Digitaal proces versnelt medische beoordeling beroepschauffeurs

Het CBR behandelt alle nieuwe gezondheidsverklaringen van (aankomende) beroepschauffeurs voortaan in het nieuwe, digitale proces. Daardoor krijgen deze chauffeurs sneller duidelijkheid over hun rijbewijs. Het CBR kwam afgelopen tijd regelmatig in het nieuws omdat het kampt met lange wachtrijen bij de medische beoordelingen.

Met de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring door een bedrijfsarts of arbo-arts, beoordeelt het CBR om de vijf jaar de gezondheid van houders van een groot rijbewijs. Mocht er ter aanvulling ook een beoordeling van een medisch specialist nodig zijn, dan kan dit vier maanden duren. Met het nieuwe, digitale proces verwacht het CBR de doorlooptijd van het gehele proces met enkele weken te verkorten.

Zo’n 60 procent van de beroepschauffeurs verstuurt de gezondheidsverklaring al digitaal via de website MijnCBR. De bedrijfsarts kan vanaf deze week voor iedere chauffeur het benodigde keuringsverslag direct digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR sturen. Als er geen medische belemmeringen zijn, hoort de chauffeur in veel gevallen binnen enkele dagen het besluit van het CBR. Daarmee is voortaan de hele keten digitaal.

Stapsgewijs uitgebreid

De komende tijd gaat het CBR steeds meer klanten helpen in het nieuwe digitale proces. De automatiseringsmogelijkheden van het systeem worden daarbij stapsgewijs uitgebreid. Mensen met een oogaandoening of diabetes worden op dit moment al volledig automatisch doorverwezen naar een medisch specialist en krijgen automatisch het besluit digitaal toegestuurd. Het CBR verwacht in de loop van 2019 de vernieuwing helemaal doorgevoerd te hebben.

Zo’n 60.000 mensen met een C- en D-rijbewijs vernieuwden vorig jaar het rijbewijs. Er kwamen daarnaast ongeveer 20.000 nieuwe groot-rijbewijsbezitters bij. Juist omdat het rijbewijs voor beroepschauffeurs zo belangrijk is, krijgen zij daarbij voorrang. In 2018 kreeg ruim 98 procent van de mensen met een groot rijbewijs (CDE) binnen de vier maanden duidelijkheid, 99 procent binnen vijf maanden.

Desondanks duurde het in 2018 bij een kleine 2 procent van de mensen met een groot rijbewijs – dit zijn overigens niet allemaal beroepschauffeurs – langer dan 4 maanden. Het CBR laat weten dit te betreuren. Chauffeurs die zich melden omdat hierdoor hun rijbewijs op korte termijn dreigt te verlopen, worden met spoed geholpen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 11:10:10 +0000

Rijscholen profiteren mee van Theorie.nl

Rijschoolhouders kunnen op een laagdrempelige manier inkomsten genereren wanneer hun leerlingen een pakket aanschaffen bij oefenwebsite Theorie.nl. De rijschool ontvangt dan een commissie die oploopt tot 50 procent. 

Op de website Theorie.nl kunnen leerlingen oefenen voor het theorie-examen auto, motor en bromfiets. Rijschoolhouders en instructeurs kunnen hun leerlingen een voucher geven met een code om een gratis theorie-examen te maken. De oefenwebsite bevat meer dan 1.500 verschillende vragen. Op deze manier gaan zij goed voorbereid naar het CBR-examen.

Aanmelden

De unieke code op de voucher wordt gekoppeld aan de rijschool. De leerling kan één gratis examen oefenen. Als de leerling besluit een pakket aan te schaffen, ontvangt de rijschool een commissie oplopend tot 50 procent. Geïnteresseerde rijschoolhouders en instructeurs kunnen een formulier invullen om zich aan te melden. Theorie.nl stuurt de rijschool vervolgens gratis een stapel vouchers.

Dit artikel wordt u aangeboden door Theorie.nl

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Mon, 14 Jan 2019 07:51:54 +0000

Nieuwe maatregelen CBR: unieke inschrijving rijschool verplicht

Het CBR heeft vrijdagmiddag nieuwe maatregelen aangekondigd om, zo meldt de instantie, de rijschoolbranche te ondersteunen bij de gewenste professionalisering. Zo moet er vanaf 1 februari 2019 sprake zijn van een unieke inschrijving bij het CBR. Later dit jaar moeten leerlingen hun rijschool machtigen voor het aanvragen van het theorie-examen B.

