Jongepier gaat opleiden in Rotterdam

Jongepier Verkeersopleidingen start op 4 maart met een spoedopleiding tot rijinstructeur in Rotterdam. Ook gaat de opleider WRM bijscholingen in de Maasstad verzorgen.

Met de uitbreiding naar Rotterdam, biedt Jongepier nu in vier plaatsen de opleiding tot rijinstructeur aan: Aalsmeer, Arnhem, Soest en Rotterdam. In september vorig jaar opende Jongepier in Arnhem, toen nam de opleider de zogeheten goodwill over van het failliet BOAA. Op 4 maart wordt in Rotterdam gestart.

Bijscholing

De WRM bijscholingen die de opleider gaat verzorgen in de Maasstad starten vanaf een maandje later. Het gaat om de volgende bijscholingen: Het RVV, Coaching en feedback geven, Stagementor, Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer.

De familie Jongepier verzorgt al rij-instructeursopleidingen sinds 1981. Jongepier Verkeersopleidingen Nederland is lid van de LBVI, landelijke belangenvereniging voor verkeersopleidingsinstituten. De bedrijfsmissie luidt: kwalitatief het beste opleidingsinstituut zijn in de mobiliteitsbranche; bijdragen aan een veiliger verkeer; de kwaliteit van rij-instructeurs op een hoger niveau te krijgen.

Gewijzigde WRM

Jongepier houdt de komende tijd WRM-workshops voor (aankomende) rijinstructeurs. De opleider geeft in de workshops samen met het IBKI uitleg over de wijzigingen in de WRM die per 1 april 2020 in werking treden. ‘Alle onderwerpen komen aan bod’, zegt de opleider. Denk aan: de vooropleidingseis, de VOG-verplichting, de stage, vervolgopleiding, bijscholingen theorie en praktijk, de sanctie. Er is tijdens de workshop uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 22 Jan 2020 06:00:43 +0000

Consumentenbond bemiddelt bij schadevergoeding CBR

De Consumentenbond gaat automobilisten helpen bij het krijgen van een schadevergoeding van het CBR. Het gaat om vergoedingen voor mensen die door de opgelopen wachttijden bij het rijvaardigheidsbureau kosten hebben moeten maken. Het CBR vermeldt op de eigen site een lijst met kosten die in aanmerkingen komen, volgens de Bond is die lijst echter niet compleet. 

Ruim 80.000 automobilisten konden het afgelopen jaar niet de weg op door toedoen van het CBR. Door grote achterstanden bij die organisatie, moesten zij soms meer dan een half jaar wachten op verlenging van hun, inmiddels verlopen, rijbewijs. Ook voor consumenten die rijexamen wilden doen, duurde het soms maanden voordat ze konden afrijden. Veel mensen maakten hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld doordat zij alternatief vervoer moesten gebruiken of door annulering van een (auto)vakantie.

Categorie ‘overig’

Voor kosten die mensen hebben moeten maken door de wachttijd, stelt het CBR een vergoeding beschikbaar. De Consumentenbond laat weten de lijst vergoedingen niet volledig te vinden. Extra uitgaven voor bijvoorbeeld het aanpassen van een vakantie of het bezorgen van spullen staan er niet op. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Tijdens gesprekken die we voerden met het CBR hierover sprak men nog over een categorie ‘overige kosten’, maar die zien we niet terug op de site.”

Compensatieformulier

Consumenten die bij het CBR geen vergoeding krijgen of deze te laag vinden, kunnen terecht op de website van Consumentenbond Claimservice. Daar kunnen ze hun kosten in kaart brengen en een compensatieverzoek opstellen. De Consumentenbond treedt vervolgens op als bemiddelaar en legt de compensatieverzoeken voor aan het CBR. Molenaar: “Wij rekenen erop dat het CBR gedupeerden in redelijkheid tegemoet komt.” De bemiddeling is voor leden en niet-leden gratis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 21 Jan 2020 09:07:32 +0000

Automobilisten ‘zeer tevreden’ over de Nederlandse wegen

Automobilisten zijn zeer tevreden over de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW in eind vorig jaar uitvoerde onder bijna 10.000 Nederlandse automobilisten. De weggebruikers zijn tevreden over zowel Rijkswaterstaat als de provincies en de gemeenten als wegbeheerder en deze tevredenheid is sinds het begin van de metingen in 2013 voor alle drie typen beheerders fors toegenomen.

