Fietssnelweg vaak niet veilig genoeg

Snelfietsroutes zijn lang niet overal goed ingericht en zorgen zodoende nog vaak voor onveilige situaties. Dat concludeert de ANWB in een onderzoek naar negen ‘fietssnelwegen’ in heel Nederland. Een van de oorzaken is dat de wegen gedeeld worden met gemotoriseerd verkeer.

In het ideale geval is een snelfietsroute een breed fietspad – vier meter of breder – met weinig obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Als er kruisingen zijn, heeft de fietser op de snelfietsroute voorrang. De fietssnelwegen staan hoog op de politieke agenda en worden gezien als een belangrijk middel om fietsgebruik te bevorderen. Er ligt al een netwerk aan fietspaden en de komende jaren komt daar nog eens 850 kilometer bij.

Maar deze paden zijn lang nog niet overal goed ingericht, concludeert de ANWB uit het onderzoek van 101 km snelfietsroute in negen provincies Zo bleken sommige paden te smal of staan er teveel obstakels op of langs het pad.

Gevaarlijke situatie

Bij alle paden zijn er stukken van de route die de fietser deelt met gemotoriseerd verkeer, ook wel ‘Auto te gast-wegen’ of ‘fietsstraten’ genoemd. Vooral gevaarlijk zijn, aldus de onderzoekers, kruisingen waar automobilisten niet goed worden gewaarschuwd voor fietsers, die vaak uit beide richtingen kunnen komen. Zeker op fiets/bromfietspaden, waar ook speed pedelecs – met topsnelheid van 45 km per uur – mogen komen. Bijvoorbeeld op de route Utrecht – Houten, via Nieuwegein: daar wordt maar bij vijf van de veertig kruisingen goed gewaarschuwd voor fietsers.

Voor fietsers onderling geldt volgens de onderzoekers op de meeste paden geen eenduidige voorrangsregeling: ook dat kan voor verwarring of erger zorgen. Nog een gevaarlijke situatie: bij de afrit van de A325 bij Arnhem kruist deze de snelfietsroute. Daarbij ontbreekt een waarschuwingsbord dat automobilisten attendeert op passerende fietsers.

Aanbevelingen

De ANWB heeft een lijst met aanbevelingen gedeeld met de provincies. Verschillende provincies en gemeenten hebben al laten weten verbeteringen aan te brengen op de onderzochte routes.

Lees ook: Rijden op een speed pedelec: ‘gedraag je niet als fietser’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 03 Apr 2019 11:40:27 +0000

CBR vergoedt extra kosten voor spoedprocedure rijbewijs

Wie door problemen bij het CBR te lang heeft moeten wachten op het rijbewijs, kan de kosten voor een spoedprocedure declareren bij het CBR. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag gemeld. Gemeenten rekenen circa 35 euro voor een spoedprocedure bij het aanvragen van het rijbewijs. Er zijn wel enkele voorwaarden gesteld aan deze regeling. Wie hiervoor in aanmerking komt, wordt geïnformeerd door het CBR.

Het CBR kampt nog altijd met de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen. De minister heeft samen met het CBR en RDW gezocht naar een oplossing om het rijbewijs sneller te krijgen. Er zijn meerdere opties onderzocht. Een ervan is het terugvragen van de extra kosten van de spoedprocedure. Deze maatregel is praktisch haalbaar en per direct in te voeren, laat Van Nieuwenhuizen weten.

Voorwaarden

Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet aantonen dat hij op tijd is begonnen met de aanvraag. Dat wil zeggen dat hij minstens 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs een gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het CBR en dat de betrokkene ‘voldoende proactief heeft meegewerkt aan eventueel benodigde vervolgstappen, zoals het ondergaan van aanvullend medisch onderzoek of een rijtest.’

Er wordt nog een voorwaarde gesteld: het rijbewijs is verlopen of verloopt uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van de CBR-brief met de Verklaring van Geschiktheid-melding. Deze voorwaarde is gesteld omdat er anders voldoende tijd is voor een reguliere aanvraagprocedure bij de gemeente.

Tegemoetkoming

De extra kosten van de spoedprocedure kunnen achteraf met betaalbewijs van de gemeente bij het CBR worden gedeclareerd. Alle betrokkenen die in aanmerking komen, zullen daar door het CBR op worden gewezen. “Ik beschouw deze tijdelijke eenmalige tegemoetkoming als passend in het licht van het grote ongemak dat burgers door de uitvoeringsproblemen bij het CBR ervaren en het best passend bij de uitgangspunten zoals ik met uw Kamer heb besproken”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder blijft het CBR prioritair sturen op de verloopdatum van het rijbewijs. Dit houdt in dat de aanvragen van rijbewijzen, mits op tijd begonnen en waarvan de geldigheid op korte termijn zal verstrijken, als eerste worden behandeld.

