Belgische ouders kunnen voortaan eigen ‘lesauto’ huren

In België kunnen mensen vanaf 18 jaar ervoor kiezen om hun rijbewijs B via een zogenaamde ‘vrije opleiding’ te halen. Dat houdt in dat ouders of andere familieleden de rijlessen van hun kroost kunnen verzorgen. Conduct verhuurt lesauto’s aan begeleiders van beginnende bestuurders die liever niet met hun eigen auto de weg op gaan.

Voor begeleiders die het nog niet aandurven om de eigen wagen als lesauto in te zetten, biedt Conduct soelaas. Deze start-up is een initiatief van de RACB (Royal Automobile Club of Belgium). Veel nieuwe auto’s beschikken over een automaat, terwijl beginnende bestuurders juist meer baat hebben bij rijlessen in een wagen met een manuele versnellingsbak. Conduct verhuurt daarom speciaal uitgeruste en verzekerde lesauto’s. Het gaat hier om Peugeot 208-modellen die zijn voorzien van extra pedalen en een achteruitkijkspiegel. De kosten om zo’n lesauto te huren bedragen vijftien euro per uur. In dat bedrag zijn de verzekerings- en brandstofkosten opgenomen.

Voorlopig rijbewijs

In België is het volgen van verplichte rijlessen bij een erkende rijschool in tegenstelling tot in Nederland niet verplicht. Er kan gekozen worden voor een ‘vrije opleiding’. Dat houdt in dat de kandidaat na het behalen van het theorie-examen bij de gemeente een voorlopig rijbewijs (of VRB) van 36 maanden kan aanvragen. Dit rijbewijs moet worden voorgelegd in het examencentrum dat bevoegd is voor de woonplaats van de kandidaat. Voor de vrije opleiding geldt dat het belangrijk is dat voor een vaste begeleider gekozen wordt. Deze persoon moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Daarnaast moet een sticker met de letter ‘L’ duidelijk zichtbaar op de achterkant van de auto bevestigd zijn.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 01 Feb 2019 12:16:05 +0000

Invoering van nieuwe WRM gepland op 1 januari 2020

De gewijzigde Wet Rijonderricht Motorrijtuigen zal op zijn vroegst op 1 januari 2020 worden ingevoerd. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat desgevraagd laten weten. IBKI zal rijscholen en instructeurs op de hoogte houden van de wijzigingen in de bijscholing. 

Er wordt binnen de branche al gespeculeerd over de mogelijke datum van invoering. Het ministerie gaat uit van – op z’n vroegst – 1 januari 2020 waarop de gewijzigde WRM kan worden ingevoerd, maar de kans dat het later wordt is groot. Het is volgens woordvoerder Ivar Noordenbos nog te vroeg om aan te geven wat dit precies gaat betekenen op het gebied van de bijscholing en of er een overgangsfase komt. “IBKI zal de branche hierover informeren.”

Veranderingen in praktijkbegeleiding

De gewijzigde WRM werd op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De wijziging houdt onder andere in dat de bijscholing en de bijbehorende sanctie gaat veranderen. Rijinstructeurs raken hun bevoegdheid niet meer kwijt na het zakken voor de praktijkbegeleiding. In plaats daarvan moeten zij bijscholing volgen over onderwerpen waarop ze gezakt zijn. Na zes maanden gaan ze op voor een herkansing. Zakken ze opnieuw, dan gaan ze weer na zes maanden in de herkansing. Dit traject wordt herhaald totdat ze slagen voor de praktijkbegeleiding. Hun bevoegdheid blijft in de tussentijd geldig.

Verder wordt het aantal praktijkbegeleidingen teruggebracht van twee naar één per vijf jaar. Bovendien wordt het meenemen van een echte leerling bij de praktijkbegeleiding verplicht. Een andere aangenomen motie moet zorgen voor een nieuwe invulling van de praktijkbegeleiding, ‘waarin de behoeften van de rijinstructeurs centraal staan, de dagelijkse praktijk goed wordt gewaarborgd en er geen sprake is van voorspelbare examens’. Hier heeft de Tweede Kamer unaniem mee ingestemd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Ook wordt een Verklaring Omtrent Gedrag voor rijinstructeurs ingevoerd. Op het moment dat iemand rijinstructeur wil worden of de lesbevoegdheid wil verlengen, moet hij of zij een VOG kunnen overleggen. Hiermee wil minister Cora van Nieuwenhuizen misstanden als fraude, mishandeling en oplichting aanpakken. Bovag Rijscholen heeft enkele jaren geleden al een VOG toegevoegd aan het eisenpakket voor de leden.

