CBR maakt tarieven 2018 bekend

Het CBR heeft de nieuwe tarieven voor de producten en diensten bekendgemaakt. De tarieven stijgen gemiddeld met anderhalf procent. Het praktijkexamen voor de auto kost de rijschoolhouder volgend jaar twee euro meer, en komt daarmee op 102 euro. Vanaf 1 januari 2018 gelden de nieuwe tarieven.

Het CBR baseert de stijging op de inflatie die ook met anderhalf procent steeg. De tarieven in de divisie CCV stijgen in 2018 met gemiddeld één procent. Dit geldt voor zowel de theorie- als praktijkexamens.

Praktijkexamen stijgt hardst

Het tarief voor het praktijkexamen stijgt procentueel gezien het hardst. Rijscholen betalen 2 procent meer voor het praktijkexamen in de categoriën AM2, B, BE en het motorexamen voertuigbeheersing. Daarentegen stijgen de tarieven voor het faalangst- en nader onderzoek examen volgend jaar met nog geen procent.

Het tarief voor de theorie-examens en de daarbij horende toeslagen blijven nagenoeg hetzelfde. Het reguliere theorie-examen stijgt met één procent, en het tarief voor het individuele examen blijft hetzelfde.

‘Gezondheidsverklaring moet kostendekkend worden’

Een opvallende stijging is de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring). De consument betaalt volgend jaar 34,80 euro voor een Gezondheidsverklaring, drie procent meer dan 2017. Het tarief voor de verklaring steeg in 2016 met 18 procent. In 2014 betaalde de consument nog 25,80 euro.

Het CBR laat weten dat het tarief voor de Gezondheidsverklaring dient als kostendekking voor de dienstverlening van het CBR. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor de rijtest en administratiekosten. Een woordvoerder laat weten: “Door onder andere de stijging van het aantal gezondheidsverklaringen en het aandeel 75 plussers daarin, neemt verhoudingsgewijs het aantal nader te beoordelen dossiers sterk toe. Hierdoor stijgen de kosten. Op basis hiervan is een tariefstijging doorgevoerd. Tegelijkertijd zijn wij bezig met een digitaliseringsslag bij de divisie Rijgeschiktheid waardoor wij uiteindelijk in de toekomst kostendekkend kunnen werken.”

Bekijk de tarievenlijst 2018 van het CBR.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Wed, 15 Nov 2017 14:54:54 +0000

Leerlingen met rijangst begeleiden als Rijinstructeur+

ADVERTORIAL – Je komt ze steeds vaker tegen: rijbewijsbezitters met rijangst. Ook leerlingen durven steeds vaker te zeggen dat ze angstig zijn in de auto. Daar is heel goed iets aan te doen. Als je weet hoe. Kun jij dat, mensen begeleiden die angstig zijn?

Veel hulpverleners – want dat ben je als mensen jou om hulp vragen – willen leren over zichzelf, willen zich ontwikkelen. Want als je jezelf beter begrijpt, kun je ook anderen beter helpen. De Rijinstructeur+ opleiding biedt je die ontwikkeling, vult jouw kijk op de wereld aan met nieuwe ideeën en uitdagingen.

Verkeersangst

De R+ opleiding is een unieke, landelijk erkende NLP Practionersopleiding met als specialisatie verkeersangst. Je krijgt er handvatten in aangereikt om mensen met rijangst en/of complexe fobische rijangst te helpen. Voor veel gecertificeerde R+ ers was deze éénjarige opleiding een intensief en mooi avontuur.

Het team van de opleiding tot Rijinstructeur+ helpt je om belemmerende overtuigingen bij jezelf en anderen op te sporen en te veranderen. Onze unieke aanpak prikkelt mensen tot reflectie op hun eigen handelen en hun omgeving. Naast persoonlijke groei krijg je ook oog voor de groei van anderen.

Meteen toepassen

Je leert oplossingsgericht te werken, zodat je positieve doelen kunt formuleren en merkt wat werkt voor jouw leerling of rijbewijsbezitter. Oplossingsgericht werken heeft tot doel het ontdekken van mogelijkheden, die mensen stimuleren en enthousiasmeren tot actie. DCTM en BGL & partners combineren binnen de R+ opleiding jarenlange ervaring met de praktijk van alledag. Wij zorgen ervoor dat wat je leert, meteen kunt toepassen in de lesauto.