Voorwaarden voor het aantal inschrijvingen per KvK-nummer zijn door het CBR momenteel niet formeel vastgelegd, schrijft het CBR in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er diverse opleiders zijn die bij het CBR meerdere inschrijvingen per opleider hebben op basis van 1 KvK-inschrijving. Meerdere inschrijvingen worden nu ingezet om slagingspercentages te beïnvloeden (bij praktijkexamens), het quotum op het kopen van examencapaciteit te omzeilen (bij theorie-examens) en meer accounts voor TOP-bevragingen te verkrijgen (ongelijk speelveld in het verkrijgen van examencapaciteit).”

Per 1 februari 2019 mag een nieuwe inschrijving in principe niet overeenkomen met een al bestaande
inschrijving. Dit controleert het CBR op verschillende onderdelen, zoals het KvK vestigingsnummer, de
SBI-code, het vestigingsadres en de naam van de opleider. Opleiders krijgen zes maanden de tijd om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Machtigen theorie-examen

Een andere maatregel zal medio 2019 worden doorgevoerd, namelijk het machtigen van opleiders door kandidaten bij het aanvragen van theorie-examen B. Deze maatregel ligt in lijn met de eerder ingevoerde machtiging bij het praktijkexamen B en is bedoeld om de transparantie voor de consument te vergroten. De invoering van deze maatregel wordt nog verder afgestemd met de rijschoolbranche.

“Het voordeel hiervan is dat de kandidaat zelf de regie heeft, wie er over zijn persoonsgegevens beschikt”, aldus het CBR. “Kandidaten kunnen niet meer onbewust via een reserveringswebsite, waarvan ze denken dat deze van het CBR is, een theorie-examen reserveren. De opleider, die achter de reserveringssite zit, moet immers eerst gemachtigd worden. Daarnaast draagt dit bij aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door opleiders. Opleiders kunnen niet meer via het account van een andere opleider, zonder dat de kandidaat dit weet, een examen aanvragen.

Praktijkbegeleiding

Verder wordt onderzocht of de trajecten van praktijkbegeleiding van IBKI en CBR kunnen worden geïntegreerd tot één traject, met het RIS-traject als standaard. “In september van dit jaar heeft IBKI gereageerd op de door de brancheorganisaties ingebrachte suggesties en voorstellen. In zijn reactie gaat IBKI ook in op deze aanbeveling. Na het uitbrengen van zijn reactie is er een aantal gesprekken met IBKI geweest over dit onderwerp. Gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden.” Het CBR verwacht het ministerie hierover in het tweede kwartaal te informeren.

Gedragsregels

Verder breidt het CBR het bestaande sanctiereglement uit met ‘gedragsregels’. Deze zijn erop gericht dat alle bezoekers van examenlocaties respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast moeten ze het juiste gebruik van het reserveringssysteem bevorderen.

Het CBR neemt de maatregelen naar eigen zeggen in samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB en ondersteunt zo de rijschoolbranche bij de gewenste professionalisering. Eind december is het ministerie per brief geïnformeerd.

Lees hier de brief van het CBR aan het ministerie.

Lees ook: Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 18:54:11 +0000

Eerste exemplaren Rijleskeurmerk uitgereikt

De eerste drie certificaten zijn uitgereikt aan de rijscholen die voldoen aan de eisen van het Rijleskeurmerk. Deze rijscholen namen deel aan de pilot en zijn door onafhankelijke auditors bezocht en gekeurd. Autorijschool Pijnappel uit Oisterwijk, Rijschool Alphenaar uit Haarlem en Autorijschool JR uit Veendam kregen de primeur.

Het Rijleskeurmerk is sinds begin dit jaar aan te vragen door rijscholen. Rijscholen met het Rijleskeurmerk worden jaarlijks gecontroleerd op diverse onderdelen zoals lesmethode, slagingspercentage en bedrijfsvoering. Als de rijschool aan alle eisen voldoet wordt deze vermeld in het kwaliteitsregister van het Rijleskeurmerk.

“Door in dit register te kijken is het voor de consument direct duidelijk welke rijscholen aan de gestelde eisen voldoen en betrouwbare informatie verstrekken. Zo kan men er zeker van zijn dat de rijschool op een goede manier rijles geeft en de leerlingen goed voorbereid zijn op het rijexamen”, aldus het Centrum voor Certificatie (CvC), de instantie die het Keurmerk beheert.

