SEAT verbreekt eigen verkooprecord

SEAT verkocht in 2018 wereldwijd ruim een half miljoen auto’s meer dan in voorgaande jaren het geval was. Met een totaal van 517.600 verkochte auto’s betekent dat een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 2017. Het oude record van 514.800 exemplaren stond sinds het eerste jaar van het nieuwe millennium.

De Arona heeft de verkopen van SEAT een krachtige impuls gegeven. In 2018, het eerste volledige verkoopjaar, werden 98.900 exemplaren van deze SUV verkocht. De Leon gold in 2018 als het bestverkochte model met 158.300 afleveringen, gevolgd door de Ibiza (136.100), de Arona en de Ateca (78.200 exemplaren). Het merk CUPRA kende een succesvolle start met 14.300 auto’s.

In lijn met de internationale verkopen deed SEAT het afgelopen jaar in Nederland eveneens erg goed. SEAT leverde in ons land bijna 10.000 nieuwe auto’s af (9.912), een toename van 13 procent ten opzichte van 2017. Als gevolg van die positieve resultaten zag het merk zijn marktaandeel toenemen van 2,09 tot 2,22 procent. De SUV is erg in trek. In 2018 behoorde één op de drie verkochte auto’s van SEAT tot dit model.

Belangrijke nieuwkomer

Naar verwachting zorgt de komst van de grote vijf- of zevenzits Tarraco in 2019 voor een extra boost. Dat is echter niet het enige model waarvan veel verwacht wordt. Een belangrijke nieuwkomer van SEAT in 2019 is de Tarraco. Deze SUV verschijnt in februari bij de Nederlandse dealers. Met de Tarraco is de SUV-range van SEAT – die verder bestaat uit de Arona en Ateca – compleet. De Arona wordt in 2019 leverbaar in TGI-uitvoering, die geschikt is voor CNG (aardgas). 2019 wordt ook het eerste volledige verkoopjaar voor de CUPRA Ateca. In de loop van 2019 onthult SEAT tevens de vierde generatie Leon.

President Luca de Meo van SEAT zie de toekomst dan ook zonnig in: “Dit verkooprecord onderstreept het succes van onze strategie en van het modellenoffensief dat we in 2016 hebben ingezet. Voor het tweede jaar op rij hebben we dubbelcijferige groei weten te realiseren. Dit is ongekend in de auto-industrie. Het vertrouwen van onze klanten en de positieve financiële resultaten zorgen ervoor dat we de uitdagingen in de sector kunnen aangaan. SEAT is van plan om een relevante speler te blijven, ook in het nieuwe automotive tijdperk.”

Lees ook: Seat Ateca uitgeroepen tot Lesauto van het Jaar 2019

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Mon, 21 Jan 2019 07:45:00 +0000

Jan Jurgen Huizing benoemd als directeur Bedrijfsvoering bij het CBR

Jan Jurgen Huizing is met ingang van januari 2019 door Minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd als directeur Bedrijfsvoering (COO) bij het CBR. Hij is opvolger van René Verstraeten. Huizing vormt samen met algemeen directeur Petra Delsing de directie van het CBR.

Huizing werkte tot voor kort bij het UWV, onder meer als directeur Uitvoering Sociaal Medische Zaken en transitie-regisseur. Hij heeft een brede ervaring bij de Rijksoverheid en was in verschillende functies werkzaam bij Rijkswaterstaat. Daarnaast vervulde hij diverse interim opdrachten, waaronder als Hoofddirecteur (COO) van de Dienst Uitvoering Onderwijs i.o. bij OC&W.

