Bromfiets- en motorexamens bij het CBR starten vanaf 11 mei

Op maandag 11 mei start het CBR weer met het afnemen van de praktijkexamens voor de bromfiets en het motorexamen voertuigbeheersing.
Vanaf volgende week maandag worden de praktijkexamens voor de brommer en het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) weer afgenomen bij het CBR. Tijdens die examens gelden de anti-coronarichtlijnen van het RIVM, zoals het houden van anderhalve meter afstand. De motorexamens verkeersdeelneming (AVD) starten op een later moment. Het CBR onderzoekt nog hoe dat examen volgens de RIVM-adviezen moet gaan plaatsvinden.

Herstart

Het CBR informeert alle examenkandidaten en hun rijscholen zo veel als kan persoonlijk over het herstarten van het praktijkexamen bromfiets en motorexamen voertuigbeheersing. Het is nog niet bekend wanneer het CBR start met de overige praktijk- en theorie-examens.

Lees ook: 

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 06 May 2020 13:12:08 +0000

Amsterdamse instructeur krijgt boete voor illegale rijles

Een rijinstructeur in Amsterdam is door de politie aangehouden en bekeurd voor het geven van autorijles. Het lesvoertuig had weliswaar geen L-bord op het dak, maar omdat de situatie behoorlijk leek op een rijles besloten agenten de auto aan te houden.
Dagblad De Telegraaf bericht over het voorval. De Amsterdamse politie zag op de snelweg een auto rijden die zij aanmerkten als lesauto. Bij inspectie bleek er inderdaad dubbele bediening in het voertuig te zitten. De bestuurster had geen rijbewijs en de bijrijder was van beroep rijinstructeurs. Het duo hield vol dat er geen sprake was van een rijles, maar dat geloofden de agenten niet. “De vrouw zou zijn vriendin zijn met wie de bijrijder een ritje maakte. Laat dit echter nou niet dezelfde vrouw zijn waarmee de man op dit moment samenwoont en getrouwd is…”

Vooralsnog is het geven van autorijles verboden vanwege de coronamaatregelen. Wie daar geen gehoor aan geeft, kan een boete tot 4000 euro krijgen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 06 May 2020 08:37:36 +0000

Rijles in België vanaf 11 mei weer toegestaan

In België gaan de rijscholen, opleidings- en examencentra gefaseerd herstarten. Vanaf 11 mei zijn alle lessen en nascholing weer toegestaan, vanaf 18 mei worden weer examens afgenomen. Een mondkapje wordt verplicht tijdens de rijles. 
Rijles is van een maatschappelijk belang, valt te lezen in een verklaring van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Dat is de reden voor België om snel op te starten met lessen en examens. “Voor heel wat mensen is het behalen of behouden van een rijbewijs essentieel. Zo zijn bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs verplicht om tijdig nascholingen te volgen, zo niet vervalt hun rijbewijs. Voor jongeren kan het rijbewijs een noodzakelijke schakel zijn voor hun toetreding tot de arbeidsmarkt”, aldus Peeters.

Opstarten vanaf 11 mei

Rijscholen mogen opstarten vanaf 11 mei en kunnen dus opnieuw alle rijlessen geven, rijgeschiktheidsonderzoeken uitvoeren, nascholingscursussen en terugkommomenten organiseren. De geldigheid van volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 30 december: het resultaat van het theorie-examen, de geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool en de geldigheid van een geslaagd examen op privéterrein.

Rijexamencentra

Vanaf 18 mei worden er ook weer theorie- en praktijkexamens afgenomen. De praktijkexamens zijn op dat moment beperkt tot A en AM, C en D. Vanaf 25 mei starten de praktijkexamens B, BE en G (landbouwvoertuigen) opnieuw op.

Code 95 wordt verlengd tot 30 september conform de regeling van de federale overheid. Wanneer de code 95 op het rijbewijs vervalt tussen 16 maart en 30 september, dan blijft de code op het rijbewijs geldig tot 30 september. De nascholingen vakbekwaamheid (code 95) mogen vanaf 11 mei weer van start.

