Video: Verkeersschool Sjors laat zien dat afstand houden niet gaat in de lesauto

Sjors Claessen van Verkeersschool Sjors en zijn zus Vera maakten een ludiek filmpje om te laten zien dat anderhalve meter afstand van elkaar houden in de lesauto moeilijk is. In de video testen ze zeven manieren uit om les te geven met minimaal anderhalve meter tussen leerling en rijinstructeur, met wisselende afloop. De rijschool staat vanwege de coronacrisis stil.

Meerijden in de kofferbak? Met de fiets achter de lesauto aan? Of misschien met een megafoon op een parkeerplaats oefenen? Rijinstructeurs Sjors en Vera van Verkeersschool Sjors maakten samen een video waarin ze de methodes uittesten. Vera speelt de leerling, Sjors de vindingrijke instructeur. Met de video willen ze alle leerlingen en collega’s laten weten dat rijles in de auto door de coronamaatregelen nu niet meer gaat. Ondertussen is lessen ook officieel niet meer toegestaan. De video eindigt met de boodschap: ‘Kandidaten, tot snel! Blijf gezond!’

Wachtlijst

De rijschool uit Beegden, vlak bij Roermond, bestaat nu negen jaar. Sjors is al zeventien jaar rijinstructeur, sinds zijn 23ste. Sinds twee jaar rijdt ook zus Vera voor de rijschool. “Al vanaf dat ik voor mezelf begon is het druk. Ik heb altijd een wachtlijst. En eigenlijk is dat met de komst van Vera niet minder geworden.”

Dat leerlingen graag bij de Limburgers lessen is volgens Sjors omdat er ruimte is voor persoonlijk contact en omdat het ook gezellig is in de auto. “We zorgen er voor dat leerlingen op hun gemak zijn en het autorijden op die manier goed en ook op een prettige manier onder de knie krijgen.” De rijschool heeft met name leerlingen vanuit de buurt. “Zo gaat dat in de regio, er is veel mond-tot-mond reclame.”

Even bezinken

Doordat de rijschool vanwege de uitbraak van het coronavirus stilstaat, zijn er ook geen inkomsten. Vera is nog tot halverwege april met bevallingsverlof (haar kindje heeft nog een klein figurantenrolletje in het filmpje), voor haar is het nog afwachten of de maatregelen tegen die tijd versoepeld zijn en of ze kan gaan rijden. Sjors: “Verder is het afwachten. Het moet ook nog even bezinken allemaal, hoor. Wellicht dat ik tijdelijk iets anders ga doen. Ik heb al wel bij de gemeente aangegeven dat ik kan rijden, bijvoorbeeld bij de ophaaldienst voor afval.”

Sjors heeft altijd rijles gegeven. Voordat hij instructeur werd, werkte hij nog even in het personenvervoer. “Ik informeerde vrijblijvend bij een rijschool hoe je instructeur kon worden. Een week later zat ik in de opleiding.” Als de maatregelen straks weer worden opgeheven, gaan zowel Sjors als Vera graag weer verder met de verkeersschool.

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 25 Mar 2020 15:15:36 +0000

Theoretische WRM-bijscholing mag tijdelijk online vanwege coronamaatregelen

Sinds deze week zijn online theoretische WRM-bijscholingen door het IBKI toegestaan. Lenoir Opleidingen, De VerkeersAcademie en Jongepier Verkeersopleidingen hebben de eerste digitale cursussen alvast erop zitten. En naar volle tevredenheid van zowel instructeurs als de opleiders. Wilko Lenoir van Lenoir: “Instructeurs die vanwege het coronavirus niet lessen, kunnen zo hun tijd nuttig besteden. Als ze straks de weg weer op gaan, dan kan alle tijd in lesuren worden gestoken.”

Theoretische bijscholing via een webinar is sinds deze week door het IBKI toegestaan. Om bevoegd rijinstructeur te blijven en de WRM-pas te verlengen, is het verplicht om iedere vijf jaar zes dagdelen bijscholing te volgen. Het IBKI houdt bij of aan die verplichting wordt voldaan.

