Motorinstructeur mag achterop bij beginnende leerling

Tijdens de eerste paar motorrijlessen mogen de leerling en instructeur samen op de motor zitten om zo de motor goed te leren bedienen. Daar was eerder nog onduidelijkheid over. Het veiligheidsprotocol voor rijlessen in coronatijd is op dit punt aangepast.

De RIVM-richtlijnen voor contactberoepen blijven van kracht bij het volgen van motorrijlessen door een beginnend leerling. Dat betekent dat er een gezondheidscheck vooraf plaatsvind en dat er extra hygiënemaatregelen worden genomen. Ook moet zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand worden gehouden en de leerling draagt een eigen helm en kleding.

Uitzondering

Toch mogen de beginnende leerling en motorinstructeur nu samen op de motor zitten. Die uitzondering is toegestaan om te leren hoe een motor goed moet worden bediend. Eerder was hierover nog onduidelijkheid. De brancheverenigingen drongen aan op duidelijkheid over dit punt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar aanleiding van deze uitzondering is het veiligheidsprotocol voor praktijklessen aangepast.

Het veiligheidsprotocol is een handleiding voor een veilige herstart van de rijscholen. Het is een gezamenlijk werk van brancheverenigingen Bovag, FAM, LBKR en VRB. Gebruik van het protocol is niet verplicht, wel adviseren de brancheverenigingen dringend het protocol toe te passen om zo de risico’s van verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Bij de totstandkoming hebben overheidsinstanties de verenigingen geadviseerd over de inhoud.

Samenvatting

De korte samenvatting van het protocol is als volgt:

  • Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld: (1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? (2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt een checklist, afgeleid van het protocol).
  • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Bekijk het actuele, volledige protocol hier

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 25 May 2020 10:50:43 +0000

Voorlopig geen praktijkexamens trekker, directiechauffeur en binnenvaart

De praktijkexamens voor de trekker, directiechauffeur (DP1 en DP2) en binnenvaart zijn nog niet opgestart. Het wachten is op de uitkomst van het TNO-onderzoek naar maatregelen om in verband met het coronavirus veilig praktijkexamen te kunnen doen. Het CBR wil nog geen datum koppelen aan de herstart. 
Sinds 18 mei zijn de meeste praktijkexamens bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid weer opgestart. Dat geldt niet voor de trekker (T), directiechauffeur (DP1 en DP2) en een aantal examens binnenvaart.

Richtlijn

“Dat is omdat bij het praktijkexamen op de tractor de cabine echt heel klein is, je raakt elkaar aan, en gaat allebei door één deur,” laat een woordvoerster van het CBR weten. “En bij examen voor directiechauffeur zit je met drie mensen in de auto.” Volgens de RIVM-richtlijnen is het niet toegestaan om met meer dan twee mensen in de auto te zitten.

Dat het examen voor directiechauffeurs vanwege deze reden nog niet is opgestart is opvallend. Zo verzorgt het IBKI praktische begeleidingen en stagebeoordelingen en ook daar zitten meer dan twee personen in een voertuig. Het IBKI doet dit onder bepaalde voorwaarden en volgens een veiligheidsprotocol.

Leerlingen agrarische sector lopen vast

Het niet kunnen afleggen van het T-examen brengt leerlingen van de opleidingen Agrarisch Loonwerk, Groen en Cultuurtechniek in de problemen. Cumela, de brancheorganisatie voor groen, grond en infra luidt hierover de noodklok. Leerlingen die een leerwerktraject volgen hebben het T-rijbewijs nodig om aan de slag te gaan. Ook leerlingen die stage gaan lopen, hebben dit rijbewijs nodig. In totaal gaat om zo’n 800 tot 1000 leerlingen in het voortgezet beroepsonderwijs die zonder T-rijbewijs niet verder kunnen met hun opleiding, aldus Cumela.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 26 May 2020 07:50:47 +0000

Noodsteun voor zzp rijinstructeur alleen met ‘hele goede reden’

Nu het geven van rijles weer is toegestaan, is het niet vanzelfsprekend dat zelfstandige instructeurs gebruik mogen maken van de steunmaatregel Tozo. De gemeente zorgt voor de uitvoering van deze noodsteun. Zij kunnen achteraf vragen stellen en controleren of de instructeur niet meer had kunnen werken.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ofwel de Tozo, krijgt een vervolg. Dit is de steunmaatregelen voor zelfstandigen die hun omzet hebben zien wegvallen. In de rijschoolsector maakten zeven op de tien zelfstandige instructeurs gebruik van deze steun. De regeling loopt eind mei af, maar wordt met nog eens drie maanden verlengd. Dat gebeurt wel in een andere vorm. Zo wordt er vanaf juni ook naar het inkomen van de partner van de zzp’er gekeken. De naam van de nieuwe regeling is Tozo 2.

