RAI en Bovag: klimaatplannen van kabinet zijn realistisch

Brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging vinden de klimaatplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd getuigen van realisme. Bovag spreekt van een afgewogen en realistisch pakket maatregelen. RAI Vereniging stelt vast dat het kabinet kiest voor een meer realistische en betaalbare aanpak voor het behalen van de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector.

Bovag vindt het positief dat de verhogingen van BPM en van de motorrijtuigenbelasting van de baan zijn. Ook is de branchevereniging blij dat elektrisch rijden niet overmatig gestimuleerd gaat worden. “Punt van zorg is dat op gebied van bijtelling voorgesteld wordt Autobrief II voor het jaar 2020 open te breken. Daar is Bovag uitgesproken tegenstander van.”

Met het pakket aan maatregelen kan volgens Bovag een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan het verminderen van de CO2-uitstoot. “Het is goed dat bij het kabinet nu het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen en dat er drie varianten zullen worden onderzocht. Bovag zal daar zijn bijdrage aan leveren.”

Rol van waterstof

RAI Vereniging is blij dat het kabinet onder meer inzet op het stimuleren van waterstof. Deze alternatieve brandstof heeft veel potentie om CO2 terug te dringen en is een van de belangrijkste pijlers in de energietransitie, aldus de organisatie. Komende jaren wordt daarom ingezet op uitbreiding van de infrastructuur tot vijftig stations in 2025. Kansrijke innovatieve auto’s die zich in de markt moeten bewijzen, zoals waterstof-elektrische auto’s, behouden bovendien komende jaren bepaalde extra fiscale voordelen.

“Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen”, vindt RAI Vereniging. Dit valt of staat volgens voorzitter Steven van Eijck bij de fiscale beleidskeuzes die worden gemaakt. Hij vindt het onacceptabel dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken en al in 2020 in plaats van 2021 worden verhoogd.

Elektrisch rijden

Volgens Van Eijck is de toekomst van het wegvervoer elektrisch. De grote golf van elektrische personenauto’s begint vanaf circa 2025. In de tussentijd is het volgens RAI Vereniging van belang dat het kabinet beseft dat in Nederland de komende vijf jaren nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s in de verschillende segmenten beschikbaar zijn om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren.

“De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige al dan niet (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. Op de korte termijn kan hierdoor veel extra CO2-winst worden behaald.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 16:24:24 +0000

Gedupeerden Verkeersschool Aalbregt willen keurmerk; politie doet onderzoek

Een aantal gedupeerden van Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer is een petitie gestart. Ze vinden dat er een door de landelijke overheid opgezet keurmerk voor rijscholen moet komen en een register waarin iedereen kan zien of een rijschool gecertificeerd is. Het aantal handtekeningen loopt snel op. In het weekend stond de teller al ruim boven de duizend. De politie en het OM onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Daar zijn tot nu toe 220 meldingen binnengekomen.

Rijschoolhouder Ferry Aalbregt is eerder deze week na financiële problemen plotseling gestopt met zijn bedrijf en is sindsdien spoorloos. Leerlingen, instructeurs en bedrijven waarmee hij zakendeed kunnen waarschijnlijk naar hun geld fluiten. Zelf zegt hij in een verklaring dat hij tot het laatste moment heeft geprobeerd zijn bedrijf te redden. Veel gedupeerden denken dat ze opgelicht zijn omdat Aalbregt op het allerlaatste moment nog heeft geprobeerd zo veel mogelijk geld van bestaande en nieuwe leerlingen binnen te halen. Ook stuntte hij met goedkope lespakketten. Er is voor zo ver bekend nog geen faillissement uitgesproken, maar dat zou nog kunnen gebeuren.

Voorkomen

De initiatiefnemers van de petitie willen voorkomen dat een vergelijkbare zaak zich opnieuw voordoet. “Velen van ons hebben hard gespaard en hebben er soms jaren over gedaan om hun rijbewijs te kunnen betalen. Je schaft een mooi pakket aan zodat je safe zit en je er de tijd voor kan nemen die je nodig hebt. Je kijkt ernaar uit dat je binnenkort dat felbegeerde roze pasje in bezit hebt en zelfstandig de weg op kan of eindelijk je droom beroep kan uitoefenen. Het is toch vreselijk dat deze droom en al je harde werk en spaargeld in één klap verdwenen is.”

Ze pleiten niet alleen voor een keurmerk, maar ook voor een garantiefonds, dat consumenten zou moeten compenseren bij zowel oplichting of een faillissement. Ze zouden het geld dat ze te veel betaald hebben terug moeten krijgen of bij een andere rijschool zonder verdere kosten de lessen moeten kunnen volgen waar ze nog recht op hebben.