Een verkeersbegeleiding start met een grondig onderzoek naar de huidige situatie van een cliënt. Je leert een intakegesprek te houden en een behandelplan op te stellen. Daarna ga je praktisch met de cliënt aan het werk om zijn of haar doelstelling te bereiken. Wat je samen met je cliënt doet in de praktijk en welke huiswerkopdrachten je tussen de sessies door meegeeft, komt in de opleiding uitgebreid aan bod. Je krijgt ruim 25 jaar aan ervaring van Sjaak de Coninck en anderen mee naar huis.

Wat vinden we belangrijk binnen de Rijinstructeur+ opleiding?

  • Respect. De eigenheid van jou en anderen staat centraal;
  • Een flexibele grondhouding. We leren je effectief inspelen op veranderingen;
  • Dingen doen die je niet gewend bent. We beloven je dat er een andere wereld voor je opengaat;
  • Geen les is hetzelfde. We bieden een gevarieerde opleiding met diepgang;
  • Leren samenwerken op een andere manier. Je neemt je verantwoordelijkheid voor wat je doet en jouw inbreng en kwaliteiten worden benut.

Nieuwsgierig geworden?

Schrijf je dan via deze link in voor onze tweedaagse workshop ‘Basiskennis NLP tijdens de rijles’ op dinsdag 23 en 30 januari 2018 in Nijkerk. De WRM 46 bijscholing laat je kennismaken met NLP en de R+ opleiding.
Deze workshop telt tevens mee voor 4 dagdelen theoretische WRM/RIS-bijscholing.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Wed, 15 Nov 2017 08:45:52 +0000

Coffeeshops lanceren verkeersveiligheidcampagne wietconsument

Coffeeshops in heel Nederland starten 15 november een campagne die de wietconsument waarschuwt voor de consequenties van cannabisgebruik in het verkeer. Sporen van cannabis blijven volgens de campagne tot 14 uur na gebruik aantoonbaar. De politie gebruikt sinds 1 juli 2017 een speekseltest om drugsovertreders aan te pakken. De boodschap van de campagne: ‘Cannabis in het verkeer? speel op zeker!’.

De campagne zal een vervolg zijn op ‘de groene BOB’ die in 2009 door coffeeshops werd gelanceerd. Veilig Verkeer Nederland (VVN) zag dit indertijd als een schending op het auteursrecht en dreigde juridische stappen te zetten. VVN staat nu achter de campagne, laat een woordvoerder weten.

‘Cannabis en rijden? speel op zeker!’

De campagne raadt cannabisgebruikers aan geen risico te nemen in het verkeer. De strekking van de poster luidt: “Wil je op zeker spelen, regel dan een chauffeur die niet heeft gedronken en geblowd, gebruik de fiets, de taxi, of het openbaar vervoer”. Alle 573 coffeeshops in Nederland krijgen de poster toegestuurd. Daarnaast gaat aankomende dinsdag de informatieve site www.cannabisinhetverkeer.nl online.

VVN is niet betrokken bij de campagne, maar laat weten het initiatief wel te steunen. “Wij steunen in principe alles wat bijdraagt aan verkeersveiligheid. Met de nieuwe speekseltest kan er echt onderzoek gedaan worden naar drugs in het verkeer, en het is best mogelijk dat wij ons daar in de toekomst ook voor inzetten”, aldus Rob Stomphorst, woordvoerder van VVN.

Speekseltest

De speekseltest is de laatste weken veelvuldig in het nieuws, omdat medicijngebruikers in het verkeer ‘onterecht’ positief testen. Verschillende organisaties en politici hebben zich ingezet voor deze groep, en met succes. Vorige maand liet minister Blok weten dat mensen met ADHD die dexamfetamine gebruiken volgens voorschrift de drugstest niet hoeven te vrezen.

Wanneer een bestuurder positief test, zal de politie een vervolgonderzoek instellen. Een onderzoeksbureau neemt bloed af en analyseert het op verschillende stoffen. Het onderzoek wordt dan gebruikt als bewijsmiddel.

Lees ook: OM houdt rekening met verklaring bestuurder met ADHD bij speekseltest

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Fri, 10 Nov 2017 13:20:30 +0000

Engelse artsen pleiten voor verplichte ogentest bestuurders

De Engelse vereniging voor optometristen pleit voor een strengere wetgeving die bestuurders verplicht om elke tien jaar een ogentest af te nemen. Volgens de vereniging is de ogentest, die ook in Nederland aan het begin van het examen plaatsvindt, niet genoeg voor een levenslang rijbewijs. Vorig jaar kwamen in Engeland zeven mensen om en raakten 63 gewond tijdens een verkeersongeluk waarbij een verminderd gezichtsvermogen de oorzaak was.