Om het voor WRM-opleiders en rijinstructeurs mogelijk te maken online bijscholingen te verzorgen dan wel te volgen, heeft IBKI besloten de zogenaamde webinars voorlopig toe te staan. Deze maatregel geldt in elk geval voor de periode die IBKI nodig acht in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus. Rob Sauvé van IBKI laat weten dat vooralsnog 10 april wordt aangehouden. In eerste instantie werden alleen bijscholingen die al op de planning stonden toegestaan, inmiddels mogen er ook nieuwe cursussen worden ingepland door de opleiders.

Controle

De aanbieder van de bijscholingen moet er voor zorgen dat IBKI, bijvoorbeeld door middel van een toegangscode, online mee kan kijken met de webinar. Daarnaast moet de opleider garanderen dat IBKI tijdens de webinar kan controleren of de cursisten daadwerkelijk de gehele webinar volgen of gevolgd hebben.

Rob Sauvé laat weten te verwachten dat het toestaan van deze online lessen in de toekomst wederom besproken zal worden in de Adviesraad WRM. Wellicht zou een positief advies van deze raad er toe kunnen leiden dat de mogelijkheid er in de toekomst, ook zonder coronamaatregelen, blijft. Daarbij zal dan ook gekeken moeten worden of deze online bijscholingen in de pas lopen met de regelgeving.

Oplossing

Lenoir Opleidigen heeft maandag de eerste bijscholing online gedaan. Dat was Het RVV. Vandaag wordt Faalangst gegeven, met het maximale aantal van vijftien leerlingen. Het grootste deel van de lessen geeft eigenaar Wilko Lenoir zelf. “Er staan aardig wat bijscholingen op de planning en ik verwacht dat de maatregelen om het virus in te dammen nog wel een tijd gaan duren. Dat we het online mogen aanbieden is een mooie oplossing voor ons”, aldus Lenoir. “Nu veel rijscholen tijdelijk de lessen hebben stopgezet, hebben zij de tijd om de bijscholing alvast te doen. Zo kunnen ze als de maatregelen worden afgebouwd alle tijd steken in lesuren waarmee ze weer geld verdienen.”

Inloggen

Door de mogelijkheid om via webinars les te geven, vallen de gevolgen van maatregelen in de coronacrisis voor Lenoir Opleidingen mee. “95 procent van ons aanbod is theorieles. Dat loopt nu dus door.”

De leerlingen zijn net zo enthousiast als de opleider, vertelt Lenoir. “Hoewel sommigen een voorkeur hebben voor klassikaal lessen. Anderen zijn juist blij dat ze kunnen inloggen en vanuit huis de bijscholing kunnen doen.”

Als het digitale lesgeven post-corona blijft toegestaan, is Lenoir voornemens de mogelijkheid te blijven aanbieden. Toch ziet hij ook veel voordelen van klassikaal lessen. “Je mist nu het sociale aspect. In de pauzes wordt er altijd veel gepraat en informatie uitgewisseld. Dat is toch ook heel waardevol.”

Virtueel klaslokaal

Ook De VerkeersAcademie is maandag begonnen met het digitale lesgeven. Het RVV was de eerste webinar. Directeur Gijs Kantelberg is positief. “We pleiten bij het IBKI al langer voor online lesgeven. Ondanks de omstandigheden zijn we blij dat we ermee van start kunnen.”

Wie les volgt bij De VerkeersAcademie komt binnen in een virtueel klaslokaal. De dag begint met een voorstelrondje en controle van alle papieren. Kantelberg: “Er is ruimte voor interactie en niemand heeft reistijd. Op je scherm zie je alles wat nodig is en wat je in een klassikale omgeving ook tot je beschikking hebt. Je ziet de docent, het schoolbord en de handouts.”

“Voor instructeurs is dit een uitgelezen tijd om de bijscholing te doen”, argumenteert Kantelberg. “Als de maatregelen straks versoepeld worden en je gaat weer lessen, dan wil je niet een dag kwijt zijn met bijscholen. Dan wil je zoveel mogelijk lesuren pakken.”

De opleider hoopt dat ook na corona online lessen mogelijk blijft. “De VerkeersAcademie wil hier breder op inzetten in de toekomst. Mensen zijn er klaar voor, dat blijkt nu wel in de praktijk.”

Regelwerk

Bij Jongepier wordt eveneens vanachter de computer lesgegeven. Directeur Simon Jongepier is blij met de mogelijkheid, de opleider maakte in de B-opleiding al gebruik van de digitale leerweg en heeft de middelen in huis om nu snel webinars op te tuigen zodat de lessen door kunnen gaan.