Rijleskeurmerk

Overigens is er begin dit jaar een keurmerk gelanceerd. De belangstelling voor dit Rijleskeurmerk is nog niet erg groot. Tot nu hebben pas zes rijscholen zich laten certificeren. Uit een poll die RijschoolPro begin dit jaar onder rijscholen hield bleek dat de meerderheid van de lezers die hierop reageerden er weinig voor te voelen. Bijna 85 procent zei toen niet mee te willen doen.

Bovag kent al een garantiefonds. Leerlingen van Bovag-rijscholenl hebben dankzij dat fonds de zekerheid dat ze hun vooruitbetaalde rijopleiding kunnen afmaken bij bijvoorbeeld een faillissement. In een column voor RijschoolPro (toen nog VerkeersPro geheten) pleitte Frank Hoornenborg, voorzitter van Bovag Rijscholen, een paar jaar geleden voor een branchebreed garantiefonds, vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld ook de reisbranche kent. Dat zou de betrouwbaarheid van de sector volgens hem ten goede komen.

Politie

Bij de politie zijn tot vrijdagmiddag 200 meldingen binnengekomen na het plotseling sluiten van de rijschool in Zoetermeer, die in het hele land actief was. De politie onderzoekt samen met het Openbaar Ministerie of er sprake is van strafbaar handelen. Als dat zo is, komt er een speciaal mailadres waar gedupeerden zich kunnen melden. Zolang dat er niet is, verwijst de politie gedupeerden naar een bureau voor rechtshulp of ze kunnen een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering, als ze die hebben. De politie laat weten contact met Aalbregt te hebben. De rijschoolhouder werkt mee aan het onderzoek.

Lees ook: 

Duizenden gedupeerden door omvallen Zoetermeerse rijschool

Rijschoolbranche ziet Rijleskeurmerk nog niet zitten

Eerste exemplaren Rijleskeurmerk uitgereikt

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 15:38:00 +0000

Appen op de fiets vanaf volgende week verboden: zes vragen

Vanaf maandag mag het niet meer: appen op de fiets. Waarom wordt het eigenlijk verboden? En betreft het echt alleen het sturen van berichtjes? En hoe groot is de kans dat jongeren zich hier aan gaan houden? Het kabinet, SWOV en TeamAlert geven duidelijkheid over de nieuwe regels.

Vanwaar dat verbod?

Wie een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, mag geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden. Daarover is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 sinds 2002 klip en klaar. Zeven jaar later zijn ook bestuurders van snorfietsen hier onder gaan vallen. Voor bestuurders van trams en gehandicapenvoertuigen zonder motor én voor fietsers bestonden zulke regels nooit. Het risico op ongelukken is niet zo groot, was het idee.

Maar tijden veranderen, stellen de ministers Grapperhaus (Justitie) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Het aantal mobiele telefoons is toegenomen, net als het aantal apps. Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen toegenomen, onder meer door de komst van de elektrische fiets. Voor een algeheel verbod is bovendien veel draagvlak. Vandaar dus dat verbod.

Niet specifiek voor fietsers dus, maar voor iedereen die een voertuig bestuurt. Óók voor bestuurders van trams en gehandicapenvoertuigen zonder motor. Een duidelijke en consistente norm, vinden de bewindspersonen. Vorig jaar kondigden ze de komst van de nieuwe regels aan, en daarmee zetten ze het plan door dat in 2016 is opgesteld door toenmalig minister Melanie Schultz-van Haegen.

Wordt alleen appen verboden?

Vanaf 1 juli aanstaande mag je niet meer een mobiel elektronisch apparaat op de fiets vasthouden”, zegt Egbert-Jan van Hasselt, projectleider verkeer bij van de politie, in een promotiefilmpje. “Dat betekent niet meer appen, bellen en navigeren.

Even een niveautje dieper. Artikel 61a van het RVV is aangepast, en daarin staat nu het volgende: “Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Opvalt dat de term ‘mobiele telefoon’ is veranderd in ‘mobiel elektronisch apparaat’. Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen wijzen erop dat mobiele navigatieapparaten, tabletcomputers en laptops veelvuldig gebruikt worden onderweg en net zo afleiden als een mobiele telefoon. Daarom zijn ook die apparaten verboden. Verder is ‘mobiel elektronisch apparaat’ een algemene term, zodat er ook apparaten onder kunnen vallen die nu nog niet bestaan.