Net als in Nederland moeten Engelse bestuurders bij het verlengen van het rijbewijs zelf aangeven of zij lichamelijke- of geestelijke klachten hebben die hun rijbevoegdheid kunnen belemmeren. Negen op de tien optometristen vindt dat deze huidige regelgeving niet genoeg is.

Geleidelijke verandering

Bestuurslid en optometrist Jullie Anne-Little vertelt aan de Telegraph dat bestuurders zich vaak niet bewust zijn van de gevaren: “Het gezichtsvermogen kan geleidelijk afnemen, soms hebben mensen niet eens door dat hun zicht verslechtert door de jaren heen.” Meer dan een derde van Engelse optometristen geeft aan dat zij patiënten hebben die door blijven rijden, ook al weten ze dat hun zicht beneden de wettelijke norm ligt.

In een ander onderzoek blijkt dat 30 procent van de Engelse automobilisten weleens deel heeft genomen aan het verkeer, terwijl het gezichtsvermogen niet adequaat was. Desondanks geeft slechts 40 procent van deze bestuurders aan dat zij zouden stoppen met autorijden als hun gezichtsveld, zelfs met een bril of contactlenzen, beneden de wettelijke norm ligt.

Campagne

De ‘don’t swerve a sight test’ campagne zet mensen aan om elke twee jaar langs een opticien te gaan voor controle. Ook lobbyt de vereniging voor een wetswijziging waarbij een medische keuring verplicht is. Anne-Little hoopt dat bestuurders gehoor geven aan de campagne. “De campagne wil de bestuurder bewust na laten denken over zijn zicht, want uiteindelijk bevordert goed zicht de verkeersveiligheid.”

Het ministerie van Transport in Engeland laat weten dat de huidige wetgeving volstaat. “Als een bestuurder een verandering in zijn gezichtsvermogen of andere lichamelijke conditie merkt, dan is hij volgens de wet verplicht dit aan ons te melden.”

Lees ook: Slecht rijgedrag makkelijker te melden bij CBR

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Tue, 14 Nov 2017 11:54:04 +0000

Al 2.600 mensen met subsidie opgeleid tot chauffeur

Via het project ‘chauffeurs gezocht’ van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (TLN) hebben 2.600 zij-instromers een baan gevonden in de transportsector. Dit maakte het instituut bekend tijdens de bijeenkomst ‘méér chauffeurs voor de sector’. Zij-instromers zijn mensen mensen die een overstap maken naar een nieuw beroep. Het project is inmiddels geëindigd en TLN doet een oproep aan de overheid om een nieuw plan mede te financieren.

De laatste maanden zijn er 1.100 extra chauffeurs opgeleid. Het project vergoedde 90 procent van de kosten van de rijopleiding en garandeerde een baan. De subsidie komt voor 80 procent vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer. Het project levert in maart 2018 de laatste chauffeurs aan. Voor die tijd hoopt TLN een nieuw plan te hebben, maar of dit dezelfde vorm gaat krijgen is niet duidelijk.

Oproep aan de overheid

De spanning op de arbeidsmarkt in de transportsector loopt verder op. Zowel de vervoersvraag als het aantal werknemers in de sector neemt snel toe. Doordat de arbeidsvraag sneller stijgt dan het personeelsaanbod zal de spanning op de arbeidsmarkt in de transport en logistiek de komende jaren verder oplopen. Het instituut ziet hiervoor verschillende oorzaken, zoals de aantrekkende economie, de vergrijzing en pensionering, en minder instroom vanuit het beroepsonderwijs.

TLN wil in 2018-2019 ruim 3.000 mensen laten instromen. Om dit grote aantal te bewerkstelligen doet het instituut een oproep aan de overheid. “De sector zal investeren in een financiële regeling voor de chauffeursopleiding voor de instromers. Om echter de grote benodigde aantallen te kunnen financieren roep ik de overheid op om deze regeling mede te financieren”, aldus Arthur van Dijk, voorzitter TLN.

Een woordvoerder van TLN laat weten dat er nog geen formeel voorstel is gedaan. “We hopen dat er geld beschikbaar is, we moeten het ijzer smeden nu net nog heet is.”

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Mon, 13 Nov 2017 14:07:47 +0000