Verder is er een motie aangenomen die zorgt voor een nieuwe eis voor toekomstige rijinstructeurs: zij moeten minstens vijf jaar in bezit zijn van rijbewijs B. De Tweede Kamer ging ook akkoord met een motie om verplichte onderdelen aan te wijzen voor de theoretische bijscholing.

Lees ook: ‘Extra kosten voor scholingstraject is minachting voor de rijschoolbranche’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 24 Jan 2019 07:31:51 +0000

RAI Vereniging ontvangt predicaat Koninklijk

RAI Vereniging is onderscheiden met het predicaat ‘Koninklijk’. De brancheorganisatie bestaat 125 jaar en heeft een lange staat van dienst als belangenorganisatie voor de mobiliteitsindustrie. Tevens is de organisatie oprichter van de RAI Amsterdam.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck ontving de speciale oorkonde uit handen van de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord Holland, Arthur van Dijk. RAI Vereniging sloot die dag het 125-jarig jubileum af.

Van Eijck is ‘bijzonder trots’ op het predicaat, zegt hij in een verklaring. “Deze onderscheiding is letterlijk de kroon op het werk van onze leden, mijn voorgangers en alle medewerkers. Het is een voorrecht om het predicaat ‘Koninklijk’ te mogen dragen. RAI Vereniging is inmiddels een begrip in de Nederlandse mobiliteitswereld. Niet alleen als oprichter van het grootste beursgebouw van Nederland. RAI Vereniging is bovenal een gevestigde belangenbehartiger die al 125 jaar meedenkt en bouwt aan de bereikbaarheid in Nederland en Europa.”

Van Dijk voegt toe: “De toekenning van het predicaat Koninklijk is een prestigieuze bekroning van het werk van RAI Vereniging door de jaren heen.”

Uitgegroeid

RAI Vereniging is opgericht op 17 december 1893. Vanaf haar start tot nu heeft de organisatie vanuit Amsterdam een stempel op de mobiliteitswereld gedrukt. Onder meer met nationale tentoonstellingen zoals de auto- en tweewielerbeurzen, en de bouw van een eigen tentoonstellingsgebouw.

Ook staat RAI Vereniging aan de basis van de introductie van diverse nieuwe vervoersmiddelen op de weg, zoals de speed pedelec en is het mede-oprichter van de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Afgelopen jaren is RAI Vereniging verder gegroeid dankzij de fusies met collega-organisaties als CarrosserieNL en recent AutomotiveNL. RAI Vereniging is daardoor uitgegroeid tot een organisatie met ruim 700 leden. Ook op het gebied van kwetsbare groepen zet RAI Vereniging zich actief in. Zo is in 2017 de New Mobility Foundation opgericht om mensen die minder mobiel zijn, mobiliteit aan te bieden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 30 Jan 2019 10:42:59 +0000

Peter van Neck neemt voorzittershamer VRB tijdelijk over

Peter van Neck vervult komende tijd de rol van voorzitter van branchevereniging VRB, Jacques Schelle zal tijdelijk de taak van penningmeester op zich nemen. Dat heeft de VRB tijdens de algemene ledenvergadering in Huis het Bosch in Lexmond bekendgemaakt. Eerder lieten Eric Bakker en Henry Schouten weten terug te treden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Volgens Van Neck is 2018 een zeer bewogen jaar geweest, onder meer door de invoering van de privacywetgeving. De VRB heeft samen met de FAM daarvoor formulieren laten ontwikkelen en deze ter beschikking gesteld aan hun leden. De kosten die hiermee gemoeid waren, zijn door FAM en VRB samen gedragen. Mede hierdoor is het ledenaantal van de VRB opnieuw gegroeid, laat de vereniging weten.

