Leiden heeft de meeste verkeersopstoppingen van Nederland

Leiden heeft de meeste verkeersopstoppingen van Nederland. In vergelijking met 2018 stonden automobilisten daar in 2019 gemiddeld 135 uur langer stil in het verkeer tijdens de spits. Ze deden dan gemiddeld 18 minuten langer over een rit van een half uur. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index.

Leiden wordt in de Nederlandse ranglijst gevolgd door Den Haag (gemiddeld 28 procent extra reistijd), Haarlem (27 procent), Nijmegen (27 procent) en Amsterdam (26 procent). In Den Haag is de situatie hetzelfde als in 2018. Haarlem doet het een procentpunt beter. Leiden stond vorig jaar nog op de derde plek. In de tussentijd is de situatie met 3 procent verslechterd. Nijmegen is het nog slechter gaan doen. Daar nam de gemiddelde extra reistijd toe met 5 procent. Op de Europese ranglijst staat Leiden op nummer 75 en op de wereldwijde ranglijst is Leiden pas te vinden op nummer 131.

TomTom Traffic Index BEELD TomTom
TomTom Traffic Index BEELD TomTom

De verkeersopstoppingen zijn de afgelopen tien jaar wereldwijd toegenomen. 239 steden (57 procent) die TomTom in het nieuwe rapport over de verkeersindex heeft opgenomen, hebben tussen 2018 en 2019 een toename laten zien als het gaat om verkeersopstoppingen. Deze wereldwijde toename van verkeersdrukte en verstoppingen is weliswaar een indicator voor een sterke economie, maar kost de economie tegelijkertijd ook miljarden euro’s, stelt de navigatiespecialist.

Grondige analyse

“Wereldwijd is er een behoorlijk lange weg te gaan voordat de verkeersopstoppingen onder controle zijn”, zegt Gijs Peters, locatiedataspecialist bij TomTom. “Op de lange termijn zal de opkomst van autonome voertuigen en diensten om auto’s te delen helpen verkeersdrukte te verminderen. Maar planners en beleidsmakers kunnen het zich niet veroorloven om hierop te wachten. Zij moeten alle instrumenten inzetten om de verkeersniveaus en de gevolgen te verminderen. Alleen met grondige analyse kunnen ze belangrijke infrastructuurbeslissingen nemen. Daarnaast spelen automobilisten hier ook een rol in; kleine veranderingen in het rijgedrag, zoals eerder of later vertrekken, kunnen een groot verschil maken.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 31 Jan 2020 06:41:50 +0000

Poll: Slagingspercentages moeten zichtbaar blijven

Het CBR liet vorige week weten dat de slagingspercentages van rijscholen gewoon zichtbaar blijven op de website. Ook de percentages van de opleiders van rijinstructeurs zijn inzichtelijk. Over de statistieken is de afgelopen weken veel te doen geweest. De één ziet de cijfers liever verdwijnen, de ander wil ook de statistieken van de examinatoren openbaar gemaakt zien en een derde vindt het wel prima dat de percentages openbaar zijn.
De poll van deze week is daarom: slagingspercentages moeten zichtbaar blijven. Eens of oneens? En waarom eigenlijk? Reageren kan in het reactieveld onderaan dit bericht, via de socials, of via [email protected].

Moeten slagingspercentages zichtbaar blijven?

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 30 Jan 2020 09:42:11 +0000

‘Pak risicovol gedrag jonge bestuurder aan met zwaardere boetes’

Jongeren laten gemiddeld vaker risicovol gedrag zien achter het stuur. Dat ligt niet aan de rijopleiding, maar heeft alles te maken met de mentaliteit en de opvoeding. Dat zeggen rijinstructeurs in reactie op de stelling van vorige week: ‘Een gereguleerde rijopleiding verbetert de verkeersveiligheid’. 69 procent van de reageerders is het daar niet mee eens.