Werkwijze aanpassen

Sommige rijschoolhouders hebben volgens het CvC hun werkwijze iets moeten aanpassen om het keurmerk te kunnen verkrijgen, zoals het werken met een lesovereen­komst met de leerling. “Dit ervaren zij als een verbetering zowel voor de leerling, als voor de rijschool. Het moeten overleggen van een VOG (een van de eisen, red.) vinden zij niet alleen een belangrijke, maar ook een logische verplichting; in steeds meer beroepen is dit een vereiste. De kosten voor deelname aan het keurmerk vinden zij – afgezet tegen alle bedrijfskosten – verwaar­loosbaar en zeker opwegen tegen het nut ervan.”

Bekijk ook de poll van RijschoolPro: ga jij je aanmelden voor het Rijleskeurmerk?

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 18:29:38 +0000

‘Niet schreeuwen, maar samenwerken bij problemen’

Om de problemen in de rijschoolbranche aan te pakken, moet er worden samengewerkt. “Je kunt wel schreeuwen over de fouten, maar daar wordt niks mee veranderd. Ik hoop dat de echte professionals eens van zich laten horen”, is de oproep van Ruud Rutten, tijdens de nieuwjaarsreceptie van branchevereniging FAM.

De jaarlijkse bijeenkomst werd donderdag gehouden in Lexmond. Onder een ontspannen sfeer, en in het bijzijn van onder meer CBR, IBKI en andere partners en brancheverenigingen, blikte Ruud Rutten kort terug op het afgelopen jaar. Eerder kondigde Rutten al aan dat 2019 voor hem het laatste jaar zal zijn als voorzitter van FAM.

Steun

Een speciaal dankwoord was gericht aan zijn eigen bestuursleden, de VRB, Bovag, het CBR en het IBKI. “Maar zeker ook het ministerie. Zij hebben alles in het werk gesteld om ons te steunen en doen dat nog steeds. Ook onze minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij heeft letterlijk gezegd: ik ga jullie steunen. Ik ga punt voor punt bekijken wat er misgaat en ga jullie helpen om er een betere branche van te maken.”

Rutten zegt er vertrouwen in te hebben dat ze op het goede spoor zitten. “Er komt een tijd aan waarin de jongere generatie de waardering krijgt die ze verdient. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar ook over het ondernemen. Er zullen nog veel dingen moeten gebeuren. De sanctie gaat er nu vanaf, maar vele wegen leiden naar Rome.”

‘Dit moet anders’

Daarvoor doet hij een oproep aan de hele branche: “Ik hoop dat niet alleen de schreeuwlelijkerds zich laten horen, met name op social media. Ik hoop dat de echte professionals eens van zich laten horen. Duizenden rijschoolhouders die het hartstikke goed doen in deze branche. Duizenden rijscholen, groot of klein, worden tekort gedaan. Dit moet anders. Het wordt tijd dat ook de goede professionals van zich laten horen.”

Nu lopen onze agenda’s over, in alle categorieën. Maar er komt een andere tijd aan, voorspelt Rutten. “En als die aanbreekt, dan moeten we ook steun krijgen. Het gaat niet altijd goed, er worden fouten gemaakt: bij de FAM, VRB, Bovag, CBR en ministerie. Maar je kunt wel schreeuwen over die fouten, maar daar wordt niks mee veranderd. We moeten de problemen samen oppakken en samen werken aan een betere branche.”

Daarbij noemt hij de medische afdeling van het CBR als voorbeeld. “We weten dat die niet loopt zoal die zou moeten, maar ze zijn hard onderweg. Een dankwoord aan alle medewerkers van het CBR die daar hard aan werken en mij bijna 24 uur per dag helpen. Ik kan namens alle FAM-leden zeggen dat er nog geen enkel C-, D-, of E-examen niet doorgegaan is.”

Trots

De FAM staat er goed voor. “We hebben fanatieke leden en een grote, groeiende groep met jonge FAM-leden. Daar kunnen we trots op zijn. Tenslotte staat Rutten ook stil bij FAM-leden die momenteel problemen hebben met hun gezondheid. “We zullen er alles aan doen om deze leden te helpen.”

De voorzitter sluit zijn boodschap af door iedereen ‘een samenwerkend en gezond 2019’ te wensen.

Lees ook: Ruud Rutten begint aan laatste jaar voorzitterschap FAM

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 11 Jan 2019 18:18:23 +0000