Veiligheidsmaatregelen

Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid en hygiëne. Die afspraken gaan verder dan de generieke maatregelen rond social distancing. Minister Peeters: “De opstart moet in alle veiligheid kunnen verlopen en daar zullen de nodige maatregelen voor genomen worden. Daarnaast vragen we aan iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Voor alle deelnemers geldt zowel bij rijscholen, opleidingsinstellingen als examencentra de logische gezondheidsbasisregel: voelt u zich ziek, kom dan zeker niet uit uw kot en maak een nieuwe afspraak.”

Dit zijn de maatregelen:

  • Handen ontsmetten is verplicht;
  • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet;
  • Mondmaskers zijn verplicht bij rijlessen, opleidingen code 95, rijexamens en het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan);
  • Materiaal of veiligheidskledij (balpennen, helm, veiligheids-handschoenen, oortjes, etc) moet voorzien worden door de kandidaat;
  • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald;
  • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het in een hygiënische staat bevindt.

21.000 examens inhalen

Jaarlijks worden er een 205.000 theorie- en 145.000 praktijkexamens afgelegd in de examencentra in Vlaanderen. Door de coronanoodmaatregelen was dit niet meer mogelijk sinds 16 maart en werden er ook geen lessen meer gegeven in de opleidingscentra. Dit betekent dat er voor de maanden maart en april een inhaalbeweging moet gemaakt worden van ruim 21.000 examens.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 01 May 2020 14:26:07 +0000

Voorlopig geen versoepeling in verbod op rijlessen

Het is niet waarschijnlijk dat rijlessen voor 20 mei weer opgepakt kunnen worden. Dat bleek woensdagavond tijdens de update die premier Rutte gaf van het crisisberaad van het kabinet over de coronamaatregelen. Wel zei Rutte dat als er ruimte is om de maatregelen rondom contactberoepen te versoepelen voor 20 mei, dat het dan ook gebeurt. “Maar daar is op dit moment geen enkele aanwijziging voor.”
Het uitoefenen van contactberoepen is nog altijd verboden, dat betekent dat ook rijles geven nog altijd niet is toegestaan. Het verbod staat tot en met 19 mei. Mocht er voor die tijd reden zijn om te versoepelen, dan zal dat gebeuren. Een versoepeling is echter niet waarschijnlijk. In de week voorafgaand aan 19 mei wordt vanuit de overheid opnieuw een persconferentie gegeven waarin de coronamaatregelen worden besproken.

Verrommelen

“Het lijkt erop dat het naleven van de maatregelen een beetje aan het verrommelen is”, sprak Rutte. “Als de cijfers, doordat mensen toch te veel de straat op gaan, minder goed worden, dan wordt het heel moeilijk om te gaan versoepelen. Maar als het goed gaat en er komt ruimte, dan kunnen we op een gegeven moment zeggen dat de contactberoepen weer aan de slag kunnen. Maar dan moet er wel ruimte zijn. Als er voor 20 mei ruimte is om te versoepelen dan doen we dat, maar daar is op dit moment geen enkele aanwijzing voor.

Opmerkelijk genoeg wordt motorrijles momenteel in Groningen toegestaan. De redenatie hierachter is dat motorrijinstructeur geen contactberoep is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat buigt zich momenteel over het vraagstuk of motorrijles ook landelijk wordt toegestaan.

Lees ook: 

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 30 Apr 2020 08:17:23 +0000

Steun noodzakelijk voor voortbestaan rijschoolsector

Negen van de tien rijscholen maken gebruik van een of meerdere steunmaatregelen. Sinds het verbod op rijles is ingegaan, is de omzet vrijwel volledig weggevallen. Toch heeft bijna 80 procent van de sector er vertrouwen in dat zijn of haar onderneming de coronacrisis doorstaat. Wel moet de lesprijs omhoog als er straks weer mag worden gelest, vindt de branche. Het blijkt uit een onderzoek van RijschoolPro over de gevolgen van de coronacrisis.
RijschoolPro hield een enquête over de gevolgen van de crisis. Welke steunmaatregelen bieden soelaas? En is de steun voldoende om deze periode door te komen? Hoe moet het straks verder in de anderhalvemetersamenleving?