De belangrijkste sterke punten van de Nederlandse wegen zijn volgens weggebruikers de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Deze komen bij alle beheerders als sterk punt terug. Voor Rijkswaterstaat en de gemeente is rijcomfort een pluspunt, voor Rijkswaterstaat en de provincie is de staat van het wegdek een gezamenlijk pluspunt. Ten slotte geldt voor de provincie dat zicht een sterk punt is en voor de gemeente de mate waarin de ingeschatte reistijd overeenkwam met de werkelijke reistijd.

Verbeterpunten van onze wegen

Er zijn ook verbeterpunten waaraan wegbeheerders kunnen werken. De belangrijkste kansen voor verbetering liggen bij alle wegbeheerders in de doorstroming en uitvoering van wegwerkzaamheden. Voor zowel de provincie als de gemeente is daarnaast verkeersveiligheid een aandachtspunt. Voor de gemeente is doorstroming bij werkzaamheden een aspect dat prioriteit heeft en bij de provincies is verkeersinformatie nog een verbeterpunt.

Regionale verschillen

Er is geen wegbeheerder die als slecht wordt beoordeeld, maar er zijn wel regionale verschillen tussen de beheerders. Weggebruikers van de provinciale wegen zijn het meest tevreden over Friesland en Drenthe als wegbeheerders. Weggebruikers zijn minder dan gemiddeld tevreden over de provincie Zeeland als wegbeheerder van de provinciale wegen, hoewel deze provincie wel het beste scoort op het gebied van rijcomfort en uitwijkmogelijkheden bij pech. De gemeente Zwolle komt als beste wegbeheerder van de gemeentelijke wegen naar voren, terwijl de gemeenten Enschede, Den Haag en Amsterdam minder dan gemiddeld scoren. De Rijkswaterstaat regio’s Noord-Nederland en Zee en Delta scoren gemiddeld het best. De regio West-Nederland Zuid scoort gemiddeld het laagst met als belangrijkste aandachtspunt de ontevredenheid over de doorstroming.

Over het wegbelevingsonderzoek

Het doel van het tweejaarlijkse wegbelevingsonderzoek is om de wensen en meningen van de weggebruiker als wegbeherende organisaties gezamenlijk te monitoren. Naar aanleiding hiervan kijken de beheerders welke acties zij kunnen oppakken om de tevredenheid nog verder te verhogen. Het in kaart brengen van regionale accenten is hierbij erg nuttig, zodat wegbeheerders van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen zij verbeterpunten als regio, dus over de grenzen van hun organisatie heen, oppakken.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 21 Jan 2020 08:15:02 +0000

Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst met aandoeningen waarbij mensen zich periodiek moeten laten herkeuren om auto te mogen rijden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

De Kamer had Van Nieuwenhuizen gevraagd om te onderzoeken of een versoepeling mogelijk is op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Mensen die genezen zijn van bepaalde ziektes, of die lijden aan een aandoening met een stabiel ziektebeeld, zouden dan wellicht gevrijwaard kunnen worden van een tijdrovende herkeuring.

Daarmee hoopte een Kamermeerderheid ook de druk op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wat te verlichten. De organisatie kampt met lange wachtlijsten van mensen die hun rijbewijs willen verlengen, en daarvoor wegens hun leeftijd of ziekte opnieuw medisch gekeurd moeten worden.

Geen versoepeling

De Gezondheidsraad geeft in de brief aan dat de commissie rijgeschiktheid op korte termijn geen verdere versoepelingen verwacht te kunnen adviseren en geen verdere differentiatie kan aanbrengen. In de Regeling eisengeschiktheid 2000 (REG2000) staat beschreven wanneer je mag rijden als je een aandoening hebt of medicatie gebruikt.

De commissie die zich binnen de Gezondheidsraad bezighoudt met advies over medische rijgeschiktheid brengt periodiek advies uit. De commissie baseert dat advies op recent wetenschappelijk inzicht, schrijft de Gezondheisraad in een toelichting. Daarbij wordt maatschappelijk belang en individueel belang tegen elkaar afgewogen. Het uitgangspunt daarbij is dat de REG 2000 niet onnodig beperkend is, dat wil zeggen dat er alleen beperkingen worden opgelegd als de verkeersveiligheid daar aanleiding voor geeft.

Rijbewijsrichtlijn

De REG 2000 is op veel punten specifieker dan de Europese Rijbewijsrichtlijn, en slechts in enkele gevallen strenger. Binnen aandoeningen wordt soms onderscheid gemaakt naar de ernst van de aandoening, zodat bijvoorbeeld niet de hele groep patiënten een (her)keuring nodig heeft.

