Mogelijk één autosticker voor alle milieuzones in EU

Het Europees Parlement doet onderzoek naar één milieusticker voor heel Europa, op initiatief van de Nederlandse Europarlementsleden Matthijs van Miltenburg en Gerben-Jan Gerbrandy (allebei D66). De wirwar aan milieuzones maakt het lastig voor automobilisten, vooral voor bezoekers uit andere landen, om toegang te krijgen.

Om de concentratie van luchtvervuiling te voorkomen worden steeds meer milieuzones afgebakend, om zo de meest vervuilende voertuigen uit het stadscentrum of zelfs de hele stad te weren. “Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Met dit systeem bieden we de mogelijkheid de milieuzones beter op elkaar af te stemmen”, aldus Matthijs van Miltenburg, woordvoerder van de Europese D66-parlementariërs

Overtreders opsporen

Het Europees Parlement heeft in de Europese begroting voor 2019 bijna 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om het voor automobilisten gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de verschillende lage emissiezones in Europese steden. 490.000 euro daarvan is vrijgemaakt voor een onderzoek naar een geharmoniseerd label voor schone voertuigen. Europese steden kunnen dit ‘Ultra-Low Polluting Vehicle’-label gebruiken voor toegang tot milieuzones.

Er wordt ook gezocht naar een informatie-uitwisselingssysteem waarmee, gekoppeld aan een bestaand systeem voor de uitwisseling van voertuiggegevens, de handhaving van de milieuzones beter kan worden georganiseerd. Nu hebben veel steden nog problemen met het opsporen van overtreders die niet in eigen land zijn geregistreerd.

Technologieën

Verder maakt het Europees Parlement 1,05 miljoen euro vrij voor het certificeren van ‘retrofits’ van voertuigen , zoals het installeren van een betere uitstoottechnologie in de auto. Op deze manier kunnen consumenten een beter onderscheid maken tussen effectieve en minder-effectieve nieuwe technologieën waarmee oudere voertuigen kunnen worden uitgerust. Daarnaast zouden ook oudere dieselauto’s met betere uitstoottechnologie echt schoner kunnen worden, en zo toegang tot milieuzones kunnen krijgen.

Lees ook: Vanaf 2030 alleen emissieloze voertuigen in binnenstad Utrecht

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Fri, 26 Oct 2018 06:10:30 +0000

Jongeren halen info over slagingspercentage van website rijschool

Bijna de helft van de jongeren haalt informatie over het slagingspercentage van de website van de rijschool zelf. Dat blijkt uit onderzoek dat het CBR heeft laten uitvoeren. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de Nationale Rijschooldag en onlangs gepubliceerd op de website van het CBR.

Het slagingspercentage halen de jongeren voornamelijk bij de website van de rijschool zelf (47 procent), blijkt uit het onderzoek. “Dat is opmerkelijk”, vertelde communicatiemanager Inge Rohde tijdens het Nationaal Rijschool Congres in Rosmalen. “We weten allemaal dat de informatie op de websites soms klopt, maar in een aantal gevallen helemaal niet klopt. Daar is nog een wereld te winnen.”

37 procent van de jongeren heeft de informatie gevonden op de website van het CBR en 29 procent heeft over het slagingspercentage gehoord via vrienden of familie. In 26 procent van de gevallen werd de informatie gevonden via een zoekmachine.

Keuze voor rijschool

De keuze van de rijschool wordt nog altijd bepaald door de vriendelijkheid van de instructeur, blijkt ook uit het onderzoek. De goede naam van de rijschool staat op nummer twee, gevolgd door de ervaringen van vrienden en familie. Het slagingspercentage staat op plek vier.

De rol van de ouders in de keuze van de rijschool is groot. Slechts 22 procent van de jongeren maakt zelf uit welke rijschool het wordt. In de helft van de gevallen krijgen jongeren slechts advies van de ouders. Bij maar liefst 17 procent van de jongeren bepalen de ouders de keuze.

Social mediacampagne

Inge Rohde kondigde ook aan dat het CBR doorgaat met de social mediacampagne. De campagne is opgezet samen met de brancheverenigingen om jongeren objectieve informatie te geven over de weg naar het rijbewijs. De campagne bestaat onder meer uit een miniwebsite (zie foto boven) waar leerlingen tips om hun rijbewijs op een ‘goede en veilige manier’ te halen. Ook zijn er advertenties op Facebook en Instagram met tips voor de rijopleiding. Een van de nuttigste tips is het maken van een inschatting van de kosten, vinden de jongeren.

Na een onderzoek onder de eindgebruikers, wordt nu ook de mening van de rijschoolbranche gevraagd. De brancheverenigingen houden momenteel in overleg met het CBR een enquête onder rijinstructeurs over hun ervaring met deze campagne. Daarnaast mogen rijscholen ook hun mening geven hun samenwerking met het CBR in algemenere zin, waaronder het contact met examinatoren. Leden van brancheverenigingen kunnen tot 1 november de enquete invullen.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek door het bureau Markteffect.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 25 Oct 2018 08:25:31 +0000

Leden van brancheverenigingen mening gevraagd over CBR

Leden van brancheverenigingen van Bovag, VRB en FAM kunnen een enquête invullen over hun ervaring met het CBR. Het onderzoek gaat hoofdzakelijk over de social media-campagne richting kandidaten, maar rijinstructeurs kunnen ook hun mening geven over het functioneren van het CBR.

De social media-campagne bestaat onder meer uit een miniwebsite die het CBR samen met de brancheorganisaties heeft opgezet. Daar krijgen leerlingen tips om hun rijbewijs op een ‘goede en veilige manier’ te halen. Ook zijn er advertenties op Facebook en Instagram met tips voor de rijopleiding.

Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen hoe rijinstructeurs denken over die social mediacampagne. Het CBR heeft zelf onderzoek uitgevoerd naar de ervaring van kandidaten; de brancheverenigingen zijn tijdens het Branche Voorzitters Overleg (BVO) gevraagd om de vragen uit te zetten onder hun leden. De uitkomst van de enquête wordt binnen het BVO besproken en, indien nodig, wordt de strategie hierop aangepast.

Samenwerking

Naast vragen aan de instructeur over de rijbewijstips, worden zij gevraagd of ze weten hoe ze aan hun leerlingen komen: of zij merken aan hun (nieuwe) leerlingen dat hun kennis over het behalen van een rijbewijs verbeterd is en of het CBR überhaupt een rol moet of mag spelen in het voorlichtingstraject richting leerling en ouders.

Verder zijn er ook nog enkele vragen opgenomen over het functioneren van het CBR en hoe rijinstructeurs de samenwerking met het CBR ervaren: zijn de medewerkers afstandelijk of juist toegankelijk? Stellen ze de kandidaten op het gemak? Wat vinden instructeurs van de uitstraling van examencentra?

Uitnodiging

De sluitdatum van de enquête van VRB en FAM is 1 november. Leden hebben een uitnodiging met een unieke link via de mail gehad om deel te nemen aan het onderzoek. Bij Bovag valt het onderzoek onder het zogeheten ROCA, een periodiek onderzoek waarmee Bovag de mening vraagt van leden over de samenwerking met het CBR. Aan dat onderzoek wordt momenteel nog gewerkt; leden ontvangen nog een uitnodiging.

Lees ook: Onderzoek: jongeren halen informatie over slagingspercentage op website rijschool

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 25 Oct 2018 08:16:42 +0000