De crux zit ‘m dus niet alleen in dat ‘mobiel elektronisch apparaat’, maar ook in dat vasthouden. Wat je er ook mee doet, een telefoon, tablet, navigatieapparaat of wat voor toekomstige uitvinding dan ook vasthouden is straks verboden.

Is er een escapemogelijkheid?

Wie stilstaat voor bijvoorbeeld een verkeerslicht, mag de telefoon wel vasthouden en gebruiken. Je bent dan niet aan het rijden. Maar zodra je weer in beweging komt, is er wel sprake van rijden. Wie de telefoon dan nog vasthoudt, kan een bekeuring krijgen.

Hoe hoog is die boete eigenlijk?

Voor fietsers die met een telefoon in de hand rijden is de boete per 1 juli 2019 95 euro, exclusief administratiekosten. Voor automobilisten die met een telefoon in de hand rijden is het bedrag sinds 1 januari dit jaar 240 euro, exclusief administratiekosten.

Leidde mobiel telefoongebruik op de fiets al tot veel ongelukken?

Op dit moment zijn er niet veel fietsers die ernstig gewond raken of zelfs overlijden door telefoongebruik op de fiets, erkenden de bewindspersonen bij het aankondigden van de nieuwe regels. Maar elk ongeval is er wat hen betreft een teveel. Ze wijzen er ook op dat telefoongebruik in het verkeer afleidt van de rijtaak en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

Een blik op het factsheet afleiding in het verkeer van onderzoeksorganisatie SWOV geeft helderheid. “Voor fietsers zijn de enige beschikbare Nederlandse gegevens zelfgerapporteerde data over ongevallen waar afleiding mogelijk een rol heeft gespeeld”, valt te lezen. Glad ijs dus, want mensen hebben moeite om zichzelf goed in te schatten.

“Twee oudere Nederlandse onderzoeken (uitgevoerd in 2008 en 2009) kwamen uit op een indicatie van 3 à 4 procent van de fietsongevallen met enig letsel waar telefoongebruik aan voorafging”, schrijven de SWOV-onderzoekers in het ‘feitenoverzicht’.

Recenter onderzoek is uit 2017. VeiligheidNL hield een vragenlijstonderzoek onder slachtoffers van fietsongevallen die behandeld werden op een Spoed Eisende Hulp (SEH). 19 procent gaf aan dat het ongeval (mede) veroorzaakt werd doordat zij afgeleid waren. “Opvallend genoeg”, zo staat in het factsheet, “was telefoongebruik in deze studie in minder dan 1 procent van de gevallen aangemerkt als (mede)oorzaak van het ongeval.” Deze uitkomsten zouden volgens de SWOV kunnen duiden op een “mogelijke – zeer effectieve – gedragsaanpassing van fietsers waardoor de effecten van afleiding gecompenseerd zouden worden.

Hoe staan jongeren tegenover het verbod?

Onderzoek van bewustwordingsorganisatie TeamAlert laat zien dat pubers (14-17 jaar) hun smartphone op de fiets vooral gebruiken voor navigatie. 31 procent van de ondervraagden gaf dat aan. Verveling scoorde ook hoog: 29 procent. Bereikbaarheid staat, opvallend genoeg, op de vierde plek met 19 procent. Onderzoekers van TeamAlert deelden deze inzichten onlangs op het Nationale Fietscongres in ‘s-Hertogenbosch.

TeamAlert vroeg, zo bleek uit de sessie, jongeren ook hoe ze tegen leeftijdsgenoten aankijken die hun smartphone gebruiken in het verkeer. Het ging hier om de groep 12-24 jaar. 67 procent beschrijft het als ‘onverstandig’. 2 procent zegt: ‘prima bezig’.

Hoe kijken pubers (14-17 jaar) tegen hun eigen smartphonegebruik op de fiets aan? Ook daar deed bewustwordingsorganisatie onderzoek naar. ‘Ik ben er niet trots op, maar doe er ook niks aan om het te veranderen’, zegt de meerderheid: 35 procent. 13 procent noemt het ‘oké’.

Willen ze zich houden aan het app-verbod? Dat is natuurlijk de hamvraag. De meeste pubers zeggen dat ze hun telefoon helemaal niet meer gaan gebruiken op de fiets (41 procent). Vlak daaronder komt de groep die zegt hun smartphone minder te gaan gebruiken (38 procent). Afwachten dus.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 07:29:09 +0000

Duizenden gedupeerden door omvallen Zoetermeerse rijschool

Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer laat een spoor van gedupeerde leerlingen, instructeurs en zakenpartners achter na het abrupt stoppen van de activiteiten. Rijschoolhouder Ferry Aalbregt zegt op zijn website geen andere mogelijkheid te zien. Sindsdien is hij voor iedereen onbereikbaar. Gedupeerden hebben een speciale Facebook-pagina aangemaakt waarop ze ervaringen delen en hun woede uiten. Veel leerlingen hebben duizenden euro’s vooruit betaald voor lessen en vrezen dat geld nu kwijt te zijn.