Goede reden nodig

Het geven van rijles is sinds 11 mei weer toegestaan. De steun vervalt weliswaar niet, maar zzp’ers in de rijschoolbranche die het nog niet zien zitten om op te starten, moeten een goede reden hebben om er gebruik van te maken. Dat blijkt navraag van RijschoolPro bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “De Tozo is een bestaansvoorziening en dit brengt een verantwoordelijkheid van de aanvrager met zich mee. Het zonder goede reden niet aan de slag gaan, past daar niet bij. De gemeente kan achteraf vragen stellen en controleren, zowel op het inkomen als op of er niet toch meer gewerkt had kunnen worden”, aldus een woordvoerder.

Rijinstructeurs die aangeven niet te kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze tot de risicocategorie behoren, worden door SZW aangeraden om hierover vooraf contact op te nemen met de gemeente die de Tozo 2-aanvraag beoordeelt.

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW zegt in een toelichting op de regeling dat deze met name is bedoeld voor de ondernemers die de deze periode nog niet kunnen opstarten en dus nog geen inkomsten hebben. En rijinstructeurs kunnen wel opstarten. “Zo komt de ondersteuning terecht waar deze nodig is.”

Zoek werkzaamheden die wel op afstand kunnen

SZW is erop gebrand dat iedereen in de sector weer aan de slag gaat. Wie geen praktijklessen geeft, wordt aangeraden andere werkzaamheden te doen die wel mogelijk zijn op anderhalve meter. Zelfstandigen worden aangeraden samenwerking op te zoeken met anderen. Een suggestie namens de woordvoerder: “waarbij instructeurs uit de risicogroepen bijvoorbeeld hun rijlesklanten aan een collega overdoen en zelf theorielessen overnemen, die ook online gegeven kunnen worden.”

Drie maanden verlenging

De zogeheten Tozo 2 is vanaf 1 juni tot en met 31 augustus aan te vragen bij de gemeente waarin je woont. Die startdatum kan trouwens per gemeente verschillen. Mocht in jouw gemeente de startdatum na 1 juni zijn, dan gaat de regeling wel gewoon met terugwerkende kracht vanaf 1 juni in.

Het grootste verschil met de eerdere Tozo-regeling is dat vanaf 1 juni het inkomen van je partner meetelt. Wanneer het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum komt, maak je geen aanspraak op Tozo 2. Klik hier om te zien wat het sociaal minimum is.

Verder geldt er geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en de kostendelersnorm wordt niet toegepast. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo 2 wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 27 May 2020 09:52:08 +0000

Verlopen rijbewijs en code 95 zeven maanden langer geldig

Rijbewijzen en beroepscertificaten die verlopen tijdens de coronacrisis blijven tot zeven maanden na de vervaldatum geldig. De regels gaan per 27 mei in en gelden voor alle Europese lidstaten. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. 
Naast de rijbewijzen en code 95, blijven ook APK-certificaten en Eurovergunningen langer geldig, weet TLN te melden. Chauffeurs krijgen bovendien zeven maanden extra de tijd om periodieke trainingen in te halen. De nieuwe regelgeving gaat vandaag in en is bindend voor alle lidstaten. Landen die al een ruimhartigere regeling hebben, mogen die behouden. In Nederland gold dat chauffeurs die door de uitbraak van het coronavirus de verplichte nascholing voor code 95 niet hebben kunnen volgen, dit bij de eerstvolgende mogelijkheid mochten afronden. Nu is die periode verlengd tot zeven maanden.

