeeld camera’s. Om ook te kunnen lessen en te examineren in voertuigen die in plaats van spiegels zijn voorzien van een ander goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem of systemen, is nu geregeld dat ook kan worden gelest of examen kan worden afgenomen met een voertuig dat is voorzien van zo’n ander goedgekeurd systeem dan een spiegel. De inhoudelijke eis, namelijk dat de rijinstructeur of de examinator het rechts en links naast en achter hem gelegen weggedeelte moet kunnen overzien, blijft wel ongewijzigd.”

Ontwerpbesluit

Een ontwerpbesluit betekent niet per se dat dit het definitieve reglement is wat op 1 juli ingaat. De wijzigingen in het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) en het Reglement rijbewijzen is half december naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer heeft tot 31 januari de mogelijkheid zich uit te spreken, daarna wordt het voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De beoogde ingangsdatum van het besluit is 1 juli 2020.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 09 Jan 2020 06:50:08 +0000

Minimumleeftijd voor niet-rijbewijsplichtige motorvoertuigen vastgesteld op 16 jaar

De minimumleeftijd voor het besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijsplicht is vastgesteld op 16 jaar. Dat is een van de wijzigingen in het Reglement Rijbewijzen die op 1 juli dit jaar moet worden doorgevoerd.  

In het Reglement Rijbewijzen zijn de eisen voor opleidings- en examenvoertuigen vastgelegd. Een van de wijzigingen die binnenkort doorgevoerd moet worden, heeft betrekking op de minimumleeftijd waarop je een voertuig mag besturen. De minimumleeftijd voor motorvoertuigen zonder rijbewijsplicht is naar zestien jaar getrokken. Eerder was dit nog niet vastgelegd in het Reglement.

Wijziging

Het derde lid van vijfde artikel van het Reglement Rijbewijzen wordt in juli gewijzigd. Vanaf dan is vastgelegd dat bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers, gehandicaptenvoertuigen, motorrijtuigen met beperkte snelheid, alsmede bestuurders van motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijsplicht geldt, een minimumleeftijd geldt van 16 jaar. Voorheen was voor het besturen van motorvoertuigen zonder rijbewijsplicht geen minimumleeftijd vastgesteld in het Reglement.

Ontwerpbesluit

Een ontwerpbesluit betekent niet per se dat dit het definitieve reglement is wat op 1 juli ingaat. De wijzigingen in het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) en het Reglement rijbewijzen is half december naar de Tweede Kamer gestuurd. Nu heeft de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken, daarna wordt het voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De beoogde ingangsdatum van het besluit is op 1 juli 2020.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 08 Jan 2020 13:22:30 +0000

CBR verplaatst duizenden examens vanwege brandschade in Rijswijk

Het CBR in Rijswijk kan door brandschade naar verwachting tot 1 mei géén examens afnemen. Op vrijdag 3 januari werd in het CBR-examencentrum in Rijswijk brand gesticht. 

De locatie in Rijswijk is een van de grootste examenlocaties van Nederland. Gemiddeld worden hier zo’n 1.800 theorie-examens en 700 praktijkexamens per week afgelegd. Tot 1 mei moeten kandidaten uitwijken naar de andere CBR-locaties. Om examenkandidaten zo snel en goed mogelijk te helpen gaat het CBR ook ’s avonds en op zaterdag theorie-examens afnemen.

Het CBR benadert kandidaten en opleiders zo veel mogelijk rechtstreeks om hen te informeren over hun geplande examen. Ook is voor klanten een speciale webpagina ingericht en zorgt het CBR voor een maximale bereikbaarheid van de klantenservice.

Praktijk- en taxi-examens

Voor de praktijkexamens (inclusief de taxi-examens van CCV) heeft het CBR onderdak gevonden in Event Plaza aan de Lange Kleiweg 86, dit ligt vlakbij het examencentrum zodat de praktijkkandidaten in een bekende omgeving kunnen afrijden. De rijtesten in het kader van Rijgeschiktheid vertrekken voorlopig vanaf de nevenvestiging van het CBR aan de Lange Kleiweg 60.

Theorie-examens

Al gereserveerde theorie-examens voor deze en volgende week zijn of worden verplaatst naar een datum op korte termijn in de CBR-locaties Barendrecht, Schelluinen, Haarlem of Utrecht. De centra zijn hiervoor ook op zaterdag en in de avonduren open. Als het nieuwe examenmoment niet uitkomt, kan de kandidaat een dag na de nieuwe examendatum zelf kosteloos een nieuw theorie-examen inplannen via Mijn CBR. Kandidaten die een examen na 20 januari hebben gereserveerd krijgen volgende week bericht dat zij zelf kosteloos een nieuw examenmoment kunnen inplannen op Mijn CBR.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 08 Jan 2020 08:52:03 +0000

Brandstichter CBR zit voorlopig nog vast

De 38-jarige man die afgelopen vrijdag werd aangehouden op verdenking van brandstichting bij het CBR in Rijswijk blijft nog zeker twee weken vastzitten.

RTL Nieuws meldt dat de man een Syriër zou zijn die al meerdere keren is gezakt voor het rijexamen, ook voor het BNOR-examen. Ook zou hij examinatoren hebben bedreigd. Vrijdagochtend liep hij met een brandbaar middel naar binnen, wat hij daarna in brand stak. Twee examinatoren zijn de man achterna gegaan, waarna de politie hem heeft aangehouden.

Examens verplaatst

Toen de brand uitbrak, waren er circa dertig mensen in het pand aanwezig. Doordat iedereen tijdig geëvacueerd werd door de BHV’ ers van het CBR, raakte niemand gewond. De brandweer bluste het vuur en om 8.30 uur werd het sein brandmeester gegeven. De examens van vrijdag zijn geannuleerd, dat waren er ongeveer zestig. Theorie-examens stonden niet gepland voor deze dag.

De locatie is nu nog vergrendeld door de politie, de examens vinden zolang plaats vanaf het nabijgelegen Event Plaza in Rijswijk. Tot nader order kunnen er geen theorie-examens worden geboekt in Rijswijk. De theorie-examens die nog op de agenda stonden, worden zoveel mogelijk verplaatst naar locaties in de omgeving. De kandidaat hoeft geen actie te ondernemen als het nieuwe examenmoment niet uitkomt. Een dag na dit examenmoment kan de kandidaat zelf via Mijn CBR een nieuw examen plannen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 07 Jan 2020 14:07:47 +0000