Ook werd stilgestaan bij de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De VRB laat weten veel vertrouwen in haar te hebben, mede omdat zij de verkeersveiligheid hoog op haar prioriteitenlijstje heeft staan. Volgens Van Neck zijn er inzake de wijzigingen van de WRM allerlei meningen en helaas ook minder leuke reacties zijn kant op gekomen. Secretaris Irma Brauers maakt duidelijk dat gezien de onverwachte ontwikkelingen nu alles opnieuw afgestemd moet worden en dat is iets wat veel tijd vergt.

1-op-1-traject

Verder laat de VRB weten dat het educatieve traject dat een voor de praktijkbegeleiding gezakte instructeur moet gaan volgen, in de toekomst een 1-op-1 traject gaat worden bij een gecertificeerde opleider. Het probleem is dat deze opleiders er nog niet zijn. De opleidingsinstituten hebben inmiddels gedacht aan een traject van drie hele dagen, wat plaats kan vinden bij de instructeur in de eigen omgeving. Er dient gewerkt te worden met echte leerlingen. Didactische vaardigheden zullen de meeste aandacht krijgen.

Leden zijn benieuwd of de brancheverenigingen invloed kunnen uitoefenen om het geheel te versnellen. Het antwoord is nee. Het wijzigingsvoorstel dat al klaar lag, heeft immers ook al vijf jaar gekost. Door de wettelijke procedures kan dit niet versneld worden. “Maar de VRB wil vooral meepraten en meedenken om tot een goed en werkbaar eindproduct te komen, waar iedereen tevreden over kan zijn. Advies is om in ieder geval 1 PB te doen, tenzij de bevoegdheid binnenkort al verloopt, dan moet men de tweede ook gaan doen.” Op 6 februari en 7 maart vinden er nieuwe gesprekken plaats waar de VRB bij aanwezig is. Verder werd gemeld dat de Top Tips en de enquête van het CBR goed zijn ontvangen. “Over het algemeen was men erg tevreden over de examinatoren.” Petra Delsing (Directeur CBR), die bij de vergadering was aangesloten, was zichtbaar tevreden met de resultaten.

Convenant

Door het Ondernemersklankbord (OKB) werd bij monde van Frank van Santen en Peter Weber een presentatie gegeven inzake hun adviserende rol bij dreigende faillissementen, bedrijfsuitbreiding of juist -beëindiging of -overdracht. Maar ook starters zijn bij deze stichting aan het juiste adres. De VRB en het OKB tekenen een convenant.

Aspirant-bestuurslid Rob Steuten wordt voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid, met als taak de ledenadministratie en – contacten. Aspirant bestuurslid Jos van Zuylen wordt eveneens voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid met als taak de CCV-contacten te onderhouden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Tue, 29 Jan 2019 11:04:14 +0000

Extra subsidie beschikbaar voor opleiden van vrachtwagenchauffeurs

De 47-jarige Sonja van Dijk is de 3000ste zij-instromer die kiest voor een toekomst als vrachtwagenchauffeur via de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Werkgevers en vakbonden in transport en logistiek subsidiëren de opleiding van nieuwe chauffeurs. Zij hebben besloten de regeling ook in 2019 door te zetten. Het gaat hierbij om kandidaten die al in de sector werken en doorstromen, maar ook om kandidaten uit andere sectoren die kiezen voor een toekomst in transport en logistiek.

Het doel van het project voor 2018 was het werven van 1.500 chauffeurs. Dat aantal is ondertussen flink overtroffen. De vraag naar goed opgeleide chauffeurs blijft onveranderd groot. Daarom heeft de sector besloten om ook voor 2019 subsidie beschikbaar te stellen voor het opleiden van 2.000 extra chauffeurs. De opleiding wordt gesubsidieerd door TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen. Dit gebeurt via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB).

Volop interesse

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, kijkt tevreden terug op 2018. “Het doel was om in 2018 1.500 mensen extra te laten instromen. Dat we een verdubbeling hebben kunnen realiseren laat zien dat het beroep van vrachtwagenchauffeur veel mensen aanspreekt en dat onze aanpak om goed opgeleide chauffeurs te laten instromen werkt.”