“Ik betwijfel of een alleen een gereguleerde opleiding iets veranderd aan de verkeersveiligheid. Het begint natuurlijk bij de opvoeding van het individu. Thuis, op school en in de lesauto. Mentaliteit is het toverwoord.” Dat schrijft Lute Beute van Autorijschool L. Beute uit Wezep. “Er ligt voor mij een taak om leerlingen op de risico’s en gevolgen te wijzen, maar of het helpt…?” De rijschoolhouder meent dat handhaving en zwaardere boetes of een verhoging van de wegenbelasting of de premie voor de autoverzekering ook helpen bij het aanpakken van risicovol gedrag. Net als verkeerseducatie op meerdere momenten, zoals op de basisschool, het voortgezet onderwijs en verplichte herhalingen of opfriscursussen.

Maatregelen

De beginnende bestuurder vormt een risicogroep. In de Monitor Verkeersveiligheid 2019 is te lezen dat het aantal ongevallen in de categorie 18- t/m 24-jarigen relatief hoog is. Uit onderzoek van TeamAlert blijkt waaruit dat één op de vijf mannen tussen de 18 en 24 wel eens beschonken achter het stuur stapt. Meestal laten de krantenkoppen na het weekend een vergelijkbaar beeld zien: met name de jonge bestuurders maken het bont met alcohol, drugs en te hard rijden. Ook zijn zij vaker betrokken bij ongevallen.

Om de verkeersveiligheid voor deze groep te verbeteren zijn al de nodige beleidsmaatregels vanuit de overheid genomen, denk aan 2toDrive en het puntenrijbewijs. De overheid wil echter méér maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen terug te brengen. Vandaar dat er nu wordt gesproken over het aanpassen en reguleren van de rijopleiding én maatregelen die zich richten op de harde kern van overtreders die al een rijbewijs hebben. In de rijopleiding zou onder meer aandacht moeten komen voor gevaarpredictie en risicogedrag. Hoe de aangepaste rijopleiding eruit moet zien, daar is geen duidelijkheid over. Ook óf de opleiding moet veranderen is niet zeker.

Verplichte opfriscursus

Over de maatregelen voor de ‘harde kern van overtreders met een rijbewijs’ heeft de rijschoolbranche heel wat ideeën. Er worden meerdere mogelijkheden aangedragen om (beginnende) bestuurders die het bont maken aan te pakken. Elke vijf of tien jaar verplichte opfriscursus, meer handhaving en zwaardere boetes, de leeftijd voor het behalen van het rijbewijs omhoog, een proefperiode van een jaar instellen en daarna opnieuw examen laten doen voor een definitief rijbewijs, een uitbreiding van de rijtijd op het examen zodat meer onderdelen getest kunnen worden….

De reacties op de stelling op social media komen veelal hierop neer: aan de rijopleiding ligt het niet. “Wij hebben niet in de hand wat men na het behalen van het rijbewijs uitspookt.” Dat schrijft ook Frank Groen van Rijschool Groen in een e-mail. Samenvattend: “in Nederland is het goed geregeld met rijscholen en het examen. Ik geloof in het systeem. Veilig gedrag wordt niet alleen in de lesauto aangeleerd.”

Verbetert een gereguleerde rijopleiding de verkeersveiligheid?

  • Ja (41.7%)
  • Nee (58.3%)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 30 Jan 2020 09:24:47 +0000

883 nieuwe rijinstructeurs in 2019

Op 1 januari 2020 telde Nederland 14.487 rijinstructeurs, dat zijn er 236 meer dan op dezelfde datum in 2019. Vorig jaar slaagden 883 nieuwe instructeurs voor hun examen, 647 WRM-passen werden niet verlengd. De Verkeersacademie leidde de meeste instructeurs op, Lenoir heeft in de top vijf van grootste opleiders het hoogste slagingspercentage. Dat blijkt uit cijfers van het IBKI. 

De instroom van nieuwe rijinstructeurs was in 2019 groter dan de uitstroom. Aan de start van 2018 waren er 14.199 instructeurs. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal rijinstructeurs met een derde toegenomen. In 2005 waren nog maar 10.554 instructeurs in het bezit van een geldige WRM-pas.