“Ik ben blij dat we Jan Jurgen Huizing als directeur Bedrijfsvoering kunnen verwelkomen. Hij heeft ruime ervaring op belangrijke terreinen als dienstverlening, ICT en financiën. Jan Jurgen is resultaatgedreven en mensgericht en heeft laten zien dat hij over de executiekracht beschikt die nodig is in deze functie bij het CBR. Wij hebben het volste vertrouwen dat Jan Jurgen samen met Petra Delsing als directieteam het CBR verder gaat brengen”, aldus Jan Mengelers, voorzitter Raad van Toezicht.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Thu, 24 Jan 2019 07:01:28 +0000

Minister Van Nieuwenhuizen ‘zware nalatigheid’ verweten in Stint-debat

Het rapport van TNO omtrent de veiligheid van de Stint liegt er niet om, want het verslag oordeelt dat het vervoersmiddel niet aan de veiligheidseisen voldeed. Het voertuig had in de huidige staat nooit de weg op gemogen. Het rapport werd aangehaald tijdens een debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag waar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het zwaar te verduren kreeg en zelfs ‘zware nalatigheid’ verweten werd.

Het TNO-rapport en het debat werden opgezet naar aanleiding van een dodelijk ongeluk in Oss op 20 september 2018 waarbij een defecte Stint betrokken was. Uit onderzoek bleek dat het voertuig niet aan de veiligheidseisen voldoet. De uitkomsten van het rapport laten aan duidelijkheid niets te wensen over, zegt Tweede Kamerlid Van Aalst (PVV). Hij stelt dat de Stint niet aan de veiligheidseisen voldeed en verwijt de minister grove nalatigheid. VVD-Kamerlid Dijkstra vindt dat de Tweede Kamer lering moet trekken uit de ‘vernietigende conclusies’ van het rapport.

De Stint werd op de weg toegelaten als een ‘bijzondere bromfiets’. Voor deze speciale voertuigcategorie gelden minder strenge eisen. Deze sectie is geïntroduceerd om innovaties in het verkeer te stimuleren. De minister geeft toe dat er sprake was van een licht regime bij zowel de toelating als het toezicht. Momenteel werkt ze aan de aanscherping van de regelgeving.

Uniforme regelgeving

Laçin (SP) hoopt dat een nieuw toelatingskader duidelijkheid schept bij de speciale voertuigcategorie. De eisen moeten helder en bekend zijn. Een ander punt is dat de voertuigen die in deze categorie vallen vooraf getoetst moeten worden en dat er handhaving moet plaatsvinden. Kamerlid Smeulders (Groenlinks) pleit voor een einde aan ‘dit ingewikkelde systeem met uitzonderingen en tijdelijke regelingen’ en hoopt op uniforme Europese regelgeving.

Stoffer (SGP) wil dat er geen overkill aan regels komt, want de situatie moet wel werkbaar blijven. Hij benadrukt echter wel de urgentie van een veilig vervoermiddel voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven. Von Martels (CDA) sluit zich daarbij aan, maar hij hamert tevens op het belang van veiligheidseisen. Schonis (D66) denkt dat de geconstateerde technische gebreken verholpen kunnen worden en verzoekt de minister om contact op te nemen met de fabrikant van de Stint. Minister Van Nieuwenhuizen heeft nog niets vernomen over aanpassingen. Met een tijdelijk toelatingskader hoopt ze fabrikanten van innovatieve motorvoertuigen meer duidelijkheid te geven. Op 29 januari stemt de Kamer over de ingediende moties.

Lees ook: Stint is onveilig volgens TNO, minister verbiedt voertuig op de weg

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Wed, 23 Jan 2019 08:04:35 +0000

CBR stelt honderden praktijkexamens uit vanwege sneeuwval

In verband met de weersomstandigheden is dinsdag zo’n 20 procent van de rijexamens geschrapt. Dat blijkt uit cijfers van het CBR. Van de 2958 examens die op het programma stonden, gingen er 597 niet door vanwege de sneeuw.

In de provincie Zeeland werd besloten om maar liefst 60 van de 87 examens af te gelasten. Ook in Zuid-Holland ging een aanzienlijk deel van de rijexamens niet door: 224 van de 565. Ook in Utrecht (86 van 361), Noord-Brabant (109 van 445), Gelderland (60 van 319) en Noord-Holland (50 van 411) kon een deel van de kandidaten dinsdag geen examen doen. In de noordelijke provincies en in Limburg en Overijssel gingen vrijwel alle rijexamens door.