Het is mijn inschatting dat de commissie op zeer korte termijn geen versoepelingen kan adviseren en geen verdere differentiatie kan aanbrengen door van alle aandoeningen de wetenschappelijke bewijskracht in kaart te brengen. De Commissie Rijgeschiktheid zal de komende tijd over specifieke onderdelen van de REG 2000, in nauwe afstemming met uw ministerie, blijven adviseren. Bij het prioriteren kan het behulpzaam zijn om eerst te kijken naar onderdelen waar de REG 2000 strenger is dan de Europese Rijbewijsrichtlijn.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 27 Jan 2020 08:50:59 +0000

CBR-directeur Pechtold rijdt mee met taxi-examen

Alexander Pechtold, sinds enkele maanden de algemeen directeur van het CBR, heeft onlangs meegereden met een verplicht praktijkexamen taxi. Dit TVP-examen werd – met succes – afgelegd door een kandidaat van Taxiwerq.

Pechtold heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en burgemeester. Per 1 november 2019 werd hij door minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd als algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Hij is aangesteld om deze organisatie door een moeilijke fase heen te loodsen en te versterken richting de toekomst.

Andere praktijkexamens

Om het werkveld beter te leren kennen, woonde Pechtold dus vorige week vrijdag een praktijkexamen taxi bij. Dat deed hij vanaf de achterbank van het taxivoertuig. Het examen werd afgelegd door een kandidaat van Taxiwerq en afgenomen door een medewerker van de CCV, een divisie van het CBR. De kandidaat in kwestie slaagde voor het examen. De komende tijd zal Pechtold ook andere praktijkexamens bijwonen om in beeld te krijgen hoe deze in in hun werk gaan.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Vincent Krabbendam
Publicatie datum: Fri, 24 Jan 2020 07:40:24 +0000

Opnieuw meer mensen op de motor

In 2019 reed een recordaantal motoren rond in Nederland: 746.755 stuks. Er werden vorig jaar bovendien 14.014 nieuwe motorfietsen geregistreerd en dat is het hoogste aantal nieuwe registraties sinds 2009. In 2019 reden er 1,7 procent meer motoren in ons land dan in 2018.

De motorcijfers komen van de Bovag, RAI Vereniging en RDC. Ten opzichte van 2018 steeg de afzet van nieuwe motorfietsen in 2019 met 7,3 procent.

Meer examens

Ook in het aantal mensen dat ieder jaar examen doet voor de motor is groei te zien. Uit cijfers van het CBR blijkt dat in 2014 nog 19.380 mensen slaagden voor hun examen AVD deden, in 2018 waren dit er 28.815 – bijna 10.000 meer. En de groei blijft erin zitten: in de eerste drie kwartalen van 2019 al 22.373 mensen succesvol het examen af.

BMW was afgelopen jaar het populairste merk met 2.302 verkochte exemplaren en een marktaandeel van 16,4 procent. Yamaha en Kawasaki volgden met respectievelijk 2.179 (15,5 procent) en 1.918 stuks (13,7 procent). De top-vijf werd gecompleteerd door Honda met 1.278 verkopen en KTM met 1.258, beide met een marktaandeel van circa 9 procent.

Zo’n beetje ieder kwartaal laten de motorcijfers groei zien. Vooral in de Randstad blijkt de motor voor veel mensen een serieus alternatief voor de dagelijkse verkeersbehoefte. Steeds meer forenzen zijn op zoek naar oplossingen in de strijd tegen files en parkeerproblemen. Dat blijkt ook uit de meest verkochte modellen, waarbij comfort een belangrijk USP is.

Occasionrecord

De verkoop van gebruikte motorfietsen door de vakhandel aan consumenten steeg in 2019 naar het hoogste niveau ooit. In vergelijking met 2018 nam het volume met 10,7 procent toe naar 47.053 stuks. De occasionhandel tussen particulieren onderling daalde vorig jaar juist met 4 procent ten opzichte van 2018, tot 76.841 stuks. In totaal kochten Nederlandse motorrijders in 2019 dus 123.894 tweedehands motorfietsen en dat is een record. Honda was vorig jaar als occasion het populairste merk bij de verkoop door vakhandelaren, met een marktaandeel van 17,4 procent, gevolgd door Yamaha (15,7 procent) en BMW (15,5 procent).

Lees ook: Recordaantal mensen op de motor

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 24 Jan 2020 06:27:35 +0000

CBR blijft slagingspercentages communiceren

Het CBR blijft nu en in de toekomst informatie over slagingspercentages en het gemiddeld aantal lesuren geven. Het rijvaardigheidsbureau vindt het belangrijk dat kandidaten een geïnformeerde keuze kunnen maken voor een rijopleiding. Wel gaat het CBR dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.