Opleiders

Het gros van de nieuwe rijinstructeurs is opgeleid door de top tien opleiders die de meeste WRM-examens afnemen. De Verkeersacademie is de opleider waar de meeste nieuwe rijinstructeurs vandaan komen. Zij namen 1.942 examens af in alle categorieën, 192 mensen rondden via de Verkeersacademie vorig jaar hun stage positief af, dat is iets meer dan 20 procent van de nieuwe instructeurs. Het slagingspercentage van de Verkeersacademie is 70,5 procent.

De Verkeersacademie neemt de meeste theoretische en praktische examens af bij IBKI, in totaal 1.942. Opleiders Firstt, Jongepier, Van Buuren en Lenoir nemen daarna de meeste WRM-examens af bij IBKI. In het overzicht hieronder is te zien hoeveel examens de opleiders per categorie afnemen. De cijfers beslaan de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2020.

Slagingspercentages

De slagingspercentages per onderdeel verschillen, zoals te zien in het overzicht hieronder. Lenoir heeft bij de meeste WRM-examens het hoogste slagingspercentage. Ook Jongepier en De Verkeersacademie scoren goed bij het eindexamen: meer dan 70 procent van de cursisten slaagt voor dit onderdeel. Firstt scoort het minst van alle opleider: bij vrijwel alle WRM-examens heeft het bedrijf de laagste slagingspercentages.

Osseforth Academy nam in totaal 116 examens af bij het IBKI. Deze opleider heeft het hoogste gemiddelde slagingspercentage: 85,3 procent.

Lees ook: Deze opleiders leiden de meeste instructeurs op

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 30 Jan 2020 06:32:40 +0000

Opzetspiegels nog steeds verplicht op examenvoertuig

Vooralsnog zijn opzetspiegels bij het examen nog gewoon verplicht, ook al zit er per 1 juli een wijziging in het Reglement Rijbewijzen aan te komen. In het gewijzigde Reglement is te lezen dat extra spiegels op een voertuig met ‘goedgekeurde zichtveldverbeterende systemen’ niet meer nodig zijn. Het CBR onderzoekt momenteel nog hoe dit in de praktijk vorm krijgt. 

In het Reglement Rijbewijzen wordt vanaf 1 juli een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een van die wijzigingen heeft betrekking op het gebruik van extra binnen- en buitenspiegels. Die spiegels zijn niet langer verplicht, voorwaarde is wel dat er een goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem aanwezig is in het voertuig en dat de rijinstructeur of examinator in de gelegenheid is het achter hem gelegen weggedeelte te overzien. De wijziging geldt voor lesvoertuigen en examenvoertuigen in de categorieën B, C1, C, D1, D en E.

Aanvullende eisen

In artikel 82 lid 1 van hetzelfde Reglement staat echter dat het CBR aanvullende eisen kan stellen aan examenvoertuigen. Dat is om de veiligheid te waarborgen en een goed examen te kunnen afnemen. Het rijvaardigheidsbureau onderzoekt of de zichtveldverbeterende systemen in de toekomst kan toestaan. Daarbij wordt nagegaan of de examinator zijn beoordeling adequaat kan uitvoeren. Tevens wordt gekeken naar toetstechnische gevolgen, je hoeft bijvoorbeeld niet meer over de schouder te kijken.

De consequenties voor de verkeersveiligheid worden ook nagegaan: hoe presteert een kandidaat die examen heeft gedaan in een auto met dit systeem en die vervolgens met het rijbewijs rijdt in een auto met spiegels?

Concluderend: met de wijziging in het Reglement is een voorsprong genomen op de toekomst. De goedgekeurde zichtveldverbeterende systemen komen er aan, maar de opzetspiegels zijn nog geen verleden tijd. Het sleutelwoord in de wijziging is ‘goedgekeurde’.

Lees ook: Extra spiegels vanaf juli niet meer verplicht op lesvoertuig

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 29 Jan 2020 13:42:37 +0000

FAM-voorzitter Rutten: ‘verkeersveiligheid en vrije markt gaan niet samen’

2020 wordt het jaar van de waarheid, zei Ruud Rutten op de nieuwjaarsreceptie van branchevereniging FAM. “Nu wordt bepaald hoe de rijopleiding en het examen er straks uitzien. Ook de toekomst van de rijinstructeur moet een duidelijkere vorm krijgen.”