Verlopen rijbewijs

De Tweede Kamer wilde weten of het mogelijk is om mensen te laten rijden met een verlopen rijbewijs, als de Verklaring van Geschiktheid al wel is geregistreerd in het rijbewijsregister. De minister heeft deze gedoogconstructie besproken met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit plan bleek niet haalbaar. “Een coulanceregeling maakt de handhaving complex en kan leiden tot problemen in de uitvoering. Bovendien zijn er twijfels over de juridische houdbaarheid van het voorstel. Ten slotte is de signaalwerking die uitgaat van het gedogen, namelijk dat mensen met een ongeldig rijbewijs mogen rondrijden, onwenselijk vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.”

Lees ook: Brieven CBR met besluit over rijgeschiktheid niet verstuurd

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 02 Apr 2019 16:09:30 +0000

Amsterdamse snorfietser moet binnenkort de rijbaan op

Snorfietsers in Amsterdam moeten vanaf maandag 8 april mét helm op de rijbaan rijden. De nieuwe regel geldt voor bijna alle straten binnen de ring A10. Om dit te verduidelijken, is een nieuw symbool ontwikkeld dat op de verkeersborden en wegmarkeringen komt te staan. 

Gemeenten mogen zelf bepalen of zij een helmplicht voor de snorfiets invoeren. Amsterdam is de eerste gemeente die daarvoor kiest. Het wordt namelijk steeds drukker op de smalle fietspaden. De gemeente wil met deze maatregel de verkeersveiligheid verbeteren. Ook moet het verplaatsen van de snorfietsers zorgen voor een betere doorstroming op het fietspad.

Boete

Er komen borden en tijdelijke wegmarkeringen, zodat snorfietsers weten waar ze precies de rijbaan op moeten. Aan de maximumsnelheid van de snorfiets verandert niets; deze blijft 25 kilometer per uur. De eerste twee maanden worden verkeersregelaars ingezet om de juiste weg te wijzen en te informeren. Daarna kunnen snorfietsers een boete krijgen voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg of voor het rijden zonder helm. Deze bedraagt 95 euro, exclusief administratiekosten.

De gemeente vraagt automobilisten en andere weggebruikers rekening te houden met snorfietsers op de rijbaan. Dat houdt in: niet bumperkleven, snelheid aanpassen en alleen inhalen als het veilig kan. De gemeente plaatst ook voor deze groep weggebruikers borden om erop te wijzen dat snorfietsers op de rijbaan rijden.

Snorfietsen in de verkoop

De Volkskrant meldde onlangs dat jongeren als gevolg van deze maatregel massaal hun snorscooter te koop aanbieden. “Vooral tieners en twintigers, zij vrezen voor hun kapsel en vinden die helm het ergst”, meldt de krant. Sinds de bekendmaking van de maatregel, is de verkoop van snorfietsen teruggelopen. Tegelijkertijd lijkt de verkoop van bromfietsen toe te nemen. Ook zien lokale ondernemers meer vraag naar elektrische en gewone fietsen.

Lees ook: Tweede Kamer akkoord met motie landelijke helmplicht snorfietsers

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Tue, 02 Apr 2019 08:56:02 +0000

Vriendendienst bij theorie-examen pakt slecht uit voor Boxtelaar

Het was zijn vriend tot drie keer toe niet gelukt te slagen voor het theorie-examen van het CBR. Daarom bood een 26-jarige man uit Boxtel aan om het namens hem te proberen. Dat plan mislukte. De man is vorige week veroordeeld tot 30 dagen cel en een taakstraf van 60 uur. 

De Boxtelaar had al een rijbewijs en dacht uit naam van zijn vriend gemakkelijk te kunnen slagen voor het theorie-examen. Op maandag 18 februari meldde hij zich bij het CBR-examencentrum in Rijswijk. Daar liet hij het identiteitsbewijs van zijn vriend zien.

De CBR-medewerker vertrouwde het niet omdat de foto behoorlijk afweek. De Boxtelaar werd toegelaten tot het examen, maar tegelijkertijd werd de politie ingeschakeld. Die wachtte de man na afloop op waarna hij uitleg mocht geven.