Duidelijkheid

Omdat Europese landen verschillende richtlijnen hanteerden rondom de geldigheid van verlopen rijbewijzen of beroepscertificaten, ontstond er veel onduidelijkheid. Zo gold eerder in Nederland dat rijbewijzen die na 16 maart waren verlopen geldig blijven tot 1 juni. Ook dat is op Europees niveau verruimd. Hier de belangrijkste afspraken op een rijtje:

  • Rijbewijs dat verloopt tussen 1 februari en 31 augustus blijft 7 maanden na vervaldatum geldig.
  • Code 95 blijft 7 maanden na vervaldatum geldig.
  • Zeven maanden extra tijd om periodieke training te volgen die gepland stond tussen 1 februari en 31 augustus.
  • APK-certificaat dat verloopt tussen 1 februari en 31 augustus blijft 7 maanden na vervaldatum geldig.
  • Eurovergunning die verloopt tussen 1 februari en 31 augustus blijft 6 maanden na vervaldatum geldig.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 27 May 2020 10:56:20 +0000

Gerommel bij iQdrive

Leerlingen die voor een lespakket bij iQdrive hebben betaald, kunnen niet lessen. En bij de instructeurs stapelen de onbetaalde facturen zich op. Ondertussen geeft de franchiseorganisatie niet thuis.
Tientallen verhalen van gedupeerde leerlingen en instructeurs zijn op social media te vinden. En ook bij RijschoolPro melden zich meerdere mensen. Ron Wessels van Autorijschool Ron uit Wezep heeft nog een kleine 5.000 euro van iQdrive tegoed, maar de organisatie is onbereikbaar. “Ik werk voor ze, maar neem geen lessen meer af, omdat ze de facturen niet betalen. (…) Leerlingen worden voor de gek gehouden.”

Noorderzon

Leerlingen die een pakket hebben afgenomen en weer hoopten te lessen toen op 11 mei het verbod werd opgeheven, komen van een koude kermis thuis. Vader Michel Kregel mailt: “Mijn dochter heeft in totaal 1.850 euro voor een rijlessenpakket betaald, maar zij heeft geen rijlessen gehad omdat dit volgens iQdrive vanwege Covid19 niet mogelijk was. Vervolgens moesten de betaling wel gewoon doorgaan. (…) iQdrive is met de noorderzon vertrokken en zij reageren niet meer op telefoontjes e-mails of andere vormen van communicatie.”

Niet bereikbaar

Telefonisch is iQdrive niet bereikbaar. Wie belt naar het algemene nummer op de site krijgt de voicemail. Daarop is te horen dat het bedrijf sinds dinsdag 17 maart is gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wie contact zoekt, kan met vragen en opmerkingen terecht op het mailadres [email protected] Maar ook op de mail, noch op berichten en privéberichten op social media wordt niet gereageerd.

iQdrive werkt volgens een franchiseformule. Instructeurs zijn zelfstandigen, via iQdrive krijgen zij leerlingen toegespeeld. Het lespakket rekent de leerling af bij de franchiser, de instructeur wordt weer door hun betaald. De fee bedraagt de kosten van twee rijlessen. De betaling aan de instructeur gebeurt halverwege en na het behalen van het examen. Instructeur Wessels: “De eerste paar keer verliep dat vlekkeloos, daarna stagneerde dat.”

Naar eigen zeggen is iQdrive de grootste rijschool van Nederland. Ongeveer 250 instructeurs zouden voor iQ werken.

Coronaproblemen

Op de officiële facebookpagina van iQdrive schrijft eigenaar Furkan Kose op 19 mei dat er financiële problemen zijn, veroorzaakt door de coronacrisis en dat er geen steun is vanuit de overheid of de banken. Hij noemt het een ‘vervelende situatie voor leerlingen, instructeurs en voor mij persoonlijk als directeur van iQdrive Rijopleidingen’.

Hij schrijft te merken dat bij zijn klanten de emoties erg hoog oplopen. “Door het langdurig stilstaan van de organisatie door de coronacrisis hebben meerdere leerlingen (terecht) hun geld gestorneerd. Door deze storneringen heb ik uiteindelijk de instructeurs niet kunnen betalen en is er een vicieuze cirkel ontstaan binnen de organisatie die ik hoopte te stoppen met de financiering vanuit de bank. Helaas is hier geen gehoor aan gegeven waardoor mijn bedrijf binnen twee maanden van een gezond bedrijf, met de nodige verbeterpunten, naar een organisatie is veranderd die hulpbehoevend is bij de financiële instellingen.”