“De organisatie is nog wel rommelig. Het IBKI schuift de datum steeds een week vooruit, we weten niet hoe het gaat lopen met de examens en het is rommelig door al het regelwerk wat erbij komt kijken.” Voor de instructeurs die nu online hun bijscholing kunnen noemt de opleider de mogelijkheid een uitkomst. “De meeste rijscholen staan stil en straks heb je je tijd hard nodig om alle lessen in te halen.”

Het ‘klaslokaal’ van Wilko Lenoir. 

Lees ook: 

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 25 Mar 2020 05:48:32 +0000

Kamervragen: komt er een verbod op rijles? 

Kunt u ondubbelzinnig aangeven of rijlessen wel of niet door mogen gaan? SP-Kamerlid Cem Laçin stelt kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit naar aanleiding van berichtgeving van RijschoolPro. 

Afgelopen maandag publiceerde RijschoolPro de resultaten van een eigen onderzoek naar rijles in coronatijd. 80 procent van de bijna 900 respondenten gaf aan vrijwillig tijdelijk te zijn gestopt met lesgeven om zo de verspreiding van het virus te beperken. De aanbevolen afstand van anderhalve meter valt in een lesauto niet te waarborgen. Een derde van de rijscholen gaf in de enquête aan deze periode niet te kunnen overbruggen zonder financiële steun. Het bericht bereikte het ANP en de liveblogs van vele nieuwssites zoals het NOS en het AD. 

Duidelijkheid gevraagd

Voor kamerlid Laçin was het aanleiding om Cora van Nieuwenhuizen om duidelijkheid over de situatie van rijscholen te vragen. Allereerst wil hij weten wat haar reactie op het bericht is en wat zij kan doen aan de financiële situatie van rijscholen. De hamvraag: mogen rijlessen nog doorgang vinden? En is er onderscheid te maken in verschillende soorten rijles zoals auto, motor of brommer? Laçin vraagt de minister per ommegaande of toch in ieder geval voor 31 maart te beantwoorden.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 24 Mar 2020 17:34:35 +0000

Aantal rijscholen kunnen 4.000 euro tegemoetkoming krijgen

Een aantal rijscholen kunnen een aanvraag doen voor 4.000 euro tegemoetkoming omdat ze rechtsreeks getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus. De voorwaarde is dat de rijschool niet op het privé-adres van de rijschoolhouder is gevestigd. Ook kan vanaf volgende week een beroep worden gedaan op een tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers.

Sinds enkele dagen is het geven van rijlessen in auto’s en op motoren helemaal verboden. Rijscholen en andere sectoren waarin sprake is van zogenaamde contactberoepen mogen sinds eerder deze week hun activiteiten niet meer uitvoeren. In deze bedrijven is het immers niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden tot de klant of leerling. Binnen die afstand kunnen mensen elkaar besmetten met het coronavirus. Het tijdelijke beroepsverbod geldt in elk geval tot 6 april.

Vrijdagmiddag is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze maatregel, die intussen ook bekendstaat als het Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen van vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 26 juni worden gedaan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn dus wel diverse voorwaarden aan verbonden, waaronder dat de rijschool niet op het privé-adres van de rijschoolhouder mag zijn gevestigd.

Inkomenssteun en bedrijfskrediet

Volgende week gaat ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) van start. De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet tijdens de coronacrisis. De Tozo, die uitgevoerd wordt op gemeentelijk niveau, loopt in eerste instantie tot 1 juni 2020.

De steun is bedoeld voor ondernemers van wie het inkomen door de crisis lager dan het sociaal minimum zal zijn. Indien die verwachting kan worden onderbouwd, wordt het inkomen maximaal drie maanden aangevuld. Voor gehuwden en samenwonenden gebeurt dat tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. De aanvullingen hoeven niet te worden terugbetaald. Wie meer inkomen heeft dan de bijstandsnorm, uit het eigen bedrijf of een regulier dienstverband daarnaast, krijgt geen aanvulling.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen verder een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2 procent. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar en heeft een maximale looptijd van de lening is drie jaar. Er hoeven bovendien pas vanaf januari 2021 aflossingen te worden gedaan.

