Kabinet kijkt naar extra hulp voor zelfstandigen in coronacrisis

Het kabinet overweegt zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) extra te ondersteunen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om meer inkomensondersteuning te bieden aan ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus opdrachten mislopen of op een andere manier in de problemen komen.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft hierover gesproken met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Wiebes kwam onder vuur te liggen door uitspraken over zzp’ers in WNL op Zondag. De bewindsman zei dat zelfstandigen “wel de groep zijn die zelf hebben gezegd ‘ik hoef geen vast dienstverband’. Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen”. Wiebes voegde er aan toe dat er voor zelfstandigen wel de wettelijke vangnetten, zoals de bijstand, beschikbaar zijn.

Bijzondere bijstand

Die bijzondere bijstand wordt mogelijk ruimhartiger toegekend, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Ook kijkt het kabinet naar andere mogelijkheden nu zorgen onder ondernemers groeien over de gevolgen van de pandemie. Over enkele dagen hoopt het kabinet hier meer over te zeggen.

De uitlatingen van de minister leidden tot woede bij de oppositie en vakcentrale FNV. “Op dit moment zijn er overal in het land zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen, van wie toegezegd werk wordt afgezegd en die een ongelofelijke teruggang in inkomsten meemaken”, aldus FNV-voorzitter Han Busker.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het ‘stuitend’ dat Wiebes zegt dat ze er zelf voor hebben gekozen. Met deze aanpak wordt de recessie erg diep en het maatschappelijk leed onnodig groot.” Ook fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren reageerde verontwaardigd op de uitspraken.

(ANP)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Sun, 15 Mar 2020 18:18:48 +0000

Ook IBKI last examens af vanwege coronavirus

IBKI heeft alle examens geannuleerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deelnemers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 20 maart.

IBKI stelt alles in het werk om te voorkomen dat APK-keurmeesters en rijinstructeurs hinder ondervinden voor het tijdig verlengen van hun bevoegdheid. Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, past het IBKIde maatregelen daarop aan.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Sun, 15 Mar 2020 18:06:45 +0000

CBR last alle examens en toetsen per direct af

Het CBR annuleert alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen in het hele land vanaf maandag 16 maart vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

Kandidaten en hun rijscholen worden zondag geïnformeerd. Alle examens kunnen zodra dat kan kosteloos worden ingehaald. Om een run op examens na 31 maart te voorkomen, is het reserveren van examens en rijtesten voorlopig niet mogelijk.

Algemeen directeur Alexander Pechtold: “Alle experts raden aan om zo min mogelijk sociale contacten te hebben. Daarom vind ik het niet langer verantwoord om examens, toetsen en cursussen door te laten gaan. Zo hopen we verdere verspreiding van het virus in te dammen.”

Medische beoordeling

De afgelasting geldt niet voor iedereen. “Stafmedewerkers, medewerkers in kantoorfuncties en medewerkers van de afdeling Rijgeschiktheid werken zoveel mogelijk vanuit huis of verspreid over de kantoren. Zo kunnen we zoveel mogelijk klanten blijven helpen met hun medische beoordeling voor het rijbewijs en beperken/minimaliseren we de risico’s.”

Door het besluit om scholen te sluiten, worden de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs niet meer geregistreerd. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart niet meetellen voor de code 95. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 maart. CBR handelt hiermee in lijn met de buurlanden. Ook België, Duitsland en Frankrijk hebben de rijexamens afgelast.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Sun, 15 Mar 2020 16:28:00 +0000

Rijlessen en -examens in België opgeschort wegens coronavirus

Rijlessen volgen en theorie- of praktijkexamen doen zit er in België voorlopig niet meer in. Alle lessen en examens zijn vanaf maandag 16 maart opgeschort tot in ieder geval 3 april. Wie zijn ingeplande examen misloopt, krijgt uitstel. 

De Vlaamse Regering heeft besloten rijopleidingen, alle examens, het terugkommoment en de nascholing stil te liggen vanwege de risico’s op overdracht van het coronavirus. De opschorting duurt totdat de Vlaamse regering een nieuwe beslissing neemt, daarbij wordt rekening gehouden met de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad.

Steunmaatregelen

De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).