Ook Willem Dijkhuizen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek, is trots op de campagne. “Er werken nu al bijna 150.000 mensen in de sector. Daarvan is ongeveer één op de tien vrouw. Voor het beroep vrachtwagenchauffeur is dat nog een stuk minder. Daarom doet het mij deugd dat de 3.000ste zij-instromer een vrouw is. Het is onze focus om in 2019 nog veel meer vrouwen als chauffeur aan het werk helpen.“

Personeelstekort

Volgens waarnemend voorzitter Wim Pot van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is het goed te zien dat veel chauffeurs instromen in de sector. “Want het personeelstekort is een grote zorg voor ondernemers. In een cirkel van 250 kilometer rond Utrecht zoeken we de komende jaren, in het kader van dit project, 2.000 vrachtwagenchauffeurs per jaar. Daarnaast zijn er ook veel vacatures in andere logistieke beroepen.”

De economie blijft sterk en de vraag naar goed opgeleide chauffeurs blijft onveranderd groot. De sector stelt daarom voor 2019 subsidie beschikbaar om 2.000 zij-instromers en doorstromers te enthousiasmeren en op te leiden voor het vak van vrachtwagenchauffeur.

Lees ook: Extra subsidie voor opleiden 1.250 vrachtwagenchauffeurs

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 28 Jan 2019 12:44:11 +0000

Wereldwijd 2,1 miljoen elektrische voertuigen verkocht in 2018

De vraag naar elektrische auto’s en plug-in hybrides is vorig jaar wereldwijd flink toegenomen. In totaal werden er 2,1 miljoen elektrische voertuigen verkocht in 2018, 2,4 procent van het totaal aantal. Dat blijkt uit cijfers van het Center of Automotive Management (CAM). Koploper in Europa is Noorwegen met 73.000 elektrische voertuigen. Bijna de helft van de geregistreerde auto’s was daar vorig jaar uitgerust met elektrische aandrijving.

Grote aanjager op het gebied van elektrische voertuigen is China. In totaal werden hier vorig jaar 1,05 miljoen elektrische personenauto’s geregistreerd. Daar kwamen nog eens 202.000 andere elektrische voertuigen bij. Dat is zo’n 60 procent van het totaal aantal EV’s dat wereldwijd werd verkocht. De verwachting is dat dit aantal in 2019 in China stijgt naar 1,6 miljoen.

In Europa blijft Noorwegen de onbetwiste leider op het gebied van elektrische auto’s. Het aandeel verkochte elektrische automodellen kwam uit op 73.000, 49,1 procent van het totaal aantal. Ook Nederland is in Europa een van de voorlopers op het gebied van elektrisch rijden, al blijven wij behoorlijk achter bij Noorwegen. Uit de cijfers van het CAM blijkt dat er in Nederland ongeveer 27.000 elektrische voertuigen werden verkocht, een marktaandeel van 6 procent. In Groot-Brittannië kwam het aantal in 2018 uit op 60.000 (+24%) en in Frankrijk op 46.000 (+23%).

Beschikbaarheid nieuwe modellen

Naast China blijkt ook de Verenigde Staten een belangrijke markt voor elektrische auto’s, 17 procent van de geregistreerde elektrische voertuigen kwam voor rekening van de VS. CAM verwacht in 2019 een verdere groei van het aantal EV’s. De schatting komt uit op 2,7 miljoen wereldwijd. In Duitsland, dat op dit moment nog achterblijft ten opzichte van veel Europese landen, wordt een toename van 33 procent verwacht. Onder meer door de komst van nieuwe modellen van Tesla, Audi en Daimler. Een aantal autofabrikanten, waaronder Volkswagen, zal in 2020 met nieuwe elektrische automodellen op de markt komen.

Eerder deze maand presenteerden ook de RAI Vereniging, BOVAG en RDC al cijfers over de verkoop van elektrische personenauto’s in Nederland. 5,4 procent van alle nieuwe personenauto’s in 2018 was volledig elektrisch. In totaal werden er 24.024 nieuwe elektrische automodellen geregistreerd. Het gaat daarbij zowel om auto’s met een stekker als om modellen met een brandstofcel die rijden op waterstof. Van die laatste categorie werden er slechts een handjevol (13) verkocht.