Geen misbruik van maken

De Tozo lijkt op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), maar kent in vergelijking versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Zo kan de aanvraag in vier weken worden verwerkt, in plaats van de gebruikelijke dertien. Ook wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen  en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

Het kabinet doet wel een oproep aan zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers om alleen een beroep de doen op de Tozo als dat echt nodig is. “Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.” Ook als blijkt dat het voorspelde inkomensverlies in de praktijk meevalt, moet de ondernemer dat aan de gemeente melden.

Dit artikel is geüpdatet met de informatie over privé- en vestigingsadres.

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Vincent Krabbendam
Publicatie datum: Fri, 27 Mar 2020 18:14:11 +0000

‘Halvering ongevallen vraagt ons nu na te denken over thuiswerken’

“Het zou goed zijn om na deze crisis goed af te wegen in hoeverre een afspraak op locatie echt waardevol is.” Dat zegt Veilig Verkeer Nederland in reactie op de cijfers van de STAR. Het aantal ongevallen is vorige week met 50 procent gedaald ten opzichte van dezelfde week in 2019. Ook de tijden dat de meeste ongelukken gebeuren zijn – in dezelfde vergelijking – anders: rond 11 uur en tussen 14 en 15 uur.

Vanaf week 11 zie je het aantal ongevallen verminderen: met zo’n tien procent. Een week later volgt een vrije val. Dan daalt het aantal met vijftig procent. De cijfers komen van de STAR en zijn gebaseerd op registraties van de politie. STAR staat voor Smart Traffic Accident Reporting en is een initiatief van onder meer de politie, Verbond van Verzekeraars en verkeersadviesbureau VIA.

Evident

“Die daling was wel een beetje te verwachten”, zegt VIA-directeur Giedo Donkers. “Het totale verkeer neemt af, dan is het logisch dat ook aantal ongevallen afneemt. En als er minder verkeer op de weg is, kunnen er bovendien minder conflictsituaties ontstaan.”

Zo ziet Veilig Verkeer Nederland het ook. “Nimmer werd thuiswerken zo groot uitgerold”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst. “Dat dit een gunstige uitwerking heeft op de mobiliteit en de verlaging van het aantal verkeersslachtoffers is evident. Dit in combinatie van de verlaging van de maximumsnelheid zorgt voor een minder verkeersslachtoffers.”

VIA keek ook naar het verloop van het aantal verkeersongevallen per uur. Het bureau vergeleek week 12 met dezelfde week in 2019. Er ontstaat een bijzonder beeld, legt Donkers uit. “Wat opvalt is dat de avondspits opschuift naar eerder op de dag: tussen 14 en 15 uur.” Evengoed opmerkelijk is overigens dat van de ochtendspits enkel een piekje om 11 uur is overgebleven.

Over de verdeling van het aantal ongevallen over het land kan Donkers nog niet veel zeggen. Het vaakst ging het mis in dikker bevolkte gebieden – centra van steden of dorpen onder meer. Welke provincie gunstige cijfers laat zien, is bijvoorbeeld nog onderwerp van onderzoek. Gebeuren op de plekken waar het aantal coronabesmettingen het hoogste is inderdaad de minste ongevallen? Op die vraag bijvoorbeeld zou dan antwoord kunnen komen.

Interessante gedachte

Misschien nog wel interessanter is de vraag hoe het aantal ongevallen zich deze en komende weken ontwikkelt. “Daalt het aantal nog verder? Dat is een interessante gedachte. Dat hangt ook echt af van vervolgmaatregelen. Als we in een totale lockdown komen, dan zullen de cijfers nog lager worden. Ook interessant is dan om te kijken welke ongevallen overblijven.”

Komende tijd hopen Donkers en zijn collega’s meer inzichten te kunnen verwerven. Sowieso hebben de STAR-cijfers een kleine doorlooptijd, legt hij uit. “De meeste registraties krijg je gelijk al binnen, maar de mutaties volgen vaak later. Overlijdt iemand dertig dagen na een ongeval, dan reken je diegene, als dat medisch is vastgesteld, tot een verkeersdode. Maar iemand die door een hartstilstand tegen een boom rijdt, tellen we weer niet mee als verkeersslachtoffer.”

Maar Donkers kan in ieder geval nu al zeggen: “Misschien is thuiswerken nog zo slecht niet, mits we alles draaiende kunnen houden.”