De enquête werd bijna 1.200 keer ingevuld. Het grootste deel van de respondenten is zelfstandig rijinstructeur, namelijk 77 procent. De rest heeft een bedrijf met 1 tot 10 medewerkers (17 procent) of 11 tot 100 medewerkers (5 procent). Bijna alle respondenten geven les in de auto, maar ook rijscholen voor andere rijbewijzen zoals de motor, vrachtwagen en bus zijn goed vertegenwoordigd.

Omzet weggevallen

De omzet van rijscholen is met gemiddeld 96 procent afgenomen. Geen verrassing, sinds het beroepsverbod op 23 maart is ingegaan mag er geen rijles meer gegeven worden. Voor wie wel in de rijschoolsector werkt, maar geen praktische rijlessen verzorgt is de omzet met gemiddeld 84 procent afgenomen.

Andere werkzaamheden

Ondanks het feit dat lessen nu even niet kan, zitten rijschoolhouders en instructeurs niet stil. Een kwart van de respondenten geeft aan het wagenpark momenteel onder handen te nemen. Eén op de vijf ondernemers in de sector is druk met het herzien van de website en social media. Online theorieles wordt niet veel gegeven, slechts door 6 procent van de respondenten. De simulator wordt momenteel nog bij 1 procent van de rijscholen ingezet. Andere bezigheden die nog doorlopen binnen de rijschool op dit moment: de administratie, het volgen van bijscholing, lesplannen ontwikkelen en/of herzien.

10 procent van de respondenten geeft aan ander (vrijwillig) werk te doen zolang de lesauto stilstaat. Een greep uit de werkzaamheden: klusjesman, in het transport, buschauffeur, mantelzorger, vrijwilligerswerk zoals boodschappen doen voor kwetsbare mensen, bezorgen voor een apotheek, lasser, coach, schilder en magazijnwerk.

Steunmaatregelen

Negen van de tien rijscholen maakt gebruik van een of meerdere steunmaatregelen. De TOZO-regeling wordt door bijna zeven op de tien ondernemingen gebruikt. De NOW-regeling waarbij een deel van de personeelskosten worden overgenomen wordt door 15 procent van de branche gebruikt. De TOGS, de regeling waarbij 4.000 euro wordt uitgekeerd voor vaste lasten, is door de helft van de rijschoolsector aangevraagd.

Toch zegt ook zegt 14 procent geen gebruik te maken van de steunmaatregelen, dit zijn hoofdzakelijk eenmanszaken die autorijles geven. Ongeveer één op de tien bedrijven zegt afscheid te moeten nemen of hebben genomen van personeel.

Over de TOGS wordt opgemerkt dat 4.000 aan vaste lasten voor een rijschool relatief veel is. Een getrapt bedrag, gebaseerd op bijvoorbeeld omzet, vinden veel rijschoolhouders een logischer alternatief. “Zou het niet eerlijker zijn om de regeling zo te maken dat de vaste lasten tot een maximum van 4.000 euro vergoed worden? Het lijkt erop dat de belangen van de grote rijscholen wel gezien worden, maar dat de eenmanszaak in de kou blijft staan.”

Vertrouwen

De sector kan de huidige situatie nog gemiddeld 4,5 maand volhouden voordat ze door de reserves heen zijn. Daar zitten echter wel uitschieters naar boven of beneden bij. Waar de ene onderneming nog twaalf maanden overeind blijft, staat bij de ander het water nu al aan de lippen. Toch heeft meer dan 80 procent van de sector er vertrouwen in dat zijn of haar onderneming de coronacrisis doorstaat.

Lesprijs

Als er straks weer gelest kan worden, moet de lesprijs omhoog. De prijs zal echter niet significant verhoogd worden. De branche geeft aan te verwachten dat de prijs voor 60 minuten rijles gemiddeld met 3 euro zal stijgen. Als reden voor de stijging worden de extra kosten en uren genoemd die gemaakt worden om te voldoen aan de maatregelen die waarschijnlijk zullen gelden in de ‘anderhalvemetersamenleving’. “Als je niet langer met een leerling in de auto de volgende op kunt halen, heb je minder leerlingen en dus omzet op een dag.”