Dat laat het CBR weten in een reactie op het verslag van het Rijschool Samenwerkings Team (RST) over een overleg tussen beide partijen. Het CBR nuanceert een aantal punten waarmee het RST vorige week naar buiten kwam.

Rijbewijstips

In overleg met de brancheorganisaties in de rijschoolbranche heeft het CBR de rijbewijstips ontwikkeld. De zestien tips zijn opgesteld zodat kandidaten beter weten wat ze te wachten staat in het rijbewijstraject. In de tips wordt een gemiddelde lesprijs van 42 euro genoemd en een gemiddeld aantal van 39 benodigde lessen.

Het RST struikelt over de getallen en wil ze verwijderd zien. Door gemiddelden te noemen worden verwachtingen gewekt en dat vindt het team onwenselijk. Want: ‘Rijles is maatwerk’. Waar het RST eerst een staking aankondigde om alle punten van onvrede onder de aandacht te brengen, zijn ze nu gematigder van toon. Het team is in gesprek met verschillende partijen om hun actiepunten over te brengen, waaronder het CBR.

In een weergave van het RST van het overleg met het CBR is te lezen dat het CBR de informatie op de website aan gaat passen. Dat klopt niet helemaal, laat het CBR in een reactie weten. Wel wordt de informatie geëvalueerd.
Het CBR zegt het belangrijk te vinden dat kandidaten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. “Daarin zit ook een richtprijs voor rijlessen. We gaan dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.” Overigens zijn de percentages van het vierde kwartaal inmiddels verwerkt op de website.

Tarieven

Het RST wil zo snel mogelijk de tarieven voor de examens weten voor 2021, zodat rijscholen met die informatie hun eigen tarieven weer kunnen bepalen. Het RST kondigt aan dat de tarieven voor de zomer bekend zijn, het CBR laat weten de wens te begrijpen maar ook dat het nog onduidelijk is wanneer de tarieven bekend worden. “We gaan wel eerder in gesprek met de branche over de macro-economische ontwikkelingen die wij gezamenlijk zien”, aldus woordvoerster Irene Heldens.

Vernieuwing van TOP

Het CBR wil boekingssysteem TOP wel degelijk vernieuwen. Volgens het RST zou dit geen prioriteit zijn vanwege budgettaire problemen. Dat spreekt de woordvoerster tegen. “Het is onze wens om TOP internet te vernieuwen. Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli 2019 een innovation lab plaatsgevonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben opleidingsinstituten en CBR gewenste functionaliteiten van het nieuwe systeem verder uitgewerkt. (…) Op basis van de gewenste functionaliteiten wordt verkend wat de (technische) mogelijkheden zijn en hoe het project wordt vormgegeven. Natuurlijk worden brancheorganisaties en de Gebruikersgroep TOP betrokken bij het vervolg.”

Eendaagse theorie-opleidingen

Tot slot gaat het CBR gaat in hun reactie in op de opmerkingen over de eendaagse theorie-opleiders. “We horen signalen uit de branche over de eendaagse theorie-opleidingen”, laat de woordvoering weten. Signalen opvangen is iets anders dan de ergernis die in de branche erkennen, zoals het RST noteert.

“Hoe iemand zich voorbereid op het theorie-examen staat vrij. Er zijn ook kandidaten die zich via zelfstudie voorbereiden op het examen.” Wel benadrukt het CBR een eerlijke verdeling van examenplekken belangrijk te vinden en maatregelen te nemen om dat te bewerkstelligen. De aanpassing van het theorie-examen per 1 november is bedoeld om kandidaten nog beter voorbereid de weg op te laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen.

Achtergrond

Begin januari was het RST te gast bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen om hun actiepunten te bespreken. Het Rijschool Samenwerkings Team is ontstaan vanuit onvrede met de bestaande brancheverenigingen, het kreeg vorm op social media. De afkorting RST stond voor Rijschool Stakings Team, inmiddels staat de S voor Samenwerkings.

Het team kondigde een grootschalige stakingsactie aan, waarbij ze met lesauto’s naar het Malieveld wilden rijden om een bewustwording rondom de rijschool te creëren en een ‘gezonde branche’ af te dwingen. In plaats van het opzetten van een staking, is het RST nu druk met overleg met branchepartijen zoals het CBR, IBKI en het ministerie van IenW.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 23 Jan 2020 07:22:42 +0000