Waardevol

Zo staat Stomphorst er ook in. “Veel medewerkers van bedrijven maken vanuit gewoonte fysieke afspraken. Ook wanneer dat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft. Het zou daarom goed zijn om na deze crisis af te spreken dat bij het maken van elke afspraak, goed wordt afgewogen in hoeverre het waardevol is om op locatie af te spreken. Misschien kan het net zo goed online.”

Hij vervolgt: “Wanneer we uit deze crisis leren dat massaal thuiswerken goed is voor de verkeersveiligheid en ook nog een keer tijdwinst oplevert, dan moeten we daar meer mee. We kunnen als samenleving doorvoeren dat we bijvoorbeeld een vijfde deel van de totale werktijd thuiswerken.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 27 Mar 2020 10:14:46 +0000

Files namen in 2019 met 7 procent toe

Vanwege de coronamaatregelen is de verkeersdrukte momenteel met 65 procent afgenomen, files staan er praktisch niet. Tot aan de uitbraak nam de vertraging door files echter gestaag toe. 2019 was een recordjaar, gezamenlijk waren we ruim 70 miljoen uur langer onderweg door de verkeersdrukte. 

Automobilisten brachten in 2019 wederom meer tijd door in de file. Dat komt doordat ze meer kilometers aflegden, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Het staat in de Rapportage Rijkswegennet.

Nederlanders waren vorig jaar samen ruim 70 miljoen uur langer onderweg omdat ze in de file stonden of op een andere manier vertraging opliepen in het verkeer. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat om de tijd die automobilisten verloren omdat ze langzamer dan 100 kilometer per uur moesten rijden op de snelweg.

Het aantal files nam nog sterker toe, met 14 procent. Dit is gemeten door de totale lengte van files te vermenigvuldigen met het aantal minuten dat automobilisten erin stonden. Drukte op de weg blijft de belangrijkste oorzaak van files, gevolgd door ongevallen en incidenten. Automobilisten legden vorig jaar ruim een half procent meer kilometers af dan een jaar eerder.

Automobilisten stonden het meest in de file op de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein en op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 27 Mar 2020 06:12:27 +0000

‘Werknemer dwingen verlof op te nemen mag niet’

De coronacrisis leidt tot veel vragen van werkgevers in de rijschoolsector. Vragen op het gebied van arbeidsrecht, maar ook ten aanzien van de nieuwe, tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Patrick Mommers, jurist arbeidsrecht en hoofd juridische zaken van KNV, geeft voor zover mogelijk antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Die NOW is tot nu toe slechts in hoofdlijnen bekend. Belangrijke details worden nog uitgewerkt. Veel ondernemers proberen zo goed en zo kwaad als het kan al een beroep op die regeling voor te bereiden. Omdat het gaat om een zeer bijzondere situatie en de NOW-regeling op detailniveau nog niet bekend is, kan niet op elke vraag klip en klaar een antwoord gegeven worden.

Mommers schreef een column over het onderwerp voor TaxiPro, een zustertitel van RijschoolPro. De punten die voor de rijschoolsector van toepassing zijn vind je hieronder terug.

In alle redelijkheid

Het uitgangspunt van Mommers is dat het niet verstandig is om in deze tijd juridische loopgraven te betrekken. “Iedereen, werkgevers en werknemers, wordt met de negatieve gevolgen van de crisis geconfronteerd. Het is op zijn plaats om samen en op basis van gezond verstand te handelen. Juridisch gezien heet dat ‘in redelijkheid’. Het is goed om waar mogelijk oog te blijven houden voor instandhouding van goede verhoudingen. Dat is soms lastig. De financiële nood en zorg is immers groot, voor iedereen, werkgevers en werknemers. Belangrijk is echter dat men, nadat de crisis voorbij is, elkaar ook weer nodig zal hebben. Onderstaand enige veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Een werknemer had voor de crisis al een vakantie gepland. Het verlof is volgens de geldende regels vastgesteld en door de werkgever akkoord bevonden. De werknemer wil nu het verlof intrekken, omdat de reisorganisatie de vakantie heeft geannuleerd. Ben ik als werkgever verplicht om daar aan mee te werken?
Nee, die verplichting bestaat niet. Een werkgever kan dus het standpunt innemen dat vastgehouden wordt aan de geplande vakantie. Natuurlijk is het mogelijk om in overleg een andere praktische oplossing te vinden. maar dat kan alleen als daar overeenstemming over kan worden bereikt. Dan kunnen werkgever en werknemer bijvoorbeeld afspreken dat de vakantiedagen worden teruggegeven en later weer worden opgenomen in een periode waarin het normaal gezien niet druk is. Of ze spreken af dat hoe dan ook drie vakantiedagen opgenomen moeten worden en dat voor de overige dagen andere afspraken worden gemaakt.