Of de rijscholen ook aanspraak maken op steunmaatregelen is nog onduidelijk. Cindy Verdonckt, secretaris van Federdrive, verwacht meer duidelijkheid in de loop van komende week. “Er is gesproken over een tegemoetkoming vanwege de verplichting om nu te sluiten. Wat dat inhoudt weten we nu nog niet.” Federdrive is de federatie van en voor erkende rijscholen en opleiding/rijvaardigheidscentra.

Veranderingen in Vlaamse rijopleiding

Sinds 13 maart is het rijexamen en de -opleiding in het Vlaams Gewest overigens veranderd. Wie af wil rijden moest voorheen minimaal een stageperiode van negen maanden hebben doorlopen, dat is teruggebracht naar drie. Die stageperiode houdt in dat je met een voorlopig rijbewijs de weg op mag, en dat voorlopige rijbewijs kan je halen nadat je ten minste twintig uur rijles bij een erkende rijschool hebt gevolgd. Je kunt in België ook kiezen voor een rijlessen met een begeleider. Voorheen moest die persoon een ‘vormingsmoment’, ofwel een cursus hebben gevolgd bij een erkende rijschool. Dat vormingsmoment is sinds eind vorige week niet meer verplicht.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Sun, 15 Mar 2020 15:03:40 +0000

Extra corona-maatregelen CBR: instructeur niet meer mee met examen

Het CBR gaat de maatregelen verder aanscherpen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Examenkandidaten met klachten van verkoudheid of koorts wordt gevraagd niet naar het examencentrum te komen. Zij kunnen contact opnemen met de klantenservice van het CBR en hun examen kosteloos naar een later moment verplaatsen.

In de theoriecentra in Eindhoven en Breda wordt het examenrooster aangepast, zodat het aantal theoriekandidaten en bezoekers dat tegelijk aanwezig is halveert. Dit gaat in vanaf maandag 16 maart voor in ieder geval vier weken (t/m 11 april). Het rooster voor beroepsexamens en recreatievaartexamens verandert niet.

Het CBR vraagt opleiders en begeleiders, zoals familie van kandidaten, om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de wachtruimtes om het aantal contacten te beperken. Opleiders kunnen vanaf vrijdag 13 maart landelijk voorlopig niet meer meerijden met praktijkexamens. De educatieve cursussen in het kader van LEMA/EMA en EMG in Eindhoven worden uitgesteld.

Vermindering van aantal theorie-stoelen

Gezien de grote drukte op en rond de theoriecentra van het CBR is besloten om maatregelen te nemen, zodat er minder theoriekandidaten en -bezoekers tegelijk op het centrum zijn. Om theorieklanten toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, verruimt het CBR de openingstijden van de theoriecentra naar de avonden en de zaterdagen. Om dit aangepaste examenrooster in te kunnen zetten, worden komend weekend alle theorie-examens A, B en AM voor Eindhoven en Breda afgelast. Kandidaten kunnen vanaf maandag 16 maart kosteloos een nieuw examen reserveren.

Verhuizing Zwolle

Het praktijkexamencentrum van CCV in Zwolle verhuist vanaf maandag naar een andere, tijdelijke locatie. De nieuwe oproepplaats is Cafe Restaurant Zalen de Mol aan de Heinoseweg 32 in Zwolle. Vanaf hier worden de praktijkexamens CDE, T en taxi gereden. De objectenlijst wijzigt vooralsnog niet voor de taxi-examens.

Reden voor de verhuizing is dat het CBR op de huidige locatie bij Nijwa in Zwolle vanwege maatregelen tegen het coronavirus, geen examens meer mag afnemen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 13 Mar 2020 10:34:53 +0000

CBS: autopark groeit sneller dan bevolking

Nederland telde begin 2020 bijna 8,7 miljoen personenauto’s, dat is 1,7 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee groeit het aantal auto’s sterker dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Ruim 7,6 miljoen personenauto’s zijn eigendom van een particulier, 1 miljoen personenauto’s staan op naam van een bedrijf.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aantal personenauto’s van particulieren is begin 2020 102 duizend (1,4 procent) hoger dan begin 2019. Het wagenpark van bedrijven nam het afgelopen jaar met bijna 45 duizend (4,5 procent) toe. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen bedrijfsauto’s. Vergeleken met vijf jaar geleden zijn er 7,5 procent meer auto’s van particulieren en 19,1 procent meer auto’s op naam van een bedrijf.