Mogelijk faillissement

RijschoolPro heeft via diverse kanalen iQdrive benaderd en gevraagd om een toelichting op de situatie. Ook hier wordt geen gehoor aan gegeven. Nieuwsplatform Hart van Nederland meldt dat de onderneming het faillissement heeft aangevraagd. Dat kan de rechtbank van Rotterdam, de stad waar iQdrive staat ingeschreven, niet bevestigen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 28 May 2020 08:07:23 +0000

Rijhulpsystemen worden onderdeel van het praktijkexamen

Het gebruik van rijhulpsystemen in de auto, ofwel ADAS, wordt in de toekomst onderdeel van het rijexamen. Kandidaten moeten kunnen demonstreren hoe zij met de systemen omgaan. Dat valt te lezen in een beleidsreactie van minister Van Nieuwenhuizen op een rapport over hoe ADAS de verkeersveiligheid kan verbeteren. Hoe en wanneer het rijexamen wordt aangepast, is nog onduidelijk.
Het CBR werkt aan een methode om het gebruik van rijhulpsystemen op te nemen in het rijexamen. Het toetsingsmodel richt zich op hoe de bestuurder met rijhulpsystemen omgaat en wat van de bestuurder op welk moment verwacht wordt. Ook de Bovag en het IBKI houden zich bezig met advanced driver assistance systems (ADAS). Zij bekijken op welke manier de meest gebruikte rijhulpsystemen gefaseerd en betaalbaar via examinering in het rijonderwijs kunnen worden geïntegreerd.

De RDW kijkt ondertussen naar de technische staat van een voertuig. Bij voertuigen die (een deel van) de rijtaak geautomatiseerd uitvoeren zal het voertuig getoetst moeten worden op zowel technische eisen als op rijvaardigheid.

Beleidsreactie

Dat ADAS onderdeel wordt van de rijopleiding en het examen staat vast. Wanneer het zover is, is nog geheel de vraag. Het valt te lezen in de uitgebreide beleidsreactie van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van half mei. De reactie volgt op het rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Dat rapport verscheen afgelopen november. De aanbevelingen uit het rapport neemt Van Nieuwenhuizen over.

Er hangt geen datum aan de verplichting van het gebruik van rijhulpsystemen tijdens het rijexamen, maar uit de rapporten valt met enige zekerheid te concluderen dat ADAS in de toekomst een verplicht onderdeel van het examen wordt.

ADAS in de rijopleiding

De minister moedigt de rijschoolbranche alvast aan om ADAS in de opleiding te integreren. Ze schrijft: “naast de eisen aan het voertuig vragen ook de vaardigheden van de menselijke bestuurder aandacht. De rol van de bestuurder is de afgelopen jaren al veranderd door introductie van rijhulpsystemen en zal de komende jaren nog verder veranderen. Er wordt gewerkt aan een integrale testmethodiek voor rijhulpsystemen waarin kennis, vaardigheden en capaciteiten van de bestuurder worden betrokken. Voor nieuwe bestuurders worden rijhulpsystemen meegenomen in de rijopleiding opdat zij weten wat rijhulpsystemen wel en niet kunnen en hoe je met deze systemen omgaat.”

Verkeersveiligheid

Het rapport van de OvV draait om de maatregelen die nodig zijn om rijhulpsystemen daadwerkelijk te laten bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De aanbevelingen, die de minister nu overneemt, zijn als volgt samen te vatten. Ten eerste moet verkeersveiligheid voorop staan bij de ontwikkelingen van nieuwe systemen, ten tweede moeten automobilisten beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen ervan – ook door de rijschool.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 28 May 2020 08:41:29 +0000

Al ruim 210.000 examens gereserveerd

Sinds het CBR weer is opgestart met de examens, zijn er al ruim 210.000 theorie- en praktijkexamens ingepland door rijscholen en kandidaten. Het rijvaardigheidsbureau heeft sinds 13 mei 21.000 mensen voor hun theorie ontvangen, sinds 18 mei zijn er al 8.500 praktijkexamens afgelegd. 
Al voor 85% kandidaten van wie het praktijkexamen voor de auto, motor of bromfiets door corona werd afgelast, heeft de rijschool in de komende weken, tot en met 24 juli, alsnog een examen geboekt. Er zou ruim voldoende capaciteit zijn om alle uitgestelde examens de komende weken in te halen.

Stapsgewijs

Tegelijkertijd wordt afrijden ook weer mogelijk voor ‘nieuwe’ examenkandidaten. Voor de periode vanaf 27 juli tot en met 18 oktober kunnen rijscholen 100.000 examens reserveren. Die capaciteit wordt vanaf vandaag stapsgewijs beschikbaar gesteld, zoals is afgesproken met de rijschoolbranche. Mogelijk blijft op een aantal locaties capaciteit over nadat alle uitgestelde examens daar zijn gereserveerd. In dat geval worden deze overgebleven examenplekken in die locaties vrijgegeven voor andere kandidaten.

