Term ‘roekeloosheid’ moet weg uit Wegenverkeerswet

De Raad voor de rechtspraak wil dat de term roekeloosheid uit de Wegenverkeerswet wordt geschrapt. Juridisch gezien betekent de term roekeloosheid namelijk iets anders dan in het dagelijks taalgebruik. Dat staat in een advies van de Raad van State bracht over een wetsvoorstel van minister Grapperhaus voor het opleggen van zwaardere straffen voor verkeersdelicten. 

In de wet staat roekeloosheid voor de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten, verklaart de Raad, het overkoepelende bestuur van onder andere rechtbanken en gerechtshoven. Door de manier waarop roekeloosheid in de wet is omschreven en wordt geïnterpreteerd, komt een rechter ‘slechts in uitzonderlijke gevallen’ tot het oordeel dat sprake is van de term.

Het veroorzaken van een ongeval onder invloed van alcohol, daarbij ongeveer 40 kilometer te hard en door rood licht rijdend, omschrijven veel mensen als roekeloos. Maar op grond van de juridische betekenis is dat in een strafzaak echter niet zonder meer het geval.

Veel onbegrip

Dit verschil in interpretatie leidt tot veel onbegrip bij slachtoffers en in de samenleving, ziet de Raad. Die adviseert daarom om aan alle onduidelijkheid een einde te maken en de term roekeloosheid uit de Wegenverkeerswet te schrappen. In het advies staat een voorstel voor een alternatieve uitwerking van het wetsvoorstel waarmee rechters beter uit de voeten kunnen.

De Raad adviseert verder om de samenleving, slachtoffers en nabestaanden voorafgaand aan de behandeling van een ernstige verkeerszaak goed voor te lichten. Dit omdat vanuit de maatschappij een duidelijke roep klinkt om ernstige verkeersdelicten zwaarder te straffen. Voorlichting kan dan bijdragen aan meer kennis van en begrip voor de manier waarop zo’n rechtszaak wordt behandeld en hoe de rechter tot een oordeel komt. De Raad ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor het Openbaar Ministerie.

Appen

In het wetsvoorstel heeft Grapperhaus duidelijker laten vastleggen wanneer er sprake is van roekeloos rijden. Daarmee verruimt hij de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. Zo kan een automobilist een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur, zelfs als er geen sprake is van schade of letsel.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 30 May 2018 12:10:51 +0000

Werkgroep: kort examens in om capaciteitsprobleem op te lossen

De examens voor het beroepsvervoer moeten worden ingekort, zodat er per dag een extra C- of D-examen kan worden afgenomen. Dat is het voorstel van de werkgroep ‘Eerlijke verdeling’ waar rijschoolhouders in vertegenwoordigd zijn, waaronder enkele Bovag-leden.

Alle grote opleiders hebben voor de maanden juli en augustus een examencapaciteit van 110 procent gekregen, meldt Bovag. “Voor sommige rijscholen is dit voldoende, maar voor een flink aantal rijscholen is dit echt te weinig.” Binnenkort moeten rijscholen voor september en oktober hun verzoek indienen. Door de examentijd in te korten van 85 naar 70 minuten, kan er elke dag een zesde C- of D-examen ingepland worden, is het idee van de werkgroep.

Tijd, geld en energie

Bovag meldt dat de brancheorganisatie zich intensiever is gaan bemoeien met de examencapaciteit. “BOVAG heeft rijscholen gevraagd waar zij het meeste last van hebben”, aldus Christa Grootveld, branchemanager Bovag Rijscholen. “Vervolgens heeft Peter Niesink, algemeen directeur van Bovag, een brief verzonden naar het CBR, gevolgd door een persoonlijk gesprek met algemeen directeur Petra Delsing. In dat overleg heeft Peter benadrukt dat het tekort aan examencapaciteit rijscholen veel tijd, geld en energie kost.”

Volgens Bovag blijft het CBR voorlopig de huidige mogelijkheden ‘finetunen’. De exameninstantie geeft aan dat een zesde examen wettelijk gezien niet mag. “De juristen van Bovag zien echter wel mogelijkheden en brengen dit nogmaals bij het CBR onder de aandacht.” Bovag benadrukt in de contacten met het CBR dat de 110 procent capaciteit een tijdelijke oplossing is, maar dat er een structurele moet komen om het examentekort op te vullen.”

25 procent meer examens

Het CBR heeft dinsdag het jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal vrachtauto-examens ten opzichte van 2016 met maar liefst 24 procent is toegenomen. Het CBR noemt 2017 ‘een intensief jaar’, mede door de inspanning die wordt geleverd om de reserveringstermijnen binnen de norm te krijgen

Het exameninstituut laat weten dit jaar 112 extra examinatoren te werven, naast de 60 die vorig jaar aan de slag gingen. Toch gaat het wervingsproces langzamer dan gehoopt. Dat heeft te maken met de specifieke functie-eisen voor een examinator bij de divisie CCV.

Lees ook: Aantal examens voor vrachtauto met kwart toegenomen

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 05 Jun 2018 10:11:53 +0000

Aantal examens voor vrachtauto met kwart toegenomen

Het aantal afgenomen praktijkexamens voor vrachtauto is in 2017 gestegen met 24 procent. Ten opzichte van de andere categorieën is de vraag naar het C-rijbewijs veruit het meest gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 dat het CBR dinsdag heeft gepubliceerd. Het exameninstituut laat weten dit jaar 112 extra examinatoren te werven, naast de 60 die vorig jaar aan de slag gingen.