Hoewel er gesproken wordt over een faillissement is dat nog nergens terug te vinden. Zelf heeft Aalbregt het in de verklaring op zijn site over “het omvallen van ons mooie bedrijf waar we met zijn allen zo hard voor gewerkt hebben”. Volgens de rijschoolhouder zou hij de laatste dagen voor het misliep nog de nodige moeite gedaan hebben om leerlingen per mail te benaderen om vooral niet meer te betalen.

Duizenden euro’s kwijt

Op de Facebook-pagina vertellen leerlingen een heel ander verhaal. Ze zeggen dat de rijschool kort voor het staken van de activiteiten nog geprobeerd heeft om geld binnen te halen. Als deze leerlingen nog openstaande betalingen niet tijdig zouden doen, zou het afgesproken pakket ontbonden worden, zo dreigde Aalbregt. Op de Facebook-pagina zijn schrijnende verhalen te lezen van leerlingen die duizenden euro’s betaalden voor lessen en deze niet of maar deels kregen.

De verkeersschool was behalve in Zoetermeer ook actief in zeventien andere steden en werkte met freelance instructeurs. Een overzicht van de slagingspercentages van de afgelopen vier kwartalen op de website van het CBR laat zien dat de rijschool niet al te best presteerde. In de gemeenten Zoetermeer en Rijswijk, waar de meeste praktijkexamens voor rijbewijs B zijn afgenomen, scoort Aalbregt maar net boven de 30 procent als het gaat om de categorie eerste examens. In twaalf andere steden zijn de percentages eigenlijk niet te beoordelen omdat het aantal examens niet boven de tien uitkomt voor diezelfde categorie.

Bedreigd

De verkeersschool is nu onbereikbaar. Wie het nummer probeert te bellen, krijgt de melding dat de mailbox vol zit. Zelf zegt Aalbregt op zijn site dat hij onder politiebegeleiding heeft moeten onderduiken met zijn familie vanwege dreigingen aan zijn woonadres. Zo zou hij met de dood bedreigd zijn en lagen er kogels bij hem in de brievenbus. Er wordt gespeculeerd dat hij naar het buitenland zou zijn vertrokken, maar Aalbregt ontkent dat op zijn site. Een poging om zijn zaak op het laatste moment nog te redden, zou zijn mislukt. “Wij hebben voornemens om zover mogelijk de opgelopen schade te beperken. Voor de leerlingen, maar ook de instructeurs die zijn getroffen. Ik kan niet anders dan mijn excuses aanbieden naar alle betrokkenen.”

Het CBR is begonnen met het benaderen van alle leerlingen die ingepland stonden voor een examen. “Deze week nog kunnen de examens gewoon doorgaan. Leerlingen moeten dan wel zelf een lesauto regelen”, laat een woordvoerster weten. Voor die examens is ook gewoon betaald. De leerlingen die vanaf volgende week examen zouden doen, worden door de klantenservice van het CBR benaderd. Er moet per leerling bekeken worden of het examen kan doorgaan, of er betaald is of dat er een andere afspraak gemaakt moet worden. De gedupeerde kandidaten moeten in ieder geval voor hun examen zelf een lesauto bij een andere rijschool regelen. Op de Facebook-pagina hebben verschillende rijscholen al spontaan hulp aangeboden. Sommige zeggen gratis een lesauto beschikbaar te willen stellen.

Het CBR noemt de situatie “heel droevig”, maar laat weten verder niet veel te kunnen betekenen voor gedupeerde leerlingen. “Wij zijn geen partij hierin.” Ze benadrukt wel dat het bij de keuze van een rijschool goed is om zelf wat onderzoek te doen, zoals prijzen vergelijken, slagingspercentages bekijken en nagaan of er een garantieregeling is. “Je gaat een overeenkomst aan waar je veel geld aan kwijt bent. Ga daar voorzichtig mee om.”