In de laatste maand van vorig jaar was maar liefst 30 procent van alle verkochte auto’s volledig elektrisch. In december werden er 6.081 elektrische auto’s geregistreerd. Dit waren vooral modellen uit het hogere segment, zoals de Jaguar I-Pace, Tesla’s Model S en X. De geplande verandering van de fiscale bijtellingsregels voor duurdere elektrische auto’s per 1 januari 2019 in Nederland speelde daarbij volgens de branchepartijen een belangrijke rol.

1,8 miljoen laadpunten

Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt naar verwachting fors toe komende jaren. In het nieuwe Klimaatakkoord wordt flink ingezet op het verminderen van de uitstoot en op elektrische mobiliteit. Doel is dat er in ons land in 2030 zo’n 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Daarvoor zijn minimaal 1,8 miljoen laadpunten nodig.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 28 Jan 2019 07:47:36 +0000

Transport Academy gaat trainingen DAF Trucks België verzorgen

DAF Trucks België heeft een overeenkomst getekend met de Transport Academy voor het verzorgen van chauffeurstrainingen. De tien professionele rijscholen die vallen onder de Academy, zijn afgelopen halfjaar geselecteerd en voorbereid op de trainingen. Beroepschauffeurs zijn in het kader van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid (Code 95) verplicht om nascholing te volgen.

De aangesloten rijscholen die deel uitmaken van het landelijke netwerk van DAF Certified Driver Training Partners, beschikken over ten minste één door DAF opgeleide chauffeurstrainer. Een aantal heeft een DAF Euro 6 voertuig in huis. DAF Trucks België kiest voor een samenwerking met Transport Academy omdat daarmee een landelijk netwerk van opleidingsinstituten ontstaat, laat het bedrijf weten. Het gaat in totaal om achttien trainingslocaties.

Kostenbesparing

Een optimaal presterende nieuw geleverde truck vraagt om een chauffeur die ook optimaal presteert, zo is de overtuiging van DAF. Een DAF Driver Training door een DAF Driver Training Partner kan leiden tot een meervoudige kostenbesparing: de kans op schades vermindert, de veiligheid op de weg neemt toe en het brandstofverbruik en de operationele kosten nemen af.

De prestaties van de DAF Driver Training Partners worden elk jaar geëvalueerd door de DAF Driver Academy, die onderdeel is van DAF Trucks België. Via jaarlijkse bijscholingen blijven ze op de hoogte van alle nieuwe voertuigtechnologieën van de truckfabrikant.

Transportondernemers ontvangen vanaf 1 februari bij de aanschaf van een nieuwe DAF Euro 6 (CF, XF of LF) een voucher voor een kosteloze DAF EcoDrive opleiding (geldig voor Code 95). De opleiding bestaat uit 4 uur klassikale theorie en 3 uur individuele praktijk, met de nieuw geleverde DAF truck.

Lees ook: ‘Kwaliteit cursus Code 95 vaak onder de maat’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 25 Jan 2019 11:16:50 +0000

Opleiding tot brandwacht kan bijstandsgerechtigden gratis rijbewijs opleveren

In Rotterdam-Zuid wordt een proef uitgevoerd waarin tien bijstandsgerechtigden in aanmerking komen voor een gratis rijbewijs als ze een opleiding tot brandwacht volgen. Deze test is bedoeld om zoveel mogelijk werkloze mensen aan een baan te helpen.

De gemeente werkt voor deze test samen met uitzendbureau QPS. De proef maakt deel uit van het Nationaal Plan Rotterdam-Zuid, dat onlangs een kapitaalinjectie van 260 miljoen euro kreeg. Brandwachten worden regelmatig ver buiten de stad ingezet nabij petrochemische fabrieken bijvoorbeeld.

”Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt, dan moet je gaan kijken waar je nog mensen vandaan kunt halen. We zien dat bij bijstandsgerechtigden vervoer soms het probleem is”, vertelt consultant Johnny van der Hoes van QPS aan het Algemeen Dagblad. De nieuwe brandwachten krijgen maximaal drie maanden de tijd om hun rijbewijs te behalen. Daarna kunnen ze goedkoop een auto huren van QPS. In de tussentijd zorgt het uitzendbureau voor het vervoer.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank van de Ven
Publicatie datum: Fri, 25 Jan 2019 09:04:04 +0000