Gevolgen

De man vertelde dat hij dit als ‘vriendendienst’ had gedaan en dat hij niet wist dat dit strafbaar was. De officier van justitie was daar niet van onder de indruk. “Heeft u bedacht wat de gevolgen kunnen zijn als iemand onterecht een rijbewijs verstrekt krijgt? Dat kan de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen.”

De politierechter besloot tot een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 28 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 60 uur. “Daarnaast is het wenselijk dat hij zijn theorie weer gaat ophalen”, meldt het Openbaar Ministerie, “want ook daarvoor bleek hij gezakt”.

Lees ook: Taakstraf voor inzet dubbelganger bij theorie-examen CBR

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 01 Apr 2019 14:56:43 +0000

Hof van Justitie: geen btw-vrijstelling voor rijscholen

Het rijbewijs is in veel gevallen noodzakelijk om een beroep uit te oefenen. Daarom zouden rijlessen vrijgesteld moeten worden van btw, net als het onderwijs. Dat was althans de inzet van een Duitse rijschool. De kwestie is uiteindelijk voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie, maar dat bepaalde dat rijscholen btw-plichtig blijven.

De Duitse rijschool was het niet eens met de btw-plicht., schrijft Welt. De ondernemer was van mening dat het volgen van rijles niet alleen een recreatief doel had, omdat het rijbewijs ook op professionele wijze gebruikt zou worden. Daarom zou voor rijinstructie de btw-vrijstelling van toepassing moeten zijn, net als in het onderwijs.

Gespecialiseerde les

De Duitse belastingdienst wees het verzoek van de rijschool af, waarna de Duitse rechtbank zich over de zaak boog. Die heeft de kwestie uiteindelijk weer voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat rijles een ‘gespecialiseerde les’ is, die niet niet valt onder het ‘onderwijzen, verdiepen en ontwikkelen van kennis en vaardigheden in een breed en divers spectrum’, wat het school- en universitaire onderwijs kenmerkt. Daarmee werd het verzoek van de Duitse rijschool afgewezen.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 20 Mar 2019 10:57:24 +0000

KVK stopt met doorverkopen van gegevens zzp’ers

Rijschoolhouders moeten binnenkort minder last krijgen ongewenste, commerciële telefoontjes. De Kamer van Koophandel stopt vanaf juli met het doorverkopen van bestanden met namen en adressen van zzp’ers en bestuurders. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de verkoop van die adressenbestanden in strijd met privacyregels.

De KvK blijft de adressen nog tot en met juni verkopen maar zegt te begrijpen dat een grote groep zzp’ers dagelijks veel last heeft van agressieve telefonische verkoop. De organisatie vindt dat zzp’ers inderdaad betere bescherming nodig hebben.

Wetswijziging

,,De KvK levert nu informatieproducten met daarin persoonsgegevens aan iedereen die daarom vraagt”, aldus de AP. Dat doet de KvK omdat de huidige Handelsregisterwet niet de mogelijkheid geeft informatieproducten te weigeren aan afnemers die de producten feitelijk alleen gebruiken voor hun eigen commerciële belang. Daarom wil de autoriteit een wijziging van die wet zodat niet iedereen alle gegevens zo maar kan krijgen.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ,, Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open. Alle informatieproducten worden nu in principe aan iedereen geleverd.” Hij adviseert de verantwoordelijk staatssecretaris, Mona Keijzer van Economische Zaken, die spreekwoordelijke kraan een ,,beetje dichter” te draaien, om ,,als toezichthouder ook beter op te kunnen treden tegen partijen die persoonsgegevens uit het Handelsregister verkeerd gebruiken”.

Toegankelijk blijven

De KvK benadrukt dat er inderdaad wetswijziging nodig is ,,maar wel met het behoud van gebruik van data om te kunnen ondernemen”, aldus Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KvK. Die wet moet volgens haar de privacy van zzp’ers beter beschermen ,,en aan de andere kant de mkb’ers, zzp’ers en andere bedrijven toe blijft staan om de data van het Handelsregister te kunnen blijven gebruiken om te kunnen ondernemen”.

ZZP Nederland ziet het niet zitten om toch een opening te houden voor het MKB om gegevens uit het register te verhandelen. De belangengroep betwijfelt of de behoefte voor die data groot is. “Wordt er aantoonbaar met de data niet conform AVG gehandeld, dan zal wat ons betreft het lek volledig en definitief gedicht moeten worden middels een wetswijziging waarbij KvK alleen nog verantwoordelijk is voor het bieden van rechtszekerheid.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Fri, 29 Mar 2019 07:09:14 +0000