Verruimde openingstijden

21.000 mensen deden sinds 13 mei een theorie-examen. Door het verruimen van openingstijden en -dagen lukt het om met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften al op 80 procent van de normale examenkracht te werken. Kandidaten kunnen in elk van de 20 examencentra een theorie-examen in alle categorieën plannen.

De lockdown vanwege het coronavirus viel in de drukste tijd van het jaar voor de rijschoolbranche. Het CBR heeft ruim 300.000 theorie- en praktijkexamens niet kunnen afnemen. Naar verwachting blijft de reserveringstermijn voorlopig nog langer dan gewenst.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 28 May 2020 09:36:19 +0000

iQdrive vraagt faillissement aan

iQdrive heeft het faillissement aangevraagd. Dat laat eigenaar Furkan Kose per mail aan de redactie van RijschoolPro weten. Hij ziet momenteel geen mogelijkheden om een doorstart te maken. 
Eerder vandaag berichtte RijschoolPro over gerommel bij iQdrive. Leerlingen die voor een lespakket hebben betaald, kunnen niet lessen. En bij de instructeurs stapelen de onbetaalde facturen zich op. Ondertussen geeft de franchiseorganisatie niet thuis. Zo heeft Ron Wessels van Autorijschool Ron uit Wezep heeft nog een kleine 5.000 euro van iQdrive tegoed, maar hij kan de organisatie niet bereiken onbereikbaar. “Ik werk voor ze, maar neem geen lessen meer af, omdat ze de facturen niet betalen. (…) Leerlingen worden voor de gek gehouden.”

Vader Michel Kregel zegt: “Mijn dochter heeft in totaal 1.850 euro voor een rijlessenpakket betaald, maar zij heeft geen rijlessen gehad omdat dit volgens iQdrive vanwege Covid-19 niet mogelijk was. Vervolgens moesten de betaling wel gewoon doorgaan. (…) iQdrive is met de noorderzon vertrokken en zij reageren niet meer op telefoontjes e-mails of andere vormen van communicatie.”

Faillissement

Kose laat vanmiddag per mail weten inderdaad het faillissement te hebben aangevraagd. Normaal gezien zou de zaak dan volgende week moeten voorkomen, de rechter neemt vervolgens een besluit over het vervolg. Kose schrijft dat zijn organisatie door de coronacrisis stilviel, waarna de problemen in sneltreinvaart zijn ontstaan. “We hebben begin dit jaar twee topmaanden gehad en daar is een abrupt einde aan gekomen toen de coronacrisis toesloeg.” Hij deed toen een beroep op de bank om de instructeurs te kunnen doorbetalen, maar de bank ging daar niet in mee. Spijtig, vindt Kose. iQdrive had recentelijk een nieuwe marketeer in de arm genomen, de processen waren aangepakt en volgens de eigenaar had 2020 het ‘beste jaar ooit’ moeten worden. De eigenaar zegt ‘vanaf het begin af aan open kaart’ te hebben gespeeld over de financiële problemen.

Website nog in de lucht

Opmerkelijk genoeg is de website van iQdrive donderdagavond 28 mei nog gewoon in de lucht, er wordt daar geen melding gedaan van een aanstaand faillissement en je kunt er nog altijd een lespakket aanschaffen. Wel plaatste Kose op 19 mei op het facebookkanaal van iQdrive een bericht dat zijn bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert. Onder dat bericht zijn enkele honderden reacties te lezen van zowel instructeurs als leerlingen die om meer duidelijkheid vragen.

Kose sluit zijn mail aan RijschoolPro af met een ‘algemeen punt’. “Er zijn mensen die enorm twijfelen aan de oprechtheid van mijn verhaal en die het noodzakelijk vinden via social media allerlei rare dingen over mij en personeelsleden te uiten. Uiteraard snap ik de frustratie bij een ieder. Het kan nimmer een vrijbrief zijn gekke zaken te verwoorden.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 28 May 2020 19:03:50 +0000

Jongeren gebruiken lachgas vooral in de auto

Jongeren spreken vaak met elkaar af in een auto om lachgas te gebruiken. Dit doen ze vanwege de mate van vrijheid en privacy die een auto geeft, maar daarna is de stap klein voor jongeren om onder invloed van lachgas te gaan rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om inzicht te krijgen in de motieven van jongeren voor het gebruiken van lachgas. Lachgas is steeds vaker de oorzaak van verkeersincidenten. In heel 2016 waren er 60 gevallen, maar in augustus 2019 stond de teller al op 960 incidenten.