Mag ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?
Dat is heel duidelijk: dat mag niet. Uitgangspunt is dat een werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. Ook hier geldt dat een werknemer, bijvoorbeeld om de werkgever tegemoet te komen, in overleg kan besluiten om een paar verlofdagen op te nemen. We zien dat dit in de praktijk regelmatig gebeurt. Werkgevers en werknemers proberen elkaar in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk te helpen. Maar als gezegd: men moet het er wel over eens zijn.”

Hoe werkt de NOW voor een werknemer met een nulurencontract?
De regeling is alleen maar in hoofdlijnen bekend. Wel is duidelijk dat de loonsom van oproepcontracten meegenomen wordt. De vraag is dan wel wat de loonsom is. Mijn verwachting is dat er in de NOW aangesloten gaat worden bij de wettelijke regeling over het rechtsvermoeden van omvang van de arbeidsovereenkomst. Die regeling bepaalt dat gekeken wordt naar het gemiddelde aantal gewerkte uren over een periode van drie maanden. Maar als die periode niet representatief is, omdat het bijvoorbeeld net over een piekperiode gaat, kan de werkgever betogen dat een andere, meestal langere periode, veel redelijker is. Bijvoorbeeld een periode van een jaar.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld gedurende het eerste half jaar van een oproepcontract, heeft een werkgever formeel geen loondoorbetalingsplicht. De gedachte achter de NOW is echter om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden, en dus ook mensen waarvoor eigenlijk geen loondoorbetalingsplicht geldt. Als een werkgever in dergelijke gevallen toch het loon door blijft betalen, kunnen de betreffende kosten dus in de NOW-regeling meegenomen worden. Dat heeft minister Koolmees met zoveel woorden laten weten.
Het kabinet heeft aangegeven dat als een bedrijf gebruik maakt van de NOW, er geen werknemers op bedrijfseconomische gronden ontslagen mogen worden in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Mag ik nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten? En mag ik iemand nog in de proeftijd ontslaan?
Voor zover dit uit de brief van het kabinet is af te leiden zal het waarschijnlijk alleen gaan om een verbod om via UWV toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische gronden aan te vragen. Volgens mij betekent dit dat bedrijven nog wel een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten wegens bedrijfseconomische redenen. Dit lijkt in elk geval logisch omdat de werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst moet instemmen. Van een ontslagaanvraag is dan geen sprake. Doordat er zo specifiek is verwezen naar een ontslagaanvraag, lijkt het er ook op dat een proeftijdontslag in het kader van de NOW mogelijk blijft.

Overigens is op dit punt ook een andere lezing mogelijk. De gedachte achter de NOW-regeling is immers dat zoveel mogelijk mensen in dienst blijven in deze crisis. Dat zou kunnen betekenen dat als de details van de regeling bekend worden toch blijkt dat in het geheel geen dienstverbanden van medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen beëindigd kunnen worden in de periode dat van de regeling gebruik wordt gemaakt. Het is zaak dat dit snel duidelijk wordt.

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Thu, 26 Mar 2020 10:30:49 +0000

Vlaanderen haalt doelstellingen verkeersveiligheid niet

Met 304 verkeersdoden in 2019 is het duidelijk dat Vlaanderen de doelstelling voor 2020, namelijk het aantal verkeersdoden terugdringen tot maximaal 200, niet zal halen. Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, benadrukt dat bijkomende inspanningen dringend nodig zijn om verdere vooruitgang te boeken.