Theoriequiz

De meeste rijscholen staan nog in contact met de leerlingen. Het contact is voornamelijk persoonlijk en gebeurt via whatsapp, mail of telefoon (72 procent). Ook staan rijscholen in contact met de leerlingen via de rijschoolsoftware (8 procent), via social media (27 procent) of nieuwsbrieven (8 procent). Een aantal rijscholen is erg creatief in het contact, zo wordt er gevlogd op youtube, er worden bloemetjes of goodiebags als bedankjes voor het geduld rondgebracht, kaartjes gestuurd, fotowedstrijden georganiseerd en theoriequizzen gehouden.

Lees ook: 

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 29 Apr 2020 12:05:34 +0000

Rijschool 1-2 Ride weer van start met motorrijles

Rijschoolhouder Marcel Nieuwland van 1-2 Ride in Groningen en Winschoten gaat zaterdag weer aan de slag met motorrijles. Hij riskeert daarmee een boete van 4000 euro. Nieuwlands advocaat Theo de Jong stelt dat motorinstructeur geen contactberoep is en dat lessen gewoon kan.
Vanwege de coronamaatregelen moet anderhalve meter afstand worden gehouden. En dat is zonder meer mogelijk voor motorrijinstructeurs, stelt Nieuwland. In de noodverordening staat dat contactberoepen verboden zijn, in de toelichting worden rijinstructeurs genoemd. Maar de toelichting is niet leidend, dat is de noodverordering en daar wordt alleen gesproken over afstand bewaren. Advocaat De Jong stelt dat de toelichting zelf juridisch gezien geen wet of verbod is. Motorinstructie is volgens de rijschoolhouder en zijn advocaat geen contactberoep en is dus niet verboden.

Waarschuwing

Eigenaar Marcel Nieuwland van 1-2 Ride was na het verbod op rijlessen op 23 maart doorgegaan met motorrijlessen. Hij hield zich daarbij aan de voorschriften van afstand en verplichte leerlingen om hun eigen kleding en helm te dragen. Twee weken geleden werd hij door de politie staande gehouden en kreeg een waarschuwing.

Sinds de aanvang van de coronacrisis verplicht 1-2 Ride de leerlingen te lessen met eigen kleding, helm en handschoenen. De Jong zegt: “We rijden in de buitenlucht en houden voldoende afstand. Er zijn gewoon geen argumenten om motorles stil te liggen. Het advies om thuis te blijven is een advies, geen verplichting.”

Noodverordening

De Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de noodverordeningen op basis van de coronamaatregelen van de regering. De Veiligheidsregio Groningen is niet ongevoelig voor de argumentatie van De Jong en Nieuwland, schrijft het Dagblad van het Noorden. “We zijn aan het bekijken hoe we hiermee omgaan”, zegt een woordvoerder. “We moeten ook overleggen met het ministerie.”

Nieuwland gaat hoe dan ook van start op zaterdag. De rijschoolhouder riskeert een boete, maar die wil hij aanvechten. “Dan moet de rechter zich erover buigen.” Hij overweegt de staat aansprakelijk te stellen voor gederfde inkomsten in de tijd dat hij niet mocht lessen.

Nieuwland geeft naast motorrijles ook autorijles onder de vlag 1-2 Drive. Ook in de auto wil hij graag snel weer aan de slag. Hij nam alvast een voorsprong op de gefaseerde herstart en liet een anti-coronascherm in de lesauto plaatsen.

Lees ook:

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 24 Apr 2020 11:00:52 +0000

Duitse rijscholen vragen om landelijke heropening

In Duitsland zijn de rijscholen klaar om weer op te starten. Brancheclub BVF heeft een landelijke richtlijn opgesteld waarmee veilig gelest kan worden. Het dragen van een mondkapje is in de richtlijn verplicht. BVF vraagt om een landelijke openstelling waarbij alle rijscholen dezelfde voorzorgsmaatregelen naleven, nu gelden in verschillende deelstaten verschillende regels en wordt in Noordrijn-Westfalen alweer gelest.
De Bundesvereiniging der Fahrlehererverbände (BVF) heeft richtlijnen opgesteld waarmee alle rijscholen aan de slag kunnen zodra het beroepsverbod in het hele land is opgeheven.