Meer dan 1 auto per 2 personen

Begin 2020 stonden ruim 7,6 miljoen personenauto’s op naam van particulieren. Daarmee waren er in Nederland 543 auto’s per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. Begin 2015 waren dat er nog 528. Het autobezit is het hoogst bij 50- tot 65-jarigen. Bij deze leeftijdsgroep zijn er 679 auto’s per duizend inwoners. Onder 18- tot 25-jarigen is het autobezit met 172 auto’s per duizend inwoners het laagst. Het autobezit van 80-plussers is meer dan tweemaal zo hoog als dat van 18- tot 25-jarigen.

Meer ouderen met een auto

Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers. Zij hadden begin 2015 324 auto’s per duizend inwoners, begin 2020 zijn dat 375 auto’s. Het autobezit van jongeren tot 30 jaar ligt in 2020 met 283 auto’s per duizend inwoners iets lager dan begin 2015. Hoewel het autobezit in deze leeftijdsgroep in 2020 lager was, nam het aantal personen in deze leeftijdsgroep toe. Daardoor bleef het aandeel auto’s dat deze groep in bezit had nagenoeg gelijk. Zowel begin 2020 als begin 2015 was 10 procent van de particuliere personenauto’s eigendom van een 30-minner. 80-plussers hebben 9 procentvan alle particuliere personenauto’s in bezit. Vijf jaar eerder was dit aandeel 7 procent. 30- tot 65-jarigen bezitten 65 procent van alle personenauto’s.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Pieter Botman
Publicatie datum: Fri, 13 Mar 2020 06:28:00 +0000

Kabinet wil garant staan voor door corona getroffen ondernemers

Het kabinet wil kleine tot middelgrote ondernemingen die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, helpen door garant te gaan staan voor leningen. De maatregel kan snel worden ingevoerd, uiterlijk binnen twee weken, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Het is de bedoeling dat een bestaande regeling die bedoeld is om investeringen door kleinere bedrijven te stimuleren, ook wordt opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten tijdelijk zien teruglopen door de coronacrisis. Ook ondernemers die last hadden van de pfas- en stikstofproblematiek worden al op die manier geholpen.

‘We zijn aan het kijken of de regeling dusdanig kan worden aangepast dat we ondernemers daarmee kunnen helpen’, zegt Keijzer. ‘Dat betekent dat ze tegen aantrekkelijke voorwaarden geld los kunnen krijgen om de moeilijke tijd die eraan komt, te overbruggen.’

Belasting

Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in Nederland financiële problemen krijgen, kunnen bovendien uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Na een gemotiveerd verzoek daartoe zal de dienst de invordering van belastingen stilzetten. De individuele beoordeling daarvan zal later plaatsvinden. De soepelere opstelling van de fiscus is een van de economische maatregelen die het kabinet donderdag bekendmaakte.

Nood

Keijzer benadrukt dat de Nederlandse economie tegen een stootje kan. Maar onder meer in de evenementenbranche, de horeca, het toerisme en de detailhandel dreigen volgens haar toch problemen te ontstaan. Daarom kijkt het kabinet naar extra maatregelen om in geval van nood ondernemers te hulp te schieten. Ook de logistieke branche zat te springen om deze ingreep.

Eerder werd al een regeling van stal gehaald waarmee bedrijven hun personeel minder kunnen laten werken. Werknemers krijgen voor de uren die zij minder werken een uitkering. Honderden bedrijven hebben zich daar al voor gemeld.

(ANP)

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Thu, 12 Mar 2020 08:25:48 +0000

‘Rijles in een automaat moet de norm worden’

Het merendeel van de rijbewijsleerlingen van Verkeersschool Veronica start de rijopleiding in een elektrische auto. Volgens eigenaar Ernest Alvares moet dit type auto de norm worden in de rijschoolbranche. “Het vervallen van de automaatcode 78 op het rijbewijs moet het gevolg zijn van een beweging in de markt, niet het startpunt.” In de keuze voor een lesauto zou het milieu centraal moeten staan, vindt hij.

Het imago van rijden in een automaat is dat het voor de kneusjes is, voor de minder handige leerling. Rijden in een automaat is allesbehalve sexy. “Dat kan wel anders”, vindt rijschoolhouder Alvares van Verkeersschool Veronica uit Utrecht. “Elektrisch rijden is juist heel toekomstgericht. Het is duurzaam en door de rijhulpsystemen die in de auto’s zitten is het ook nog veiliger. De ontwikkeling van de brandstofauto is ten einde, dat is een wereldwijde beweging.”