In 2016 werden er nog 11.432 praktijkexamens afgelegd voor de vrachtauto. Vorig jaar steeg dat aantal naar 14.215. Deze stijging heeft volgens het CBR te maken met de groei van de economie en de grote vraag naar beroepschauffeurs.

Bij het T-rijbewijs is er een stijging te zien van maar liefst 23 procent, al gaat het hier wel om een kleinere groep: vorig jaar werden 4.649 examens afgelegd. Bij taxi gaat het om een stijging van 12 procent en bij de busexamens 13 procent ten opzichte van 2016. Bij personenauto is er net als vorig jaar een stijging van 3 procent te zien.

‘Intensief jaar’

Het CBR noemt 2017 ‘een intensief jaar’. Oorzaak was de inspanning om de reserveringstermijnen binnen de norm te krijgen en tegelijkertijd te werken aan een nieuwe, op de toekomst voorbereide organisatie. “Enerzijds gaat het er om te innoveren en samen met de brancheorganisaties de branche te professionaliseren, anderzijds moet het lopende werk, met de reserveringstermijnen die daar bij horen, niet uit het oog worden verloren”, aldus het CBR in het jaarverslag.

Net als in 2016 werden nieuwe examinatoren voor de beroepsexamens aangetrokken. Uit zo’n 6.000 sollicitanten zijn uiteindelijk meer dan zestig nieuwe examinatoren geselecteerd. Deze zijn gedurende het jaar ingestroomd en opgeleid. Toch gaat het wervingsproces langzamer dan gehoopt. Dat heeft te maken met de specifieke functie-eisen voor een examinator bij de divisie CCV. “Ondanks het overwerk van examinatoren en de werving van weer zestig nieuwe examinatoren konden we de praktijkexamens helaas niet altijd binnen de afgesproken termijnen doen. Daarom werven we in dit jaar 112 nieuwe examinatoren.”

Examens verdelen

Eerder bleek al dat werkgevers bereid zijn om honderden euro’s extra te betalen voor het beroepsexamen, als hun werknemers op die manier nog een beetje op tijd hun examen kunnen afleggen. Rijscholen reizen dan af naar een examenlocatie elders in het land waar de wachttijd minder hoog is. Dat kost de kandidaat veel uren en dus ook veel geld. Toch hebben veel transportbedrijven dit geld ervoor over, als ze daarmee sneller een vrachtwagen kunnen laten rijden.

Om de beschikbare capaciteit voor de beroepsexamens zo eerlijk mogelijk te verdelen over de rijscholen, heeft het CBR dit jaar een nieuwe maatregel ingevoerd. Rijscholen kunnen het gewenste aantal examens aan CCV doorgeven. Vervolgens maakt deze divisie een verdeling van de capaciteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid capaciteit die de rijschool vorig jaar heeft gebruikt. Wie meer examens wil dan vorig jaar, moet dit goed kunnen onderbouwen.

Lees hier het hele jaarverslag, in beknopte of volledige versie.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 05 Jun 2018 09:34:13 +0000

SWOV zoekt automobilisten met de ziekte van Alzheimer…

Het SWOV is op zoek naar automobilisten met de ziekte van Alzheimer van 50 plus, die mee willen doen aan een onderzoek. Binnen het onderzoek wordt een methodiek getest, die onderscheid kan maken bij mensen met de ziekte van Alzheimer: zij die nog geschikt zijn om auto te rijden en zij die dit beter niet meer kunnen doen…

Bron: RijschoolVandaag
Publicatie datum: Fri, 25 May 2018 10:29:00 +0200

Video: lesauto weet spookrijder op het nippertje te ontwijken

Een rijinstructeur is samen met een leerling op de A4 ternauwernood ontkomen aan een botsing met een spookrijder. Toen zij bij Den Haag de snelweg verlieten, kwam een auto hen tegemoet in de bocht van de uitvoegstrook. De instructeur kon net op tijd ingrijpen.

“We verlieten de A4 en zagen de auto op ons afkomen. We schrokken ons rot”, vertelt rijinstructeur Tolga Cav van rijschool Delfin aan Omroep West. “Wij reden nog met 70 à 80 kilometer per uur en de andere auto zeker 60 kilometer per uur. Het was levensgevaarlijk.”

Volgens Cav was de leerling geshockeerd. De instructeur kon door een greep aan het stuur de tegenligger ontwijken en heeft vervolgens de lesauto aan de kant gezet. Daar heeft hij de leerling gerustgesteld. “Ik ben blij dat het niet al te druk was op de snelweg. Die gast uit de andere auto zou er nog een paar lessen bij moeten krijgen.”

Beelden

De politie gaat kijken of het kenteken van de auto is te achterhalen. De instructeur krijgt overigens de complimenten van de politie. “Ze zijn echt door het oog van de naald gekropen”, aldus de woordvoerder tegenover de omroep.

De rijinstructeur heeft beelden vrijgegeven van het voorval:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 04 Jun 2018 13:48:45 +0000