Klachten

Verkeersschool Aalbregt was al jaren zonder problemen aangesloten bij brancheorganisatie VRB. De afgelopen maanden kwamen er bij VRB ineens aanhoudend klachten binnen over instructeurs die niet kwamen opdagen. Mensen wilden daarom hun overeenkomst opzeggen. Ook de slechte bereikbaarheid was een veelgehoorde klacht. “Wij hebben toen hem een brief op poten gestuurd, omdat hij onze branche schade berokkende”, zegt secretaris Irma Brauers van VRB. Toch zag zij niet aankomen dat het zo zou aflopen, omdat tot een paar weken terug Aalbregt zijn leerlingen volgens haar wel tegemoet kwam. Contracten werden inderdaad ontbonden en de verschuldigde bedragen werden teruggestort. “Wij hadden er daarom vertrouwen in dat hij oprecht bezig was.” In het laatste gesprek dat Brauers een paar weken geleden had met Ferry Aalbregt sprak hij over vierduizend leerlingen die hij in het hele land had. Ook kwam in dat gesprek aan de orde dat hij de laatste drie maanden veel opzeggingen had gekregen. “Dat had een signaal voor hem moeten zijn”, vindt Brauers.

Een garantieregeling kent VRB niet. Dat is ooit wel voorgesteld bij de leden, maar die zagen daar niets in. Over de oorzaak waarom het misgegaan is bij Aalbregt kan Brauers alleen maar speculeren, maar dat doet ze liever niet. Leerlingen die zich tot nu bij VRB gemeld hebben, krijgen van haar het advies om aangifte bij de politie te doen. Alle mensen die VRB benaderd hebben met een klacht, hebben antwoord gekregen of krijgen dat nog.

Zelf is VRB er ook nog niet in geslaagd om contact te krijgen met de verkeersschool. Brauers heeft wel gezien dat de rijschool op dinsdag nog adverteerde op Facebook met een aanbieding waarbij leerlingen 2000 euro moesten betalen en in ruil daarvoor net zo veel lessen konden krijgen tot ze geslaagd waren. De Facebook-pagina van Aalbregt is niet meer actief. De website is nog wel in de lucht. Daarop is in tegenspraak met de ervaringen van de leerlingen en de advertentie op Facebook te lezen dat de rijschool als één van de weinige rijscholen niet met pakketten werkt.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Thu, 27 Jun 2019 10:33:05 +0000

Maaltijdbezorgers veiliger de weg op met verkeerstraining

Jongerenorganisatie TeamAlert gaat verkeerstraining geven aan de ongeveer vijftienhonderd parttime maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd.nl. Verkeersveilig gedrag en inschatten van risico’s staan daarin centraal. De training borduurt voort op de inwerksessies die de maaltijdbezorgdienst nu zelf al geeft aan nieuwe koeriers voordat ze met hun e-bike de weg opgaan. Ook heeft Thuisbezorgd speciale apps om bezorgers te informeren over onder meer verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland gaat koeriers van Deliveroo deze zomer instrueren over verkeersveiligheid.

De training van TeamAlert die in juli van start gaat, bestaat uit twee onderdelen. Allereerst gaat het om onderling afspraken maken over veilig gedrag op de weg, zoals niet al rijdend appen. Ook worden de – overwegend jonge – bezorgers getraind in het beter leren inschatten van risico’s en gevaarlijke situaties. Dat gebeurt in de vorm van een ‘social deal’. Het is de bedoeling dat koeriers elkaar ook onderling aanspreken op de afgesproken regels.

Op maat

TeamAlert benut de zomerperiode ook om in samenspraak met bezorgers uit te zoeken welke aspecten aan bod moeten komen in de vervolgtraining, die in het najaar begint. Dat worden lessen op maat, waarin bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met de specifieke verkeerssituaties per stad. De maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl is in Nederland actief in zeven grote steden. Alle maaltijdbezorgers zijn er in loondienst.

Verkeersinstructie geven aan bezorgers is volgens een woordvoerder van de maaltijdbezorgdienst geen eenmalig initiatief, maar een continu proces. “De veiligheid van onze bezorgers is voor Thuisbezorgd.nl prioriteit nummer één”, stelt Arno Smit van Thuisbezorgd.nl. Extra training moet daar verder aan bijdragen. “Door middel van de trainingen die TeamAlert voor ons zal ontwikkelen, vergroten wij onze focus op verkeersveiligheid en gaan onze medewerkers nog veiliger de weg op.”

Inschakelen van rijscholen voor het geven van de verkeerstrainingen sluit TeamAlert niet helemaal uit, maar dat is vooralsnog niet aan de orde. De focus ligt nu vooral op gedragsverandering, zegt een woordvoerster. “Wij willen het verkeersveilige gedrag van de bezorgers verbeteren en de kennis vergroten. We zien dat daar met name de problemen zitten. Daarnaast gaan we captains trainen en die gaan bij het inwerken mee. Ze leren gedragsmechanismen en gesprekstechnieken, zodat ze de bezorgers verkeersveilig gedrag kunnen aanleren.”