Ruud Rutten blikt in zijn toespraak terug op het afgelopen jaar. Ook haalt hij het initiatief ‘Samen Sterk’ aan, een branchebreed overleg waaruit half mei een manifest met verbeterpunten voor de rijschoolsector moet komen rollen. De borrel met aansluitend buffet van de branchevereniging werd goed bezocht door de leden.

Jonge FAM’ers

De voorzitter is trots op de groep jonge FAM’ers, de ontwikkeling van de groep noemt hij als een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. “Ze groeien in hun rol”, zegt hij. Rutten geeft aan nog tot november 2020 voorzitter te blijven, daarna wordt hij dan toch echt opgevolgd. Wie de opvolger wordt is nog niet bekend. Rutten haalt het moment dat hij werd geridderd ook aan als hoogtepunt van 2019. “Dat is een enorme beloning, een kroon op mijn werk.”

Startdocument+

Rutten sprak in zijn toespraak uitgebreid over ‘Samen Sterk’. Momenteel wordt in een aantal werkgroepen gewerkt aan een toekomstplan voor de rijschoolsector. Vanuit die werkgroepen moet het Startdocument+ komen rollen, met daarin plannen voor de verbetering van de rijschoolbranche. In het manifest komen de rijopleiding, het examen en de toekomst van de instructeur aan bod. Over de inhoud heeft de voorzitter al wel wat te melden: “verkeersveiligheid en een vrije markt gaan niet samen.”

Misschien nog belangrijker dan het rondkrijgen van dat document is steun vanuit de branche. “Daar snakken we naar”, aldus Rutten. “Dit doen we voor alle rijscholen en -instructeur in Nederland. Niet alleen voor de kleine, de grote of de leden van een brancheorganisatie.”

Om de branche warm te laten lopen voor de inhoud van het Startdocument+ moet er allereerst helder worden uitgelegd wat die inhoud is. Dat wordt gedaan via een website en social media. “En we gaan het land in”, zegt Rutten. De website staat momenteel al in de steigers.

Overhandigen

Half mei moet het manifest worden overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Rutten ziet het al voor zich. “Dan gaan we met z’n allen naar Den Haag en laten we zien wat er nodig is om de kwaliteit omhoog te tillen. We doen het voor een betere en veilige toekomst. ”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 29 Jan 2020 10:42:37 +0000

Ministerie komt met ‘Schema Medische Keuringen’

Het ministerie van IenW komt met een overzicht van het soort arts waar je voor een rijbewijskeuring terechtkomt én bij welke instantie je een klacht kunt melden.

Het is onvoldoende inzichtelijk wie welke kosten in rekening brengt en voor welke instantie een keurende arts werkt. Alle vragen en klachten hierover aan het adres van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben geleid tot een overzicht van het soort arts waarbij je als cliënt terecht komt én waar je je in het geval van een klacht terecht kunt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur van Waterstaat laat in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer weten dat er weliswaar vragen en klachten zijn, maar dat er geen signalen zijn voor een structureel probleem met keuringsartsen. Ook het toezicht op kwaliteit van artsen en medisch specialisten is op orde. Het schema is vooral bedoeld om duidelijkheid te verschaffen.

Klachtenmogelijkheden

Wie een klacht heeft over een rijbewijskeuring, kan hierover in gesprek gaan met de arts in kwestie. Ook kan je ervoor kiezen de keuring opnieuw te laten doen door een andere arts. Verder kan je met een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Voor zover een klacht het handelen van een BIG-geregistreerde zorgverlener betreft, kan je op basis van de Wet BIG een tuchtklacht indienen. Sinds april vorig jaar kan je de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris bij het opstellen en formuleren van hun klacht. Het CBR heeft een bezwaarprocedure voor wie het niet eens is met de beoordeling van de rijgeschiktheid van de medisch adviseur van het CBR of met een opgelegde, beperkende maatregel.

Bekijk hier het schematische overzicht.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 28 Jan 2020 07:09:23 +0000