Richtlijn

In de richtlijnen valt het volgende te lezen: alle rijscholen maken een hygiëneplan zoals past bij hun rijschool. Bij theorielessen en nascholing moet voldoende afstand worden gehouden. Bij motorrijles moeten leerlingen eigen kleding, helm en handschoenen dragen. Bij rijlessen waarbij de afstand niet in acht kan worden genomen is het dragen van een masker waarbij mond en neus worden bedekt verplicht. In het voertuig mogen alleen de leerling en instructeur zitten.

Tijdspad

Er staat nog geen datum vast waarop alle Duitse rijscholen weer open mogen. De BVF vraag de overheid om een tijdspad. Quentin zegt: “Dat is nodig om de rijscholen planningszekerheid te bieden en een faillissementsgolf te voorkomen. Ook mag niet worden vergeten dat voor veel vitale beroepen een rijbewijs een must is. Rijscholen zijn een belangrijke bouwsteen in de maatschappij, zodat je kunt blijven werken in vitale beroepen.”

In Duitsland worden de coronamaatregelen per deelstaat uitgevoerd. Vandaar dat in Noordrijn-Westfalen nu al gelest mag worden. Quentin noemt die openstelling volstrekt onaanvaardbaar. Ten tijde van het opheffen van het verbod in de deelstaat lag er nog geen plan klaar over benodigde voorzorgsmaatregelen. Daarom gingen sommige rijscholen wel lessen, terwijl anderen gesloten bleven. “Ik vind het onbegrijpelijk hoe je rijscholen kunt openen zonder een richtlijn voor beschermende maatregelen.”

Raadsel

Quentin vervolgt: “Dit gebrek aan planning is mij ook een raadsel. In één deelstaat kan de rijschool open, terwijl in een naburige stad rijles is verboden. Deze chaos mag niet langer duren. Het zou logisch zijn als de federale staten het eens zouden worden over een uniforme opening.”

Volgens een enquête heeft 30 procent van de rijscholen onvoldoende steun om de crisis te doorstaan. Dat betekent dat 3.000 van de ongeveer 10.000 rijscholen in Duitsland op omvallen staan als de lockdown nog veel langer duurt.

“We zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben. Dat geldt niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor die van onze leerlingen”, sluit Dieter Quentin af.

Lees ook: 

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 28 Apr 2020 09:35:28 +0000

‘Scooter belangrijk vervoersmiddel in 1,5-meter-economie’

De behoefte aan individueel vervoer als gevolg van de coronacrisis neemt toe, constateren BOVAG en RAI Vereniging. De scooter neemt hierin volgens hen een belangrijke plaats in. Beide organisaties zien dat de brom- en snorfietsmarkt in hoog tempo vergroent.

Hoe de markt voor scooters zich komende periode ontwikkelt, is nog onzeker, stellen BOVAG en RAI Vereniging. Maar de behoefte aan individueel vervoer neemt toe, of zal hoogstwaarschijnlijk toenemen, constateren de organisaties. In het bijzonder de scooter krijgt volgens hen een prominente rol.

Stijging

Die scooter kan ook duurzaam zijn overigens. Het aanbod ‘groene’ brom- en snorfietsen groeit in hoog tempo namelijk, blijkt uit nieuwe cijfers van de organisaties. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuw geregistreerde elektrische snorfietsen met 65,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Dit jaar werden er tot en met 31 maart 1.788 elektrische snorfietsen geregistreerd, in tegenstelling tot 1.080 een jaar eerder. Inclusief de bromfietsvarianten werden totaal 2.520 elektrische scooters verkocht, een stijging van 35,6 procent. Een vijfde van alle nieuw geregistreerde scooters is elektrisch.

Klimaatakkoord

Inmiddels rijden er 62.900 elektrische scooters rond in Nederland. Dat is 5 procent van het totale scooterpark. Dit lag eind 2015 nog op 2,7 procent. Volgens RAI Vereniging en BOVAG is het aanbod van elektrische scooters afgelopen periode flink toegenomen en is ook de actieradius en kwaliteit omhoog gegaan. Hierdoor kiezen meer mensen voor een elektrische scooter. Nieuwe snorfietsen dienen conform het Klimaatakkoord vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch te zijn aangedreven.