VVN traint bezorgers Deliveroo

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en maaltijdbezorger Deliveroo hebben aangekondigd vanaf eind juli trainingen te gaan geven aan de freelance bezorgers die voor Deliveroo werken. Het gaat om lessen van twee uur op vier locaties in het land, die gegeven worden door instructeurs van VVN. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe wetgeving op het gebied van smartphonegebruik op de fiets, die vanaf 1 juli gaat gelden. Als uitbreiding van de initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten opent Deliveroo verder een speciaal meldpunt waar iedereen onveilige verkeerssituaties kan melden waarbij de koeriers van deze maaltijdbezorger zijn betrokken: [email protected]

Net als zijn collega Smit van Thuisbezorgd.nl noemt ook directeur Stijn Verstijnen van Deliveroo Nederland veiligheid de voornaamste prioriteit, zowel die van de bezorgers als die van medeweggebruikers. “Beide zaken komen ruimschoots aan bod in deze Veilig Verkeer Nederland-training en de e-learning. We verwachten dan ook dat dit het bewustzijn over verkeersveiligheid zal vergroten.”

Overeenkomst

Begin juni sloten Veilig Verkeer Nederland, de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) en verzekeraar de Vereende een overeenkomst waarin alle partijen beloofden zich sterk te maken voor verkeersveiligheid, goed onderhouden en deugdelijke vervoermiddelen en goede arbeidsomstandigheden. Thuisbezorgd.nl was daar niet voor uitgenodigd, zegt hun woordvoerder. Volgens hem was dat ook niet nodig, omdat zijn organisatie al voldoet aan de punten die in de overeenkomst benoemd worden. Zo zijn alle bezorgers in loondienst en zet de maaltijdbezorgsite elektrische fietsen in, zoals in de overeenkomst wordt aanbevolen.

De overeenkomst kwam onder meer voort uit de discussie over de veiligheid van maaltijdbezorgers in het verkeer eerder dit jaar. Uit cijfers van de Vereende over 2017 en 2018 blijkt dat bestuurders van bezorgbrommers bijna zes keer vaker schade rijden dan privébestuurders en dat het gemiddelde schadebedrag 75 procent hoger ligt.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Wed, 26 Jun 2019 10:38:14 +0000

‘Motorrijles geven is passie overbrengen’

Motorrijles geven vanuit een auto of vanaf de motor? Arjan Everink, hoofd afdeling Verkeer en Rijopleidingen bij motorrijdersvereniging KNMV heeft een duidelijke voorkeur: het tweede. Een instructeur kan zo niet alleen beter uitleggen, hij kan ook veel meer passie overbrengen. Vooral dat laatste moet je volgens hem niet onderschatten. Motorrijles geven, zegt hij, is passie delen.

Toegegeven, zegt Everink tijdens een workshop op de Nationale Rijschooldag in ‘s-Hertogenbosch: of je motorrijles geeft vanuit een auto of vanaf de motor is een kwestie van smaak. “In de wet staat niks over het voertuig dat moet volgen. Het kan een motor zijn, maar ook een auto. Wel belangrijk: je mag maximaal twee leerlingen tegelijk les geven.” Alle opties liggen open dus. En hij wil z’n mening niet opleggen aan de deelnemers, zegt hij met een lach. Maar zelf heeft hij duidelijke voorkeur voor het tweede. En hij heeft er goede argumenten voor.

Bijvoorbeeld: een leerling die z’n motorrijbewijs wil halen, is een heel ander type dan een leerling die auto wil leren rijden en beiden vragen om een andere aanpak. “Autorijden zit in onze cultuur. Mensen die motorrijles willen volgen, komen vanuit een hobby. Ze zijn ouder, zijn gemotiveerd, leergierig. Geef je ze huiswerk op, dan maken ze het ook echt. Waarom? Ze vinden het leuk om zich in de materie te verdiepen. Motorrijles geven is passie overbrengen. Van motorrijder tot motorrijden.”

Barbecue

Zo ontstaat, zegt hij, een band tussen instructeur, leerling en rijschool. “Heel anders dan bij autorijles: daar is het les, les, les, examen en klaar. Nee, er ontstaat echt iets moois.” Het is samen zeiknat worden tijdens een regenbui en het is dat gevoel van vrijheid dat je overal kunt komen. “En die verbondenheid’ kun je ook daarna voortzetten. Met een motortour bijvoorbeeld, of een barbecue. Ik ken een grote rijschoolhouder die ieder jaar met tachtig oud-leerlingen naar Duitsland afreist.”