Het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen is de voorbije decennia sterk gedaald, maar de laatste jaren treedt een stagnatie op. In 2000 telde Vlaanderen nog 871 verkeersdoden. In 2019 was dat aantal gedaald tot 304, een afname met meer dan 60 procent. Mooie cijfers, maar daar zijn wel kanttekeningen te maken. Zo stagneert het dodental sinds 2017 en op basis van de voorlopige cijfers voor 2019 is er zelfs een stijging met 2 procent te zien. Bovendien nam het aantal slachtoffers de voorbije jaren vooral af onder auto-inzittenden, terwijl er bij voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders veel minder vooruitgang te bespeuren viel. Vooral het aantal slachtoffers onder fietsers – in 2018 nog goed voor 919 doden en zwaargewonden, of 32,4 procent van het totale aantal doden en zwaargewonden dat jaar – blijft zorgwekkend hoog.

Wake-upcall

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het is nog wachten op de definitieve ongevallenstatistieken voor 2019, maar op basis van de eerste, voorlopige gegevens is nu al duidelijk dat dit voor iedereen een flinke wake-upcall moet zijn. De cijfers tonen aan dat de strijd voor minder verkeersslachtoffers nog lang niet gestreden is.” Om snel resultaten te boeken zet de minister onder meer in op het identificeren en uitvoeren van quick wins, eenvoudige, tijdelijke oplossingen om bijvoorbeeld bestaande fietspaden op te waarderen en de veiligheid op kritieke punten te verhogen in afwachting van een definitieve oplossing.

30 km-zone

Een voorbeeld van een maatregel is bijvoorbeeld de invoering van intelligente snelheidsbegrenzers – vanaf 2022 verplicht op alle nieuwe automodellen die in Europa worden verkocht. Ook op lokaal vlak kan er heel wat gebeuren, bijvoorbeeld door een systematische inventarisatie en aanpak van alle risicopunten, en uitbreiding van de zones waar maximaal 30 km/uur mag worden gereden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 26 Mar 2020 09:55:10 +0000

Update: alle rijlessen zijn nu verboden, ook op de motor

In de aanvullende maatregelen van 23 maart in de strijd tegen het coronavirus staat het zwart op wit. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, dat geldt ook voor rijinstructeurs. Toch rijles geven kan een boete opleveren. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. 

Wel of niet lesgeven? Er heerste veel onenigheid in de rijschoolsector. De aanbevolen onderlinge afstand van anderhalve meter kan in de auto niet worden gewaarborgd, maar een verbod op rijles geven kwam er niet. In een eerdere richtlijn stond dat rijles geven was toegestaan, mits er zoveel mogelijk maatregelen werden genomen om besmetting te voorkomen.

Afgelopen maandag werden nieuwe maatregelen aangekondigd. In de persconferentie werden kappers en nagelstylisten genoemd, zij moesten de deuren sluiten. De aanvullende maatregelen staan inmiddels op papier en zijn gisteravond gepubliceerd. (Bekijk het hier.) Daarin staat het luid en duidelijk: contactberoepen waarbij niet voldoende afstand kan worden gehouden zijn verboden, dat geldt ook voor rijinstructeurs.

Motor

De tekst van de aanvullende maatregelen liet nog ruimte voor enige vrije interpretatie. Er valt te lezen dat contactberoepen worden verboden voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant kan worden gehouden. Daaruit valt op te maken dat brommer- of motorrijles nog wel zou mogen. Inmiddels is daar ook duidelijkheid over: het verbod betreft de gehele beroepsgroep. Alle soorten van rijles zijn tot in ieder geval 6 april verboden op straffe van een boete.

Boete

De maatregel wordt in de noodverordering opgenomen, wat betekent dat er boetes kunnen worden uitgedeeld aan wie zich niet aan de regels houdt. Vooralsnog geldt het verbod tot en met 6 april. Voor die datum wordt de maatregel heroverwogen, als het nodig wordt geacht dan wordt het verbod verlengd.

De brancheverenigingen vroegen de sector in de afgelopen periode vooral om respectvol met elkaar om te blijven gaan. Alleen de LBKR sprak zich duidelijk uit en adviseerde te stoppen, later volgde ook de Bovag toen duidelijk was dat rijinstructeurs aanspraak maken op de financiële regelingen die voor de coronacrisis zijn opgezet. Overigens hebben alle vier de brancheverenigingen zich ingezet om duidelijkheid vanuit Den Haag te krijgen.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 26 Mar 2020 07:26:10 +0000