De ondernemer vindt dat de rijschoolbranche te veel blijft hangen aan voertuigen op fossiele brandstoffen. “Auto’s worden kostbaarder en ondertussen gaat de lesprijs maar niet omhoog.”

Automaatcode 78

Momenteel krijgt iedereen die afrijdt in een automaat de beperkende code 78 op het rijbewijs. Vorig jaar reed iets minder dan 3 procent van de examenkandidaten voor het rijbewijs bij het CBR af in een automaat. Met de code mogen zij niet in een handgeschakelde auto rijden. In Duitsland wordt dit jaar de code geschrapt en ook op een breder Europees niveau wordt er gekeken naar het schrappen van de code. Alvares wil niet wachten tot de automaatcode eraf gaat voordat hij met zijn rijschool overstapt op elektrisch rijden. “Het initiatief voor verandering zou vanuit de branche zelf moeten komen.”

Grote transitie

Als Alvares het over ‘de branche’ heeft, dan bedoelt hij fulltime rijscholen. Verkeersschool Veronica is een grote rijschool waar rijles wordt gegeven voor alle rijbewijzen, Alvares heeft twintig instructeurs op de weg. Hij neemt zijn vak serieus en heeft een uitgesproken mening over wat er nodig is om de branche te professionaliseren.

In de professionaliseringsslag liggen de parttime eenmanszaken dwars, vindt hij, en dat is een grote groep. “Zij houden de innovatie tegen.” Volgens zijn berekeningen is een minimum aantal van 1557 lesuren per jaar nodig voor een instructeur om boven het minimumloon te komen.

“We zitten nu in een dictatuur van de meerderheid.” Hij legt uit: “Omschakelen naar elektrisch rijden vraagt om investeringen en inspanning. Het is een grote transitie. De parttime eenmanszaken kunnen de omschakeling naar elektrisch helemaal niet maken, ze hebben de middelen noch de motivatie om de branche als geheel naar het volgende niveau te tillen. En omdat in dit deel van de branche niet wordt geïnvesteerd in de toekomst, wordt de lesprijs kunstmatig laag gehouden.”

We zitten in een dictatuur van de meerderheid

Profileren

Dat de omslag van fossiele brandstof naar stroom er gaat komen, staat voor Alvares als een paal boven water. “Je moet je afvragen hoe je je als rijschool wilt profileren. Ga je nu al met elektrisch aan de slag of doe je dat achteraf? Een voordeel van die meerderheid van parttime eenmanszaken is dat ik me nu al heel duidelijk kan profileren als een toekomstgerichte rijschool. Ik wil knetterhard innoveren om met de professionele, fulltime rijscholen verder te gaan.”

Schakelbak

Toch is er ook nog gewoon veel vraag naar een rijden in een geschakelde lesauto. “De leerlingen zelf willen echt wel elektrisch rijden, de ouders vragen nog om een schakelbak. Dat bieden we dan ook gewoon, we zitten nog altijd vóór het omslagpunt. Maar vrijwel iedereen start elektrisch. Zeker 80 procent van de leerlingen heeft in een elektrische auto gereden voor ze examen doen.”

De leerlingen zelf willen elektrisch rijden

Hulpsystemen

De nieuwe auto’s vragen om méér rijlessen, concludeert Alvares. Elektrisch rijden gaat hand in hand met rijhulpsystemen, ADAS. “En het zijn húlpsystemen, he?” benadrukt de rijschoolhouder. “Je moet niet achterover leunen als bestuurder. Wij leren leerlingen dat ze in moeten grijpen voordat de systemen het doen. Je wilt een automobilist opleiden voor de toekomst. Of misschien nog wel scherper gesteld: we moeten rijinstructeurs opleiden, want de auto is in de toekomst zelf de leerling.”

Het CBR heeft ook een rol te spelen in de omschakeling naar elektrisch. Voor Alvares doet het rijvaardigheidsbureau nog veel te weinig. “De rijprocedure gaat helemaal niet in op rijden in een automaat of elektrisch rijden. Het examen moet anders worden ingericht, of misschien moeten we er zelfs wel helemaal vanaf. Het milieu moet naast de verkeersveiligheid een centrale rol krijgen in het examen.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 12 Mar 2020 08:21:44 +0000