Dat is veel meer dan in korte broek en op slippertjes achter een leerling aanrijden

Daarmee kan, nee, moet je je onderscheiden van de collega’s die in een auto achter hun leerlingen aanjakkeren, vindt Everink. “Als jij 45 euro per les vraagt, maar je collega die niet met de motor meerijdt ook, waarin verschil je dan voor de leerling?” Je moet, stelt hij, duidelijk maken waarom motorrijden zo leuk is, waarom anderen het ook moeten leren en dat je daar graag bij helpt. “Dat zie ik maar heel zelden.”

Korte broek

Daaruit voortvloeiend, zegt hij: motorrijders zijn voorbeelden voor leerlingen. “Kijk naar motoragenten: hoeveel mensen zeggen niet ‘kijk, die kunnen goed rijden’? Ze hebben een voorbeeldfunctie. Dat is veel meer dan in korte broek en op slippertjes achter een leerling aanrijden. Bovendien: er zijn er die zo ook demonstraties geven – hoogstens doen ze nog even een helm op. Maar hoe moet je dan aan je leerling verkopen een pak echt noodzakelijk is?”

Nee, zo lesgeven werkt niet, benadrukt hij. “Vanaf een motor kun je veel makkelijker een demo geven. Geef ik bij alles een demo? Nee, maar je kunt het spontaan even doen. De ene leerling heeft er meer behoefte aan dan de andere.” Hoe fijn is het niet, beschrijft hij, als kunt zeggen: kom maar even achter mij aanrijden, dan laat ik je zien wat ik doe, wat er op mij afkomt en wat ik denk – immers, je kunt met elkaar communiceren.

Botsing

Handig bij bijvoorbeeld filerijden. Motorrijders mogen tussen auto’s doorrijden, onder meer om de nare gevolgen van een kop-staart-botsing te voorkomen. Maar filerijden kan aan het begin een beetje eng zijn. Fijn dus om dat samen te kunnen doen.

Of het verschil in lesgeven zich ook terug te zien is in slagingspercentages? Dat weet Everink niet. Lastig te onderzoeken ook, zegt hij. “Maar ik denk wel dat bij leerlingen die door een instructeur op een motor begeleid worden, een stuk meer enthousiasme zit.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 26 Jun 2019 08:00:10 +0000

‘Jonge Belgische bestuurders nemen nog steeds te veel risico’s’

Jonge Belgische bestuurders nemen veel risico’s, zo komt naar voren uit onderzoek van Vias institute, het Belgische kenniscentrum op het gebied van verkeersveiligheid. Ze rijden te hard, bellen, mailen en sms’en achter het stuur en drinken alcohol. Hervorming van de rijopleiding kan helpen om jongeren veiliger te laten rijden, meent topvrouw Karin Genoe van Vias.

Jonge bestuurders vormen voor Vias een belangrijke doelgroep omdat ze twee keer zo vaak betrokken zijn bij ongevallen waarbij doden of gewonden vallen dan andere leeftijdsgroepen. Meer dan 1 op de 4 jongeren uit het nieuwe onderzoek dat Vias uitvoerde was in de afgelopen drie jaar betrokken bij een ongeval en 4 procent van hen zelfs bij meerdere. Hoewel er in het algemeen in België een dalende trend is als het gaat om jongeren die betrokken zijn bij letselongevallen, vindt Vias dat jongeren toch nog steeds gevaarlijk rijgedrag vertonen. De cijfers van het laatste onderzoek tonen dat aan volgens het kenniscentrum weer eens aan.

Te hard rijden

Het afgelopen jaar werd 27 procent van de bestuurders tussen de 18 en 30 op de bon geslingerd, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste chauffeurs werden ten minste één keer bekeurd vanwege te hard rijden (61 procent), foutparkeren (32 procent) of het gebruik van mobiele telefoon achter het stuur (10 procent).

In het onderzoek vroeg Vias ook naar riskant gedrag van de bestuurders de afgelopen maand. Daaruit bleek dat één op de tien jongeren de afgelopen maand onder invloed van alcohol reed. Ook achter het stuur blijven veel jonge bestuurders hun mobiele telefoon gewoon te gebruiken: 32 procent deed dat om te mailen of sms’en, 18 procent om te bellen en 6 procent om al rijdend een selfie te maken.