Overschatting

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren veelal het gebruik van lachgas in het verkeer als onveilig bestempelen. Maar tegelijkertijd vinden ze hun persoonlijke lachgasgebruik in het verkeer wel veilig. Ze geven aan dat ze zelf prima in staat zijn om te kunnen autorijden onder invloed, bijvoorbeeld omdat het effect van lachgas op hen naar eigen zeggen wel meevalt en omdat zij nog niet eerder een verkeersongeluk onder invloed van lachgas hebben meegemaakt. Deze persoonlijke ervaringen versterken de zelfoverschatting van de jongeren.

TeamAlert vindt deze resultaten erg verontrustend en ontwikkelt met het ministerie van IenW een campagne om het lachgasgebruik onder jongeren in het verkeer aanpakken. De jongeren gaven in het onderzoek zelf al meer behoefte te hebben aan meer informatie over lachgas in het algemeen. Voor hen is het nog onduidelijk wat de precieze effecten en gevolgen zijn van het gebruiken van dit middel.

Locatie

Het onderzoek is uitgevoerd onder jongeren die ervaring hadden met het gebruik van lachgas. Volgens hen is de auto om meerdere redenen favoriet. Het is een plek met veel vrijheid, waarin de jongeren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Bovendien is de auto een warme, comfortabele plek, die privacy en ruimte geeft om samen met vrienden lachgas te gebruiken. Aan de andere kant is thuis bij de ouders geen optie en tijdens het uitgaan is de aanschaf van lachgas vaak niet betaalbaar.

Het probleem is echter dat de stap om te gaan rijden kleiner wordt als de jongeren zich al in een auto bevinden. Vooral omdat jongeren door het effect van lachgas het gevaar van het rijden onder invloed niet langer zien. De jongeren overschatten zichzelf door het lachgas en onderschatten de gevaren op het moment dat ze onder invloed zijn. Het maakt voor de jongeren niet uit of ze ergens geparkeerd staan of deelnemen aan het verkeer; in beide situaties gebruiken ze lachgas.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 29 May 2020 05:41:33 +0000

IBKI start 25 mei met WRM-examens

Het IBKI heeft officieel toestemming gekregen om alle WRM-activiteiten weer te starten. Al eerder was duidelijk geworden dat de theorie-examens en de praktijkrit (fase 1b) konden worden hervat. Nu is bekend geworden dat ook de examens waarbij drie personen in een lesauto noodzakelijk zijn, toegestaan zijn. De eerste examens zullen op maandag 25 mei worden uitgevoerd. De planning van examens is inmiddels gestart.
Het gaat om de volgende examens: de theorie-examens (fase 1a en fase 2a en 2b) en de praktische examens fase 1b (praktijkritten eigen rijvaardigheid), fase 3a (stagebeoordelingen) en praktische begeleidingen.

Protocol in de maak

Omdat tijdens de stagebeoordelingen en praktische begeleidingen meer dan twee personen in een lesvoertuig zitten, mogen deze examens alleen onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd. IBKI legt de laatste hand aan een eigen protocol waarin deze voorwaarden worden vastgelegd. Kandidaten zullen vooraf instructies ontvangen, waarin wordt opgenomen wat van de kandidaat wordt verwacht en wat de kandidaat van de examinator kan verwachten. Vast staat dat de examinator voorafgaand aan het examen zorgvuldig zal vaststellen of de kandidaat gezond is. Bij gegronde twijfel zal het examen niet doorgaan.

Het protocol en de instructies worden binnenkort bekend gemaakt. Door alle maatregelen omtrent het coronavirus en de opgelopen achterstand kan de wachttijd voor examens langer zijn dan de branche gewend is. IBKI streeft ernaar om instructeurs van wie de bevoegdheid tijdelijk is verlengd, zo snel mogelijk in te plannen. Een bijkomende complicatie is dat het aantal examenlocaties in elk geval de komende weken beperkt zal zijn.

Stages mogen weer

Stagelessen, waarbij eveneens drie personen in een lesvoertuig zitten, zijn ook weer toegestaan. Deze lessen zullen moeten voldoen aan het protocol van IBKI. Het instituut zal weer stagecontroles gaan plannen en uitvoeren.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 13 May 2020 18:53:41 +0000