“Het CBR streeft er natuurlijk altijd naar om examens doorgang te laten vinden. Daarom bepalen we pas vlak voor het examen of het doorgaat of niet, waarbij de lokale omstandigheden leidend zijn. Het uitstel wordt vervolgens doorgegeven aan de rijopleider van de kandidaat. Kandidaten worden dus altijd gewoon op de examenlocatie verwacht”, aldus het CBR.

De kandidaten van wie het rijexamen is uitgesteld, krijgen de mogelijkheid om zo spoedig mogelijk opnieuw examen te doen. Het CBR streeft er in ieder geval naar dat herexamens voor de auto binnen vijf weken kunnen worden gereserveerd en de overige praktijkexamens binnen zeven weken. Theorie-examens gaan overigens wel altijd door, ongeacht de weersomstandigheden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 22 Jan 2019 16:26:36 +0000

Vrijstellingsregeling C-rijbewijs elektrische bestelauto’s in mei van start

De nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg gaat – als alles volgens plan verloopt – in mei van dit jaar van start. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bevestigd.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot een maximum gewicht van 4.250 kg te besturen. Normaal gesproken is daar een C-rijbewijs voor nodig. Er is wel een aantal voorwaarden van toepassing. Zo geldt de vrijstelling uitsluitend voor volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer, is het gebruik van een aanhangwagen niet toegestaan en mag er enkel in Nederland worden gereden.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling is de verplichte vijf uur durende rijopleiding. Over de invulling hiervan vindt inmiddels druk overleg plaats tussen het CBR/CCV en overige betrokken organisaties, waaronder TLN (Transport en Logistiek Nederland). De opleiding, die bij erkende rijopleiders gevolgd moet worden, zal bestaan uit een theorie- en een ​praktijkdeel. Het streven is om het hele lesplan voor de opleiding half maart gereed te hebben. Daarna kunnen de rijscholen hiermee aan de slag. Bestuurders die de opleiding hebben doorlopen ontvangen een certificaat. De registratie hiervan loopt via de Green Deal ZES. Bedrijven die straks van de regeling gebruik willen maken moeten hun voertuigen ook bij deze organisatie laten registreren om aan de regeling deel te kunnen nemen.

Komst EV’s versnellen

TLN is blij met de komst van de nieuwe vrijstellingsregeling. Volgens de ondernemersorganisatie is de regeling nodig om de invoering van volledig elektrische bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Elektrische bestelauto’s hebben door het zware accupakket een veel hoger gewicht dan vergelijkbare conventionele bestelauto’s. Om tot een gelijkwaardig laadvermogen te komen, is een verhoging van het maximum gewicht tot 4.250 kg nodig. Maar dat vergt de inzet van dure en schaarse chauffeurs met een C-rijbewijs.

Samen met de veel hogere aanschafprijs zorgt dit voor een concurrentienadeel ten opzichte van conventionele bestelauto’s. Om de business case voor elektrische bestelauto’s rond te krijgen, is een vrijstelling van het C-rijbewijs hard nodig. Het past ook in de afspraken die overheid en organisaties met elkaar gemaakt hebben in het kader van het Klimaatakkoord en het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal Zes).

Animo

Binnen de transportsector is er veel animo om van de nieuwe regeling gebruik te maken. Nadat Nederland in 2017 van de EU Commissie groen licht heeft gekregen, zou de regeling aanvankelijk in maart van dit jaar van start gaan. Deze datum bleek niet haalbaar. Inmiddels liggen de benodigde wijzigingsbesluiten voor het aanpassen van de rijbewijsregelgeving en het arbeidstijdenbesluit (NB: elektrische voertuigen zijn in het kader van de regeling vrijgesteld van de tachograafplicht) voor advies bij de Raad van State. Daarna moeten ze nog voor goedkeuring langs de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat de wijzigingsbesluiten eind april gepubliceerd worden en in de loop van mei in werking treden.

Lees ook: Vrijstelling C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s opgeschort

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 22 Jan 2019 07:42:05 +0000