Hervormen rijopleiding

Hoewel sommige overtredingen die beginnende bestuurders begaan sinds 2007 in België strenger bestraft worden, rijden jongeren nog steeds te risicovol, meent Karin Genoe van Vias. “De hervorming van de rijopleiding kan zeker bijdragen om de verkeersveiligheid van jonge bestuurders in de komende jaren te verbeteren, maar we vragen dat er nog extra inspanningen worden gedaan om de pakkans voor drugs en alcohol verder te verhogen. We hopen ook dat de nieuwe regering eindelijk de nultolerantie voor beginnende bestuurders gaat invoeren.”

In Nederland doet SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, ook geregeld onderzoek naar allerlei verkeersthema’s, waaronder het rijgedrag van jonge bestuurders. De insteek en de leeftijdbegrenzing is bij het meest recente onderzoek van SWOV wat anders dan bij Vias. Uit de factsheet van SWOV uit 2016 blijkt dat jonge Nederlandse automobilisten (18-24 jaar) naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken zijn dan de wat oudere automobilisten. Per afgelegde afstand is dit (dodelijk) ongevalsrisico van jonge automobilisten ruim vijf keer zo hoog als van automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Het risico van jonge mannen is zelfs tien keer zo hoog.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Tue, 25 Jun 2019 10:25:44 +0000

Instructeurs en andere gedupeerden van Aalbregt gaan demonstreren

Rijinstructeurs en mensen die zich gedupeerd voelen door de rijschoolhouder Ferry Aalbregt uit Zoetermeer, gaan maandag in Den Haag demonstreren. Ze hopen op politieke steun voor hun zaak. De gemeente Den Haag bevestigt dat er formeel een kennisgeving van de demonstratie is binnengekomen. Een woordvoerder van de demonstratie, rijinstructeur Fayzan Khan, hoopt op 250 mensen.

“We willen bereiken dat er een vangnet komt voor kleine rijscholen en gedupeerde leerlingen” aldus een van de gedupeerden. “Ook moeten er strengere eisen komen om überhaupt een rijschool te beginnen, en een keurmerk, dat niet iedere idioot een rijschool kan beginnen.”

Instructeur Khan noemt bij Hart van Nederland het interview dat Ferry Aalbregt zaterdag gaf aan Omroep West “belachelijk”. Aalbregt zei daarin onder meer dat er “rotte appels” tussen zijn instructeurs zaten. Volgens Khan heeft hij ze zelf gekozen en is hij bovendien een bazige man die geen tegenspraak duldde.

‘Cowboys’

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zei eerder bij Hart van Nederland erg mee te leven met de gedupeerden. Ze liet weten dat ze niets voor de leerlingen kan doen en dat de overheid met de rijschoolbranche in overleg is “om dit soort cowboys eruit te krijgen”.

Brancheorganisatie Bovag wijst erop dat niet iedereen die rijles kan geven, ook een rijschool kan runnen. De vereniging pleit voor een toets op ondernemersvaardigheden. “Onbekwame ondernemers laten in deze branche een spoor van vernieling achter. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor de markt”, aldus een woordvoerder van de club.

Politie wil einde aan bedreigingen

Bovag heeft een schadefonds voor gedupeerden, maar daar zijn slechts 400 van de circa 7500 rijscholen in Nederland bij aangesloten. Veel eenmansbedrijven vinden een lidmaatschap te duur, zegt de woordvoerder.

De politie roept mensen op te stoppen met het bedreigen van de failliete rijschoolhouder uit Zoetermeer. Op social media wordt flink gescholden op de man.Op Twitter wijst de politie erop dat social media op bedreigingen worden gemonitord. Hou het hoofd koel, vraagt de politie. “Doe geen bedreigingen of laster. Het lost de situatie niet op, maakt jou verdachte en kost politie onderzoekscapaciteit. Stop ermee.”

De politie benadrukt in een aanvullende tweet “zeker oog te hebben voor de situatie van de gedupeerden en de gevoelens te begrijpen. We “willen dat niet afdoen, echter moeten we wel een grens trekken waar het gaat om strafbare bedreigingen. De recherche buigt zich reeds over de gehele zaak”.

Petitie

De petitie die een aantal gedupeerden van de Zoetermeerse rijschool vlak voor het weekend startten is inmiddels ongeveer 1.400 keer getekend. De initiatiefnemers vinden dat er een landelijk keurmerk moet komen voor rijscholen en een erkend garantiefonds. Zo’n keurmerk is er al sinds begin dit jaar, maar rijschoolhouders lopen er bepaald niet warm voor.

ANP

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Sun, 30 Jun 2019 12:24:03 +0000