De verkopen in de maand maart toonden echter als gevolg van de coronacrisis rode cijfers. In totaal werden er 1.448 nieuwe bromfietsen geregistreerd. Een terugval van 18,7 procent ten opzichte van maart 2019. Voor de snorfiets daalde het aantal registraties met 18,1 procent in vergelijk met maart 2019 en werden 2.592 stuks geregistreerd.

Motorrijles nu landelijk toegestaan

Motorrijinstructeur is geen contactberoep en daarom is motorrijles landelijk toegestaan. Dat concluderen het Veiligheidsberaad en ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en De Jonge (VWS). Wel moeten tijdens de rijles de coronamaatregelen in acht worden genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

UPDATE: Het betreft ook rijlessen voor de bromfiets. Het CBR gaat de praktijkexamens voor deze categorieën hervatten. Meer info over het hervatten en reserveren volgt volgende week. 

Dat er weer gelest mag worden op de motor begon in Groningen. Rijschoolhouder Marcel Nieuwland van 1-2 Ride uit Groningen en Winschoten was het niet eens met de conclusie dat motorrijinstructeur een contactberoep was. Op de motor kan bij uitstek afstand worden gehouden. Hij liet het juridisch uitzoeken.

Noodverordening

In de noodverordening staat dat contactberoepen verboden zijn, in de toelichting worden rijinstructeurs genoemd. Maar de toelichting op de noodverordening is niet leidend, dat is de noodverordening zelf. En daarin wordt alleen gesproken over afstand bewaren.

Met die redenatie was de Veiligheidsregio Groningen het eens. Later volgden ook andere regio’s. Hoe de noodverordening wordt gehandhaafd is aan de verschillende Veiligheidsregio’s. “Wij zien ruimte om motorrijles toe te staan”, licht een woordvoerder van Groningen desgevraagd toe. Inmiddels zijn alle 25 regio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad het eens: motorrijles is gewoon toegestaan.

Versoepeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloot na overleg met RIVM en rijschoolbranche in maart tot een algeheel verbod op alle vormen van rijlessen in de sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat nu weten blij te zijn dat motorrijles weer van start kan gaan. “Zoals ik eerder heb aangegeven vind ik logisch dat dit bovenaan het lijstje staat van mogelijke versoepelingen.”

Ze vervolgt: “De veiligheidsregio’s hebben op grond van de noodverordening een uitzondering gemaakt voor motorrijlessen omdat hierbij de 1,5 meter niet wordt aangetast. Collega Hugo de Jonge van VWS heeft vanuit de volksgezondheid geen reden om dat tegen te houden. Wel blijft uiteraard de regel gelden om hierbij voldoende afstand te bewaren.”

Lees ook:

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 01 May 2020 14:11:21 +0000

Kosten verkeersongevallen: 17 miljard euro per jaar

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen jaarlijks zo’n 17 miljard euro. Tien jaar geleden lag dat bedrag 5 procent lager, toen waren de jaarlijkse kosten 16,3 miljard euro. De reden? De toename van het aantal ernstige verkeersgewonden de afgelopen jaren. 
Kosten van verkeersongevallen zijn hoger dan andere maatschappelijke kosten die door het verkeer veroorzaakt worden, zoals files (3,3 tot 4,3 miljard euro) en de kosten van milieuschade (7 miljard euro). In de kostenberekening worden meegenomen: medische kosten, productieverlies, materiële en immateriële kosten en afhandelingskosten. Ruim de helft van het bedrag bestaat uit immateriële kosten. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) rekende het allemaal uit.

Hoge kosten

Die 17 miljard euro is 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Nederland behoort daarmee tot de landen met relatief hoge kosten van verkeersongevallen. De verschillen komen vooral door verschillen in methoden om met name de immateriële kosten te bepalen.

Informatie over de kosten van verkeersongevallen wordt onder meer gebruikt bij de voorbereiding en evaluatie van verkeersveiligheidsbeleid en in kosten-batenanalyses van verkeersveiligheids-maatregelen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 01 May 2020 05:47:22 +0000